Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Tìm hiểu dịch vụ phi vấn là gì? Các hoạt động quanh thủ tục đấu thầu

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ánh

Theo dõi timviec365 tại google new

Có thể bạn không biết, tất cả các hoạt động có liên quan tới hợp đồng, dự án có liên quan đến Nhà nước, đất đai hay những tài sản do nhà nước quản lý thì phải thực hiện theo thủ tục đấu thầu. Trong quá trình đấu thầu sẽ phân loại ra các lĩnh vực đấu thầu cũng như các thuật ngữ liên quan. Trong đó dịch vụ phi tư vấn là gì, dịch vụ tư vấn là gì, giá đấu thầu và những thông tin liên quan tới thủ tục đấu thầu sẽ được chia sẻ qua bài viết dưới đây.

1. Khái niệm, phân biệt dịch vụ phi tư vấn là gì và dịch vụ tư vấn?

Khái niệm, phân biệt dịch vụ phi tư vấn là gì và dịch vụ tư vấn?

1.1. Khái niệm dịch vụ phi tư vấn là gì?

Định nghĩa về dịch vụ phi tư vấn được xác định tại điều khoản 9 Điều 4 Luật đấu thầu 2013, ta có thể hiểu về dịch vụ phi tư vấn như sau: 

“Dịch vụ phi tư vấn là một hay một số hình thức hoạt động có liên quan tới hợp đồng bao gồm: bảo hiểm, logistics, lắp đặt, quảng cáo không thuộc quy định tại khoản 45 Điều 4 Luật đấu thầu 2013, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu 2013”.

1.2. Tìm hiểu về dịch vụ tư vấn là gì?

Dịch vụ tư vấn được trích từ khoản 8 điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định rõ ràng, ta có thể hiểu dịch vụ tư vấn bao gồm: Lập, đánh giá báo cáo, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán, lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án, thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.”

Việc làm luật - pháp lý tại Hà Nội

1.3. Sự giống và khác nhau của dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn

Giống: đều là một trong những lĩnh vực đấu thầu.

Khác: Sự khác nhau thể hiện ở những hoạt động trong

- Những hoạt động trong dịch vụ tư vấn: 

+ Giám sát dự án thực thi

+ Thu xếp tài chính cho dự án

+ Kiểm tra, thẩm tra, thẩm định các điều trong dự án thực hiện

+ Kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ có liên quan đến dự án

+ Đánh giá các hồ sơ liên quan như: hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ quan tâm, hồ sơ đề xuất,...

+ Lập các hồ sơ 

+ Khảo sát dự án, lập thiết kế cũng như dự toán chi phí dự án.

+ Lập báo cáo nghiên cứu tiền, công việc khảo sát, làm báo cáo nghiên cứu mức độ khả thi, đánh giá tác động của môi trường.

+ Lập, đánh giá báo có quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc của dự án.

+ Ngoài ra còn các dịch vụ tư vấn khác kèm theo nếu phát sinh trong quá trình đấu thầu.

- Các hoạt động trong dịch vụ phi tư vấn cụ thể là:

+ Quảng cáo

+ Lắp đặt

+ Bảo trì

+ Bảo dưỡng

+ Bảo hiểm

+ Logistics

+ Nghiệm thu chạy thử

+ Vẽ bản đồ

+ Tổ chức đào tạo

+ Ngoài ra còn có những hoạt khác không phải hoạt động của dịch vụ tư vấn mà khoản 8 điều 4 Luật Đấu thầu 2013 đã quy định trên.

Việc phân loại cũng như phân biệt sự khác nhau giữa 2 lĩnh vực đấu thầu được thực hiện theo các điều khoản đã quy định. Ngoài ra ta có thể dựa theo đặc điểm của gói thầu mà phân loại. Ví dụ gói thầu không yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực hay kinh nghiệm của chuyên gia được phân vào loại gói thấy dịch vụ phi tư vấn, Còn gói thầu mà yêu cầu kinh nghiệm, năng lực hay kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn được phân vào loại gói thấy dịch vụ tư vấn.

2. Các thông tin liên quan đến dịch vụ phi tư vấn 

Các thông tin liên quan đến dịch vụ phi tư vấn

Qua đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý đấu thầu, Bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư đã ban hành và quy định chi tiết về các điều trong lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn, có thể nắm bắt một số điểm cụ thể như:

2.1. Phạm vi điều chỉnh

Việc lập hồ sơ đấu thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ (gói thầu quy mô nhỏ) thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 

2.2. Đối tượng áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn

- Đối tượng áp dụng đối với Dịch vụ phi tư vấn được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc đối tượng có liên quan tới hoạt động lựa chọn nhà thầu thuộc phạm vi điều chỉnh tại điều 1 của Thông tư này.

2.3. Áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

- Dịch vụ phi tư vấn bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, tổ chức, đào tạo, nghiệm thu chạy thử, đo vẽ bản đồ, in ấn, tang lễ, vệ sinh, quản lý, vận hành tòa nhà, kế toán, truyền thông, vận tải công cộng, trông và quản lý chăm sóc cây xanh, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nhiếp ảnh, đóng gói, sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại khoản 8 điều 4 luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Xem thêm: Counselor là gì? Hệ thống những thông tin bổ ích cho bạn

Việc làm luật sư

2.4. Mẫu hồ sơ mời thầu bao gồm những nội dung

- Nội dung đầu tiên bắt buộc phải có đó là Chỉ dẫn nhà thầu: Chỉ dẫn nhà thầu nhằm cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

- Bảng dữ liệu đấu thầu: Trong bảng sẽ có những nội dung như thông tin cụ thể mà đã thể hiện một phần trong chỉ dẫn nhà thầu, trong bảng dữ liệu thầu sẽ được thể hiện chi tiết và cụ thể hơn theo từng mục tương ứng. 

- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: tiêu chí này để đánh giá xem gói thầu có đạt yêu cầu gói thầu hay không. Các tiêu chí đánh giá dựa trên những chỉ tiêu, tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu như: 

+ Năng lực, 

+Kỹ thuật

+ Tài chính- thương mại.

Việc xây dựng các tiêu chí là dựa vào quy mô cũng như tính chất gói thầu. Các tiêu chí phải đảm bảo công bằng, rõ ràng, minh bạch, ngoài ra các tiêu chí phải đáp ứng được tính khoa học và phù hợp với yêu cầu thực hiện gói thầu theo nội dung hướng dẫn.

- Biểu mẫu dự thầu, biểu mẫu hợp đồng

- Điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng

- Yêu cầu về phạm vi cung cấp

3. Các thông tin xung quanh đấu thầu

Các thông tin xung quanh đấu thầu

3.1. Đấu thầu là gì?

Theo Wikipedia, ta có thể nắm bắt được khái niệm cơ bản của đấu thầu. Có thể hiểu Đấu thầu là quá trình giữa chủ đầu tư hoặc bên mời thầu lựa chọn một nhà thầu ngẫu nhiên nào đó đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của luật pháp. Hình thức đấu thầu là người muốn mua các gói thầu tổ chức 1 buổi đấu thầu gồm nhiều nhà thầu( người muốn bán gói thầu) canh tranh nhau, mục đích nhằm là có được gói thầu chất lượng, thỏa mãn các yêu cầu của mình về kỹ thuật, chất lượng và chi phí thấp nhất. Với mục đích là giành được quyền cung cấp hàng hóa, dịch vụ với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mang lại mức lợi nhuận cao nhất có thể, các nhà đấu thầu phải thể hiện những lợi thế cho người mua thầu. Các lợi thế của những nhà cung cấp thường sẽ mang lại lợi ích cho người mua thầu, nhà cung cấp thầu nào mang lại lợi ích lớn nhất cho nhà mua thầu sẽ được nhà mua thầu lựa chọn.

Đấu thầu ở Việt Nam thường là nhà nước là chủ yếu (bên mời thầu chủ yếu là nhà nước). Trên thực tế không phải chỉ có nhà nước mời có đấu thầu. Đây là hình thức mà các doanh nghiệp tư nhân cũng sử dụng nhiều để tìm kiếm các đối tác cho mình.

Đấu thầu ở Việt Nam tuân thủ theo Luật Đấu thầu 2013,  việc này bắt buộc với hoạt động mua sắm công và được khuyến khích đối với nguồn vốn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của luật.

Việc làm nhân viên tư vấn luật

3.2. Các lĩnh vực đấu thầu

Ngoài 2 hình thức đã tìm hiểu ở trên, còn có một số loại lĩnh vực khác như:

- Hàng hóa 

- Xây lắp

- Hỗn hợp

Theo quy định của Luật Đấu thầu, các gói thầu được phân loại thành 5 kiểu theo lĩnh vực như đã kể ở trên. Các loại đấu thầu dựa vào hoạt động của mỗi  lĩnh vực mà được phân loại khác nhau. Sự khác nhau cơ bản dựa vào lĩnh vực hoạt động mà phân biệt.

3.3. Các loại phương thức lựa chọn loại thầu

- Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

- Phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ

- Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

- Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

Các phương thức lựa chọn loại thầu được dùng riêng trong các trường hợp đấu thầu khác nhau.

3.4. Các hình thức đấu thầu

Có 8 hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư bao gồm

- Đấu thầu rộng rãi

- Đấu thầu hạn chế

- Chỉ định thầu

- Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa

- Mua sắm trực tiếp

- Tự thực hiện

- Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

- Tham gia thực hiện cộng đồng

Qua những thông tin đã cung cấp, hẳn bạn đã hiểu được phần nào về đấu thầu, các hình thức đấu thầu, phương thức loại chọn loại thầu, cũng như nắm rõ các lĩnh vực đấu thầu. Từ đó trả lời cho câu hỏi dịch vụ phi tư vấn là gì? Mong rằng những thông tin về đấu thầu cũng như những khái niệm về dịch vụ tư vấn, phi tư vấn mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho bạn trong công việc. 

>>> Ngoài ra, Bạn đọc có thể quan tâm tìm hiểu thêm ngay về công việc tư vấn với rất nhiều tin tuyển dụng nhân viên tư vấn uy tín, chất lượng được cập nhật mới nhất, liên tục trên timviec365.vn

Tuyển dụng

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý