NEWS

Bảng thanh toán tiền thưởng cập nhật 2019 - tải miễn phí!

Viết bởi Timviec365.vn, Wednesday , 11/07/2018, 851 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Mẫu số 03 - LĐTL: Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ dùng để xác định tiền thưởng cho những nhân viên có thành tích xuất sắc trong công việc được giao, bảng thanh toán tiền thưởng là cơ sở để tính thu nhập của cá nhân nhân viên trong đơn vị và những thông tin về khoản tiền thưởng này sẽ được lưu sổ kế toán để sử dụng khi có phát sinh.

Biểu mẫu 03 -LĐTL ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng thnh toán tiền thưởng.docx

Timviec365.vn xin đưa ra một số lưu ý đến quý độc giả khi lập Biểu mẫu 03- LDDTL như sau:

Khi lập biểu mẫu cần chú ý ghi thông tin đơn vị và bộ phận lập biểu mẫu nằm phía bên trái của biểu mẫu, thời gian lập biểu mẫu (thường được tính trong một quý của năm)

Nội dung của biểu mẫu cần ghi rõ thông tin của những cá nhân được thưởng như sau: họ và tên nhân viên, chức vụ, bậc lương hiện tại của nhân viên.

Mức thưởng của nhân viên cần ghi rõ ràng và chính xác về số tiền thưởng và xếp loại thưởng của mỗi cá nhân được thưởng, yêu cầu nhân viên ký xác nhận về những thông tin trên.

Người lập biểu Tổng hợp số tiền thưởng cho nhân viên trong quý đó và trình ký lên các bên có lên quan để duyệt dánh sách nhân viên được thưởng trong quý đó.

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype