Quay lại

Giải đáp những thắc mắc về quản lý tài sản vật tư y tế

Tác giả: Nguyễn Hằng - 26/10/2021

Bạn đang không rõ quản lý tài sản vật tư y tế phải tuân theo những quy định nào hay lưu đồ quản lý tài sản vật tư y tế gồm các bước nào thì hãy cùng theo chân timviec365.vn đi tìm câu trả lời cho mình ngay thôi nào!

1. Những quy định về quản lý tài sản vật tư y tế cần biết

Y tế là một ngành đặc thù do đó việc quản lý tài sản vật tư thuộc ngành y tế phải tuân theo những quy định do ngành này đặt ra. Cùng chúng tôi đi tìm hiểu về việc quản lý tài sản, quản lý vật tư ngành y tế cần tuân theo những quy định chung và riêng nào nhé!

1.1. Có những quy định chung nào về quản lý tài sản vật tư y tế?

Các tài sản là vật tư hay thiết bị ngành y tế là một nguồn lực lớn và quan trọng nó đóng vai trò trong việc bảo đảm cho chất lượng hoạt động của bệnh viện.

Từng cá nhân trong bệnh viện, cơ sở y tế đều có trách nhiệm phải bảo quản và quản lý tài sản, quản lý vật tư, các trang thiết bị ngành y tế. Đồng thời, mỗi cá nhân cũng cần đảm bảo rằng các tài sản ngành y tế, vật tư, thiết bị y tế cần phải được sử dụng đúng cách, đúng kỹ thuật và đảm bảo rằng chúng được khai thác tối đa công suất.

Quy định chung về quản lý tài sản vật tư y tế
Quy định chung về quản lý tài sản vật tư y tế

1.2. Cụ thể quản lý tài sản vật tư y tế bao gồm những gì

Bên cạnh những quy định chung được nêu ở trên, quản lý tài sản, quản lý vật tư, thiết bị ngành y tế còn có những quy định cụ thể được trình bày ngay sau đây!

1.2.1. Quy định về mua sắm tài sản vật tư y tế

Trưởng khoa hoặc trưởng phòng khám có nhiệm vụ làm bản dự trù đề xuất với cấp trên về việc xin mua thêm tài sản, vật tư ngành y tế dựa vào nhiệm vụ mà những người này được giao hoặc là dựa vào những yêu cầu về phát triển khoa học kỹ thuật của khoa mình đang công tác.

Trưởng phòng phụ trách tài sản, vật tư, thiết bị y tế có trách nhiệm lập kế hoạch đồng thời tiến hành mua các tài sản và vật tư tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện thực tế.

Gửi báo cáo tới giám đốc bệnh viện, hội đồng khoa học của bệnh viện có nhiệm vụ làm tư vấn cho giám đốc để đưa ra quyết định mua thêm tài sản và vật tư phù hợp.

Quy định về mua sắm tài sản vật tư y tế
Quy định về mua sắm tài sản vật tư y tế

Đồng thời, các cán bộ bệnh viện cần đảm bảo rằng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

1.2.2. Quy định về lĩnh và phát tài sản vật tư y tế

Vật tư y tế tiêu hao được các cán bộ lĩnh và phát tại kho dự trữ của khoa dược và những vật tư thông dụng nhất cán bộ y tế đến lĩnh tại kho của phòng hành chính và quản trị. 

Các vật tư tài sản ngành y tế được tiến hành lĩnh và phát lại theo chế độ của kế toán hành chính sự nghiệp.

Thiết bị y tế được phát dựa vào kế hoạch đã được duyệt hoặc là dựa vào đề nghị của trưởng phòng tài sản, vật tư y tế để phát.

Trưởng phòng phụ trách vật tư chịu trách nhiệm bàn giao và trưởng phòng hoặc trưởng khoa nhận thiết bị phải chuẩn bị các điều kiện để có thể sẵn sàng tiếp nhận tài sản, vật tư.

Thiết bị y tế được phát dựa vào kế hoạch đã được duyệt
Thiết bị y tế được phát dựa vào kế hoạch đã được duyệt

1.2.3. Quy định về việc giao trách nghiệm quản lý tài sản vật tư y tế

Giám đốc bệnh viện sẽ dựa vào những đề nghị từ trưởng khoa hay là trưởng phòng để ra quyết định về giao trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng, sử dụng tới từng cá nhân, chắc chắn rằng tất cả các thiết bị đều có chủ.

1.2.4. Quy định về điều kiện lắp đặt tài sản vật tư y tế

Hướng dẫn và giám sát các phòng khoa đảm bảo thiết bị y tế hoạt động tốt và ổn định an toàn là trách nhiệm thuộc về trưởng phòng vật tư và thiết bị y tế.

1.2.5. Quy định về sử dụng tài sản vật tư y tế

Trưởng phòng tài sản vật tư thiết bị đồng thời là trưởng khoa hoặc là trưởng những phòng được tiến hành trang bị tài sản, thiết bị vật tư y tế có nhiệm vụ: Đảm bảo công suất hoạt động cho tài sản đã được trang bị bên cạnh việc chắc chắn tài sản vật tư y tế được sử dụng đúng công năng và hết các tính năng của thiết bị được trang bị.

Nhiệm vụ thứ hai là đảm bảo đã kiểm tra tính an toàn của thiết bị được trang bị, ghi sổ sau mỗi lần tiến hành kiểm tra theo quy định của nhà nước.

Khi có sự cố về các tài sản đã được trang bị cần báo ngay với trưởng khoa hoặc trưởng phòng tài sản thiết bị vật tư y tế để lập biên bản xác định các nguyên nhân khiến xảy ra sự cố. Nếu thiết bị bị hỏng do nguyên nhân chủ quan thì cần tìm người quy trách nhiệm và bồi thường theo quy định.

Đảm bảo công suất hoạt động cho tài sản đã được trang bị
Đảm bảo công suất hoạt động cho tài sản đã được trang bị

Nghiêm cấm hành vi sử dụng tài sản vật tư y tế khi thiết bị đó không thuộc vào phạm vi trách nhiệm được giao đồng thời  là nghiêm cấm tự ý sửa chữa với các thiết bị này.

Giám đốc bệnh viện là người được quyền bổ sung và điều chỉnh các tài sản, vật tư y tế giữa các khoa hay là các phòng ban trong bệnh viện.

1.2.6.  Quy định về sử dụng và bảo quản tài sản vật tư y tế

Hướng dẫn các phòng, các khoa trong bệnh viện kiểm tra, bảo quản các tài sản vật tư y tế là trách nhiệm thuộc về trưởng phòng tài sản vật tư thiết bị y tế.

Đồng thời, nhiệm vụ đôn đốc và kiểm tra các công chức, viên chức, nhân viên trong khoa thực hiện đúng các quy định về quy trình bảo quản từng loại tài sản, thiết bị vật tư y tế cũng là một trách nhiệm thuộc về trưởng khoa và trưởng phòng.

Xem thêm: Nội dung báo cáo quản lý tài sản công và những điều bạn cần biết

2. Lưu đồ quản lý tài sản vật tư y tế

Các tài sản, trang thiết bị vật tư y tế có thể là kỹ thuật cao hay không đều được quản lý theo lưu đồ gồm năm bước, được liệt kê lần lượt là nội dung các phần trong mục này.

2.1. Xây dựng kế hoạch và lập danh mục tài sản vật tư y tế

Trách nhiệm tham mưu xây dựng danh mục tài sản, trang thiết bị vật tư y tế thuộc về các phòng ban trực thuộc bệnh viện, cơ sở y tế bên cạnh đó các phòng ban này cũng có nhiệm vụ trình giám đốc để giám đốc ký duyệt.

Một yêu cầu công việc quản lý tài sản vật tư y tế trong bước này nữa là cần lập các bản dự trù về mua tài sản dựa trên nhu cầu và tình trạng sử dụng.

2.2. Mua hoặc tiếp nhận tài sản vật tư y tế

Bước thứ hai của lưu đồ là mua hoặc tiếp nhận tài sản vật tư y tế, ở bước này trong lưu đồ quản lý tài sản cần có sự phối hợp giữa các phòng ban như phòng tài chính, phòng tổ chức, phòng kế toán và các phòng thực hiện chuyên môn tiến hành việc mua thêm tài sản, vật tư và tiếp nhận tài sản vật tư.

Việc mua thêm tài sản vật tư y tế này cần có sự ký duyệt của giám đốc.

Việc mua thêm tài sản vật tư y tế này cần có sự ký duyệt của giám đốc
Việc mua thêm tài sản vật tư y tế này cần có sự ký duyệt của giám đốc

2.3. Nhập, xuất tài sản vật tư y tế

Ở bước này các phòng khám chuyên khoa cần chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận các sản phẩm, vật tư được bàn giao.

Khi tiến hành nhập, xuất các tài sản, vật tư y tế  này cần thực hiện theo đúng luật quản lý tài sản, vật tư y tế.

Khi nhập, xuất các vật tư này có lưu ý như sau: Đối chiếu và kiểm kê giữa số lượng được nhận thực tế với hóa đơn đồng thời cần đảm bảo rằng các tài sản, vật tư y tế mình nhận được là nguyên đai nguyên kiện.

2.4. Sử dụng tài sản thiết bị vật tư y tế

Các tài sản vật tư được nhận về cần được các y sĩ, bác sĩ sử dụng đúng mục đích và hết công suất thiết kế.

Khi sử dụng các tài sản, vật tư y tế cần chú ý bảo vệ tài sản, vật tư mà mình được giao, báo cáo ngay khi có hỏng hóc để có phương án sửa chữa, bổ sung một cách kịp thời.

2.5. Lập báo cáo quản lý tài sản vật tư y tế

Phòng y tế có nghĩa vụ phối hợp với những phòng ban khác thực hiện các công việc như thống kê, kiểm kê đồng thời là lập báo cáo về tình hình sử dụng và tình hình bảo quản các tài sản, vật tư y tế theo từng quý từng năm.

Phòng y tế có nghĩa vụ phối hợp với những phòng ban khác thực hiện các công việc như thống kê và báo cáo
Phòng y tế có nghĩa vụ phối hợp với những phòng ban khác thực hiện các công việc như thống kê và báo cáo

Các báo cáo này cần phải được lưu trữ và bảo quản theo quy định về quản lý tài sản, vật tư y tế.

Qua những nội dung mà chúng tôi vừa mới trình bày, hy vọng rằng đã giúp quý bạn đọc có thêm hiểu biết về quản lý tài sản vật tư y tế. Hy vọng rằng những nội dung mà chúng tôi cung cấp là bổ ích đối với bạn.

Phần mềm quản lý tài sản bằng excel

Bạn đang tìm hiểu về các phần mềm quản lý tài sản? Bạn sử dụng thành thạo excel? Hãy click vào đây để chúng tôi gửi tới bạn những thông tin bổ ích về phần mềm quản lý tài sản bằng excel nhé!

Phần mềm quản lý tài sản bằng excel

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý