Wednesday , 07/08/19
NEWS

HRBP là gì? Giải pháp cho doanh nghiệp về mô hình HRBP hiệu quả

HRBP là gì? Tại sao trong các hoat động cơ cấu và tổ chức của doanh nghiệp, HRBP lại có tầm ảnh hương và quyết định quan trọng như như vậy? Đâu giải pháp cho doanh nghiệp về một mô hình HRBP hiệu quả? Cùng tham khảo bài viết dưới đây, để cùng có góc nhìn sâu hơn cho những câu hỏi này nhé!

1. Khái niệm về HRBP là gì, bạn biết chưa?

HRBP là ký hiệu được viết tắt từ cụm từ tiếng anh Human Resource Business Partner, dịch nghĩa là “nhân sự - đối tác chiến lược kinh doanh”. Human Resource Business Partner bắt nguồn từ tên gọi của một cuốn sách được Dave Ulrich biên soạn vào năm 1997 nhằm có thể cụ thể hóa mô hình ” quản lý nguồn nhân lực chiến lược”, chính từ đây khái niệm “human resource business partner – HRBP” đưa ra quan điểm bộ phận nhân sự có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chiến lược kinh doanh tổng thể.

Khái niệm về HRBP là gì, bạn biết chưa?

Cũng theo một khảo sát mới nhất, thì đa phần các nhà lãnh đạo hay các nhà điều hành quản lý của doanh nghiệp đều đồng thuận rằng tầm ảnh hưởng của bộ phận nhân sự là rất lớn trong các quá trình phát triển và hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay, trong đó quản lý nhân sự luôn song hành với các chiến lược kinh doanh.

Trải qua giai đoạn phát triển khác nhau, HRBP ngày càng chứng tỏ được tầm quan trọng của mình trong các hoạt động vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc quản lý các bộ phận nhân sự của doanh nghiệp mà bộ phận này còn mạnh mẽ tham gia vào các công việc của các phòng ban khác, hay tham gia trong việc phát triển các chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp nhằm xây dựng một phương hướng tổng thể, từ đó giúp đơn vị đạt được các mục tiêu đã đề ra trong đầu năm. Có thể nói, tại các doanh nghiệp lớn thì HRBP chính là một trong những nguồn lực quan trọng và không thể thiếu, đặc biệt là tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực về thương mại và dịch vụ thì bộ phận nay lại càng khẳng định được vai trò của mình hơn thế. Cũng chính bởi những hiệu quả mà mà bộ phận này mang lại, nên hiện nay với các doanh nghiệp thì HRBP đóng vai trò như một quân “át chủ bài”, và cũng có những yêu cầu khắt khe hơn khi tuyển chọn bộ phận nhân sự cho mình.

Bởi thế để có thể trở thành HRBP, ứng viên ngoài việc họ phải là những người có kiến thức, có các kỹ năng chuyên sâu về nhân sự thì đồng thời họ cũng phải là người có sự hiểu biết trong các lĩnh vực kinh doanh, có tầm nhìn về hoạch định để trở thành đối tác với các phòng ban khác trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh tổng thể cho đơn vị.

2. Vai trò của HRBP trong doanh nghiệp là gì?

Nhận thấy được hiệu quả của HRBP mang lại, các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu áp dụng mô hình HRBP vào trong các hoạt động của mình. Vậy vai trò của HRBP trong doanh nghiệp là gì mà tại sao HRBP lại được doanh nghiệp chú trọng đầu tư như vậy?

Trong các hoạt động của doanh nghiệp, HRBP sẽ đóng vai trò như sau:

- Đối tác chiến lược của quản lý bộ phận đối tác, quản lý cấp cao nhằm mục tiêu thực hiện hóa các chiến lược kinh doanh hiệu quả thông qua các nhiệm vụ như: điều chỉnh chiến lược nhân sự đáp ứng nhu cầu thay đổi, nhận diện những thước đo nhân sự quan trọng và những chiến lược kinh doanh mới, phát triển hệ thống lãnh đạo kế thừa, tái cấu trúc theo các mục tiêu các chiến lược, thấu hiểu nhu cầu của nhân tài đối với doanh nghiệp, nhận diện những vấn đề về con người trước khi ảnh hưởng đến doanh nghiệp

- Là quản lý nhân sự cân đối giữa hiệu suất - lợi nhuận - chi phí cho doanh nghiệp, trong đó bao gồm các việc như: đánh giá thái độ nhân viên, truyền đạt các chính sách và quy trình của doanh nghiệp đến các bộ phận nhân viên và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa đến toàn thể bộ phận nhân viên và đảm bảo các chương trình nhân sự phù hợp với văn hóa doanh nghiệp

- Nhân sự có vai trò như một người tham vấn và đại diện cho tiếng nói hay việc làm của người lao động, từ đó là động lực khuyến khích người lao động phát huy tối đa năng lực, cống hiến cho đơn vị, trong đó bao gồm các việc như: giải quyết mâu thuẫn giưa các bộ phận nhân viên và doanh nghiệp, quản lý các vấn đề cạnh tranh giưa các cá nhân trong tổ chức của doanh nghiệp, ưng phó với những nhu cầu thay đổi của tổ chức và giải quyết các vấn đề trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh

- Đảm bảo các hoạt động cải tiến trong bộ máy của doanh nghiệp, định hình các quy trình và tổ chức các hoạt động văn hóa trong doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực chuyển hóa của tổ chức mình.

Vai trò của HRBP trong doanh nghiệp là gì?

Việc áp dụng chuyển đổi từ mô hình nhân sự - HR (mô hình nhân sự truyền thống) sang HRBP - nhân sự đối tác chiến lược kinh doanh thực sự là một bước ngoặc lớn cho các doanh nghiệp, không chỉ làm thay đổi các lối tư duy cũ kỹ cũng như xác định lại được các vai trò của bộ phận nhân sự tại doanh nghiệp. Được áp dụng tại nhiều quốc gia phát triển, mô hình HRBP đã dần trở nên thông dụng và mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt. Hiện nay, tại Việt Nam thì mô hình này cũng đã bắt đầu “chen chân” và được áp dụng tại nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam.

3. Mô hình HRBP là gì? Các doanh nghiệp đã nắm được mô hình HRBP cho mình?

Ra đời và phát triển qua hàng thế kỷ, cũng bởi thế mà ngành nhân sự cũng được thay đổi qua nhiều các tên gọi khác nhau cho phù hợp với từng giai đoạn bối cảnh của lịch sửĐặc biệt là ở trong những năm từ 1970 đến 1990 nhằm có thể đáp ứng được các yêu cầu sang các dịch vụ về cung ứng mà ngành nhân sự cũng được thay đổi sang một chức danh khác là quản trị nhân sự. Cho đến năm 1990, thuật ngữ "strategic  human resource management - SHRM" dịch ra có nghĩa là “quản lý nguồn nhân lực chiến lược” cũng đã được ra đời và bắt đầu được sử dụng nhiều hơn trong việc xây dựng chiến lược hay các công cụ về lập kế hoạch vào quản lý nhân sự nhằm có thể gắn vai trò của quản lý nhân sự với các chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Năm 1997, mô hình "quản lý nguồn nhân lực chiến lược" tiếp tục được Dave Ulrich cụ thể hóa trong cuốn sách "Human Resource Champions" và đưa ra khái niệm về "human resource business partner - HRBP" tạm dịch có nghĩa là “đối tác chiến lược kinh doanh – HRBP”. Cuốn sách của Dave Ulrich đưa ra quan điểm vai trò của bộ phận nhân sự ngoài việc điều hành quản lý nhân sự của doanh nghiệp thì bộ phận này còn là đối tác với các phòng, ban khác của doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực hiện các chiến lược kinh doanh tổng thể.
Trong đo các đối tác chiến lược kinh doanh ( gọi tắt là HRBP) sẽ chính là những nhà nhân sự có đầy đủ trình độ chuyên sâu cũng với các kiến thức, kỹ năng thực tế trong việc quản lý về nhân sự, thì đồng thời họ cũng cần phải là những người nắm bắt tốt về các chiến lược trong hoạt động kinh doanh cũng như có thể dự đoán được tương lai, triển vọng trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Với xu thế thị trường mở cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ như hiện nay, thì cũng đồng nghĩa môi trường cạnh giữa các doanh nghiệp cũng sẽ ngày càng trở lên mạnh mẽ và khốc liệt hơn hơn rất nhiều. Vì thể để có thể bắt kịp với những xu thế của thị trường, doanh nghiệp cần phải có sự thay đổi trong các chiến lược  kinh doanh của mình, bên cạnh việc huy động mọi nguồn lực thì cũng phải đi liền với cắt giảm tối đa nhân lực cũng như các chi phí bỏ ra trong sản xuất. Cũng chính từ đây mà các hoạt động trong phát triển chiến lược kinh doanh cũng gắn liền chiến lược nguồn nhân lực. Tức nghĩa là thay vì việc tuyển dụng thêm nguồn nhân lực mới thì doanh nghiệp sẽ huy động tối đa nguồn nhân lực hiện có của mình và bộ phận nhân sự chính là nguồn nhân lực đầu tiên sẽ được doanh nghiệp huy động. Bởi vì nhân sự chính là yếu tố tốt nhất mang lại cách nhìn và chuyên môn khác biệt nhất và đem lại giá trị thiết thực nhất so với các bộ phận khác của doang nghiệp

Hiện nay, mô hình HRBP được chia làm 3 mô hình chính như sau:

- Mô hình nhân sự chuyển đổi

Mô hình nhân sự chuyển đổi

Mô hình nhân sự chuyển đổi hướng tới mục tiêu phát triển các lĩnh vực chuyên môn từ kiến thức kinh doanh đến các kỹ năng về tư vấn hay các sáng kiến trong việc phát triển nguồn lực con người. Mặc dù bước đầu ra mắt còn gặp nhiều sự thiếu sót, thế nhưng mô hình này cũng đã đạt được một số thành tựu tiến bộ đáng nể

- Mô hình nhân sự chuyển đổi  - 1 cửa

Mô hình nhân sự chuyển đổi  - 1 cửa

Với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì mô hình 1 cửa là sự lựa chọn nhanh chóng, nhất là khi mà công ty chủ quản (công ty mẹ) của doanh nghiệp đó cũng đã triển khai mô hình HRBP từ lâu lâu trước khi áp dụng cho các chi nhánh tại Việt Nam.

- Mô hình nhân sự chuyển đổi – TT các giải pháp

Còn với các doanh nghiệp khác, thì mô hình nhân sự chuyển đổi – TT các giải pháp là sự chuẩn bị cho việc nâng cao chất lượng cũng như các kỹ năng quản lý của đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp.

Mô hình nhân sự chuyển đổi – TT các giải pháp

Mô hình nhân sự chuyển đổi – TT các giải pháp

Trên đây là một số những thông tin, kiến thức cơ bản về HRBP và những mô hình của HRBP hiện nay, hy vọng rằng qua những kiến thức được chia sẻ mà Phạm Diệp chia sẻ trong bài viết đã có thể trả lời cho bạn về câu hỏi “HRBP là gì” và nếu như bạn cũng đang có định hướng nghề nghiệp của bản thân về nghề nhân sự thì cũng đừng quên đọc kỹ bài viết để có thể nắm vững hơn được về HRBP và những mô hình của HRBP hiện nay nhé. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian quan tâm theo dõi bài viết.

Tác giả: Phạm DiệpĐăng bình luận.
Đăng bình luận thành công!

Chủ đề có thể bạn quan tâm