Timviec365.vn

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Giới thiệu mẫu phiếu xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên

Đăng bởi Timviec365.vn - 25/08/2022 - 4528 lượt xem

Mẫu phiếu xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên được sử dụng trong trường hợp như thế nào? Mẫu phiếu xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên được trình bày như thế nào trong quy định mới nhất hiện nay? Cùng tham khảo các trình bày và tải mẫu phiếu xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên mới nhất hiện nay ngay trong bài viết dưới đây nhé.

Việc làm nhân sự

1. Làm sao để xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên?

Xác định nhu cầu đào tạo là quá trình thu thập thông tin và thực hiện việc phân tích các thông tin đó nhằm xác định các nhu cầu cần cải thiện và nâng cao trình độ thực hiện công việc để đạt kết quả  tốt hơn của các bộ phận nhân viên trong đơn vị. Hiện nay, việc xác định kế hoạch đào tạo được coi là một trong những cách là hiệu quả trong việc nâng cao kết quả làm việc, khả năng phát triển đối với từng nhân viên, cán bộ cụ thể trong doanh nghiệp. Việc đánh giá nhu cầu đào tạo nhân viên nhằm có thể giúp doanh nghiếp loại trừ được những mẫu chương trình đào tạo nội bộ hoặc mẫu quy trình đào tạo không thích hợp nhằm có thể đáp ứng được tối đa về những nhu cầu của nhân viên mà mục tiêu đào tạo cho các chương trình được vạch ra.

Để có thể đánh giá được nhu cầu đào tạo của nhân viên, thông thường các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào tính hiệu quả công việc mà nhân viên đó đạt được trong khoảng thời gian trước đó và nhận dạng chúng theo phản ứng khi vấn đề đó nảy sinh. Tuy nhiên, việc hiệu quả công việc mang lại của nhân viên đó không như mong muốn thì không chỉ vì năng lực của nhân viên đó yếu mà nó còn tùy thuộc vào những yếu tố khác và có cả những yếu tố liên quan đến đào tạo hay những yếu tố không liên quan đến đào tạo

mẫu phiếu xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên

2. Phiếu xác định nhu cầu đào tạo được dùng trong trường hợp như thế nào?

Với mỗi doanh nghiệp thì đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn giỏi sẽ chính là nền tảng quan trọng để phát triển bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào. Rất nhiều công ty đã nhận ra quá trình đào tạo là rất quan trọng để nhân viên của mình nâng cao trình độ, phục vụ cho công ty. Trong hoạt động đào tạo và phát triển thì việc xác định nhu cầu và đối tượng đào tạo là những bước dầu đẻ phát triển nguồn nhân lực, nhằm nâng cao chất lượng lao động trong công ty.

Phiếu đánh giá nhu cầu đào tạo của nhân viên sẽ khái quát được mức độ làm việc hiện tại đẻ có phương án đào tạo tốt nhất. Bảng đánh giá nhu cầu liệt kê ra các công việc của công ty và tên từng nhân viên trong công ty để đánh giá theo các tiêu chí: Không, tập sự, thành thạo, có kinh nghiệm, có nhu cầu, không có nhu cầu, Cùng với đó, yêu cầu đưa ra phải có ít nhất 2 người biết làm 1 công việc và ít nhất 1 người thành thạo công việc, Trong chương trình đào tạo được đưa ra sẽ ưu tiên đào nâng cao ít nhất 3 chuyên môn và thường sẽ có bản cam kết sau đào tạo kèm theo với những nhân viên thuộc mẫu danh sách công nhân viên được đào tạo

Cuối bản đánh giá xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên cần có chữ ký của những người liên quan: Người lập biểu, người quản lý nhân sự, giám đốc bộ phận, trưởng phòng nhân sự.

Việc làm trưởng phòng nhân sự

3. Cách viết mẫu “phiếu xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên”

Ban giám đốc sẽ cần xác nhận lại nhu cầu đào tạo của nhân viên. Với mẫu phiếu xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên, bạn có thể tham khảo cách trình bày như sau:

- Logo công ty, tên Công ty, doanh nghiệp

- Tiêu đề “phiếu xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên”

- Tên bộ phận công tác

- Lập bảng đánh giá, bao gồm các cột nội dung sau:

+ Cột 1: số thứ tự

+ Cột 2: tên công viên

+ Cột 3: tên nhân viên

+ Cột 4: đánh giá kết quả của từng nhân viên. Đánh giá theo mức độ tốt – khá – trung bình – yếu

- Thời gian lập phiếu xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên

- Chứ ký của các bộ phận có liên quan, bao gồm: Người lập phiếu, Quản lý bộ phận, Giám đốc bộ phận, Trường phòng bộ phận nhân sự

Để có thể dễ dàng sử dụng bạn có thể tham khảo và tải mẫu phiếu xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên tại đây

Phiếu xác định nhu cầu đào tạo nhân viên.docx

Trên đây là một số những thông tin về mẫu “phiếu xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên”, hy vọng rằng thông qua những chia sẻ trong bài viết có thể giúp bạn tốt hơn trong việc trình bày mẫu “phiếu xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên” phục vụ cho các công việc của bản thân được thuận lợi hơn nhé

Tìm việc nhanh

Tác giả: Timviec365.vn