Quay lại

Hợp đồng xây dựng là gì? Phân loại hợp đồng xây dựng

Tác giả: Hồng Nguyễn

Hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng khá là phổ biến và được dùng nhiều trong đời sống xã hội? Vậy bạn có biết hợp đồng xây dựng là gì chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay qua bài viết thú vị của timviec365.vn sau đây!

1. Tìm hiểu về khái niệm hợp đồng xây dựng là gì?

Hợp đồng xây dựng có thể hiểu đơn giản là một loại hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu trong đó thì phía bên nhận thầu sẽ có nghĩa vụ tiến hành và bàn giao cho phía bên giao thầu một phần hay tất cả công trình xây dựng theo đúng với yêu cầu đối với bên bàn giao trong một thời gian đã thỏa thuận, còn phía bên giao thầu có nghĩa vụ sẽ giao chính xác cho bên nhậu thầy về tài liệu, số liệu, yêu cầu đúng về thiết kế, khảo sát, thành toàn khi công trình đã hoàn thành xong các phần hoặc tất cả đã xong.

Hợp đồng xây dựng là gì

Bên giao thầu và bên nhận thầu chính là chủ thể của hợp đồng xây dựng. Phía bên giao thầu là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân hay tổ chức xã hội có vốn đầu tư cũng như nhu cầu xây dựng. Phía bên nhận thầu là cơ quan, doanh nghiệp xây dựng đã đăng ký kinh doanh hành nghề xây dựng bên cạnh đó cần phải bảo đảm về kỹ thuật, chuyên môn, tài chính và kinh nghiệm.

Hợp đồng thầu xây dựng phải được ký kết qua văn bản kèm theo những nội dung và điều khoản về giải thích từ, thuật ngữ, định nghĩa được dùng trong bản hợp đồng, điều khoản để có thể xác định về văn kiện, tài liệu cấu thành hợp đồng, đối tượng sản phẩm trong hợp đồng, những công việc cụ thể mà bên phải tiến hành, điều khoản giá trị hợp đồng, điều khoản chất lượng, bàn giao, điều khoản thời gian nghiệm thu, thanh toán,...

Có rất nhiều loại hợp đồng xây dựng, căn cứ vào các nội dung cụ thể của bản hợp đồng này thì sẽ có hợp đồng khảo sát địa điểm đúng theo với dự kiến công trình xây dựng, hợp đồng lập luận chứng kinh tế và kỹ thuật cho công trình, hợp đồng xây lắp công trình, hợp đồng thiết kế công trình. Căn cứ vào các phương pháp tiến hành hợp đồng có hợp đồng chìa khóa trao tay, hợp đồng trọn gói, hợp đồng có điều chỉnh giá.

Khái niệm hợp đồng xây dựng

​2. Hợp đồng xây dựng có đặc điểm và phân loại ra sao?

2.1. Đặc điểm của hợp đồng xây dựng ra sao?

- Đầu tiên về chủ thể sẽ bao gồm cả 2 bên nhận thầu và giao thầu:

- Bên giao thầu chính là đại diện chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư hoặc tổng thầu hay nhà thầu chính.

- Bên nhận thầu là nhà thầu chính hay tổng thầu mà khi phía bên giao thầu lại là nhà thầu phụ, chủ đầu tư  và bên nhận thầu cũng có thể liên quan đến các nhà thầu.

Điều thứ hai là nói về hình thức bên hợp đồng xây dựng sẽ được thành lập văn bản cũng như ký kết do phía bên người đại diện theo chính xác thẩm quyền bên pháp luật của những bên tham gia hợp đồng. Đối với trường hợp khi tham gia một bên hợp đồng gọi là tổ chức thì đóng phải đóng dấu và ký tên theo đúng quy định pháp luật đề ra.

Trong bản hợp đồng xây dựng có điều kiện chung là hợp đồng xây dựng có kèm theo tài liệu phía bên hợp đồng quy định về nghĩa vụ cơ bản, về quyền theo mối quan hệ của những bên có tham gia vào hợp đồng xây dựng.

Đặc điểm của hợp đồng xây dựng

2.2. Hợp đồng xây dựng phân loại ra sao?

2.2.1. Căn cứ theo tính chất và nội dung công việc

Bao gồm có những loại hợp đồng sau nếu như căn cứ đúng theo tính chất và nội dung công việc: Hợp đồng thi công xây dựng công trình, Hợp đồng tư vấn xây dựng,  Hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng, Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng, hợp đồng chìa khóa trao tay và các loại Hợp đồng dân sự khác.

2.2.2. Căn cứ dựa vào hình thức giá hợp đồng

Hợp đồng xây dựng bao gồm các loại sau nếu như căn cứ theo hình thức giá hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định, Hợp đồng trọn gói, Hợp đồng theo thời gian, Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, Hợp đồng theo giá kết hợp, Hợp đồng theo chi phí cộng phí, Hợp đồng xây dựng khác;..

Hợp đồng xây dựng được dùng với vốn nhà nước và chỉ được áp dụng cho những loại hợp đồng được quy định chính xác các điểm a, b, c theo điều khoản pháp luật quy định.

Phân loại hợp đồng xây dựng

2.2.3. Căn cứ theo mối quan hệ của những bên tham gia

Hợp đồng xây dựng bao gồm các loại sau nếu như căn cứ theo mối quan hệ của các bên tham gia trong hợp đồng: Hợp đồng thầu phụ, Hợp đồng thầu chính, Hợp đồng xây dựng, Hợp đồng giao khoán.

Xem thêm: Biên bản bàn giao vật tư tại công trình chuẩn nhất

3. Nguyên tắc trong hợp đồng xây dựng là gì?

Trong hợp đồng xây dựng bao gồm các nguyên tắc như:

- Ký kết hợp đồng trong tâm thế tự nguyện và bình đẳng, hợp tác không trái với đạo đức và pháp luật.

- Bảo đảm có đầy đủ vốn để có thể thanh toán đúng theo như thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hoàn thành xong vấn đề chọn lựa nhà thầu sau đó kết thúc đi quá trình đàm phán hợp đồng.

Đối với trường hợp phía bên nhận thầu chính là liên danh nhà thầu thì nó cũng sẽ có thỏa thuận khác. Những thành viên bên trong liên doanh cần đóng dấu, ký tên nếu như có trong hợp đồng xây dựng trừ những trường hợp bên có thỏa thuận khác.

Bên nhận thầu cần phải đáp ứng hết tất cả những điều kiện về năng lực hoạt động, năng lực hành nghề đúng theo quy định pháp luật về xây dựng tại thời điểm diễn ra ký kết hợp đồng. Trường hợp nhà thầu liên danh thì vấn đề phân chia về khối lượng công việc cần phải phù hợp năng lực hoạt động của mỗi thành viên liên danh. Cần phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước tiến hành những công việc của hợp đồng kế hoạch dự kiến giao thầu phụ khi giao thầu trong nước đáp ứng được toàn bộ yêu cầu trong gói thầu đối với nhà thầu chính nước ngoài.

Nguyên tắc trong hợp đồng xây dựng

Đại diện của chủ đầu tư hay chủ đầu tư đều đã được ký kết hợp đồng cùng với nhiều hay một nhà thầu chính để tiến hành công việc. Chủ đầu tư thực hiện ký hợp đồng với nhiều nhà thầu chính thì trường hợp nội dung của những hợp đồng này cần có sự đồng bộ và bảo đảm thống nhất trong cả quá trình tiến hành công việc của hợp đồng đó để chất lượng được đi đúng tiến độ, hiệu quả đầu tư của những dự án đầu tư trong xây dựng.

Nhà thầu chính hay tổng thầu đều được ký hợp đồng kèm theo đó là một số nhà thầu phụ tuy nhiên họ phải được chủ đầu tư đồng ý chấp thuận những hợp đồng thầu phụ cần đồng bộ, thống nhất đối với hợp đồng thầy chính đã có ký kết với chủ đầu tư. Nhà thầu chính, tổng thầu cần phải có sự chịu trách nhiệm đối với chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ, những công việc đã ký kết kể cả những công việc được nhà thầu phụ tiến hành.

Giá trong việc ký kết hợp đồng không được phép lớn hơn giá trúng thầu hay là kết quả thương thảo, đàm phán hợp đồng xây dựng, trừ những khối lượng phát sinh ra bên ngoài phạm vi công việc của gói thầu được sự cho phép của người có thẩm quyền.

Nguyên tắc để tiến hành hợp đồng xây dựng bao gồm:

- Những bên hợp đồng cần phải tiến hành chính xác theo như cam kết trong bản hợp đồng xây dựng về nội dung phạm vi công việc, yêu cầu về số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn cùng các thỏa thuận khác nữa.

- Hợp tác, trung thực và đúng theo quy định pháp luật.

- Không vi phạm, xâm phạm tới lợi ích của nhà nước và cộng đồng, có lợi ích hợp pháp phía bên cá nhân, tổ chức khác.

Hợp đồng xây dựng

4. Giới thiệu về phần mềm quản lý công trình 365

Phần mềm quản lý công trình 365 với nhiều tính năng đặc biệt có thể hiện được biểu đồ báo cáo về quy trình thực hiện tiến độ công trình đang hoàn thành chậm, nhanh hay đã hoàn thành, theo dõi dòng tiền, theo dõi thông tin công trình và có hình ảnh thực tế. Phần mềm quản lý công trình hiển thị biểu đồ Gantt thể hiện tổng tiến độ, baseline của từng công việc. Đây quả là một phần mềm đáng để trải nghiệm đó nhé, hãy thử ngay.

Trên đây là nội dung về khái niệm hợp đồng xây dựng là gì? Phân loại hợp đồng xây dựng theo tiêu chí nào? Hy vọng rằng thông tin bài viết mang đến giúp bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về bản hợp đồng này và đừng quên ghé thăm timviec365.vn để tham khảo được thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nhé.

Những thông tin về quản lý hợp đồng xây dựng bằng Excel

Bạn đang muốn tìm hiểu về việc quản lý hợp đồng xây dựng bằng excel? Hãy tham khảo ngay nội dung bài viết sau đây!

Quản lý hợp đồng xây dựng bằng excel

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-