NEWS

Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động - chấm dứt hiệu lực MST

Viết bởi Timviec365.vn, Thursday , 05/07/2018, 902 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Căn cứ Khoản 1, Điều 18, Thông tư 95/2016/TT-BTC về việc Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động, cụ thể như sau:

a) Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và tổ chức khác:

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế và các đơn vị trực thuộc của người nộp thuế về trạng thái "NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế" trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

b) Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh:

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế về trạng thái "NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế" trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh.

1. Mẫu số 17/TB-ĐKT - Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

 Mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

 

mau-so-17-tb-dkt-thong-bao-nguoi-nop-thue-ngung-hoat-dong-va-lam-thu-tuc-cham-dut-hieu-luc-ma-so-thue.doc

2. Hướng dẫn viết nội dung thông báo

(1): Tên người nộp thuế

(2): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế

(3): Địa chỉ của người nộp thuế

(4): Tên cơ quan thuế ban hành thông báo

(5): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ

(6): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo

          (7): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

Timviec365.vn xin gửi đến quý độc giả Mẫu số 17/TB-ĐKT - Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 
 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype