Timviec365.vn

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT - mới nhất

Đăng bởi Timviec365.vn - 03/02/2022 - 8816 lượt xem

Nếu bạn đang cần một biểu mẫu vể Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động thì cùng tham khảo bài viết sau đây nhé!

Căn cứ vào Tiết a, Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 34 về việc lập Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động:

 Sau 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo lần thứ hai mà đơn vị không đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động thì thực hiện như sau:

Phối hợp với Phòng/Tổ Quản lý thu trực tiếp đến đơn vị đôn đốc, hướng dẫn đơn vị đăng ký tham gia theo quy định của pháp luật, lập Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động (Mẫu số D04h-TS). 

Timviec365.vn xin gửi tới bạn đọc Mẫu biên bản số D04h-TS: Biên bản làm viêc về việc đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động dưới đây:

Mẫu biên bản số D04h-TS: Biên bản làm viêc về việc đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động

Mẫu B04h -TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

D04h-TS.docx

Sau 15 ngày kể từ ngày lập Mẫu số D04h-TS, đơn vị vẫn chưa đóng cho người lao động, chuyển hồ sơ (gồm 02 mẫu D04e-TS và Mẫu số D04h-TS) cho Phòng Thanh tra - Kiểm tra/Tổ kiểm tra.

Sau thời gian 03 tháng kể từ ngày gửi Thông báo về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động (Mẫu số D04e-TS) lần đầu, đơn vị vẫn chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì phối hợp Phòng Thanh tra - Kiểm tra/Tổ kiểm tra lập Mẫu số D04m-TS để ra quyết định thành lập thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hoặc phối hợp với cơ quan quản lý lao động, cơ quan Thuế thành lập đoàn thanh tra liên ngành.

Ngoài ra để hiểu biết về các loại bảo hiểm phổ biến nhất hiện nay như BHXH, BHYT, BHTT… là gì hãy tham khảo bài viết ngay sau đây!

Việc làm bảo hiểm

1. Bảo hiểm là gì?

Bản chất của bảo hiểm là sự chia sẻ rủi ro giữa những người cùng tham gia bảo hiểm. Có nghĩa là hằng tháng người ta sẽ trích một phần lương của mình để tham gia bảo hiểm. Đến khi mình gặp rủi ro gì đó ví dụ như thất nghiệp, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động hay bị bệnh tật, theo đó quỹ bảo hiểm sẽ trích tiền ra hỗ trợ người lao động gặp rủi ro.

Xem thêm: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng bhxh tự nguyện, bhyt

2. Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là một loại bảo hiểm hữu dụng nhất hiện nay kết hợp với hình thức là tiết kiệm. Về lâu về dài thì sau mấy chục năm bạn đóng bảo hiểm này, khi về hưu tức là khi bạn suy giảm khả năng lao động bạn sẽ được nhận lương hàng tháng sau khi nghỉ hưu do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.

Bảo hiểm xã hội đem lại vô số lợi ích cho người lao động. Nó khác với khoản tiết kiệm, có thể hiểu, bảo hiểm xã hội cung cấp cho bạn khoản lương hưu thuần túy. Ngoài ra phụ nữ khi sinh nở sau khi làm đơn xin nghỉ thai sản cũng được bảo hiểm xã hội hỗ trợ. Khi về hưu, quỹ bảo hiểm xã hội sẽ cung cấp cho bạn một khoản tiền lương xứng đáng với những năm tháng bạn bỏ ra để đóng bảo hiểm xã hội. Đó là khoản tiền mang lại cho bạn tuổi già an toàn đảm bảo an sinh xã hội cho con người. Theo luật BHXH 2014 Bảo hiểm xã hội sẽ chi trả tiền mặt cho những trường hợp như:  ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tai nạn lao động, tử tuất.

Xem thêm: Báo cáo tình hình thu bhxh, bhyt chuẩn nhất

*Cách đóng bảo hiểm xã hội hiểu đơn giản là

Tổng quỹ bảo hiểm xã hội là 8+17,5=25,5% lương

Trong đó 8% lương do người lao động đóng hằng tháng bằng việc trích lương ra đóng

Và 17,5% lương là do người sử dụng lao động trích lương hàng tháng đóng BHXH cho người lao động.

Ví dụ người lao động có lương tối đa là 5 triệu

Tổng quỹ bảo hiểm xã hội sẽ là 25,5%*5tr=1275.000đ

Người lao động góp 8%*5tr=400.000đ

Doanh nghiệp hay công ty góp 17,5%*5tr=875.000đ

*Quyền và trách nhiệm của người lao động khi sử dụng BHXH

Quyền của người lao động

- Người lao động được quyền tham gia đóng bảo hiểm xã hội và được hưởng các chế độ như pháp quy về bào hiểm luật định.

- Được cơ quan có thẩm quyền cung cấp sổ bảo hiểm xã hội để cá nhân đó tham gia tự mình quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

- Nhận lương hưu và vô số khoản hỗ trợ từ bảo hiểm xã hội theo một trong các hình thức hỗ trợ tiền sau:

+ Trực tiếp nhận tiền từ cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được ủy quyền bởi cơ quan bảo hiểm xã hội;

+ Thông qua tài khoản tiền gửi được mở tại ngân hàng của người lao động;

+ Nhận bảo hiểm qua doanh nghiệp hay người sử dụng lao động.

-  Hưởng bảo hiểm y tế khi:

+ Đang được bảo hiểm xã hội trợ cấp lương hưu;

+ Trong thời gian đang thất nghiệp hoặc hưởng trợ cấp thai sản

+ Đang thất nghiệp mà bị tai nạn lao động trước đó được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

+ Đang hưởng trợ cấp ốm đau

- Khi đi khám bị giảm khả năng lao động hay trường hợp sau khi thương tât, bệnh tật tái phát đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán hỗ trợ tiền đi khám nếu bạn đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội.

- Ủy quyền cho người quen như con cái người thân cháu chắt đi nhận hộ lương

- Được quyền Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện doanh nghiệp về lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo pháp quy.

Xem thêm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bhxh – bhyt doanh nghiệp

Trách nhiệm của người lao động

- Đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng hằng năm theo pháp luật Việt Nam quy định

- Thực hiện nghiêm túc quy trình lập hồ sơ bảo hiểm xã hội.

- Có ý thức tự thân bảo quản sổ bảo hiểm xã hội cẩn thận.

>>> Bạn đọc có thể muốn tìm hiểu thêm về mẫu d01-ts đây là mẫu rất quan trọng, cần biết khi tham gia các loại bảo hiểm xã hội

*Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động:

Quyền của người sử dụng lao động

- Từ chối làm bất cứ việc gì không đúng hay trái với những yêu cầu theo pháp luật quy định về bảo hiểm xã hội.

- Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện theo pháp quy về bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bhxh-bhyt

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

- Tiến hành soạn thảo ra hồ sơ để người lao động được hưởng quyền  cấp sổ bảo hiểm xã hội, được đóng bảo hiểm hằng tháng, hưởng bảo hiểm xã hội khi về hưu tai nạn thương tật.

- Đóng bảo hiểm xã hội theo pháp quy hằng thắng do trích từ tiền lương của người lao động để đóng BHXH theo luật định.

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội hỗ trợ trả phí trả tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người dân công nhân viên chức của công ty mình, tính toán xác minh khoảng thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho tới khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam quy định.

- Cung cấp chính xác và kịp thời tất tần tật mọi thông tin, tài liệu cơ bản có liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động

- Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin hỗ trợ về đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên, đồng thời cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động yêu cầu.

- Hằng năm, công khai phổ biến mọi thông tin về quy trình nộp BHXH của người dân do cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền cung cấp.

Việc làm nhân viên y tế

*Quyền và trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội:

Quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội

- Tiến hành xử lý tình huống, quản lý nhân sự, tài chính và tài sản theo pháp quy.

- Có quyền quyết định việc trả hay không trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nếu trường hợp đó trái với quy định của pháp luật.

- Yêu cầu các doanh nghiệp phải xuất trình đầy đủ sổ quản lý lao động, bảng lương và thông tin, tài liệu bất kỳ liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Được cơ quan thuế trình ra mã số thuế của doanh nghiệp; hằng năm cung cấp định kỳ thông tin về các khoản tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp.

- Kiểm tra việc thực thi, hiện thực hóa các chính sách bảo hiểm xã hội; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Có quyền ý kiến với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan tới quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và đưa ra sáng kiến trong việc quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Xử lý các hành vi trái với pháp luật hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề xuất cách xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Xem thêm: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh bhxh, bhyt

Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

- Phổ cập các quy định về pháp luật của lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Ban hành biểu mẫu có sẵn liên quan đến bảo hiểm xã hội

- Tổ chức hiện thực hóa quá trình thu, chi bảo hiểm xã hội, BH thất nghiệp, bảo hiểm y tế cá nhân sao cho tất cả các quy trình đêu tuân thủ đúng với quy định của pháp luật Việt Nam.

- Cung cấp sổ bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên chức; tham gia quản lý sổ bảo hiểm xã hội và giải quyết xư lý chế độ hưu trí và tử tuất cho người lao động.

- Tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết và tổ chức trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đúng lúc và kịp thời.

- Hằng năm, xác minh khoảng thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho từng cá nhân để tiến hành hỗ trợ cho đúng đối tượng đã đến lúc được hưởng BHXH.

- Hằng năm, phổ cập phổ biến thông tin liên quan việc đóng bảo hiểm xã hội mới nhất cập nhật kịp thời đến người dân lao động.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lưu trữ hồ sơ của người tham gia bảo hiểm xã hội tuân thủ đúng pháp quy.

- Tiến hành chi trả quỹ bảo hiểm xã hội, tiến hành quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, và BHTN, BHYT đúng theo pháp quy của Việt Nam.

- Hoàn thiện tiến hành các công tác thống kê, kế toán tài chính liên quan tới các loại bảo hiểm kể trên.

- Hằng năm hướng dẫn nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội cho các cán bộ làm trong cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Công khai trên báo chí đa phương tiện, các phương tiện truyền thông về cách làm sao để doanh nghiệp không vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Xử lý dàn hòa khi có xuất hiện các khiếu nại, tố cáo liên quan đến chi trả bảo hiểm xã hội, làm sao để không trái với Việt Nam quy định.

- Thực hiện kết hợp trong nước và quốc tế về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Xem thêm: Danh sách lao động tham gia bhxh, bhyt, bhtn, bhtnlđ, bnn

3. Khái niệm bảo hiểm y tế là gì?

Theo luật bảo hiểm y tế: Bảo hiểm y tế là một trong những loại bảo hiểm bắt buộc hữu ích nhất hiện nay được áp dụng đối với các đối tượng theo pháp luật quy định nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cộng đồng, do nhà nước tiến hành thực hiện vì mục đích phi lợi nhuận.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2014, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 6% tiền lương tháng hoặc mức lương cơ sở… Tuy nhiên, Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ từ 30% -100% tiền đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đặc biệt là liệt sĩ có công với cách mạng, hộ gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên nghèo vượt khó...

Xem thêm: Tổng hợp danh sách lao động tham gia bhxh, bhyt

4. Bảo hiểm thân thể là gì?

Là sản phẩm một loại hình bảo hiểm bảo vệ con người trước những rủi ro có thể làm thiệt hại về thân thể của người dân hay người lao động, đặc biệt là những công nhân làm việc công tác tại xí nghiệp, nhà máy độc hại. Ngoài ra, dân văn phòng, học sinh, sinh viên… cũng được cơ quan nhà nước khuyên nên tham gia BHTT để đề phòng những bất trắc bất ngờ không kịp trở tay.

*Phạm vi của bảo hiểm thân thể hiện nay tại Việt Nam bao gồm:

- Chi phí y tế: như tiền cấp cứu, giải phẫu, nhập viện, thuốc men sẽ được BHTT trả cho người lao động tùy thuộc vào mức đóng bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm.

- Tàn tật không thể phục hồi hoặc tử vong:

+ Trong trường hợp tàn tật (từ 81% trở lên) mãi mãi không thể hồi phục hoặc tử vong, số tiền bảo hiểm sẽ được hoàn trả hoàn toàn cho người tham gia bảo hiểm.

+ Trường hợp thương tật nhưng chỉ là nhất thời có thời gian hồi phục sẽ được bồi thường dựa vào số ngày lương thực tế mà người tham gia đóng bảo hiểm bị mất khi nằm viện hoặc không còn khả năng lao động.

+ Trường hợp thương tật mãi mãi thì tùy theo từng bộ phận trên cơ thể bị thương tật sẽ được bồi thường theo tỷ lệ % đã được pháp luật quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm.

Chú ý:

- Mức lương thực tế x 36 tháng chính là bằng số tiền bảo hiểm thân thể trả cho bạn.

Xem thêm: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bhxh tự nguyện; cấp sổ bhxh

*Một số lưu ý khi tham gia bảo hiểm thân thể

Bảo hiểm thân thể sẽ không được chi trả cho những đối tượng bị thương tật bởi các nguyên nhân như: Tham gia vô số trò chơi mạo hiểm như: nhảy dù, leo núi, đua xe, lặn,… Dùng hay tiêm chích ma túy chất kích thích. Những tổn thương từ hành vi vi phạm luật pháp Việt Nam. Nhiễm xạ, phóng xạ. Chiến tranh, xâm lược, khủng bố, bạo loạn. Người đã mắc một số bệnh sẵn. Bị ngộ độc trong khi ăn uống. Mang thai và sinh nở. Đãng trí hay mất đi trí nhớ của mình.

Xem thêm: Đăng ký đóng, cấp thẻ bhyt đối với người chỉ tham gia bhyt

5. Bảo hiểm tai nạn lao động là gì?

– Bảo hiểm tai nạn người lao động viết tắt là BHTNLD là loại hình bảo hiểm có trách nhiệm chi trả và bồi thường cho người lao động bị thương tật, tai nạn trong quá trình lao động. Đây còn là gói bảo hiểm nhằm mục đích trợ cấp y tế, thay thế tiền lương để người lao động được đảm bảo an toàn khi bản thân gặp rủi.

– Hợp đồng bảo hiểm tai nạn lao động hoạt động với mục đích nhằm bảo vệ cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp. Còn về phía nhà doanh nghiệp thì trách nhiệm của họ là bảo vệ quyền lợi và đảm bảo an toàn cho người lao động tránh tai nạn xảy ra.

– Chính vì thế, hầu hết các doanh nghiệp đều mua bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động, công nhân

Trên đây là những thông tin hữu ích về các loại bảo hiểm phổ biến nhất hiện nay. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất. Chúc bạn đọc có ngày làm việc vui vẻ. Trân trọng!
>> Tìm việc làm thêm ở đâu để không mất phí ? Tham khảo ngay độc chiêu tìm việc làm từ Timviec365.vn, vừa có việc mà lương lại cực cao

Tìm việc làm online

Tác giả: Timviec365.vn

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype