Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

qr đăng nhập
Quay lại

Dự toán gói thầu là gì?Lưu ý về giá gói thầu và dự toán gói thầu?

Tác giả: Hồng Nguyễn

Bạn đang muốn tham khảo xem về nội dung khái niệm dự toán gói thầu là gì? Cách phân biệt sự khác nhau giữa giá gói thầu và dự toán gói thầu. Cùng tham khảo qua lời giải đáp sau của timviec365.vn.

1. Đặc điểm của dự toán gói thầu là gì?

1.1. Bạn biết gì về dự toán gói thầu

Dự toán gói thầu hay còn gọi là dự toán gói thầu xây dựng được hiểu là tất cả các chi phí cần thiết để tiến hành gói thầu được xác định cho mỗi gói thầu, hợp lý đối với những kế hoạch chọn lựa nhà thầu trước khi thực hiện tổ chức đưa ra quyết định chọn nhà thầu.

Được xác định theo mỗi gói thầu theo dự toán gói thầu xây dựng, phù hợp đối với những kế hoạch chọn lựa chọn nhà thầu, dự toán vấn đề xây dựng công trình hiện đã được phê duyệt và tiến hành trước khi chọn lựa tổ chức nhà thầu xây dựng. Bởi vậy thì đây là thời gian để tiến hành các dự án lớn tương đối dài thì dự toán gói thầu thường sẽ mang tính chính xác cao hơn để được thay thế về giá gói thầu.

Dự toán gói thầu là gì
Dự toán gói thầu là gì

1.1.1. Dự toán cao hơn so với giá trị tối thiểu

-Tuy dự toán cao hơn so với giá gói thầu kế hoạch nhưng lại bảo đảm không vượt quá mức đầu tự dự án, dự toán đầu tư về mua sắm cho nên không cần phải điều chỉnh chọn lựa nhà thầu.

-Dự toán mua sắm để có thể điều chỉnh về những sự chọn lựa nhà thầu, dự toán cao hơn so với giá gói thầu theo kế hoạch.

-Hình thức để chọn lựa ra nhà thầu đã được duyệt đúng theo kế hoạch không còn sự phù hợp thì cần có sự điều chỉnh hình thức chọn lựa cho nhà thầu.

Dự toán cao hơn so với giá trị tối thiểu
Dự toán cao hơn so với giá trị tối thiểu

1.1.2. Dự toán thấp hơn so với giá trị gói thầu

Dự toán có giá trị thấp hơn so với giá gói thầu của kế hoạch tuy nhiên lại không làm ảnh hưởng đến sự thay đổi hình thức chọn lựa nhà thầu theo như kế hoạch trước đó được duyệt từ đó sẽ không cần phải có sự điều chỉnh chọn nhà thầu. Nếu như hình thức cần có sự điều chỉnh chọn lựa nhà thầu theo đúng giá trị mới đã được phê duyệt thì cần thay đổi về hình thức chọn lựa nhà thầu.

Dự toán thấp hơn
Dự toán thấp hơn

1.2. Chú ý phân biệt về giá gói thầu và dự toán gói thầu

Giá gói thầu được hiểu là giá trị bằng tiền xác định của gói thầu đó, đã được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Chính là một mức ngân sách tối đa mà chủ đầu tư đã bỏ ra để tiến hành gói thầu đó kèm theo tiêu chí xác định trúng thầu. Không được vượt quá giá trúng thầu đối với giá trị hợp đồng giữa CĐT và nhà thầu.

- Tổng về mức dự toán xây dựng, đầu tư xây dựng, dự toán gói thầu được phê duyệt chính là cơ sở để xem xét, xác định, đưa ra quyết định phê duyệt gói thầu.

- Đối với những gói thầu không quá phức tạp thì giá gói thầu sẽ xác định qua dự toán của gói thầu luôn, không cần phải lập dự toán gói thầu tại những quy trình kế tiếp..

Khi tham gia cuộc thầu và thầu cần phải chú ý đến giá gói thầu trong kế hoạch đối với dự toán gói thầu. Đối với trường hợp duyệt giá gói thầu cao hơn dự toán thì nhà thầu cần bỏ ra thầu giá cao hơn thì sẽ không được tiến hành duyệt. Đối với trường hợp giá gói thầu thấp hơn dự toán thì mình có thể bỏ giá thầu giá cao hơn tuy nhiên không được vượt dự toán được duyệt. Nếu như làm như vậy sẽ bị tránh kết luật vượt giá của gói thầu bởi khi đó dự toán sẽ được thay thế qua giá gói thầu.

Phân biệt giá gói thầu và dự toán gói thầu
Phân biệt giá gói thầu và dự toán gói thầu

Thông thường thì vấn đề chênh lệch giữa giá gói thầu và dự toán gói thầu sẽ chỉ xảy ra nhiều nhất tại những gói thầu xây lắp, dành cho những gói thầu ít có biến động khác thường so với giá gói thầu đã được công bố nằm trong kế hoạch chọn lựa nhà thầu, chỉ trong các trường hợp nào đó cần có sự điều chỉnh thì khi ấy giá gói thầu sẽ có xu hướng tăng lên qua hình thức bổ sung thêm nguồn tư dự phòng đối với dự án so với giá gói thầu đã được công bố đối với kế hoạch chọn lựa nhà thầu trước đó. Tuy vậy thì trường hợp này cũng không hay quá xảy ra bởi sẽ được điều chỉnh theo kế hoạch đấu thầu cho nên nó sẽ có ảnh hưởng đến mức cơ cấu tổng mức đầu tư dự án.

Xem thêm: Gói thầu hỗn hợp là gì? Những thông tin bạn cần biết về gói thầu này

Gói thầu được hiểu là một phần hay tất cả dự án, dự toán mua sắm, gói thầu sẽ bao gồm về các nội dung mua sắm tương tự nhau thuộc về nhiều loại dự án hay khối lượng mua sắm duy nhất một lần hoặc khối lượng mua sắm đối với một thời kỳ mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên. Một cách hiểu đơn giản hơn về gói thầu đó là một phần nhỏ hay tất cả dự án, bởi một dự án sẽ phân thành những gói thầu là do:

- Vấn đề phân chia dự án thành những gói thầu cần phải căn cứ chính xác theo về tính chất của kỹ thuật, trình tự tiến hành, bảo đảm về tình đồng độ của dự án cũng như quy mô gói thầu hợp lý.

- Một dự án sẽ có nhiều lĩnh vực bao gồm các thành phần khác nhau. Khi chủ đầu tư có khá nhiều doanh nghiệp, tổ chức đấu thầu một dự án, tham gia các cuộc đấu thầu. Mỗi nhà đấu thầu riêng sẽ có thế mạnh ở các lĩnh vực rõ ràng, nhất định. Vấn đề chia qua những gói thầu sẽ hỗ trợ cho chủ đầu tư tìm ra được một nhà thầu thực sự phù hợp và đủ khả năng với các bộ phận, lĩnh vực của dự án.

- Tùy thuộc vào điều kiện có thể chia sẻ một hay nhiều gói thầu thì một dự án có nhiều công việc cần phải tiến hành. Vấn đề muốn chia ra làm những gói thầu hỗ trợ dự án được hoàn thành đúng với tiến độ, hoàn thành toàn bộ các việc bởi mỗi lĩnh vực, công việc đều có những nhà thầu tốt khác nhau.

Phân loại gói thầu
Phân loại gói thầu

2.1. Dịch vụ tư vấn

Lập ra và đánh giá về những báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ kiến trúc, phát triển. Lập khảo sát và tiến hành báo cáo về những nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo về những đánh giá bên tác động môi trường. Lập ra hồ sơ mời sự quan tâm, mời sơ tuyển, mời thầu và hồ sơ yêu cầu. Đánh giá về hồ sơ quan tâm, hồ sơ tuyển, hồ sơ bên dự thầu và đề xuất. Tiến hành thẩm định, giám sát, quản lý bên dự án, kiểm toán, thu xếp tài chính, chuyển giao công nghệ, đào tạo và bao gồm những dịch vụ tư vấn khác.

2.2. Dịch vụ phi tư vấn

Đây là một dịch vụ bao gồm các hoạt động như bảo hiểm, logistics, quảng cáo, lắp đặt không thuộc vào trong quá trình xây dựng cũng như lắp đặt hạng mục công trình, tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử, bảo dưỡng, bảo trì, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phỉa là dịch vụ đã nêu ở phía trên.

Hàng hóa sẽ bao gồm về thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, máy móc, vật tư, hàng tiêu dùng, phụ tùng, vật tư y tế, thuốc sử dụng cho những cơ sở ý tế. Xây lắp thì sẽ bao gồm các công việc thuộc phạm vi quá trình xây dựng và lắp đặt hạng mục công trình, lắp đặt công trình.

2.3. Gói thầu hỗn hợp

Gói thầu hỗn hợp được hiểu là gói thầu sẽ gốm có thiết kế kèm cung cấp hàng hóa ký hiệu EP, Thiết kế kèm theo xây lắp ký hiệu EC, cung cấp về phía hàng hóa xây lắp ký hiệu PC, Thiết kế cung cấp hàng hóa kèm theo xây lắp ký hiệu EPC, Thiết kế, lập dự án, hỗ trợ cung cấp kèm xây lắp. Vấn đề để được xác định loại gói thầu nào cần dựa vào các nội dung có trong gói thầu nêu trên dựa vào quy định trước đó.

Ngoài ra bạn đọc cũng có thể tham khảo qua phần mềm quản lý công trình 365 để dự toán gói thầu của mình một cách chính xác hơn. Đây là một phần mềm quản lý công trình miễn phí với nhiều tính năng thú vị, hãy cùng tải về kèm theo sự hướng dẫn và trải nghiệm xem sao nhé.

Phần mềm quản lý công trình
Phần mềm quản lý công trình

Vừa rồi bạn đọc đã được timviec365.vn giới thiệu qua về khái niệm dự toán gói thầu là gì? Những lưu ý cần thiết đối với dự toán gói thầu và giá gói thầu. Hy vọng rằng qua bài viết này sẽ giúp mọi người có thể hình dung rõ nét hơn về thông tin này. Cuối cùng chúc bạn đọc sức khỏe và không quên ghé qua website chúng tôi để đón đọc thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nhé.

Tổng hợp quy trình lựa chọn nhà thầu đầy đủ và chi tiết nhất hiện nay

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về quy trình lựa chọn nhà thầu? Hãy cùng tham khảo ngay trong nội dung bài viết sau đây của chúng tôi!

Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý