NEWS

Danh sách công nhân viên được đào tạo

Viết bởi Timviec365.vn, Monday , 02/07/2018, 1471 lượt xem
5★ - 1 đánh giá

Mẫu danh sách các công nhân viên được tham gia đào tạo là mẫu bảng danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách các cán bộ, công nhân viên tham gia khóa đào tạo và toàn bộ thông tin cần thiết cần được ghi rõ trong bảng sanh sách này. Timviec365.vn cung câp đến các bạn mẫu bảng danh sách công nhân viên được tham gia đào tạo khóa học dưới sự đống ý của Ban giám đốc công ty.

Mẫu danh sách công nhân viên được tham gia đào tạo

danh sách công nhân viên đào tạo

Danh sách công nhân viên dược đào tạo.doc

Mẫu danh sách cung cấp đầy đủ các vấn đề cơ bản sau:

  • Tên Bộ phận tiến hành khóa đào tạo
  • Nội dung khóa đào tạo
  • Thười gian đào tạo
  • Địa điểm đào tạo
  • Tên những người được đào tạo hướng dân
  • Chữ ký của người đào tạo và người được đào tạo

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype