Quay lại

Những điều bạn chưa biết về cấp bậc Công an nhân dân

Tác giả: Nguyễn Linh

Công an nhân dân là một ngành nghề mà rất nhiều người mong muốn được đứng trong đội ngũ đó. Để trở thành một Công an nhân dân chuyên nghiệp bạn cần am hiểu về các cấp bậc để đặt ra mục tiêu phấn đấu trong ngành nghề của mình. Hãy cùng mình tìm hiểu về các cấp bậc của Công anh nhân dân qua bài viết dưới đây nhé.

Việc làm nhanh

1. Tổng quan về cấp bậc Công an nhân dân

Các quy định về cấp bậc của Công anh nhân dân cũng trải qua một lịch sử hình thành khá dài và đã có rất nhiều các thay đổi về cấp bậc cao nhất của Công an nhân dân. Đến năm 1989 thì pháp lệnh của nhà nước đã thống nhất lại hệ thống chuẩn nhất của cấp bậc Công anh nhân dân sẽ tương tự như cấp bậc trong An ninh nhân dân, tức là cấp bậc cao nhất vẫn là Đại tướng.

Cấp bậc Công an nhân dân là gì?

Theo đó ta có thể thiểu được cấp bậc Công anh nhân dân là hệ thống các cấp bậc được áp dụng trong ngành nghề Công anh nhân dân ở Việt Nam, là một lực lượng vũ trang chính quy của nước ta. Quân hàm của Công anh nhân dân được thiết kế gần giống với quân hàm của Liên Xô với thiết kế nền đỏ, vạch và sao. Trong đó, cấp bậc của Công anh nhân dân Việt Nam cao nhất là Đại tướng và thấp nhất là binh nhì (chiến sĩ bậc 2).

Xem thêm: Công an an ninh là gì?

2. Hệ thống cấp bậc Công anh nhân dân

Hệ thống cấp bậc Công anh nhân dân được chia thành 3 hình thức là hàm sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ công an nhân dân. Theo đó mỗi hình thức sẽ lại được chia thành các lĩnh vực khác nhau và tùy vào từng lĩnh vực sẽ có điều điện và thời gian thăng cấp cũng khác nhau.

2.1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ

Các thông tin về cấp bậc Công an nhân dân

Trong lĩnh vực nghiệp vụ, sĩ quan và hạ sĩ quan sẽ có các phân cấp bậc từ trên xuống dưới là cấp tướng, cấp tá, cấp úy và hạ sĩ quan.

Trong cấp tướng sẽ được phân chia thành các bậc Đại tướng, Thượng tướng, Trung tướng và thiếu tướng. Trong đó, cấp Đại tướng là cao nhất của trong lĩnh vực sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ.

Ở cấp tá, chúng ta có Đại tá, Thượng tá, Trung tá và Thiếu tá, trong đó Thiếu tá là bậc cao nhất.

Ớ cấp úy, chúng ta cũng có lần lượt Đại úy, Thượng úy, Trung úy và Thiếu úy theo phân cấp từ cao xuống thấp.

Với hạ sĩ quan sẽ chỉ được chia làm ba bậc: Thượng sĩ, Trung sĩ và Hạ sĩ. Trong đó Thượng sĩ là cao nhất trong hạ sĩ quan.

Mẫu cv

2.2. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật

Trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật, chúng ta sẽ chỉ có 3 phân cấp là cấp tá, cấp úy và hạ sĩ quan, phân chia từ cao xuống thấp.

Chi tiết các cấp bậc Công an nhân dân

Theo đó 3 cấp cũng sẽ được phân chia tương tự như với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ. Ở cấp tá chỉ có 3 cấp bậc là Thượng tá, Trung tá và Thiếu tá. Trong cấp úy có 4 bậc là Đại úy, Thượng úy, Trung úy và Thiếu úy, Đại úy là cấp bậc cao nhất. Với cấp hạ sĩ quan chúng ta có 3 bậc là Thượng sĩ, Trung sĩ và Hạ sĩ.

2.3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ

Trong lĩnh vực thực hiện nghĩa vụ, cấp bậc Công an nhân nhân chỉ có 2 phân cấp là hạ sĩ quan và chiến sĩ. Chiến sĩ là cấp bậc thấp nhất trong lĩnh vực này.

Trong hạ sĩ quan được phân chia thành 3 cấp Thượng sĩ, Trung sĩ và Hạ sĩ. Thượng sĩ vẫn là cấp bậc cai nhất.

Trong phân cấp chiến sĩ, ta sẽ có 2 cấp bậc là Binh nhất và Binh nhì. Có thể thấy Binh nhì sẽ là cấp bậc nhỏ nhất của một công an nhân dân. Cấp bậc này thường bắt đầu có với mỗi công dân đi thực hiện nghĩa vũ Công an nhân dân.

Xem thêm: An ninh trật tự là gì?

3. Thời hạn xét thăng cấp bậc

3.1. Thời hạn xét thăng cấp của sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ

Thời hạn xét thăng cấp bậc Công an nhân dân

- Với Hạ sĩ lên Trung sĩ, Trung sĩ lên Thượng sĩ có thời hạn xét là 1 năm.

- Với thượng sĩ lên Thiếu úy, Thiếu úy lên Trung úy có điều kiện xét là 2 năm.

- Trung úy lên Thượng úy, Thượng úy lên Đại úy điều kiện xét sẽ là 3 năm.

- Còn lại với các cấp bậc Đại úy lên Thiếu tá, Thiếu tá lên Trung tá, Trung tá lên Thượng tá, Thượng tá lên Đại tá và Đại tá lên Thiếu Tướng sẽ có thời hạn dài nhất là 4 năm.

Trong cấp tướng, thời hạn thăng mỗi cấp hạn cũng đều là 4 năm.

3.2. Thời hạn xét thăng cấp của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ

Theo đó các công dân có tham gia nghĩa vụ Công an theo quy định của pháp luật sẽ được phong cấp, thăng cấp cụ thể như các cấp bậc: Binh nhì, Binh nhất, Hạ sĩ, Trung sĩ và Thượng sĩ. Như vậy trong thời gian thực hiện nghĩa vụ các công dân có thể được thăng cấp hạng cao nhất là Thượng sĩ nếu như hoàn thành tốt các nghĩa vụ trong quân ngũ, tạo điều kiện để được xét duyệt vào ngành sau khi đã kết thúc thời gian nghĩa vụ.

Thời gian xét thăng cấp của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được quy định như sau: Binh nhì lên binh nhất là 6 tháng, Binh nhất lên Hạ sĩ cũng tối thiểu 6 tháng còn Hạ sĩ lên Trung sĩ và Trung sĩ phấn đấu lên Thượng sĩ sẽ cần ít nhất 1 năm để xét duyệt. Thời hạn mà các chiến sĩ nghĩa vụ học tại trường cũng được tính vào thời hạn để xét thăng cấp.

Công an nhân dân chia thành những cấp bậc nào?

Trong các trường hợp hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ bị giáng cấp do vi phạm quy định thì sẽ phải mất ít nhất một năm để thực hiện việc xem xét thăng cấp lại, trong thời gian đó các chiến sĩ, hạ sĩ quan cũng phải có những biểu hiện tốt, tuân thủ mọi quy định để phía bộ chỉ huy tạo điều kiện cho thăng cấp lại.

Bên cạnh đó việc thăng cấp và xét thăng cấp của hạ sĩ quan, sĩ quan chuyên môn kĩ thuật sẽ được Bộ công an quy định cụ thể bằng các thông báo, văn bản chi tiết.

Xem thêm: Việc làm công chức - viên chức

4. Điều kiện xét thăng cấp bậc

Theo nhà nước cũng như Bộ công an đã quy định, điều kiện để các hạ sĩ, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được xét thăng cấp bậc là phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yếu tố sau:

- Các chiến sĩ, hạ sĩ, hạ sĩ quan phải luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, có đầy đủ sức khỏe để đáp ứng được tính chất công việc của ngành Công an, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt yêu cầu.

- Các chiến si, hạ sĩ, hạ sĩ quan đang có các cấp bậc hiện tại thấp hơn với cấp bậc cao nhất được quy định đối với chức vụ và nhiệm vụ của mà họ đang đảm nhận.

- Các chiến sĩ, hạ sĩ, hạ sĩ quan đã đủ thời hạn để xét duyệt thăng cấp theo quy định.

Điều kiện xét thăng cấp bậc Công an nhân dân

Đối với các trường hợp muốn xét thăng cấp trước thời gian quy định thì cần phải có các thành tích đặt biệt xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh xã hội, bảo vệ an toàn quốc gia cũng như luôn nỗ lực trong các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm xã hội hoặc đó phải là người có các thành tích trong chuyên môn như nghiên cứu, công tác xây dựng hệ thống Công an nhân dân và được đánh giá cao về kết quả đạt được.

Đối với các trường hợp muốn thăng cấp vượt bậc phải đảm bảo được yếu tố về các thành tích xuất sắc, tiêu biểu của cá nhân đó trong công tác bảo vệ trật tự xã hội và an toàn cho mọi người dân, không màng khó khăn nguy hiểm hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm xã hội. Khi thăng cấp vượt bậc thì cấp bậc, hàm hiện tại phải nhỏ hơn ít nhất 2 bậc đối với cấp bậc cao nhất của chức danh đó.

Nếu bạn đang có mong muốn được xét duyệt thăng cấp trong ngành Công an nhân dân thì hy vọng các thông tin về cấp bậc Công an nhân dân kể trên sẽ giúp được cho bạn thật nhiều các thông tin bổ ích nhé.

Các kiến thức về quân nhân chuyên nghiệp

Bạn đang mong muốn trở thành một quân nhân chuyên nghiệp? Bạn có thể tìm hiểu các thông tin liên quan đến quân nhân chuyên nghiệp bằng cách click vào link bên dưới đây nhé.

Quân nhân chuyên nghiệp là gì

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-