Quay lại

Quy chế kiểm sát thi hành án dân sự - Nghiệp vụ kiểm sát viên!

Tác giả: Hạ Linh - 17/01/2020

Với những ai đang học về luật hay ngành kiểm sát, hẳn quy chế kiểm sát thi hành án dân sự là cụm từ đang được quan tâm nhiều nhất. Đây là quy chế được ban hành theo quyết định số 810 bởi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Những đơn vị kiểm sát cần nằm lòng nội dung quy chế này để thực hiện nghiệp vụ đúng quy trình và quy định. Bài viết dưới đây sẽ nêu ra một số điểm chính trong quy chế kiểm sát thi hành án dân sự, có biểu mẫu đính kèm và một số vấn đề về kỹ năng thực hành quy chế này của kiểm sát viên. Mời bạn đọc theo dõi ngay sau đây!

Việc làm Luật - Pháp lý

1. Các quy định về quy chế kiểm sát thi hành án dân sự

1.1. Tóm tắt về quy chế kiểm sát thi hành án dân sự

Tóm tắt về quy chế kiểm sát thi hành án dân sự
Tóm tắt về quy chế kiểm sát thi hành án dân sự

Quy chế kiểm sát thi hành án dân sự là một nội dung cũ trong quyết định số 255 được ban hành vào năm 2013 trước đây. Hiện nay, quy chế này đã được đổi thành nội dung quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Quy chế này có cơ sở pháp lý như sau:

Quy chế được ban hành vào ngày 20 tháng 12 năm 2016 bởi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Quyết định số 810/QĐ-VKSNDTC. Quyết định bao gồm những nội dung về quy định kiểm sát vấn đề giải quyết những khiếu nại thi hành án dân sự. Theo đối, chủ thể chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này chỉ thụ lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo trong trường hợp đã có dấu thụ lý do đơn vị kiểm sát cung cấp. Đồng thời, chỉ giải quyết và xử lý những đơn tố cáo, khiếu nại trong phạm vi hoạt động tư pháp hoặc theo dấu của đơn vị, cơ quan VKSND cấp huyện.

Viện kiểm sát sẽ vào sổ thụ lý khi nhận được các đơn tố cáo hay khiếu nại, sau đó sẽ phân công cán bộ nghiên cứu. Cán bộ được phân công nghiên cứu đơn tố cáo, khiếu nại trong thời gian không quá 10 ngày làm việc (bắt đầu từ ngày nhận được đơn) phải thực hiện việc báo cáo gửi cấp trên về kết quả sau khi nghiên cứu. Viện kiểm sát phải chịu trách nhiệm phân công cán bộ nghiên cứu, sau đó có kết luận để gửi cho cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 1 tháng (bắt đầu từ ngày nhận được đơn tố cáo, khiếu nại).

Trong kết luận phải nói rõ được những nội dung về việc thi hành án tố cáo, khiếu nại có hay không có vi phạm về pháp luật, có hay không có đúng quy định của pháp luật, luật dân sự đã có những quy định như thế nào. Bên cạnh đó, kết luận cũng phải nêu rõ bên đương sự tiến hành tố cáo, khiếu nại có cơ sở hay không? Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan khiếu nại, tố cáo đối với các vi phạm phải rút kinh nghiệm, hoặc nặng hơn là đề nghị những phương án xử lý và kỷ luật đối với người vi phạm. Tiến hành chuyển giao hồ sơ sang cho cơ quan điều tra để truy cứu về trách nhiệm hình sự (nếu có).  

Việc làm luật - pháp lý tại Hồ Chí Minh

1.2. Tải biểu mẫu kiểm sát thi hành án dân sự tại đây

Tải biểu mẫu kiểm sát thi hành án dân sự tại đây
Tải biểu mẫu kiểm sát thi hành án dân sự tại đây

Như vậy, quy chế kiểm sát thi hành án dân sự như đã nói ở trên, có thể nhận thấy đây là một văn bản, tài liệu, biểu mẫu hết sức quan trọng trong công tác phục vụ cho quá trình làm việc của các bên trực tiếp tham gia việc thi hành án, ở đây là Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Quy chế được ban hành kèm theo quyết định này có khá nhiều nội dung và các điểm chính quan trọng.

>>> Bạn đọc có nhu cầu có thể xem bản đầy đủ tại đây:

Tải xuống ngay

2. Khi kiểm sát thi hành án dân sự cần làm rõ những vấn đề gì?

Kiểm sát là quá trình làm việc trực tiếp tại các cơ quan thi hành án dân sự, tổ chức, đơn vị có liên quan hay khi VKS yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan và yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cung cấp hồ sơ để tiến hành kiểm sát việc thi hành án dân sự hoặc tiến hành kiểm sát vấn đề giải quyết tố cáo, khiếu nại thi hành án dân sự, hành chính. Tìm hiểu về quy chế kiểm sát thi hành án dân sự, đặc biệt là khi kiểm sát quá trình thi hành án dân sự cần làm rõ những vấn đề gì?

khi kiểm sát quá trình thi hành án dân sự cần làm rõ những vấn đề gì
khi kiểm sát quá trình thi hành án dân sự cần làm rõ những vấn đề gì

Nội dung này cũng đã được làm rõ ở quy chế kiểm sát thi hành án dân sự đã được ban hành kèm theo Quyết định số 810, cụ thể tại điều 31. Nội dung nói rõ kiểm sát viên cần làm rõ những vấn đề sau khi được phân công nghiên cứu hồ sơ về khiếu nại, tố cáo:

  • Làm rõ về nội dung của quyết định, bản án cần phải thi hành;
  • Làm rõ tính phù hợp của các quyết định về thi hành án trong hồ sơ với bản án, tính phù hợp của quyết định phải thi hành với quy định pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính.
  • Làm rõ tính phù hợp về các thủ tục, trình tự khi thi hành án đối với quy định của pháp luật;
  • Làm rõ việc ra các quyết định về thi hành án có căn cứ hay không, hay việc thực hiện các hoạt động thi hành án có căn cứ, cơ sở hay không?;
  • Làm rõ trong quá trình thi hành án, có hay không các vi phạm về pháp luật? Tiếp đến là làm rõ nội dung cũng như mức độ vi phạm ra sao? Đưa ra phương pháp khắc phục hậu quả, phương pháp xử lý bên vi phạm;

Trong quá trình kiểm sát hồ sơ thi hành án, nếu kiểm sát viên có phát hiện về các vi phạm pháp luật thì tiến hành lập phiếu kiểm sát (theo mẫu). Trong đó, nêu rõ, nêu chính xác cũng như đầy đủ nhất về các vi phạm, về quan điểm của cá nhân kiểm sát viên trong vấn đề đưa ra hướng giải quyết, biện pháp khắc phục. Tiếp đó, kiểm sát viên thụ lý nghiên cứu thông báo với cá nhân có trách nhiệm giải quyết thi hành án (thông thường là chấp hành viên) về nội dung trong phiếu kiểm sát. Bên cạnh đó, kiểm sát viên cũng thực hiện việc thống kê lại ý kiến, quan điểm của cá nhân giải quyết thi hành án. Tiếp tục thực hiện việc báo cáo quan điểm, kết quá kiểm sát hồ sơ thi hành án về đề xuất xử lý những vi phạm với người đứng đầu chịu trách nhiệm thi hành án. Đồng thời gửi báo cáo cho thư ký viên, họp lại đoàn kiểm sát và chuẩn bị ra quyết định kết luận kiểm sát.

Xem thêm: Học viện Tòa án ra làm gì? - Câu trả lời không phải ai cũng biết!

Việc làm trợ lý luật sư

3. [Nghiệp vụ kiểm sát viên] Kỹ năng thực hành quy chế kiểm sát thi hành án dân sự

Khi thực hiện việc kiểm sát thi hành án dân sự, kiểm sát viên cần trang bị những kỹ năng gì? Theo một số thống kế và tìm hiểu về nội dung này của timviec365.vn đã đưa ra một số kỹ năng kiểm sát viên cần lưu ý như sau khi thực hiện quy chế kiểm sát thi hành án dân sự:

3.1. Phát hiện vi phạm thông qua việc xem xét các loại sổ sách về việc thi hành án dân sự

xem xét các loại sổ sách về việc thi hành án dân sự
Phát hiện vi phạm thông qua việc xem xét các loại sổ sách

Nếu trong quá trình kiểm sát, xét thấy còn thiếu sót một số loại số khác đáng nghi hơn thì kiểm sát viên có thể đề nghị cơ quan thi hành án dân sự cung cấp. Thông thường, chỉ một số loại số được kiểm tra trong quá trình kiểm sát thi hành án dân sự (sau đây xin được gọi tắt là THADS). Kiểm sát viên cần tập trung và chú ý đến những chi tiết như thời điểm giao nhận quyết định, bản án, xem xét việc sửa chữa, điều chỉnh, tẩy xóa trong sổ nhận quyết định, bản án THADS do Tòa án chuyển giao cho đơn vị thụ lý hay không? Thực hiện việc đối chiếu, so sánh thời gian ban hành và thời gian giao nhân, điều này là để chắc chắn bản án, quyết định đã có hiệu lực vào thời điểm giao nhận hay chưa? (Trừ trường hợp chưa được thi hành ngay).

Thời hạn để cơ quan THADS ra quyết định là 5 ngày kể từ khi nhận quyết định, bản án, phải có chữ ký trực tiếp của bên giao và bên nhận nếu được nhận trực tiếp, còn nếu được nhận gián tiếp thì phải có thông báo bằng văn bản cho bên chuyển biết. Đối với số thụ lý THADS, cần kiểm tra một số nội dung quan trong như: số thứ tự, nội dung ghi chép, các cột mục,.. để chắc chắn việc ra quyết định THADS trong thời hạn được quy định và có đúng thẩm quyền hay không?,...

3.2. Phát hiện vi phạm thông qua việc kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ

Phát hiện vi phạm thông qua việc so sánh hồ sơ nghiệp vụ
Phát hiện vi phạm thông qua việc so sánh hồ sơ nghiệp vụ

Cần xem xét kỹ việc cá nhân chịu trách nhiệm thụ lý giải quyết thi hành án dân sự có hay không có việc lập hồ sơ nghiệp vụ THADS trong quá trình kiểm tra. Chú ý đến các trường hợp cụ thể như không thông báo tự nguyện thi hành án khi ra quyết định thi hành án, xác minh hay thông báo chậm, không thông báo hay không xác minh điều kiện thi hành án. Hơn nữa, phải kiểm tra xem những văn bản có ghi rõ thời gian xác minh điều kiện thi hành án hay không? Đề phòng, cẩn thận trước những tình huống rút, chèn, làm giả tài liệu, không khớp về thời gian, các mục về số thứ tự,... trong hồ sơ.

Tìm việc

3.3. Phát hiện vi phạm thông qua việc so sánh hồ sơ nghiệp vụ và hồ sơ bán đấu giá tài sản

Đối với những trường hợp, vụ việc có dấu hiệu vi phạm, phức tạp hơn, kiểm sát viên cần chú ý và tập trung hơn trong việc giám sát kỹ các thủ tục, trình tự và nội dung về quá trình tổ chức THADS. Thực hiện việc đối chiếu, so sánh giữa tài liệu hồ sơ THADS với các tài liệu trong hồ sơ bán đấu giá hoặc đối chiếu với toàn bộ tài liệu được cung cấp bởi bên đương sự. Thông qua quá trình này, có thể phát hiện ra những điểm mâu thuẫn hay những dấu hiệu vi phạm của cơ quan thi hành án dân sự.

Xem thêm: Hợp đồng dân sự là gì? Quy định chuẩn nhất về hợp đồng dân sự!

3.4. Phát hiện vi phạm thông qua việc nghiên cứu hồ sơ giải quyết tố cáo, khiếu nại

Kiểm sát viên phải kiểm tra ngày nhận đơn cũng như kết quả giải quyết đã được nêu trong sổ trong quá trình kiểm tra số nhận đơn và giải quyết tố cáo, khiếu nại về việc thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, nghiên cứu kỹ hồ sơ giải quyết tố cáo, khiếu nại về quá trình thi hành án, sau đó thực hiện việc đối chiếu với các nguồn tin thu thập được bởi Viện kiểm sát nhân dân, để tiến hành giám sát hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, những nội dung sau cần được xác định:

Phát hiện vi phạm thông qua việc nghiên cứu hồ sơ
Phát hiện vi phạm thông qua việc nghiên cứu hồ sơ
  • Có đảm bảo hay không đảm bảo về thời gian luật định trong việc nhận đơn, kết quả giải quyết tố cáo, khiếu nại về THADS.
  • Phân loại theo đơn tố cáo, khiếu nại của bên đương sự.
  • Xem xét tính chính xác và đầy đủ của việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về THADS so với nội dung tố cáo, khiếu nại. Bên cạnh đó, xem xét các vấn đề như thủ tục, trình tự, thẩm quyền trong hồ sơ giải quyết tố cáo, khiếu nại,...
  • Xem xét các đơn tố cáo, khiếu nại kéo dài và chưa được giải quyết.
  • Cần xem xét kỹ vấn đề ghi sổ sách, xác định khoản tài chính trong sổ nhằm phát hiện vi phạm thông qua việc kiểm tra quá trình quản lý thu chi tài chính.

Như vậy, có thể thấy quy chế kiểm sát thi hành án dân sự là một trong những căn cứ, tài liệu hướng dẫn và đóng vai trò như “kim chỉ nam” trong hành trình kiểm sát của kiểm sát viên!

Việc làm luật sư

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý