NEWS

Bảng thanh toán tiền lương cập nhật mới nhất 2019!

Viết bởi Timviec365.vn, Thursday , 12/07/2018, 958 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Mẫu số 02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương thường được doanh nghiệp sử dụng nhằm mục đích làm căn cứ để thanh toán các khoản tiền lương, thưởng, phụ cấp, và các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cơ bản mà người lao động nhận được. Đồng thời, Bảng thanh toán tiền lương cũng được sử dụng làm căn cứ cho công tác kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

Timviec365.vn trân trọng giới thiệu đến quý độc giả biểu mẫu số 02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương và một số lưu ý khi lập bảng này để thanh khảo và sử dụng. 

Biểu mẫu 02 -LĐTL ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng thanh toán tiền lương.docx

Một số lưu ý khi sử dụng bảng thanh toán tiền lương:

.- Bảng thanh toán tiền lương được lập dựa trên cơ sở là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành...

- Thời gian lập Bảng thanh toán tiền lương vào ngày cuối cùng trong tháng.

- Với tính chất của bảng thanh toán tiền lương cần phải chính xác, rõ ràng cho nên người lập bảng cần cẩn trọng trong việc hoàn thành những nội dung chi tiết có trong bảng như:
+ số thứ tự, họ tên của toàn bộ nhận viên được hưởng lương.
+ ghi chính xác,tỉ mỉ lương, hệ số lương của người lao động.
+ dựa vào bảng thống kê về số sản phẩm và số tiền tính theo lương sản phẩm, người lập bảng điền chính xác những nội dung đó vào bảng.
+ người lập bảng cần tổng hợp số liệu thống kê một cách chính xác, khách quan về số công và số tiền tính theo lương thời gian, số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương, các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương, số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng, tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng, số tiền tạm ứng kỳ I của mỗi người, các khoản phải khấu trừ khỏi lương của người lao động và tính ra tổng số tiền phải khấu trừ trong tháng, số tiền còn được nhận kỳ II.

Người lập biểu có trách nhiệm chuyển cho kế toán trưởng xem xét sau đó trình cho giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt, chuyển cho kế toán lập phiếu chi và phát lương. Khi phát lương cho người lao động, cán bộ phụ trách cần hướng dẫn người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay.

 

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype