Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập
Quay lại

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất? Kiến thức cơ bản về nhiệt độ sôi

Tác giả: Phương Anh Nguyễn

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là chất nào sẽ là một trong những câu hỏi mà bạn có thể vô tình nhận được. Và để có thể trả lời được câu hỏi này thì kiến thức về nhiệt độ sôi của các chất ở Hóa học lớp 12 sẽ là những điều mà các bạn cần nắm bắt. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp các lý thuyết cơ bản về nhiệt độ sôi của các chất và giúp bạn có thể đưa ra được câu trả lời cho chất có nhiệt độ sôi cao nhất.

1. Tổng hợp lý thuyết cơ bản về nhiệt độ sôi

Mục đích để trả lời được câu hỏi chất có nhiệt độ sôi cao nhất thì trước tiên, các bạn sẽ cần nắm bắt được những kiến thức cơ bản về nhiệt độ sôi của các chất dựa trên các kiến thức của môn Hóa.

Lý thuyết về nhiệt độ sôi
Lý thuyết về nhiệt độ sôi

1.1. Điều gì có sự tác động tới nhiệt độ sôi?

Với nhiệt độ sôi của các chất thì những yếu tố tác động và ảnh hưởng đến sẽ bao gồm 4 yếu tố. Đó là: Liên kết hidro, Liên kết ion, Khối lượng mol của phân tử và Hình dạng của phân tử.

1.1.1. Yếu tố liên kết ion

Đối với liên kết ion thì tác động tới nhiệt độ sôi sẽ thể hiện như sau: Các chất có sự liên kết ion được tạo thành sẽ có nhiệt độ sôi lớn hơn so với những chất có liên kết là cộng hóa trị tồn tại bên trong. 

1.1.2. Yếu tố liên kết hidro

Liên kết hidro chính là một dạng liên kết cộng hóa trị. Ở đây, dạng liên kết này sẽ được hình thành giữa các phân tử mang điện tích là dương (+) với các phân tử mang điện tích là âm (-) (đối với các phân tử là hợp chất khác nhau).

Khi đó, những chất có lực liên kết hidro càng lớn thì nhiệt độ sôi của chất đó càng lớn. Điều này có nghĩa là nhiệt độ sôi sẽ tỉ lệ thuận với lực liên kết hidro của chất đó. 

Yếu tố ảnh hưởng
Yếu tố ảnh hưởng

Ví dụ: Đối với 2 chất là CH3COOH và CH3CH2OH thì khi so sánh nhiệt độ sôi, ta sẽ có kết quả là CH3COOH > CH3CH2OH (do CH3COOH có lực liên kết hiđro mạnh hơn).

Tuy nhiên, lúc này, vấn đề được đặt ra là làm sao để so sánh được lực liên kết hidro giữa các chất với nhau? Để thực hiện việc so sánh này thì ta sẽ chia làm 2 trường hợp.

+ Trường hợp 1: Các nhóm chức khác nhau

Nhiệt độ sôi của các chất sẽ được sắp xếp theo thứ tự như sau: 

Axit > ancol > este > andehit > ete > phenol

Điều cần lưu ý ở trong trường hợp này đó là ở chương trình Hóa học bậc phổ thông thì các liên kết hidro sẽ được xét những liên kết giữa phân tử H (+) và phân tử O (-) mà thôi.

Ví dụ: Nhiệt độ sôi của CH3CH2OH > CH3COOC2H5

+ Trường hợp 2: Các chất cùng một nhóm chức

Liên kết hidro
Liên kết hidro

Với những chất có cùng một nhóm chức thì liên kết giữa gốc R với nhóm chức sẽ có sự ảnh hưởng trực tiếp tới liên kết hidro. Cụ thể nếu chất có gốc R là gốc hút electron thì lực liên kết hidro sẽ càng mạnh và ngược lại. Khi gốc R là gốc đẩy electron thì lực liên kết hidro sẽ yếu hơn. 

Ví dụ: CH2=CH-COOH > C2H5COOH

1.1.3. Yếu tố khối lượng mol của phân tử

Nhiệt độ sôi với phân tử khối của các chất sẽ có tỉ lệ thuận với nhau. Điều này có nghĩa là những chất có phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi của những chất đó sẽ càng cao. 

1.1.4. Yếu tố hình dạng của phân tử

Dựa trên lý thuyết về sức căng của mặt ngoài các chất thì những phân tử có hình dạng co tròn sẽ có sức căng mặt ngoài rất thấp. Điều này sẽ khiến cho các phân tử càng dễ dàng bị bứt ra khỏi chất lỏng và việc bay hơi là hoàn toàn đơn giản,. Chính vì lý do đó mà các chất này sẽ có nhiệt độ sôi thấp.

Từ cơ sở đó, ta có thể rút ra được rằng, những phân tử có sự phân nhánh nhiều thì nhiệt độ sôi sẽ thấp hơn so với những phân tử không có sự phân nhánh. 

Hình dạng phân tử
Hình dạng phân tử

Lưu ý trong trường hợp này như sau:

- Các đồng phân Cis sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn so với các phân tử có đồng phân Trans.

- Độ phân cực của phân tử nào lớn hơn sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn: axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

- Trong trường hợp có nước (H2O) thì nhiệt độ sôi của nước là 100℃ sẽ lớn hơn so với các ancol có 3 nguyên tử cacbon và nhỏ hơn các ancol có 4 nguyên từ cacbon trở lên.

- Trong trường hợp có phenol thì nhiệt độ sôi của phenol sẽ lớn hơn các ancol có 7 nguyên tử cacbon trở xuống và nhỏ hơn các axit có từ 4 nguyên tử cacbon trở lên. 

Xem thêm: Trung tâm luyện thi đại học

1.2. Thứ tự trong việc so sánh nhiệt độ sôi

Bên cạnh các nguyên tắc thì trình tự trong việc so sánh nhiệt độ sôi cũng là điều hết sức quan trọng cần chú ý.

Thứ tự so sánh nhiệt độ sôi
Thứ tự so sánh nhiệt độ sôi

- Với các chất có sự liên kết hidro thì thứ tự so sánh nhiệt độ sôi sẽ là: So sánh về loại liên kết hidro, tiếp đến là so sánh về khối lượng và cuối cùng là cấu tạo của phân tử.

- Với các chất không có liên kết hidro thì trình tự là khối lượng sau đó là cấu tạo của phân tử.

Đó là những kiến thức cơ bản trong việc đi tìm chất có nhiệt độ sôi cao nhất. Vậy chất nào sẽ có nhiệt độ sôi cao nhất?

2. Giải đáp chất có nhiệt độ sôi cao nhất

Với những thông tin được đề cập ở trên thì có lẽ các bạn đã phần nào định hình được cho mình về chất có nhiệt độ sôi cao nhất. 

Thực tế thì sẽ không có một đáp án cụ thể và chính xác về một chất nào đó có nhiệt độ sôi cao nhất. Việc đưa ra câu trả lời về chất có nhiệt độ sôi cao nhất sẽ phụ thuộc vào việc những chất bạn đặt ra để so sánh là những chất nào, kèm theo đó chính là 6 nguyên tắc trong việc tìm ra chất có nhiệt độ sôi cao nhất. 

- Hai hợp chất có cùng một khối lượng phân tử hay xấp xỉ nhau thì chất nào có sự liên kết hidro được đánh giá là bền hơn sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

- Hai hợp chất có cùng một kiểu liên kết hidro được hình thành thì chất có khối lượng lớn hơn sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất
Chất có nhiệt độ sôi cao nhất

- Đối với hai hợp chất là đồng phân thì hợp chất đồng phân Cis sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn so với hợp chất là đồng phân Trans.

- Đối với hai hợp chất cũng là đồng phân của nhau thì chất có nhiệt độ sôi cao hơn sẽ là chất có bề mặt tiếp xúc các phân tử lớn hơn.

- Hai hợp chất bằng nhau hoặc xấp xỉ nhau về khối lượng thì nhiệt độ sôi của chất có xuất hiện liên kết ion sẽ cao hơn.

- Hai hợp chất cùng không có sự xuất hiện của liên kết hidro, đồng thời lại có sự bằng nhau hoặc xấp xỉ nhau về khối lượng thì chất có nhiệt độ sôi lớn hơn sẽ là chất có sự phân cực lớn hơn. 

Có thể nhận thấy rằng việc tìm ra một chất có nhiệt độ sôi sẽ phụ thuộc vào khá nhiều các điều kiện khác nhau. Do vậy mà các bạn sẽ cần phải đi theo một trình tự các bước so sánh để có thể tìm ra đáp án cho mình về chất có nhiệt độ sôi cao nhất. 

Xem thêm: Cách sử dụng máy tính Casio fx 570ms

3. Tiến trình giải bài tập về nhiệt độ sôi

Để có thể giải các bài tập về so sánh nhiệt độ sôi giữa các chất thì các bạn sẽ có 2 bước lớn là thực hiện việc phân loại các chất là liên kết ion hay liên kết hóa trị, sau đó sẽ áp dụng quy tắc về trình tự so sánh nhiệt độ sôi của các chất đã được nêu ở trên.

Giải bài tập nhiệt độ sôi
Giải bài tập nhiệt độ sôi

Với việc phân loại các chất là liên kết ion thì bạn có thể dựa trên các nguyên tắc ở trên để xác định chất có nhiệt độ sôi cao nhất. Còn khi các chất đó có liên kết là cộng hóa trị thì sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

- Thực hiện việc phân loại các chất có liên kết hidro và không có liên kết hidro.

- Thực hiện việc so sánh nhiệt độ sôi của các chất cùng một nhóm với nhau.

- Đưa ra kết luận dựa trên kết quả thu được sau quá trình so sánh với việc áp dụng trình tự so sánh nhiệt độ sôi cũng như 6 nguyên tắc được nếu trên.

Nhìn chung, việc so sánh nhiệt độ sôi của các chất và tìm ra chất có nhiệt độ sôi cao nhất sẽ có khá nhiều điều kiện được kèm theo và áp dụng. vì thế, việc nắm vững lý thuyết nhiệt độ sôi là yêu cầu cơ bản với các bạn trong trường hợp này.

Phương pháp
Phương pháp

Trên đây chính là trọn bộ thông tin về nhiệt độ sôi cũng như việc đi tìm chất có nhiệt độ sôi cao nhất. Mong rằng, bài viết đã mang đến những điều thực sự bổ ích cho các bạn.

Ghi nhớ kiến thức hóa học đơn giản với bài thơ nguyên tử khối

Hóa học có nội dung kiến thức rất phức tạp và đa dạng, trong đó có kiến thức về nguyên tử khối. Việc ghi nhớ các nguyên tử khối không hề đơn giản với nhiều người. Bên cạnh những cách ghi nhớ và học lòng truyền thống, thì ghi nhớ thông qua bài thơ, bài hát, bài vè,... là một cách ghi nhớ được đánh giá cao về mức độ hiệu quả. Bài thơ nguyên tử khối là một ví dụ điển hình, cùng tìm hiểu cách học này qua bài viết nhé!

Bài thơ nguyên tử khối

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý