Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

qr đăng nhập
Quay lại

Kế toán tài chính là gì và những yếu tố quan trọng liên quan

Tác giả: Đào Thanh Hồng

Nhiều kế toán mới bắt đầu ra trường hiện nay vẫn đang thắc mắc không biết khái niệm, nhiệm vụ, vai trò cũng như công việc kế toán tài chính là gì? Hôm nay timviec365.vn sẽ giúp bạn tham khảo thêm thông tin hết sức thú vị sau đây để nắm rõ hơn!

1. Những thông tin quan trọng về kế toán tài chính

1.1. Bạn biết gì về thông tin kế toán tài chính?

Kế toán tài chính hay còn có tên gọi tiếng Anh là Financial accounting. Được hiểu là một vị trí kế toán đảm nhận thêm những công việc tổng hợp tài liệu, số liệu, ghi chép, xây dựng lên báo cáo tài chính sử dụng để phục vụ cho những người, những đối tượng có nhu cầu để dùng thêm những thông tin kế toán. Những thông tin về biến động và thực trạng vốn, các dòng vật chất hay tài sản, tiền tệ đều sẽ được kế toán tài chính tổng hợp qua toàn bộ số liệu chi tiết.

Bên bộ phận tài chính sẽ gồm có hai bộ phận nhỏ gồm bộ phận kế toán số liệu và kế toán tổng hợp cả hai đều được phân chia minh công việc rõ ràng để hiệu quả công việc được đảm bảo. Chi tiết hơn như sau:

1.1.1. Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp: Tiến hành để xử lý thu thập những thông tin hết sức tổng quát về tình hình tài chính, kinh tế của đơn vị. Thông qua một số đơn vị tiền thì kế toán tổng hợp sẽ tiến hành hỗ trợ cung cấp thêm những số liệu để phản ánh về tình hình dùng tài sản cũng như nguồn hình thành tài sản đối với doanh nghiệp.

1.1.2. Kế toán chi tiết

Kế toán chi tiết: Tiến hành xử lý thu thập thông tin theo cụ thể một đối tượng trên mỗi đơn vị. Cầm bảo đảm tính chính xác những số liệu kế toán chi tiết tổng hợp để tránh làm ảnh hưởng khi tiến hành tổng hợp lại thêm những số liệu khác.

Kế toán tài chính là gì
Kế toán tài chính là gì

1.2. Vai trò trong kế toán tài chính

Một trong các vị trí giữ vai trò cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp đó là kế toán tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành một số công việc như:

- Kế toán tài chính sẽ hỗ trợ cung cấp thêm một số thông tin cho bên đối tượng có thêm nhu cầu để dùng thông tin kế toán ví dụ như lãnh đạo đối tác bên ngoài, doanh nghiệp. Cho nên toàn bộ số liệu được cung cấp bởi kế toán tài chính cần bảo đảm sự khách quan, tính chính xác và tuân thủ chuẩn mực, nguyên tắc kế toán, đó chính là căn cứ hỗ trợ người quản lý đưa ra thêm những quyết định phù hợp kịp thời cho kinh doanh.

- Kế toán tài chính sẽ hỗ trợ cung cấp thêm những thông tin về hoạt động trong tài chính kế toán đã tiến hành phát sinh, mang lại một tính tổng hợp được hình thái giá trị thể hiện. Do đó doanh nghiệp sẽ theo dõi thường xuyên được tình hình hoạt động kinh doanh sản xuất của mình.

- Kế toán tài chính tiến hành thêm những báo cáo tổng quát tài chính về kết quả kinh doanh đối với doanh nghiệp thuộc trong kỳ báo cáo, thêm những kết quả rõ ràng về tài chính, hiệu quả trong việc quản lý chi phí hỗ trợ doanh nghiệp có thể tối ưu cắt giảm chi phí những khoản không thật sự cần thiết.

- Khi có thêm các biến động đối với tài chính thì quản lý rủi ro và tiến hành bảo hiểm dành cho doanh nghiệp.

- Giúp lãnh đạo doanh nghiệp có thể điều hòa thêm về tình hình tài chính cơ quan doanh nghiệp. Các thông tin từ kế toán tài chính là căn cứ pháp lý hỗ trợ họ có thể xử lý khiếu nại, tranh chấp rõ vàng hay đầu từ và vay vốn ngân hàng.

Vai trò kế toán tài chính
Vai trò kế toán tài chính

1.3. Kế toán tài chính gồm có nguyên tắc quan trọng nào?

Kế toán tài chính cần phải tuân thủ đúng theo những quy tắc đối với kế toán doanh nghiệp ví dụ như:

- Sẽ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc đối với giá trị tài sản và nợ phải trả.

- Trong mỗi kỳ kế toán năm áp dụng nhất quán các phương pháp và quy định kế toán đã chọn. kế toán cần tiến hành giải trình cụ thể trong báo cáo tài chính nếu có sự thay đổi về phương pháp.

- Tiến hành phản ánh một cách đúng thực tế, khách quan, đầy đủ chính xác kỳ kế toán mà nghiệp vụ tài chính, kinh tế phát sinh.

- Kế toán phải tiến hành chính xác nạp thời hạn đúng đối với việc lập và nộp báo cáo tài chính.

- Kế toán tiến hành đánh giá tài sản cũng như phân bổ các khoản thu, chi một cách thận trọng, đồng nhất và chính xác không để xuất hiện sai lệch.

- Lập và thực hiện trình bày báo cáo tài chính cần phản ánh chính xác bản chất đối với một giao dịch hơn là đối với hình thức.

Nguyên tắc quan trọng
Nguyên tắc quan trọng

2. Một số báo cáo cần thực hiện bởi kế toán tài chính

Cụ thể một số báo cáo theo tháng, quý, năm mà kế toán tài chính cần thực hiện đó là:

- Báo cáo theo tháng: Hỗ trợ cung cấp báo cáo thuế thu nhập cá nhân, báo cáo thuế giá tị gia tăng.

- Báo cáo theo quý: Hỗ trợ cung cấp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

- Báo cáo theo năm: Báo cáo thuế môn bài, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tài chính.

- Sổ kế toán bao gồm: Tổng hợp sổ cái, Tổng hợp sổ nhật ký chung, Tổng hợp báo cáo hàng tồn kho,  Báo cáo công nợ phải thu và phải trả,  Quản lý nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi, Quản lý doanh thu và chi phí doanh nghiệp.

Bên cạnh đó thì kế toán tài chính còn tiến hành thêm một số công việc khác như kiểm tra giấy nộp tiền, phát hành hóa đơn.

Kế toán tài chính giữ một vai trò hết sức quan trọng và ý nghĩa bên trong doanh nghiệp. Mặc dù vậy thay vì làm thủ công hay các phương pháp truyền thống xưa cũ thì nên đầu tư phần mềm cho doanh nghiệp để nhanh chóng có kết quả, chính xác và thuận lợi. Với phần mềm quản lý tài chính 365 thì giám đốc sẽ có thể nắm trong lòng bàn tay về tình hình hoạt động tài chính kế toán doanh nghiệp mọi thời gian không gian chỉ qua một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng internet.

Một số báo cáo cần thực hiện
Một số báo cáo cần thực hiện

3. Kế toán tài chính và kế toán quản trị có điểm giống và khác biệt nào?

3.1. Giống nhau

Cả hai loại kế toán quản trị và kế toán tài chính đều có một mối quan hệ hết sức chặt chẽ với nhau về thông tin kế toán, đều có mục đích phản ánh lại kết quả hoạt động trong doanh nghiệp, đều dành sự quan tâm tới chi phí, doanh thu hay sự vận động của tiền vốn, tài sản.

Mối quan hệ chặt chẽ về số liệu thông tin cả hai đều có. Những số liệu thông tin của kế toán quản trị và kế toán tài chính đều được xuất phát từ các chứng từ gốc. Một bên phản ánh về thông tin chi tiết, một bên phản ánh về thông tin tổng quát. Cả hai loại kế toán tài chính và kế toán quản trị đều có một mối quan hệ trách nhiệm đối với nhà quản lý.

So sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính
So sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính

3.2. Khác nhau

3.2.1. Mục đích

Kế toán quản trị có mục đích hỗ trợ cung cấp thông tin để phục vụ và điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất. Đối tượng phục vụ là những nhà quản lý doanh nghiệp bao gồm ban giám đốc, hội đồng quản trị.

Kế toán tài chính có mục đích hỗ trợ cung cấp thông tin để phục vụ cho vấn đề lập báo cáo tài chính. Đối tượng dùng thông tin là những nhà quản lý doanh nghiệp và những đối tượng bên ngoài doanh nghiệp ví dụ ngân hàng, nhà đầu tư, cơ quan tài chính, cơ quan thuế, cơ quan thống kê.

3.2.2. Nguyên tắc cung cấp thông tin

- Nguyên tắc cung cấp thông tin kế toán quản trị mang tính bắt buộc. Toàn quyết định và điều chỉnh do những nhà quản lý sao cho phù hợp với khả năng quản lý của doanh nghiệp.

- Kế toán tài chính cần phải tông trọng những nguyên tắc kế toán đã được thừa nhận và phổ biến sử dụng. kế toán tài chính phải có tính thống nhất được bảo đảm và tuân theo chuẩn mực nguyên tắc kế toán nhất định.

Nguyên tắc thông tin
Nguyên tắc thông tin

3.2.3. Phạm vi thông tin

- Kế toán quản trị có phạm vi thông tin liên quan tới vấn đề quản lý trên mỗi bộ phận gồm phòng ban, phân xưởng cho mỗi cá nhân có liên quan.

- Kế toán tài chính có phạm vi thông tin liên quan đến vấn đề quản lý tài chính trên quy mô của toàn bộ cơ quan doanh nghiệp.

Trên đây là thông tin dành cho những ai quan tâm đến nội dung kế toán tài chính là gì trong doanh nghiệp? Cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian theo dõi bài viết và hẹn gặp lại trong những thông tin thú vị lần sau của timviec365.vn nhé.

Kế toán tài sản cố định là gì? Tìm hiểu về nghiệp vụ kế toán TSCĐ

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin kế toán tài sản cố định là gì? Hãy cùng chúng tôi tham khảo trong nội dung bài viết sau đây để nắm rõ!

Kế toán tài sản cố định là gì?

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý