Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Đăng bởi Timviec365.vn - 2981 lượt xem

Bảo hiểm xã hội luôn là một vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm từ xã hội. Tuy nhiên, nhiều cá nhân làm tại các đơn vị cơ quan BHXH vẫn chưa biết cập nhất các biểu mẫu tài liệu mới nhất để phục vụ cho công việc. Timviec365.vn trân trọng gửi đến quý bạn đọc biểu mẫu Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN, BNN.

Việc làm bảo hiểm

1. Giới thiệu và tải về mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia các loại bảo hiểm

Tổng hợp danh sách lao động tham gia bhxh, bhyt là biểu mẫu được quy định theo quy chuẩn của biểu mẫu D02-TS. Biểu mẫu D02-TS là một biểu mấu được đính kèm ở phần phụ lục của Quyết định số 959, ban hành bởi cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là biểu mẫu dùng để làm cơ sở điều chỉnh mức đóng các loại bảo hiểm hay dùng để cấp sổ bảo hiểm xã hội, đăng ký thẻ bảo hiểm y tế cho các cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Biểu mẫu này cũng sử dụng để kê khai quá trình tăng hay giảm mức thu nhập tiền lương và các lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Phôi sổ bhxh, thẻ bhyt

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Mẫu_D02 theo QĐ 595(1).xls

2. Hướng dẫn chi tiết cách thực hiện danh sách lao động tham gia các loại bảo hiểm (D02-TS)

Chủ thể có trách nhiệm lập biểu mẫu này chính là các cá nhân là doanh nghiệp đang sử dụng lao động. Mẫu này sẽ được lập trong trường hợp phát sinh việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

Biểu mẫu D02-TS được lập trên cơ sở căn cứ là các tài liệu như: hợp đồng lao động, HĐ làm việc, các QĐ tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng lương, thu nhận ,... và các loại giấy tờ có liên quan khác. Bên cạnh những tài liệu nêu trên, thì còn dựa trên căn cứ tờ khai theo mẫu TK1-TS dùng để cung cấp các thông tin để điều chỉnh và thay đổi nội dung tham gia các loai bảo hiểm cho cá nhân người lao động.

hướng dẫn lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Nếu bạn chưa biết cách lập biểu mẫu thông dụng này, hãy theo dõi phần nội dung sau đây:

* Hướng dẫn cách viết nội dung cột dọc:

- (A): cá nhân lập biểu mẫu đánh số thứ tự theo lần lượt số nhỏ đến số lớn đối với từng danh mục.

- (B): cá nhân lập biểu mẫu đối chiếu với các danh mục tương ứng bao gồm: tăng lao động, giảm lao động, tăng tiền lương, giảm tiền lương để viết rõ tên gọi của các loa động vào.

- (C): cá nhân lập biểu mẫu trên cơ sở dữ liệu của cá nhân người lao động, ghi mã số bảo hiểm xã hội đối với cá nhân lao động đã có sổ, nếu chưa có sổ mà chỉ có thẻ bảo hiểm y tế, thì ghi mã thẻ bảo hiểm y tế của cá nhân đó vào, còn trong trường hợp cá nhân lao động không có cả hai loại trên thì cá nhân lập biểu mẫu để trồng.

Xem thêm: Mẫu kế hoạch công việc hàng ngày, tuần

- (1): cá nhân lập biểu mẫu trên cơ sở tờ khai mà các cá nhân lao động cung cấp, ghi rõ các cấp bậc, chức danh, chức vụ, điều kiện làm việc của các cá nhân trên các HĐLĐ, HĐLV.

- (2): cá nhân lập biểu mẫu viết số lương mà cá nhân lao động đang được hưởng. (viết hệ số đối với các mức lương theo quy định của NN, viết bằng chữ số nếu mức lương theo quy định của người sử dụng lao động).

- (3), (4), (5): cá nhân lập biểu mẫu ghi các phụ cấp, trợ cấp chức vụ của cá nhân lao động vào mục này.

- (6): cá nhân lập biểu mẫu ghi phụ cấp lương do pháp luật NN quy định (1/1/2016) nếu có.

- (7): cá nhân lập biểu mẫu ghi các khoản bổ sung khác (nếu có).

- (8), (9): cá nhân lập biểu mẫu ghi thời gian bắt đầu và kết thúc của cá nhân lao động thực hiện tham gia hay thực hiện điều chỉnh mức đóng. Trong trường hợp cá nhân lao đông bị truy đóng các loại bảo hiểm thì viết cụ thể theo từng dòng và mốc thời gian truy đóng.

- (10): cá nhân lập biểu mẫu thực hiện ghi rõ thời gian của các loại văn bản tài liệu: HĐLĐ, HĐLV, QĐ tuyển dụng, tiếp nhận, thuyên chuyển, tăng lương, hoãn HĐLĐ,... ghi “không trả thẻ” đối với các cá nhân dừng tham gia BHYT nhưng không gửi lại thẻ, ghi những cá nhân lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn.

Việc làm nhân viên hành chính

* Hướng dẫn cách viết nội dung hàng ngang:

- (I) tăng: cá nhân lập biểu mẫu ghi theo thứ tự cá nhân tăng mới, cá nhân thay đổi tăng mức đóng.

- (II) giảm: cá nhân lập biểu mẫu ghi theo thứ tự cá nhân giảm do các nguyên nhân khác nhau.

Xem thêm: Kế hoạch thu bhxh. Bhyt, bhtn, bhtnlđ, bnn

* Lưu ý:

- Nếu doanh nghiệp lập biểu mẫu này nhiều lần trong tháng, thì phải đánh số thứ tự lần lượt theo các biểu mẫu lập trước đến lập sau, sao cho thuận tiện nhất trong công tác quản lý.

- Doanh nghiệp là người sử dụng lao động phải kê khai các dữ liệu thông tin chính xác và rõ ràng về mức tiền trích trong thu nhập của lao động để đóng các loại bảo hiểm, lập và lưu sổ các hồ sơ lao động tham gia các loại bảo hiểm theo quy định.

Trên đây, Timviec365.vn đã cung cấp biểu mẫu cũng như các thông tin về biểu mẫu D02-TS. Hy vọng với những kiến thức này, bạn đọc sẽ áp dụng được trong công việc của mình! Bạn đọc cũng có thể tìm hiểu thêm về bhyt, bhxh qua các bài báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ bhxh, thẻ bhyt, báo cáo chi tiết đơn vị nợ bhxh, bhytmẫu c02-ts

Cần tìm việc làm

Tác giả: Timviec365.vn