Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Những vấn đề quan trọng của nền quốc phòng an ninh là gì?

Tác giả: Vi Linh

Lần cập nhật gần nhất: ngày 13 tháng 05 năm 2024

Theo dõi timviec365 tại google new

Những vấn đề về quốc phòng an ninh luôn là mối quan tâm nhất của một quốc gia hay một dân tộc. Chúng ta hiểu quốc phòng an ninh là gì? Qua bài viết dưới đây bạn sẽ thấy được các thông tin cơ bản và hữu ích về vấn đề quan trọng này.

Một số khái niệm

Đất nước ngày càng phát triển đi lên và hội nhập với nền kinh tế của thế giới là nhờ có nền quốc phòng an ninh vững mạnh. Quốc phòng an ninh là gì? Chúng ta có thể đi tìm hiểu những khái niệm chung nhất về định nghĩa này để giải nghĩa nó nhé.

+ Quốc phòng là sự bảo vệ được thực hiện theo tính chất và phương châm “của dân, do dân và vì dân”, là một trong những sự phát triển ngày càng hiện đại cùng với đó kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, được tiến hành thực hiện dưới sự lãnh đạo của nhà nước, của Đảng, nhằm đánh bại mọi kẻ thù xâm lược của đất nước và bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.

+ Nền quốc phòng toàn dân được hiểu là một sức mạnh to lớn của đất nước được xây dựng và vun đắp dựa trên tinh thần, sức lực ý chí và sự đoàn kết của toàn thể nhân dân.

Một số khái niệm

+ An ninh : Chúng ta có thể hiểu đây là việc tiến hành tổ chức các lực lượng, xây dựng và rèn luyện vững mạnh các lực lượng nòng cốt được sự chỉ đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, nhằm đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm của kẻ thù nhằm xây dựng một đất nước hòa bình và ổn định.

Từ những tìm hiểu về quốc phòng, an ninh chúng ta có thể định nghĩa được nền quốc phòng an ninh là gì?

Nó có thể được hiểu là các sức mạnh về tinh thần và vật chất của một quốc gia, nhằm thực hiện các nhiệm vụ về đấu tranh chống mọi kẻ thù xâm lược của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chính quyền và bảo vệ nhân dân.

+ Nền quốc phòng an ninh là một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn về tinh thần của một đất nước. Muốn có sự hòa bình, độc lập, tự do thì cần phải có một lực lượng bảo vệ quốc phòng an ninh của quốc gia, trong đó lực lượng chuyên bảo vệ an ninh nhân dân được sử dụng làm nòng cốt.

Chúng ta thường xuyên nghe về quân đội ở một số nơi, hoặc nghe trong những đợt triệu tập thanh niên nhập ngũ. Cũng nhiều lần chúng ta bắt gặp ai đó nhắc tới bộ đội chuyên nghiệp khiến cho chúng ta cảm thấy tò mò, không thực sự hiểu rõ thế nào là bộ đội chuyên nghiệp. Với bài viết này Timviec365.vn sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, bộ đội chuyên nghiệp là gì cùng với cách phân biệt sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp.

Những vấn đề được quan tâm của nền quốc phòng an ninh

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệm vụ thực hiện quốc phòng an ninh

Không thể nói khi củng cố quốc phòng an ninh chúng ta không gặp các khó khăn gì. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ. Có thể kể đến những yếu tố như sau:

- Nền kinh tế trên thế giới ngày càng khó khăn và khủng hoảng, trong khi đó khoa học công nghệ ngày càng phát triển làm cho nước ta ngày càng khó khăn trong việc phát triển nền an ninh quốc phòng.

- Sự mất ổn định đến chính trị, xung đột trên thế giới có những diễn biến hết sức khó lường, các cường quốc trên thế giới ngày càng tăng cường sức mạnh và giành quyền trên biển, một số nước lôi kéo, chia rẽ các nước ASEAN, chi phối và gây ảnh hưởng đến việc thực hiện quốc phòng an ninh.

- Bên cạnh việc củng cố về an ninh quốc phòng của đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn thì vẫn còn những yếu tố thành phần phát sinh ảnh hưởng đến việc bảo vệ và tăng cường sức mạnh của đất nước.

- Trong khi tiến hành phát triển lực lượng chúng ta còn gặp khó khăn về quốc phòng an ninh là gì? Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những đảng viên có tinh thần thái độ đi xuống, suy thoái về tư tưởng và đạo đức, tham nhũng, hối lộ làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân, gây một sức ép lớn đến sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

- Các thế lực phản động và thù địch trong nước chia rẽ, kích động, lợi dụng nhân dân nhằm chuộc lợi để đạt được các mục đích. Vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng lực lượng an ninh của đất nước.

Nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới

Quốc phòng an ninh luôn là những vấn đề được đặt lên trên và được quan tâm hàng đầu. Nền an ninh quốc phòng toàn dân nước ta hiện nay không chỉ là những vấn đề liên quan đến việc ảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ mà còn phải thực hiện bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước và chế độ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Không những vậy khi thực hiện nâng cao nền quốc phòng an ninh còn phải chú trọng nhiều hơn đến việc đối ngoại với các nước.

Nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới

Trong tình hình mới hiện nay, quốc phòng an ninh của mỗi một quốc gia luôn được bảo vệ một cách chặt chẽ và xây dựng vững mạnh nhất. Thực hiện bảo vệ và phát triển để đất nước không xảy ra chiến tranh, ứng biến kịp thời với mọi tình huống liên quan đến quốc phòng, an ninh của quốc gia, củng cố và đem lại sự hòa bình cho đất nước.

Xây dựng lực lượng quốc phòng an ninh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ tổ quốc, xây dựng lực lượng vững mạnh dựa trên việc phát huy về sức mạnh và tinh thần chính trị. Xây dựng những thế trận quân sự mạnh và vững chắc, củng cố tiềm lực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống có thể xảy ra đe dọa đến an ninh của Tổ quốc.

Các nhiệm vụ của quốc phòng an ninh đã được nhà nước và Đảng và nhà nước ban hành và phát động với nhiệm vụ nhất định phải giữ vững an ninh quốc gia, bất kể là an ninh trên lĩnh vực nào, từ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và tất cả các lĩnh vực khác. Đó là trách nhiệm, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và tất cả mọi người trên cả nước.

>>> Tương tự với an ninh, luật cũng là một trong những cơ quan quan trọng của nhà nước ta. Để làm công việc này, nhiều bạn khi tốt nghiệp có thể tham gia thi tuyển cử nhân luật ứng tuyển vào những vị trí phù hợp năng lực. Có rất nhiều vị trí cho công việc liên quan ngành luật này để các bạn có thể tham gia ứng tuyển hoặc thi tuyển.

Đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân

Không chỉ thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và nhà nước quy định mà quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của đất nước ta có những đặc trưng nổi bật như sau:

- Nguyên tắc duy nhất của nền quốc phòng an ninh của đất nước chúng ta là tự vệ chính đáng.

Đây là một sự khác biệt về bản chất trong xây dựng nền quốc phòng, an ninh của những quốc gia của nước ta trong khi thực hiện xây dựng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta xây dựng nền quốc phòng an ninh là gì? Đó là để tự vệ bảo vệ một cách chính đáng, sẵn sàng chống lại thù trong, giặc ngoài, bảo vệ độc lập dân tộc và không cho bất kỳ kẻ thù nào xâm lược.

- Nền quốc phòng an ninh của nước ta là của dân, do dân và vì dân

Ở đó thể hiện một truyền thống quý báu của dân tộc, những trang sử hào hùng của dân tộc về lịch sử dựng nước và giữ nước. mọi người có thể phát huy hết tất cả những năng lực của bản thân mình, phát huy toàn bộ sức lực để xây dựng lực lượng vững mạnh theo sự chỉ đạo của nhà nước.

- Nền quốc phòng an ninh được gây dựng dựa trên nhiều yếu tố tạo thành sức mạnh tổng hợp

Những yếu tố tạo thành như các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, khoa học, quân sự, an ninh, bất kể là trong nước hay ngoài nước, của dân tộc và của thời đại. Sức mạnh toàn dân vừa là cơ sở, vừa là tiền đề tạo nên sức mạnh về an ninh quốc phòng của đất nước ta ngày nay.

Đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân

- Tình hình quốc phòng và an ninh của chúng ta ngày càng được phát triển toàn diện và hiện đại hơn

Không chỉ gây dựng sức mạnh dựa trên các thế lực về quân sự, an ninh mà phải huy động toàn bộ sức mạnh của tập thể, kết hợp chặt chẽ giữa các nền kinh tế và đồng thời phát huy sức mạnh về ngoại giao. Bên cạnh đó phải biết kết hợp chặt chẽ giữa việc xây dựng con người có ý thức giác ngộ chính trị, có tri thức kết hợp với việc trang bị các loại phương tiện và vũ khí hiện đại. Phát triển về lực lượng quốc phòng kết hợp với an ninh một cách hiện đại nhất, đầy đủ nhất.

- Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân

Không chỉ phát huy về các thế mạnh mà nền quốc phòng cần kết hợp với nền an ninh theo những mục tiêu cụ thể. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh, kết hợp xây dựng dựa trên các kế hoạch trên toàn đất nước cũng như từng vùng, miền, theo địa phương nhằm phát triển và hoàn thiện hơn nữa.

>>> Xem thêm: Cơ yếu là gì? Những thông tin có liên quan tới lực lượng cơ yếu

Vì sao phải tăng cường giáo dục quốc phòng an ninh đối với quốc gia?

Như chúng ta đã thấy và đã biết tiềm lực về an ninh quốc phòng đối với một quốc gia không chỉ để bảo vệ đất nước mà còn làm cho đất nước phát triển và đi lên. Vấn đề tăng cường quốc phòng an ninh đối với quốc gia là hoàn toàn cần thiết.

- Tăng cường quốc phòng an ninh không chỉ là nhiệm vụ của mỗi người mà còn là của tất cả mọi người đang và đã sinh sống tại trong và ngoài nước. Thể hiện sức mạnh to lớn của đất nước.

- Để tăng cường nhận thức của mỗi người, mỗi gia đình thực hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội.

- Yêu cầu về sự phát triển của đất nước làm cho chúng ta ngày càng phải đổi mới, nhận thức rõ tầm quan trọng của quốc phòng an ninh là gì? Từ đó đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng an ninh, cung ứng nguồn nhân lực thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

- Góp phần nâng cao sức mạnh và vị thế của đất nước trên thế giới, thực hiện bảo vệ và góp phần thúc đẩy nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bền vững.

>>> Xem thêm: Những tin tức chi tiết và chính xác nhất sẽ giúp bạn làm passport hiện nay nhanh chóng hơn bao giờ hết! Xem ngay để nắm bắt thông tin và sử dụng khi cần tìm hiểu về vấn đề này bạn nhé!

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quốc phòng an ninh

Một là, Nhà nước cần ban hành các chính sách, chiến lược thực hiện phát triển nguồn quốc phòng an ninh ngày càng vững mạnh. Tuyên truyền, giáo dục phổ biến những chính sách tại các trường học, địa phương. Không chỉ quan trọng mà còn vô cùng cần thiết đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Hai là, xây dựng quân đội nhân dân, cán bộ tinh nhuệ, phát huy hết tinh thần và sức mạnh của mình thực hiện nhiệm vụ của Tổ quốc.

Ba là, hoàn thiện cơ chế về quốc phòng an ninh bằng cách phát triển mạnh mẽ về cơ chế lãnh đạo, đội ngũ quản lý, thực hiện công tác quốc phòng an ninh một cách đầy đủ, đúng kỷ cương, kỷ luật theo quy định của nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, tổ chức Đảng, ngoại giao về kinh tế, chính trị,... tăng cường vai trò của nhà nước trong việc thực hiện quốc phòng an ninh.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quốc phòng an ninh

Bốn là, tiến hành đổi mới những chương trình, phương pháp giảng dạy trong nhà trường. Giáo dục quốc phòng an ninh đến các em học sinh, nâng cao sự quan trọng của môn học này ở các cấp, tập huấn cho học sinh biết những kiến thức cơ bản khi tham gia bảo vệ tổ quốc cần làm những nhiệm vụ gì. Bổ sung những kiến thức về lịch sử, về địa lý, giáo dục cho học sinh biết lãnh thổ và vấn đề an ninh quốc phòng được chú trọng như thế nào trong các môn học.

Cuối cùng, mỗi người cần có ý thức trách nhiệm, nhận rõ tầm quan trọng và nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước nói chung và vấn đề an ninh quốc phòng nói riêng. Trang bị cho bản thân mình những sự hiểu biết, tránh để kẻ thù lôi kéo, dụ dỗ, không tham gia vào các thế lực thù địch nhằm bảo vệ tổ quốc ngày càng giàu đẹp.

Qua bài viết trên, chúng ta cũng đã tìm hiểu được những vấn đề về quốc phòng an ninh là gì? Đồng thời hiểu thêm về trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng quốc phòng an ninh của đất nước. Hi vọng những thông tin trên sẽ mang lại cho bạn nhiều điều bổ ích.

>>> Khi nhắc tới lực lượng bản vệ an ninh quốc phòng người ta sẽ nghĩ ngay đến quân đội hoặc bộ quốc phòng, nhưng ngoài ra còn có ban cơ yếu chính phủ đảm bảo an ninh quốc phòng về mặt thông tin. Bạn có thể tham khảo những thông tin cần thiết về lực lượng này khi click ngay tại đây.

Nền quốc phòng an ninh của chúng ta đang ngày một củng cố và vững mạnh lên nhưng các nước trên thế giới cũng không ngừng phát triển, chính vì thế chúng ta cần phải học tập, phát triển đổi mới.

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý