NEWS

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 2018- Tải miễn phí!

Viết bởi Timviec365.vn, Wednesday , 11/07/2018, 1196 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Mẫu số 06 - LĐTL: Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ là bảng tổng hợp các khoản tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được sau khi làm việc thêm giờ theo yêu cầu công việc được giao.

Biểu mẫu 06 -LĐTL ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng thanh toán tiềm làm thêm ngoài giờ.docx

Nội dung bảng thanh toán tiền lương ngoài giờ bao gồm:

+ Thông tin về người lao động : họ và tên, hệ số lương, hệ số phụ cấp chức vụ, tiền lương hảng tháng của nhân viên.

+ Mức lương của nhân viên tính theo ngày, giờ cụ thể,

+ Số ngày và giờ làm thêm vào các ngày nghỉ, lễ tết, số giờ làm thêm vào bao đêm của người lao động.

+ Số ngày mà nhân viên đã nghỉ bù.

+ Số tiền thực thanh toán cho người lao động và xác nhận của người lao động sau khi được thanh toán.

Lưu ý khi lập :

+ Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải kèm theo bảng chấm công làm thêm giờ của tháng tương ứng.

+ Người lập bảng phải có trách nhiệm nhập liệu chính xác về số ngày giờ làm thêm của người lao động từ đó có căn cứ chính xác để thanh toán thoả đáng tiền lương cho người lao động.

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype