Quay lại

Kế toán ngân hàng là gì? Tìm hiểu nét riêng của kế toán ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Ánh Tuyết - 27/12/2019

Kế toán là một công cụ quan trọng để quản lý kinh tế tài chính ở mỗi đơn vị, tổ chức kinh tế cũng như ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Các hoạt động trong ngành kế toán được chia ra rất nhiều các nghiệp vụ tương ứng với các vị trí kế toán khác nhau. Trong đó để giúp các giao dịch kinh tế luôn được diễn ra nhanh chóng và chính xác đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, hoạt động kế toán ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng. Vậy bạn đã biết kế toán ngân hàng là gì chưa? Những công việc và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng được tiến hành như thế nào? Hãy để Timviec365.vn thay bạn tìm hiểu rồi “gói gọn” thông tin cần thiết trong nội dung bài viết dưới đây nhé!

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

1. Hiểu kế toán ngân hàng là gì? 

hiểu kế toán ngân hàng là gì
Kế toán ngân hàng là hoạt động thu thập, ghi chép, xử lý và phân tích các nghiệp vụ kinh tế, tài chính 

Kế toán như một công cụ quan trọng không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà ai cũng biết. Thế nhưng trong kế toán có bao nhiêu nghiệp vụ, bao nhiêu vị trí công việc thì không phải ai cũng biết dù đó là người trong nghề bởi mỗi vị trí công việc lại liên quan đến những nghiệp vụ kế toán khác nhau. Trong đó để giúp các giao dịch kinh tế luôn được diễn ra nhanh chóng và chính xác đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời liên quan đến công việc của kế toán ngân hàng. 

Kế toán ngân hàng là hoạt động thu thập, ghi chép, xử lý và phân tích các nghiệp vụ kinh tế, tài chính về các hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng dưới hình thức chủ yếu là giá trị để phản ánh, kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh của đơn vị ngân hàng, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý hoạt động tiền tệ ngân hàng ở tầm vĩ mô và vi mô, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

kế toán ngân hàng là gì
Kế toán ngân hàng còn là một công cụ phục vụ các hoạt động nghiệp vụ thuộc ngành ngân hàng về tính toán, ghi chép bằng con số

Kế toán ngân hàng còn là một công cụ phục vụ các hoạt động nghiệp vụ thuộc ngành ngân hàng về tính toán, ghi chép bằng con số, từ đó làm dữ liệu phục vụ cho việc lên chiến lược kinh doanh và đánh giá, kiểm tra hoạt động của ngân hàng. Kế toán ngân hàng thuộc bộ phần trong hệ thống kế toán của kinh tế và trong kế toán ngân hàng lại bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị. Kế toán ngân hàng có khả năng thực hiện vai trò của kế toán nói chung nhưng vai trò của kế toán ngân hàng còn phụ thuộc vào những đặc điểm của hoạt động ngân hàng nên kế toán ngân hàng sẽ có một vài nét riêng khác biệt so với các ngành kế toán khác. 

2. Những nét riêng của kế toán ngân hàng  

2.1. Đặc điểm của kế toán ngân hàng 

So với các nghiệp vụ kế toán khác, kế toán ngân hàng có những nét đặc điểm riêng nổi trội được liệt kê dưới đây: 

- Mang tính xã hội cao: Kế toán ngân hàng phản ánh được đa phần các hoạt động kinh tế, tài chính của nền kinh tế thông qua các quan hệ tiền tệ, tín dụng, thanh toán… chứ không chỉ nhắc tới các mặt hoạt động trong ngân hàng. Đặc điểm này liên quan đến mối quan hệ hợp tác giữa ngân hàng với các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức kinh tế hoặc các cá nhân trong nền kinh tế

- Mang tính giao dịch cao: Trong hoạt động của kế toán ngân hàng phải tiến hành đồng thời các  bút toán khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán ngay

đặc điểm kế toán ngân hàng là gì
Kế toán ngân hàng phản ánh được đa phần các hoạt động kinh tế, tài chính của nền kinh tế

- Mang tính chính xác cao: Đối tượng của kế toán ngân hàng là vốn và sự luân chuyển nguồn vốn trong quỹ tiền tệ của doanh nghiệp bao gồm thanh toán, đầu tư đối nội, đối ngoại có liên quan mật thiết với đối tượng kế toán của các doanh nghiệp, cá nhân trong nền kinh tế. Bên cạnh đó nguồn vốn của ngân hàng từ một lượng lớn vốn tiền tệ của xã hội được ngân hàng tập trung lại thường xuyên có biến động. Vì vậy, kế toán ngân hàng đòi hỏi phải có độ chính xác rất cao đáp ứng yêu cầu hạch toán của ngân hàng và rộng hơn là phục vụ hạch toán của toàn bộ nền kinh tế. 

- Việc luân chuyển vốn của nền kinh tế gắn liền với các loại chứng từ kế toán ngân hàng: Các loại chứng từ trong kế toán ngân hàng rất nhiều và đa dạng xuất phát từ tính phức tạp của các nghiệp vụ ngân hàng. Mặt khác, chứng từ kế toán ngân hàng ngoài việc lưu lại thông tin các hoạt động tài chính trong ngân hàng còn là giấy tờ xác minh các hoạt động kinh tế, tài chính và việc thu chuyển vốn của nền kinh tế. Đó là lý do mag việc luân chuyển vốn của nền kinh tế gắn liền với các loại chứng từ kế toán ngân hàng. 

Tuyển dụng kế toán ngân hàng

2.2. Công việc của kế toán ngân hàng 

Kế toán ngân hàng phải thực hiện khá nhiều công việc, cụ thể như sau: 

công việc kế toán ngân hàng là gì
Công việc của kế toán ngân hàng 

- Kiểm tra tính chính xác các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ 

- Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng 

- Kiểm tra những đề nghị thanh toán trên tiêu chí hợp lý, hợp lệ rồi lập chi tiền, ủy nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ,… mang tới ngân hàng nộp

- Khi có đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng 

- Chịu trách nhiệm lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng rồi chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng ký phê duyệt và có xác nhận của chủ tài khoản sau đó mới nộp cho ngân hàng. Theo dõi tình hình thực hiện công tác bảo lãnh tại ngân hàng 

- Khi doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, hay trả nợ ngân hàng thì lập hồ sơ theo quy định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay rồi chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng ký phê duyệt và có xác nhận của chủ tài khoản sau đó nộp cho ngân hàng. Theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay của ngân hàng

- Chuẩn bị hồ sơ mở thư tín dụng (L/C), theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các L/C

thực hiện kế toán ngân hàng là gì
Tới ngân hàng thực hiện các giao dịch tiền mặt nhằm phục vụ các hoạt động của doanh nghiệp 

- Nhận và kiểm tra chứng từ từ các ngân hàng rồi sắp xếp lại theo đúng nội dung 

- Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay của các ngân hàng – Định khoản vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cước, ký quỹ, tiền vay ngân hàng 

- Lập, in rồi ký người lập bảng kê trước khi chuyển cho người kiểm soát 

- Đóng file lưu trữ các hồ sơ đã được kiểm tra 

- Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và bút toán chênh lệch tỷ fuas các tài khoản ngân hàng 

- Lập, in và ký người lập phiếu kế toán trước khi chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ

- Theo dõi tình trạng tăng, giảm của tiền gửi ngân hàng bằng việc kiểm tra thường xuyên rồi báo cao cho trưởng phòng để kịp thời phát hiện nếu có sai lệch của dòng tiền

- Tới ngân hàng thực hiện các giao dịch tiền mặt nhằm phục vụ các hoạt động của doanh nghiệp 

- Thực hiện các công việc khác như xử lý các yêu cầu và giải đáp các khúc mắc từ phía ngân hàng

2.3. Nhiệm vụ mà kế toán ngân hàng phải thực hiện 

nhiệm vụ của kế toán ngân hàng là gì
Nhiệm vụ mà kế toán ngân hàng phải thực hiện 

Kế toán ngân hàng khi thực hiện những công việc trên phải đảm bảo các nhiệm vụ sau: 

- Tiếp nhận và phản ảnh chính xác, đầy đủ mọi thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng kịp thời và đúng chuẩn mực các dịch vụ ngân hàng. Qua đó bảo vệ tài khoản ngân hàng cũng như tài sản của toàn xã hội gửi tại ngân hàng được an toàn 

- Phân tích và tổng hợp số liệu kế toán theo đúng phương pháp kế toán nhằm cung cấp tới ban hành đạo thông tin chính xác, cụ thể nhất phục vụ công tác lãnh đạo hoạt động kinh doanh ngân hàng hiệu quả 

- Kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn từ các khoản thu tài chính, quá trình sử dụng tài sản của ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở mỗi đơn vị ngân hàng cũng như toàn hệ thống 

- Tổ chức tốt công tác kế toán nói chung và kế toán tài chính nói riêng ở từng đơn vị cũng như toàn hệ thống 

Việc làm Kế toán - Kiểm toán tại Hồ Chí Minh

3. Kỹ năng để trở thành một kế toán ngân hàng chuyên nghiệp 

kỹ năng làm kế toán ngân hàng là gì
Kỹ năng để trở thành một kế toán ngân hàng chuyên nghiệp

Kế toán là một trong những công việc yêu cầu nhân viên phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đúng chuyên ngành đảm bảo thực hiện công việc thật chính xác, tỉ mỉ. Bên cạnh đó với khối lượng công việc nhiều nhất là vào thời gian cuối tháng, cuối năm,… kế toán phải hạch toán rất nhiều giấy tờ, xử lý nhiều công việc, tiếp nhận nhiều thông tin số liệu quan trọng,… Và công với những công việc trên thì kế toán ngân hàng cũng không phải ngoại lệ trong ngành kế toán nói chung. Vậy nên nếu kế toán ngân hàng không có năng lực và những kỹ năng cơ bản dưới đây thì khả năng hoàn thành công việc sẽ không đạt năng suất, hiệu quả cao: 

- Kỹ năng tin học văn phòng để đảm bảo kế toán thực hiện tốt nhất những phần mềm văn phòng cơ bản và cả những phần mềm kế toán mang tính chuyên ngành cao 

- Kỹ năng phân tích để làm việc với những con số 

- Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian đảm bảo thông tin kế toán được kịp thời cung cấp và tham mưu ý kiến, đề xuất kiến nghị về hoạt động kinh doanh ngân hàng 

- Chịu được áp lực công việc và có sức khỏe tốt để chống chịu với những căng thẳng trong công việc khi có quá nhiều giấy tờ cần quản lý 

Việc làm Kế toán - Kiểm toán tại Hà Nội

4. Trải nghiệm tính năng tìm việc làm kế toán trên Timviec365.vn 

tuyển dụng kế toán ngân hàng là gì
Trải nghiệm tính năng tìm việc làm kế toán trên Timviec365.vn 

Timviec365.vn là trang web cung cấp dịch vụ tuyển dụng việc làm trực tuyến có tiếng trên thị trường lao động hiện nay. Với những tính năng ưu việt cho phép ứng viên tìm việc làm quanh đây, so sánh lương,... website hiện nay đang sở hữu hơn 2 triệu ứng viên cùng với hơn 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên khắp cả nước. Vì thế các thông tin tuyển kế toán hcm và tất cả mọi tỉnh thành trên website luôn thường xuyên được cập nhật để ứng viên tham gia ứng tuyển. Trong đó không thiếu các vị trí việc làm kế toán – một ngành nghề hot đang trong giai đoạn thiếu nhân lực đạt trình độ chuyên môn trong thời kỳ kinh tế phát triển như hiện nay. 

Lựa chọn tìm việc trên Timviec365.vn còn giúp ứng viên tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc tìm, tạo và tải CV xin việc kế toán bởi các thao tác trên website được thực hiện rất đơn giản mà tải về lại hoàn toàn miễn phí. 

CV xin việc

Với những thông tin cung cấp giải đáp “kế toán ngân hàng là gì?” trên đây, hy vọng Timviec365.vn đã giúp các độc giả có thêm nhiều hiểu biết hơn. Đồng thời có cơ sở để định hướng việc làm giúp bạn tự tin thực hiện ước mơ trở thành một nhân viên kế toán, thể hiện bản thân để có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong tương lai. Chắc các bạn thành công!

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý