Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

HRIS là gì? Tính năng của hệ thống quản lý nguồn nhân lực

Tác giả: Hoàng Lệ

Lần cập nhật gần nhất: ngày 10 tháng 06 năm 2024

Theo dõi timviec365 tại google new

Nguồn nhân lực là thành phần đầu tiên cấu thành lên doanh nghiệp và đây chính là yếu tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp có thành công hay không. Một doanh nghiệp muốn phát triển tốt thì đầu tiên cần quản lý và kiểm soát được nguồn nhân lực trong công ty mình. Thấu hiểu điều này đã có những phần mềm, hệ thống quản lý nguồn nhân lực ra đời hay chính là hris. Cùng tìm hiểu bản chất của HRIS là gì? Những thông tin về hris cũng như hệ thống quản lý nguồn nhân lực và tính năng của hệ thống này qua bài viết dưới đây.

1. Tìm hiểu khái niệm, bản chất của Hris là gì?

Các doanh nghiệp hiện nay đa phần đều quản lý nhân sự về số lượng, thời gian làm việc, lương thưởng của nhân viên thông qua các phần mềm mà bộ phận nhân sự có để quản lý nguồn nhân lực và thuật ngữ gọi chung cho việc quản lý hệ thống nguồn nhân lực chính là hris. Cùng tìm hiểu khái niệm cũng như bản chất của thuật ngữ hris là gì?

1.1. Khái niệm Hris là gì?

Khái niệm Hris là gì?
Khái niệm Hris là gì?

HRIS là từ viết tắt của Human Resources Information System là là một hệ thống thông tin được thiết kế để quản lý nguồn nhân lực của một tổ chức (HR) quy trình. Nó là sự pha trộn của các thành phần phần cứng và phần mềm lưu trữ và cung cấp chiến lược kinh doanh của bộ phận nhân sự.

Để có thể dễ hình dung, bạn có thể hiểu đơn giản hơn là một phần mềm quản lý nguồn nhân lực được triển khai trên một máy chủ ứng dụng cấp quyền truy cập nội bộ hoặc từ xa cho các nhân viên trong doanh nghiệp. Human resources information system là một dạng phần mềm nhân sự kết hợp một số hệ thống và quy trình để đảm bảo quản lý dễ dàng nhân viên và dữ liệu của doanh nghiệp. Phần mềm nhân sự được các doanh nghiệp sử dụng để kết hợp một số chức năng nhân sự cần thiết, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu nhân viên, quản lý bảng lương, quy trình tuyển dụng, quản trị lợi ích và theo dõi hồ sơ tham dự. Nó đảm bảo các quy trình Nhân sự hàng ngày có thể quản lý và dễ dàng truy cập. Nó hợp nhất nguồn nhân lực như một ngành học và đặc biệt là các hoạt động và quy trình nhân sự cơ bản của nó với lĩnh vực công nghệ thông tin, trong khi việc lập trình các hệ thống xử lý dữ liệu phát triển thành các thói quen và gói phần mềm chuẩn hóa kế hoạch doanh nghiệp (ERP). Nhìn chung, các hệ thống ERP này có nguồn gốc từ phần mềm tích hợp thông tin từ các ứng dụng khác nhau vào một cơ sở dữ liệu chung. Sự liên kết của các mô-đun tài chính và nguồn nhân lực của nó thông qua một cơ sở dữ liệu là điểm khác biệt quan trọng nhất đối với các tiền thân được phát triển riêng lẻ và riêng tư, giúp ứng dụng phần mềm này vừa cứng nhắc vừa linh hoạt.

1.2. Bản chất của Hris là gì?

Bản chất của Hris là gì?
Bản chất của Hris là gì?

Thuật ngữ hris được xuất hiện nhiều và có nhiều tên thay thế được sử dụng như HRMS (hệ thống quản lý nguồn nhân lực), HCM (quản lý nguồn nhân lực), là khái niệm chỉ phần mềm kết hợp một số hệ thống và quy trình để đảm bảo việc quản lý dễ dàng các nguồn nhân lực, quy trình kinh doanh và dữ liệu. Phần mềm nhân sự được các doanh nghiệp sử dụng để kết hợp một số chức năng nhân sự cần thiết, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu nhân viên, quản lý bảng lương, quy trình tuyển dụng, quản trị lợi ích và theo dõi hồ sơ tham dự.

Một hệ thống quản lý nguồn nhân lực đảm bảo các quy trình nhân sự hàng ngày có thể quản lý và dễ dàng truy cập. Nó hợp nhất nguồn nhân lực như một ngành học và đặc biệt là các hoạt động và quy trình nhân sự cơ bản của nó với lĩnh vực công nghệ thông tin, trong khi việc lập trình các hệ thống xử lý dữ liệu phát triển thành các thói quen và gói phần mềm lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP).

Hệ thống thông tin nguồn nhân lực cung cấp một phương tiện để có được, lưu trữ, phân tích và phân phối thông tin cho các bên liên quan khác nhau. HRIS cho phép cải tiến các quy trình truyền thống và tăng cường quá trình ra quyết định chiến lược. Làn sóng tiến bộ công nghệ đã cách mạng hóa mọi không gian của cuộc sống ngày nay và điều này bao gồm cả nhân sự. Các hệ thống ban đầu có phạm vi hẹp, thường tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất, chẳng hạn như cải thiện quy trình trả lương hoặc theo dõi giờ làm việc của nhân viên. Các hệ thống ngày nay bao gồm đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến các bộ phận nhân sự, bao gồm theo dõi và nâng cao hiệu quả quy trình, quản lý phân cấp tổ chức, theo dõi sự vắng mặt và nghỉ phép hàng năm, đơn giản hóa các giao dịch tài chính và cung cấp báo cáo về dữ liệu của mọi người. Nói tóm lại, khi vai trò của các bộ phận nhân sự mở rộng về độ phức tạp, các hệ thống công nghệ nhân sự đã phát triển để phù hợp với những nhu cầu này.

Việc làm nhân sự tại Hồ Chí Minh

2. Lịch sử xuất hiện và phát triển của hệ thống quản lý nguồn nhân lực

Lịch sử xuất hiện và phát triển của hệ thống quản lý nguồn nhân lực
Lịch sử xuất hiện và phát triển của hệ thống quản lý nguồn nhân lực

Xu hướng tự động hóa các quy trình quản lý tiền lương và lực lượng lao động bắt đầu trong những năm 1970. Do công nghệ và máy tính lớn bị hạn chế, các công ty vẫn dựa vào việc nhập thủ công để tiến hành đánh giá nhân viên và số hóa báo cáo.

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) đầu tiên tích hợp các chức năng nhân sự là SAP R / 2 (sau này được thay thế bằng R / 3 và S / 4hana), được giới thiệu vào năm 1979. Hệ thống này cung cấp cho người dùng khả năng kết hợp dữ liệu công ty trong thực tế thời gian và điều chỉnh các quá trình từ một môi trường máy tính lớn duy nhất. Nhiều hệ thống nhân sự phổ biến ngày nay vẫn cung cấp chức năng ERP và bảng lương đáng kể.

Hệ thống máy chủ-máy khách hoàn toàn tập trung nhân sự đầu tiên cho thị trường doanh nghiệp là PeopleSoft , được phát hành vào năm 1987 và sau đó được Oracle mua vào năm 2024. Được lưu trữ và cập nhật bởi khách hàng, PeopleSoft đã vượt qua khái niệm môi trường máy tính lớn. Oracle cũng đã phát triển nhiều hệ thống BPM tương tự để tự động hóa các hoạt động của công ty.

Lịch sử xuất hiện và phát triển của hệ thống quản lý nguồn nhân lực
Lịch sử xuất hiện và phát triển của hệ thống quản lý nguồn nhân lực

Bắt đầu từ cuối những năm 1990, các nhà cung cấp nhân sự bắt đầu cung cấp các dịch vụ nhân sự được lưu trữ trên đám mây để làm cho công nghệ này dễ tiếp cận hơn với các nhóm nhỏ và từ xa. Thay vì máy chủ-máy khách, các công ty bắt đầu sử dụng tài khoản trực tuyến trên các cổng dựa trên web để truy cập hiệu suất của nhân viên, các ứng dụng di động cũng trở nên phổ biến hơn. Các công nghệ HRIS và HRMS đã cho phép các chuyên gia nhân sự tránh xa công việc hành chính truyền thống của họ và đã chèn chúng làm tài sản chiến lược cho công ty. Ví dụ, các vai trò này bao gồm phát triển nhân viên, cũng như phân tích lực lượng lao động để nhắm mục tiêu vào các khu vực giàu tài năng.

Hiện tại có nhiều loại  Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS)  hoặc Hệ thống thông tin nguồn nhân lực (HRIS), một số trong đó là các gói phần mềm dựa trên máy cục bộ; loại chính khác là một hệ thống dựa trên đám mây trực tuyến có thể được truy cập thông qua trình duyệt web.

Việc làm chuyên viên nhân sự

3. Chức năng, tính năng của hệ thống quản lý nguồn nhân lực

Chức năng, tính năng của hệ thống quản lý nguồn nhân lực
Chức năng, tính năng của hệ thống quản lý nguồn nhân lực

Chức năng của các bộ phận nhân sự (HR) là hành chính và chung cho tất cả các tổ chức. Các tổ chức có thể đã chính thức lựa chọn, đánh giá và quy trình trả lương. Chức năng nhân sự bao gồm theo dõi dữ liệu nhân viên hiện có, theo truyền thống bao gồm lịch sử cá nhân, kỹ năng, khả năng, thành tích và tiền lương. Để giảm khối lượng công việc thủ công của các hoạt động hành chính này, các tổ chức bắt đầu tự động hóa điện tử nhiều quy trình này bằng cách giới thiệu các hệ thống quản lý nguồn nhân lực chuyên biệt.

Chức năng của các bộ phận nhân sự là hành chính và chung cho tất cả các tổ chức. Các tổ chức có thể đã chính thức lựa chọn, đánh giá và quy trình trả lương. Quản lý " vốn con người " đã tiến tới một quy trình cấp bách và phức tạp. Chức năng nhân sự bao gồm theo dõi dữ liệu nhân viên hiện có, theo truyền thống bao gồm lịch sử cá nhân, kỹ năng, khả năng, thành tích và tiền lương. Để giảm khối lượng công việc thủ công của các hoạt động hành chính này, các tổ chức bắt đầu tự động hóa điện tử nhiều quy trình này bằng cách giới thiệu các hệ thống quản lý nguồn nhân lực chuyên biệt.

Một số chức năng điển hình của hệ thống quản lý nguồn nhân lực đó là:

- Báo cáo và phân tích

- Phân công lại nhân viên

- Xử lý khiếu nại bằng các tiền lệ sau

- Quản trị

- Quản lý bảng lương

- Kế hoạch nhân sự

- Tuyển dụng / Quản lý học tập

- Quản lý và đánh giá hiệu suất

- Nhân viên tự phục vụ

- Lập kế hoạch và quản lý hạn ngạch

Đây là những chức năng cơ bản thường thấy có trong hệ thống quản lý nguồn nhân lực. 

Tham khảo: HRD là gì?

4. Lợi ích của hệ thống quản lý nguồn nhân lực

Lợi ích của hệ thống quản lý nguồn nhân lực
Lợi ích của hệ thống quản lý nguồn nhân lực

- Lưu giữ thông tin nhân viên: khi sử dụng hệ thống nguồn quản lý nhân lực hay một hệ thống thông tin được thiết kế để quản lý nguồn nhân lực của một tổ chức thì việc người quản lý sẽ dễ dàng quản lý, kiểm soát, thêm bớt các thông tin của nhân viên của doanh nghiệp trên cùng một hệ thống. Từ đó không quá nhiều bước trong việc tạo mới hồ sơ, thay đổi thông tin hay cập nhập thêm thông tin nhân sự, tránh cho việc thiếu sót và các rủi ro xảy ra lỗi.

- Tiếp cận thông tin dễ dàng: khi người quản lý sử dụng phần mềm hệ thống nguồn quản lý nhân lực hay một hệ thống thông tin được thiết kế để quản lý nguồn nhân lực của một tổ chức thì việc người quản lý sẽ dễ dàng tiếp cận thông tin hơn. Việc tiếp cận, chuyển đổi từ các file thông tin sẽ được hệ thống theo đề mục giúp cho việc hoạt động, tìm kiếm. tra cứu và di chuyển giữa các tài liệu dễ dàng hơn.

- Khả năng tập hợp thông tin để báo cáo: Cuối cùng, các tính năng phân tích và báo cáo HRMS của bạn có thể rút ra dữ liệu tuyển dụng dễ dàng hơn để cung cấp những hiểu biết chiến lược sâu sắc hơn.

Bài viết đã cung cấp các thông tin xung quanh hệ thống quản lý nguồn nhân lực, lịch sử xuất hiện và phát triển cũng như tính năng, lợi ích của hệ thống quản lý nguồn nhân lực. Chắc hẳn qua bài viết bạn đã hiểu hơn hris là gì? Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp về hris sẽ hữu ích với bạn đọc.

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý