Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Portfolio management là gì? Công việc cho khối óc nhanh nhạy

Tác giả: Nguyễn Nhung

Theo dõi timviec365 tại google new

Portfolio management là gì? Đây là một thuật ngữ về việc làm và công việc quan trọng trong lĩnh vực đầu tư. Công việc này đòi hỏi những kỹ năng gì và cơ hội làm việc như thế nào? Cùng với đó tiềm năng của công việc này ra sao? Bài viết dưới đây sẽ là những cẩm nang chi tiết nhất về việc làm Portfolio management nhé!

1. Portfolio management là gì?

Portfolio management là gì?
Portfolio management là gì?

Portfolio management là một từ tiếng Anh có nghĩa là quản lý danh mục đầu tư. Nó là nghệ thuật và khoa học trong việc đưa ra quyết định về hỗn hợp đầu tư và chính sách, khớp các khoản đầu tư với mục tiêu, phân bổ tài sản cho các cá nhân và tổ chức và cân bằng rủi ro với hiệu suất.  Portfolio management là gì là tất cả về việc xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa trong việc lựa chọn nợ so với vốn chủ sở hữu, trong nước so với quốc tế, tăng trưởng so với an toàn và nhiều sự đánh đổi khác gặp phải trong nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận khi có sự thèm muốn rủi ro.

Mặc dù thông thường sử dụng thuật ngữ " Portfolio management là gì" và "lập kế hoạch tài chính" làm từ đồng nghĩa, những yếu tố chính của ngành dịch vụ tài chính không giống nhau. Portfolio management là gì là hành động tạo và duy trì tài khoản đầu tư, trong khi kế hoạch tài chính là quá trình phát triển các mục tiêu tài chính và tạo ra một kế hoạch hành động để đạt được chúng. Các nhà quản lý Portfolio management là gì được cấp phép chuyên nghiệp chịu trách nhiệm Portfolio management là gì thay cho người khác, trong khi các cá nhân có thể chọn tự điều hành các khoản đầu tư của riêng mình và xây dựng danh mục đầu tư của riêng họ. Mục tiêu cuối cùng của  Portfolio management là gì là tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng của các khoản đầu tư với mức độ rủi ro thích hợp.

Nói chung, Portfolio management là gì có thể bằng thụ động hoặc chủ động. Quản lý thụ động là một chiến lược dài hạn được thiết lập và quên nó thường chỉ đơn giản là theo dõi một chỉ số thị trường rộng lớn (hoặc nhóm chỉ số), thường gọi là lập chỉ mục hoặc đầu tư chỉ mục.

Thay vào đó, quản lý tích cực liên quan đến một người quản lý, đồng quản lý hoặc một nhóm các nhà quản lý cố gắng đánh bại lợi nhuận thị trường bằng cách chủ động Portfolio management là gì của quỹ thông qua các quyết định đầu tư dựa trên nghiên cứu và quyết định nắm giữ cá nhân. Các quỹ đóng thường được quản lý tích cực.

Tìm việc làm

2. Nhiệm vụ chính của  Portfolio management là gì 

Nhiệm vụ chính của  Portfolio management là gì
Nhiệm vụ chính của  Portfolio management là gì 

Portfolio management là gì là hành động xây dựng và duy trì hỗn hợp đầu tư thích hợp cho khả năng chấp nhận rủi ro nhất định. Các yếu tố chính cho bất kỳ chiến lược Portfolio management là gì nào liên quan đến phân bổ tài sản, đa dạng hóa và quy tắc tái cân bằng. Portfolio management là gì tích cực tìm cách 'đánh bại thị trường' thông qua việc xác định các tài sản bị định giá thấp, thường thông qua các giao dịch ngắn hạn và thời gian thị trường. Portfolio management là gì thụ động (được lập chỉ mục) tìm cách tái tạo thị trường rộng lớn hơn trong khi vẫn giữ chi phí ở mức tối thiểu.

Tìm việc làm phó phòng đầu tư

Các yếu tố chính của  Portfolio management là gì

Phân bổ tài sản: Chìa khóa để  Portfolio management là gì hiệu quả là sự kết hợp dài hạn của các tài sản. Phân bổ tài sản tìm cách tối ưu hóa hồ sơ rủi ro / lợi nhuận của nhà đầu tư bằng cách đầu tư vào hỗn hợp các tài sản có tương quan thấp với nhau. Các nhà đầu tư có hồ sơ tích cực hơn có thể cân nhắc danh mục đầu tư của họ đối với các khoản đầu tư biến động hơn. Các nhà đầu tư có hồ sơ bảo thủ hơn có thể cân nhắc danh mục đầu tư của họ đối với các khoản đầu tư ổn định hơn. Danh mục đầu tư được lập chỉ mục có thể sử dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) để hỗ trợ xây dựng danh mục đầu tư được tối ưu hóa, trong khi các nhà quản lý tích cực có thể sử dụng bất kỳ số lượng mô hình định lượng và /hoặc định tính nào.

Đa dạng hóa: Điều chắc chắn duy nhất trong đầu tư là không thể dự đoán một cách nhất quán người thắng và người thua, vì vậy cách tiếp cận khôn ngoan là tạo ra một rổ các khoản đầu tư mang lại sự tiếp xúc rộng rãi trong một loại tài sản. Đa dạng hóa là sự phân tán rủi ro và phần thưởng trong một lớp tài sản. Bởi vì rất khó để biết tập hợp con cụ thể nào của một loại tài sản hoặc lĩnh vực có khả năng vượt trội hơn một loại khác, đa dạng hóa tìm cách thu được lợi nhuận của tất cả các lĩnh vực theo thời gian nhưng ít biến động hơn tại bất kỳ thời điểm nào. Đa dạng hóa phù hợp diễn ra trên các loại chứng khoán, lĩnh vực kinh tế tài chính và khu vực địa lý khác nhau.

Cân bằng lại là một phương pháp được sử dụng để trả lại một danh mục đầu tư cho phân bổ mục tiêu ban đầu của nó trong khoảng thời gian hàng năm. Điều quan trọng là giữ lại hỗn hợp tài sản phản ánh tốt nhất hồ sơ rủi ro / lợi nhuận của nhà đầu tư. Mặt khác, sự chuyển động của thị trường có thể khiến danh mục đầu tư gặp rủi ro lớn hơn hoặc giảm cơ hội hoàn vốn. Ví dụ, danh mục đầu tư bắt đầu với vốn chủ sở hữu 70% và phân bổ thu nhập cố định 30% có thể, thông qua một đợt tăng thị trường mở rộng, chuyển sang phân bổ 80/20 khiến danh mục đầu tư gặp nhiều rủi ro hơn mức mà nhà đầu tư có thể chịu đựng. Việc tái cân bằng hầu như luôn đòi hỏi phải bán chứng khoán có giá cao / giá trị thấp và việc tái triển khai số tiền thu được thành chứng khoán có giá thấp / giá trị cao hoặc không có lợi. Việc lặp lại hàng năm của tái cân bằng cho phép các nhà đầu tư nắm bắt lợi nhuận và mở rộng cơ hội tăng trưởng trong các lĩnh vực tiềm năng cao trong khi vẫn giữ danh mục đầu tư phù hợp với hồ sơ rủi ro / lợi nhuận của nhà đầu tư.

3. Cách để quản lý danh mục đầu tư là gì 

3.1. Danh mục đầu tư tích cực

Cách để quản lý danh mục đầu tư là gì
Cách để quản lý danh mục đầu tư là gì 

Một quỹ đầu tư được quản lý tích cực có một người Portfolio management là gì cá nhân, người đồng quản lý hoặc một nhóm các nhà quản lý tích cực đưa ra quyết định đầu tư cho quỹ. Thành công của một quỹ được quản lý tích cực phụ thuộc vào việc kết hợp nghiên cứu chuyên sâu, dự báo thị trường và kinh nghiệm và chuyên môn của người Portfolio management là gì hoặc đội ngũ quản lý.

Các nhà Portfolio management là gì tham gia đầu tư tích cực chú ý đến xu hướng thị trường, sự thay đổi trong nền kinh tế, thay đổi bối cảnh chính trị và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến các công ty cụ thể. Dữ liệu này được sử dụng để tính thời gian mua hoặc bán các khoản đầu tư tài chính trong một nỗ lực để tận dụng lợi thế của sự bất thường. Các nhà quản lý tích cực tuyên bố rằng các quy trình này sẽ thúc đẩy tiềm năng lợi nhuận cao hơn so với những quy trình đạt được bằng cách bắt chước các cổ phiếu hoặc chứng khoán khác được liệt kê trên một chỉ mục cụ thể.

Vì mục tiêu của người Portfolio management là gì trong một quỹ được quản lý tích cực là đánh bại thị trường, anh ta hoặc cô ta phải chấp nhận rủi ro thị trường bổ sung để có được lợi nhuận cần thiết để đạt được mục đích này. Lập chỉ mục loại bỏ điều này, vì không có rủi ro về lỗi của con người về mặt lựa chọn cổ phiếu. Các quỹ chỉ số cũng được giao dịch ít thường xuyên hơn, điều đó có nghĩa là chúng phải chịu tỷ lệ chi phí thấp hơn và hiệu quả về thuế hơn so với các quỹ được quản lý tích cực.

Theo truyền thống, quản lý tích cực thu phí cao và nghiên cứu gần đây đã đặt ra nghi ngờ về khả năng của các nhà quản lý luôn vượt trội so với thị trường.

Việc làm quản lý điều hành tại Hồ Chí Minh

3.2. Danh mục đầu tư thụ động

Quản lý thụ động, còn được gọi là quản lý quỹ chỉ số, liên quan đến việc tạo ra một danh mục đầu tư nhằm theo dõi lợi nhuận của một chỉ số thị trường cụ thể hoặc điểm chuẩn càng sát càng tốt. Người quản lý chọn cổ phiếu và các công cụ tài chính khác được liệt kê trên một chỉ mục và áp dụng cùng trọng số. Mục đích của  Portfolio management là gì thụ động là tạo ra lợi nhuận giống như chỉ số được chọn thay vì vượt trội hơn nó.

Chiến lược thụ động không có đội ngũ quản lý đưa ra quyết định quản lý đầu tư và có thể được cấu trúc như một quỹ giao dịch trao đổi (ETF), quỹ tương hỗ hoặc ủy thác đầu tư đơn vị. Các quỹ chỉ số được gắn nhãn là quản lý thụ động vì mỗi người có một người Portfolio management là gì sao chép chỉ số, thay vì giao dịch trên sàn chứng khoán dựa trên kiến ​​thức của mình về các đặc điểm rủi ro và thưởng của các chứng khoán khác nhau. Do chiến lược đầu tư này không chủ động, phí quản lý được đánh giá trên danh mục đầu tư hoặc quỹ thụ động thường thấp hơn nhiều so với chiến lược quản lý chủ động.

Vậy bạn đã biết “Portfolio management là gì?” chưa? Trên đây là tất cả những thông tin chi tiết nhất về việc làm Portfolio management. Việc làm này chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều nguồn nhân lực chất lượng. Thông qua đây, các bạn sẽ có thêm những kinh nghiệm cũng như hiểu biết trước khi lựa chọn công việc cho mình. Timviec365.vn hy vọng sẽ là địa chỉ tin cậy giúp bạn tìm công việc nghề nghiệp cho mình. Với website này bạn không chỉ tìm được cơ hội làm việc tốt mà còn giúp bạn có những bộ CV hay thư xin việc ấn tượng sẵn sàng chinh phục nhà tuyển dụng với vị trí ứng tuyển Portfolio management. Chúc các bạn may mắn!

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý