Timviec365.vn

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

Đăng bởi Timviec365.vn - 08/05/2021 - 2061 lượt xem

Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT - Mẫu TK3-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Doanh nghiệp nếu có những điều chỉnh về thông tin của doanh nghiệp hay thay đổi cơ quan quản lý hoặc địa bàn kinh doanh thì phải lập mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT để kê khai các thông tin của doanh nghiệp.

Timviec365.vn xin giới thiệu tới các bạn Biểu mẫu Hướng dẫn lập tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT dưới đây:

Việc làm bảo hiểm

 1. Mẫu TK3-TS - Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế 

 Mẫu TK3-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu TK3-TS theo QĐ 595.docx

2. Hướng dẫn lập Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

a) Mục đích: kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi thay đổi thông tin của đơn vị.
b) Trách nhiệm lập: Đơn vị tham gia BHXH, BHYT.
c) Thời gian lập: đơn vị BHXH, BHYT tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; khi có thay đổi thông tin của đơn vị.
d) Phương pháp lập:
[01]. Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vị.
[02]. Mã số đơn vị: ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp, trường hợp chưa được cấp mã thì để trống.
[03]. Mã số thuế: thông báo mã số thuế của đơn vị, trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì để trống.

Việc làm nhân viên hành chính

Lưu ý: 
- Mã đơn vị lấy theo mã số thuế trong giấy chứng nhận mã số thuế.
- Đối với đơn vị đã được cấp mã số đơn vị và mã số thuế thì ghi cả hai mã số vào chỉ tiêu tương ứng (đối với đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; khi có thay đổi thông tin của đơn vị).
- Trường hợp đơn vị chưa, được cấp mã số thuế thì mã đơn vị được cấp theo quy định.
- Trường hợp đã được cấp mã số đơn vị, sau khi được bổ sung mã số thuế thì mã đơn vị được điều chỉnh theo mã số thuế.
[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh.
[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở.
[06]. Loại hình đơn vị: ghi các loại hình đơn vị như: Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp ngoài nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động; Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.
[07]. Số điện thoại: ghi số điện thoại của đơn vị.
[08]. Địa chỉ email: ghi địa chỉ email của đơn vị.
[09]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:
[09.1]. Số: ghi số quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh.
[09.2]. Nơi cấp: ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.
[10]. Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): nếu chọn phương thức đóng 03 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.1]; nếu chọn phương thức đóng 06 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.2].
[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị...
[12]. Hồ sơ kèm theo: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.
Lưu ý:
Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì chỉ cần ghi mã số thuế đơn vị và chỉ tiêu [01], [02], [09], [10];
Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
đ) Sau khi hoàn tất việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu. 

Ngoài ra bạn đọc tìm hiểu thêm các thông tin về bhyt, bhxh qua danh sách lao động tham gia bhxh, bhyt, bhtn, bhtnlđ, bnn, kết quả đóng bhxh- bhyt theo tháng, mẫu c17-ts nếu thấy hữu ích nhé.

Công ty tuyển dụng

Tác giả: Timviec365.vn