Quay lại

Ban cơ yếu chính phủ là gì? Những thông tin về lực lượng này

Tác giả: Vi Thùy - 04/04/2019

Ban cơ yếu chính phủ là gì? Để nhận được lời giải đáp chính xác nhất mời các bạn dành ra ít phút để tham khảo cũng như tìm hiểu các thông tin được cung cấp trong bài viết bên dưới.

Việc làm IT phần mềm

1. Ban cơ yếu chính phủ là gì?

Theo định nghĩa của khoản 1, Điều 3 của Luật ban cơ yếu chính phủ năm 2011 có đưa ra những quy định như sau:

"Các hoạt động ban cơ yếu chính phủ là các hoạt động an ninh quốc gia bí mật đặc biệt sử dụng mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp liên quan để bảo vệ thông tin bí mật trong nhà nước, do những lực lượng chuyên trách nhất thực hiện".

Cơ yếu là gì?

Nguyên tắc hoạt động ban cơ yếu chính phủ:

+ Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối trên tất cả các khía cạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất quản lý của nhà nước.

+ Tôn trọng Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

+ Bí mật tuyệt đối, an ninh, chính xác và kịp thời.

+ Được tổ chức một cách thống nhất, phù hợp để yêu cầu lãnh đạo đảng, lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo và chỉ huy lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời đáp ứng các yêu cầu bảo vệ thông tin bí mật của nhà nước.

+ Có chế độ quản lý chuyên ngành, chế độ làm việc nghiêm ngặt; mật mã và khoa học tiên tiến, mật mã hiện đại và công nghệ.

Do đó, trong Điều 20 từ bộ luật ban cơ yếu chính phủ năm 2011, lực lượng cơ yếu được hiểu là:

Lực lượng cơ yếu chính là một trong những lực lượng chuyên trách chịu trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước; Chức năng của nó là tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công việc hạn chế mà họ được yêu cầu để thực hiện các hoạt động thiết yếu; để giúp đảm bảo bí mật tuyệt đối, bảo mật, chính xác và thông tin kịp thời để phục vụ các nhà lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo của nhà nước, sự lãnh đạo và chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Nhân dân trong mọi tình huống; chủ động phòng ngừa và tham gia đấu tranh chống vi phạm mã gây bất lợi cho an ninh quốc gia, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

>>> Tham gia ứng tuyển nhân viên pháp lý bằng những kỳ tuyển dụng chuyên viên pháp lý được tổ chức hằng năm. Tại đây bạn sẽ có nhiều cơ hội phát huy những khả năng mà bản thân có và năng lực để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Việc làm Công nghệ cao

2. Lực lượng cơ yếu và những thông tin có liên quan

Ban cơ yếu chính phủ là cơ quan mã hóa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý, đảm bảo bảo mật thông tin về các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước, cũng như quản lý chuyên ngành về mã hóa (bí mật và quan trọng), để hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiền mã hóa.

Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam có một chức danh khá quan trọng đó là quân báo. Vậy Quân báo là gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu để biết rõ hơn về Quân báo nhé!

2.1. Chức năng, nhiệm vụ chính của ban cơ yếu chính phủ là gì?

Ban cơ yếu chính phủ có chức năng và nhiệm vụ chính là tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công việc cơ yếu và các hoạt động thiết yếu; góp phần đảm bảo bí mật tuyệt đối, an ninh, chính xác và thông tin kịp thời để phục vụ lãnh đạo Đảng, lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo và chỉ huy Lực lượng Vũ trang Nhân dân trong mọi tình huống;   chủ động phòng ngừa và tham gia đấu tranh chống các hoạt động thám mã gây bất lợi cho an ninh quốc gia, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tư vấn và đề xuất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để ban hành hoặc đệ trình cho các cơ quan liên quan ban hành các chiến lược, chính sách và văn bản pháp lý.

Tổ chức xây dựng và thống nhất quản lý mạng truyền thông dùng trong liên lạc cơ yếu; quản lý và kiểm soát việc sử dụng các sản phẩm mật mã trong cả nước. Tổ chức và chỉ đạo đào tạo lại các kỹ thuật chuyên nghiệp, kỹ thuật và mật mã trong ngành cơ khí.

Tổ chức nghiên cứu và thống nhất quản lý nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mật mã để bảo vệ thông tin bí mật trong nhà nước; phối hợp với các cơ quan và tổ chức liên quan đến việc quản lý nhập khẩu thiết bị và công nghệ để nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm mật mã.

Chức năng, nhiệm vụ chính của ban cơ yếu là gì?

Quản lý thống nhất và đảm bảo mật mã, kỹ năng và kỹ thuật chuyên nghiệp cho các hoạt động thiết yếu trong cả nước;   sản xuất và cung cấp các sản phẩm mật mã để bảo vệ bí mật nhà nước và xây dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng cơ yếu thường xuyên và hiện đại.  Đảm bảo sự sẵn có của một mạng truyền thông ban cơ yếu chính phủ và lực lượng dự trữ, một nhóm các sản phẩm mật mã để đáp ứng hiệu quả trong mọi tình huống.  Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị trung ương,  chịu trách nhiệm lập kế hoạch đầu tư và ngân sách trung ương;   trực tiếp quản lý các cơ sở vật chất cũng như những trang thiết bị kỹ thuật của ban cơ yếu chính phủ. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện và kiểm tra mã hóa thông tin bí mật trong bộ máy nhà nước.

Tổ chức sẽ thực hiện nhiệm vụ bí mật bảo vệ các sản phẩm mật mã và thông tin bí mật nhà nước được mã hóa khác. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý nghiên cứu, sản xuất, quản lý và sử dụng mã phát triển kinh tế xã hội, cung cấp dịch vụ bảo mật và bảo mật thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, điều tra, giải quyết các khiếu nại và tố cáo cũng như giải quyết các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực mã hóa theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Tố tụng dân sự là gì? Những quy định của luật tố tụng dân sự

2.2. Tổ chức chung

Từ năm 2006, tiến hành thực hiện theo chế độ của ủy viên chính trị, chính trị gia của quân đội. Tổ chức Đảng trong bộ phận cơ yếu hiện được phân cấp như sau:

 • Đảng ủy ban cơ yếu chính phủ nắm giữ vị trí là cao nhất.
 • Đảng ủy các sở, cục, vụ thuộc ban cơ yếu chính phủ
 • Đảng bộ các đơn vị trong cơ sở trực thuộc cục, vụ, công ty
 • Chi nhánh của các bộ phận và đơn vị của các đơn vị trực tiếp dưới các đơn vị cơ sở.

2.3. Thành phần chính trong ban cơ yếu chính phủ là gì?

Những thành phần có trong đảng ủy ban cơ yếu chính phủ hiện nay gồm có:

Bí thư: Người nắm giữ vị trí trưởng ban của ban cơ yếu chính phủ

Phó bí thư: Phó trưởng ban của ban cơ yếu chính phủ

Ban thường vụ: Gồm có 3 vị trí

 • Ủy viên thưởng vụ: Phó trưởng ban trong ban cơ yếu chính phủ
 • Ủy viên thưởng vụ: Phó trưởng ban trong ban cơ yếu chính phủ
 • Ủy viên thưởng vụ: Phó trưởng ban trong ban cơ yếu chính phủ

Ban chấp hành đảng: Gồm 10 vị trí

 • Đảng ủy viên: nắm giữ vị trí Chánh văn phòng
 • Đảng ủy viên: nắm giữ vị trí cục trưởng cục tổ chức – chính trị
 • Đảng ủy viên: nắm giữ vị trí vụ trưởng Sở Kế hoạch và Tài chính
 • Đảng ủy viên: nắm giữ vị trí  cục trưởng Cục Xác thực Kỹ thuật số và Bảo mật Thông tin
 • Đảng ủy viên: nắm giữ vị trí cục trưởng cục cơ yếu của Đảng và chính quyền
 • Đảng ủy viên: nắm giữ vị trí  Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã
 • Đảng ủy viên: nắm giữ vị trí Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mật mã
 • Đảng ủy viên: nắm giữ vị trí cục trưởng cục quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã
 • Đảng ủy viên: nắm giữ vị trí Cục trưởng Cục quản lý mật mã dân sự cũng như kiểm định sản phẩm mật mã.
 • Đảng ủy viên: nắm giữ vị trí vụ trưởng vụ Khoa học và Công nghệ

Thành phần chính trong cơ yếu là gì?

Việc làm IT Phần cứng - mạng

3. Thông tin về mức lương của người làm việc trong tổ chức ban cơ yếu chính phủ mới nhất hiện nay

Theo đó, mức lương trong ban cơ yếu chính phủ sẽ được tính căn cứ theo Thông tư số 07/2017 / TT-BNV. Đối tượng áp dụng là một người làm việc trong một tổ chức cơ yếu được điều chỉnh bởi bảng lương từ ngân sách nhà nước, bao gồm: Cảnh sát nhân dân;  quân nhân, công an,  những người làm cơ yếu không phải là công an, quân nhân, những người thuộc bộ phận cơ yếu hay là học viên cơ yếu/

3.1. Nguyên tắc phân loại tiền lương và thực hiện hệ thống tiền lương

Đối với người làm cơ yếu là sĩ quan quân đội và công an, nguyên tắc phân loại và hệ thống lương phải tuân theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an và nhận thêm tiền phụ cấp trách nhiệm bảo vệ cơ quan mật mã có quy định trong thông tư này.

Đối với người làm việc cơ yếu không phải là quân nhân chuyên nghiệp, công an hay là người công tác khác trong tổ chức thì:

Nguyên tắc phân loại tiền lương, người được tuyển dụng và bổ nhiệm vào một vị trí trong tổ chức của tổ chức cơ yếu, được giao nhiệm vụ, và làm những công việc thì lúc này sẽ được xếp lương theo quy định đối với đối tượng đó gồm những công việc cụ thể như sau: Người làm cơ yếu sẽ phụ thuộc vào chức danh công việc của họ để xếp hạng mức lương cơ bản hoặc mức lương về kỹ thuật cơ yếu theo quy định của thông tư này. Những người khác làm việc trong tổ chức ban cơ yếu chính phủ có thể được bổ nhiệm làm công chức hoặc viên chức. Sau đó, họ sẽ được trả theo cấp bậc công chức hoặc nghề nghiệp viên chức đó.

Nguyên tắc thực hiện chế độ lương thưởng, với những người làm trong công tác cơ yếu nếu như chuyển sang làm các công tác khác trong tổ chức cơ yếu thì lúc này sẽ được xếp lại lương thích hợp với công việc mới đảm nhận kể từ ngày chuyển công tác.   Trong tình huống hệ số lương cộng với phụ cấp chức vụ quản lý cấp cao (nếu có) và được phân loại theo công việc mới ít hơn hệ số lương cộng với phục cấp lãnh đạo (nếu có) được nhận trước đây thì lúc này sẽ được bảo lưu hệ số chênh lệch đồng thời hệ số chênh lệch này sẽ giảm tương ứng sau mỗi lần được tiến hành nâng bậc lương.

Theo yêu cầu từ chính các nhiệm vụ người chủ chốt nắm giữ vị trí lãnh đạo được thay thế bằng một vị trí cấp cao khác trong tổ chức cơ yếu mà mức phụ cấp lãnh đạo nhận được thấp hơn thì lúc này sẽ được giữ mức phụ cấp ở chức danh cũ. Trong trường hợp công việc mới được luân chuyển đến  các quy định được xếp lương theo ngạch hoặc theo đúng cách chức danh thấp hơn thì lúc này người đó sẽ được giữa mức lương cũ và sẽ được áp dụng chế độ nâng bậc lương theo quy định.

Để phân loại tiền lương, kế hoạch phân bổ tiền lương và tăng lương phải phù hợp với các đối tượng, nguyên tắc, điều kiện và chế độ của thông tư này và các quy định khác của các cơ quan liên quan.

Nguyên tắc phân loại tiền lương và thực hiện hệ thống tiền lương

Ngoài ra, Thông tư số 07/2017 / TT-BNV cũng quy định thang lương cơ bản (Điều 4), bảng lương trả cho bộ phận chuyên môn kỹ thuật (Điều 5); Chế độ nâng lương với những người làm cơ yếu (Điều 6); chế độ phụ cấp (Điều 7);  Chuyển lương cho những người nhận được cấp hàm cơ yếu bởi nhiệm vụ thay đổi (Điều 8). Việc chuyển tiền lương cho những người nhận được một mức lương kỹ thuật cơ yếu bởi tính chất nhiệm vụ công việc thay đổi (điều 9);  Chuyển xếp hạng tiền lương cho các nhân viên khác của tổ chức cơ yếu được nhận lương theo ngạch, bậc công chức, hay nghề nghiệp viên chức do yêu cầu nhiệm vụ (Điều 10) ; Chế độ áp dụng riêng cho học viên cơ yếu (Điều 12).

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2017.

>>> Bạn muốn tạo khung trong word những chưa biết cách phải làm sao thì hãy truy cập ngay vào trang Timviec365.vn để được hướng dẫn thực hiện nhanh chóng nhất. Chúc bạn sớm thành công!

3.2. Mức lương cao nhất của người làm việc trong một tổ chức cơ yếu là bao nhiêu?

Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ lương thưởng cho người lao động làm việc trong các tổ chức cơ yếu có được hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện các chế độ tiền lương (bao gồm các nguyên tắc phân loại tiền lương, trả lương, tăng lương, thay đổi chế độ phụ cấp công việc, quyền quyết định tăng lương) cho những người làm việc trong các tổ chức cơ yếu và chế độ dành riêng cho học viên cơ yếu.

Do đó, người có cấp bậc trung tướng sẽ nhận được mức lương 10, tương đương với hệ số 9,20

Người đứng đầu Ủy ban cơ sở chính phủ có bậc lương cấp hàng cơ yếu cao nhất chính là bậc 10 với hệ số lượng là 9,20.

Theo Thông tư, bảng lương dùng trong cấp hàm của bộ phận cơ yếu sẽ áp dụng cho những người hiện đang ở vị trí quản lý vì được bổ nhiệm vào tổ chức cơ yếu bởi trưởng bộ phận (hoặc trưởng nhóm) của đơn vị Bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc chính quyền trung ương cho tới trưởng ban ban cơ yếu chính phủ.

Trợ lý tham mưu nghiệp vụ được cấp có thẩm quyền tiến hành bổ nhiệm theo chức danh và tiêu chí của chức danh trong các lĩnh vực sau: nghiên cứu, quản lý khoa học và công nghệ mật mã; hoạt động mật mã; xác thực kỹ thuật số và bảo mật thông tin; an ninh mạng; quản lý bộ luật dân sự; sản xuất, lắp ráp, sửa chữa và cung cấp các sản phẩm mật mã; kỹ thuật mật mã; mã hóa; xác minh mã; tổ chức, lập kế hoạch, tài chính, tổng hợp, kiểm tra, pháp luật, công nghệ thông tin và mật mã, hợp tác quốc tế trong các tổ chức mã hóa;

Mức lương cao nhất của người làm việc trong một tổ chức cơ yếu là bao nhiêu?

Ngoài lương cơ bản thì những người lao động trong bộ phận cơ yếu  (bao gồm cả những người có mức lương cơ bản thấp và những người hưởng mức lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu ) không phải là quân nhân, công an cũng sẽ nhận được phụ cấp thâm niên theo nghề, trách nhiệm  làm việc, …cùng nhiều phụ cấp khác.

Thông qua những nội dung trên chắc bạn đã phần nào hiểu được cơ yếu là gì?và một vài thông tin có liên quan tới nó. Hy vọng bạn đọc nhận được nhiều thông tin hữu ích và có nhiều trải nghiệm thú vị nhất với chuyên mục.

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý