Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Tổng hợp các mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng mới nhất hiện nay

Đăng bởi Timviec365.vn - 17475 lượt xem

Bất kỳ phòng ban nào khi đối diện với vấn đề nhân lực và nhân sự họ đều cần phải viết một loại văn bản hành chính đó là phiếu yêu cầu tuyển dụng. Bạn đã hiểu rõ về phiếu yêu cầu tuyển dụng? Hãy đọc bài viết sau đây của Timivec365.vn để hiểu rõ hơn về phiếu yêu cầu tuyển dụng và các mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng nhé!

Việc làm nhân sự

1. Khái niệm chung về phiếu yêu cầu tuyển dụng và một số vấn đề liên quan

Phiếu yêu cầu tuyển dụng là một dạng của văn bản hành chính được trưởng bộ phận hay các phòng ban lập ra để yêu cầu phòng quản lý nhân sự hay bộ phận tuyển dụng tuyển dụng ứng viên cho mình. Trong một doanh nghiệp có rất nhiều vị trí thực hiện những công việc khác nhau nhưng nhìn chung chia thành hai vị trí chính là quản lý và nhân viên. Với mỗi cấp tuyển dụng này, phiếu yêu cầu tuyển dụng lại có dạng khác nhau, từ phiếu yêu cầu tuyển dụng này, phòng nhân sự sẽ thu thập và chọn lọc các  hồ sơ ứng viên rồi từ đó phỏng vấn, chọn lọc những ứng viên chất lượng nhất cho doanh nghiệp

Phiếu yêu cầu tuyển dụng giúp thể hiện nhu cầu nhân sự và yêu cầu về nhu cầu ấy của các bộ phận dành cho bộ phận hành chính từ đó sẽ có các giải pháp. Phiếu yêu cầu tuyển dụng đôi khi sẽ là không bắt buộc đối với những doanh nghiệp nhỏ, tuy nhiên ở những tập đoàn, những doanh nghiệp lớn thì khác, phiếu yêu cầu tuyển dụng gần như bắt buộc để bộ phận nhân sự nắm bắt được thông tin cũng như quản lý được nhân sự của doanh nghiệp.

Khái niệm chung về phiếu yêu cầu tuyển dụng và một số vấn đề liên quan

2. Tổng hợp các mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng

2.1. Phiếu yêu cầu tuyển dụng – áp dụng cho vị trí cao cấp

Phiếu yêu cầu tuyển dụng áp dụng cho nhân viên văn phòng, phân xưởng hoặc vị trí cao cấp có mẫu chung như sau:

PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

(RECRUITMENT REQUESTING FORM)

(Áp dụng cho vị trí cao cấp, nhân viên văn phòng và phân xưởng – Apply  for Senior, Office Staff and Workshop Applicants)

Công ty ............................................

Phòng Nhân Sự (HR Dept)

I-  NHỮNGYÊU CẦU CHUNG 

- Phòng ban/ Bộ phận (Dept/Sec): …..

- Vị trí tuyển dụng (Position): ………..

- Giới tính (Sex):    Nam (Male)                    Nữ (Female)         Tuổi (Age):

- Ngoại hình (Appearance): … Cần (Necessary)/ Tương đối (Uncertain)/ Không cần (Unnecessary)

- Trình độ học vấn (Education Level): … 12/12 (High School); … Trung cấp (Middle Level School); … Cao đẳng (College); … Đại học (University); … Trên đại học (Postgraduate).

- Kinh nghiệm làm việc

- TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC/ CHUYÊN MÔN (Specialities): ………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN (Description of Basic Work): ……………….

……………………………………………………………………………………

II- YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG (Skill Requirements)

1/ Trình độ ngoại ngữ (Lanaguage Skills):

+ Tiếng Anh (English): … Level A; …  Level B; … Level C; … Unnecessary

+ Tiếng Pháp (Frech): … Level A; …  Level B; … Level C; … Unnecessary

+ Tiếng Hoa (Chinese): … Level A; …  Level B; … Level C; … Unnecessary

+ Khác (Others): … Level A; …  Level B; … Level C; … Unnecessary

2/ Trình độ vi tính (Computer Skills):

Word … ; Powerpoint … ; Excel … ; Internet … ; Access … ; Solomon … ; Khác (Others): …

3/  Lập kế hoạch (Planning):

+ Tuần (Weekly) 

+ Năm (Yearly)

+ Tháng (Monthly)          

+ Trên 01 năm (Over yearly)

+ Qúy (Quarterly)

4/ Tính sáng tạo (Creative):

- Tạo ra những cải tiến nhỏ trong phạm vi công việc:

(Create improvements in  field of operations)

- Tạo ra những cải tiến nhỏ trong phạm vi của bộ phận:

 (Create improvements in field of department)

- Tạo ra những kiểu dáng sản phẩm mới cho Công ty:

(Create new styles/models of product)

- Tạo ra nhãn hiệu, bao bì có sức thu hút:

 (Create attractive trade mark, brand name, packages)

- Tạo ra những sản phẩm mới cho Công ty

 (Create new products)

- Có những ý tưởng mới về loại hình kinh doanh, quản lý

(Initiate new ideas of business, management type)

5/ Hiểu biết (Comprehensive):

- Hiểu rõ các mệnh lệnh, chỉ thị liên quan đến công việc

 (Understand clearly orders, instructions of working)

- Hiểu rõ các kế hoạch làm việc của nhóm hoặc bộ phận

 (Understand clearly working plans of group or dept.)

- Có thể nắm bắt, cập nhật thông tin liên quan đến công việc

 (Understand, update information of working)

6/ Khả năng giải quyết công việc(Ability  to solve problem):

- Công việc cần giải quyết nhanh chóng, chính xác

(Solve the work quickly, accurately)

- Công việc cần giải quyết cẩn thận, tỷ mỉ

 (Solve the work carefully, in detailed)

- Công việc cần giải quyết trong thời  hạn được quy định

 (Solve the work in the time-limit)

7/ Khả năng phán quyết (Ability to make decision):

- Công việc không cần phán quyết

(Unnecessary to make decision)

- Khi có các hướng dẫn/ chỉ thị chung cần đưa ra các quyết định tác động đến kết quả làm việc của bộ phận/ Công ty

(Ability to make decision that can impact on the results of sec./company)

Phiếu yêu cầu tuyển dụng – áp dụng cho vị trí cao cấp

 

>>> Click để tải ngay các mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng mới nhất

Mau-phieu-yeu-cau-tuyen-dung.zip

 

8/ Khả năng thuyết phục (Ability to pursuade) :

- Không cần thuyết phục người khác

(Unnecessary to pursuade others)

- Cần thuyết phục các thành viên trong nhóm/ bộ phận

(Need to persuade other members in group/sec.)

- Cần thuyết phục số lượng khách hàng khó tính

 (Need to persuade amount of fastidious customers)

- Cần thuyết phục cấp dưới hoặc số lượng lớn công nhân

(Need to persuade juniors or amount of workers)

9/ Năng lực lãnh đạo (Ability to lead):

- Không cần (Unnecessary)

- Lãnh đạo một nhóm (Lead one group)

- Lãnh đạo một phòng ban/ bộ phận (Lead one Dept./Se.c)

- Lãnh đạo trên 300 người (Lead over 300 staffs)

- Lãnh đạo một Công ty (Lead a company)

III- SỨC KHỎE (Health)

Cần thể hình (Body): Cao (Height): … m; Nặng (Weight):­­ … kg

- Cần sức lực đặc biệt (Special Strength Requirement)

- Sức khỏe đủ đảm bảo cho công việc (Physical fitness for working)

- Không cận thị (Bright eyes – not being myopic)

IV- GIAO TIẾP (Communication)

- Không cần giao tiếp với bên ngoài: …

(Unnecessary to communicate outside)             

- Cần giao tiếp với nhiều người trong Công ty: ….

- Có khả năng giao tiếp với khách hàng: .... 

(Need to communicate with local and foreign customers)       

- Cần tiếp xúc với các cơ quan báo đài, truyền thông: …

(Need to contact with media)

- Cần tiếp xúc với các cấp chính quyền địa phương, trung ương

(Need to contact with local and central authorities)

* Ghi chú (Notes): 

- Anh/ chị điền trực tiếp trên mẫu form (Fill directly on the form)

- Chọn và đánh dấu (x) vào ô tương ứng (Choose and cross in correclative boxes)

Ngày (Date) ____ tháng ____ năm 200 ___

Trưởng bộ phận/ phòng ban

(Chief of Dept/Sec)

Việc làm giám sát nhân sự

2.2. Phiếu yêu cầu tuyển dụng áp dụng cho vị trí khác

Phiếu yêu cầu tuyển dụng áp dụng cho yêu cầu tuyển dụng các vị trí khác có mẫu cơ bản sau:

PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

Gửi đến: Phòng Hành Chính – Nhân Sự

Ngày yêu cầu: ….. /….. /20…

Nội dung yêu cầu:

- Bộ phận yêu cầu tuyển dụng: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Lý do tuyển dụng:  …………………………………………………………..

………………...…………………………………………………………………

Phiếu yêu cầu tuyển dụng áp dụng cho vị trí khác

 

>>> Click để tải ngay các mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng mới nhất

Mau-phieu-yeu-cau-tuyen-dung.zip

 

- Nội dung yêu cầu:

Vị trí: …………………………………………………………………………

Số lượng: ………………người   

Độ tuổi: …………………….tuổi.

Giới tính: Nam/ Nữ:

Trình độ:   …………………………………………………………………….

Chuyên môn:  ………………………………………………………………….

Kinh nghiệm: ……………………………………………………………

Ngoại hình: ………………………………………………………………

Các yêu cầu khác:  …………………………………………………………….

- Các kỹ năng yêu cầu khác: ………………………………………………..

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

- Tóm tắt mô tả công việc: ……………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

- Thời gian yêu cầu: (chậm nhất).

Từ ngày: … / … /20…  đến …. /…. /20…

Ban Tổng Giám Đốc

P.HC-NS

Trưởng bộ phận

Người lập

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Tờ trình điều động nhân sự

3. Những lưu ý khi viết nội dung phiếu yêu cầu tuyển dụng

Phiếu yêu cầu tuyển dụng không cần có quốc hiệu như một loại văn bản hành chính có tính pháp lý, nhưng cần ghi rõ các mốc thời gian cần thiết, cần có chữ kí của những người có thẩm quyền phê duyệt như tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền ký thay giám đốc

3.1. Phần mở đầu - nội dung phiếu yêu cầu tuyển dụng

Phần mở đầu của phiếu yêu cầu tuyển dụng bao gồm:

- Lô gô công ty

- Tên phiếu: PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG – được viết in hoa và bôi đậm

- Thời gian: Bạn cần điền ngày phiếu có hiệu lực được triển khai

- Số lần ban hành: Số lần ban hành được ghi rõ tờ phiếu này được ban hành lần thứ bao nhiêu, bởi có thể cùng một vị trí đang cần tuyển dụng được yêu cầu nhiều hơn 1 lần.

- Số trang: Cần ghi rõ tờ phiếu này có nội dung mấy trang để người đọc có thể nắm được ngay tránh trường hợp bỏ sót thông tin yêu cầu.

 

>>> Click để tải ngay các mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng mới nhất

File mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng nhân sự

Mau-phieu-yeu-cau-tuyen-dung.zip

 

3.2. Phần giữa - nội dung phiếu yêu cầu tuyển dụng

Sau phần mở đầu thì bạn cần trình bày rõ những vấn đề cần thiết, bao gồm:

- Nơi gửi phiếu, ngày tháng gửi phiếu

- Bộ phận yêu cầu tuyển dụng

- Lý do tuyển dụng

- Các tiêu chí yêu cầu: Vị trí tuyển dụng, số lượng người cần tuyển, độ tuổi yêu cầu, giới tính, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, ngoại hình, một số yêu cầu khác (nếu có)

- Các kỹ năng được yêu cầu

- Mô tả tóm tắt công việc cần tuyển

- Thời gian yêu cầu có nhân sự: Từ ngày, tháng, năm nào đến ngày tháng năm nào.

Những lưu ý khi viết nội dung phiếu yêu cầu tuyển dụng

3.3. Phần cuối - nội dung phiếu yêu cầu tuyển dụng

Ở phần cuối này, bạn cần ghi các vị trí, chức vụ có thẩm quyền xét duyệt và vị trí người thực thi để ký tên, đừng quên cả phần ký tên của người lập phiếu nữa nhé. Sau khi tuyển dụng được nhân viên thì doanh nghiệp thường sẽ làm mẫu biên bản bàn giao tài sản cho nhân viên mới nhằm cung cấp thiết bị làm việc cho nhân viên và đảm bảo quá trình sử dụng tài sản không bị phá hoại.

Phiếu tuyển dụng là một dạng văn bản hành chính nhân sự tuy nhiên không có nhiều yêu cầu khắt khe giống như những văn bản hành chính khác. Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ về phiếu yêu cầu tuyển dụng và những nội dung chính được viết trong bài.

Việc làm

Tác giả: Timviec365.vn