Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Trọn bộ thông tin đầy đủ về mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc

Đăng bởi Timviec365.vn - 2127 lượt xem

Không phải lúc nào giám đốc cũng có thể trực tiếp thực hiện việc ký kết các loại giấy tờ từ đơn giản cho đến quan trọng nhất. Họ luôn cần những người hỗ trợ mình trong việc thực hiện những thủ tục hành chính này. Và để hợp pháp hóa các chữ ký, các quyết định họ sẽ cần đến giấy ủy quyền ký thay giám đốc. Vậy mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc là gì? Nó có vai trò như thế nào?

1. Tại sao cần viết mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc

Không phải trong mọi trường hợp giải quyết vấn đề giám đốc đều xuất hiện và trực tiếp làm việc. Vì lẽ công việc của họ là vô cùng bận rộn và họ phải cần những người đại diện cho mình trong giải quyết công việc. 

Chính vì vậy mà để đảm bảo giá trị của chữ ký đối với văn bản ký kết cũng như trước pháp luật bạn sẽ cần viết giấy ủy quyền ký thay giám đốc  Trên thực tế, điều này có nghĩa là bất kỳ nhân viên nào có năng lực và thẩm quyền ký hợp đồng thay mặt công ty đều có thể làm đại lý của công ty nếu như có mẫu giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật. Ví dụ: nếu một nhân viên cấp cao thường xuyên tham gia vào việc đàm phán và đồng ý các hợp đồng với khách hàng, họ có thể được coi là có ngụ ý hoặc thẩm quyền rõ ràng để ký các hợp đồng đó thay mặt cho công ty và khách hàng nói chung sẽ có quyền dựa vào chữ ký đó nếu họ  thể hiện trên mặt rằng nhân viên có quyền, ngay cả khi họ không có quyền.

Tại sao cần viết mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc
Tại sao cần viết mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc

Theo thông lệ tốt nhất, nên đưa ra một thủ tục nội bộ về việc ai có thể ký thỏa thuận bằng văn bản thay mặt cho công ty và phạm vi quyền hạn được cấp cho những người đó. Mẫu giấy ủy quyền có vai trò vô cùng quan trọng đặc biệt là trong việc thực thi công việc. Mẫu giấy này cũng như hợp đồng sẽ được tiến hành bởi: 

Đầu tiên cách phổ biến nhất mà một công ty sẽ thực hiện một văn bản là bằng chữ ký của hai người ký có thẩm quyền (là giám đốc hoặc thư ký) hoặc bằng chữ ký của giám đốc với sự có mặt của  một nhân chứng. Một nhân viên không phải là giám đốc hoặc thư ký không thể ký chứng thư hoặc tài liệu yêu cầu công ty thực hiện.

Thứ hai là có thể cho một bên thứ ba (không phải là giám đốc hoặc thư ký) thực hiện một chứng thư cho một công ty nếu công ty trao quyền cần thiết cho bên thứ ba bằng giấy ủy quyền (được thực hiện như một chứng thư) và các điều khoản của công ty cho phép  quyền được giao cho bên thứ ba theo cách này. Như trên, quyền hạn đó có thể được trao cho một cấp nhân viên cấp cao nhất định mà công ty đặt niềm tin và sự tin tưởng để đồng ý và thực hiện các tài liệu quan trọng.

Việc làm giám đốc điều hành

Mẫu giấy ủy quyền
Mẫu giấy ủy quyền

Tuy nhiên, các công ty nên suy nghĩ cẩn thận về việc ai được hoặc nên được ủy quyền thay mặt công ty ký các thỏa thuận bằng văn bản và đưa ra các thủ tục để làm rõ vị trí cho tất cả nhân viên.  Nếu có nghi ngờ, một thỏa thuận bằng văn bản, đặc biệt là một thỏa thuận có giá trị cao hoặc với một khách hàng quan trọng, nên được hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt và giám đốc thực hiện.

Tải ngay mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc tại đây: mẫu-giấy-ủy-quyền.docx

2. Những lưu ý khi viết mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc bạn nên biết

Để tránh các vấn đề pháp lý, điều quan trọng là phải chắc chắn rằng chữ ký trên hợp đồng là của người được doanh nghiệp ủy quyền ký. Nếu bạn muốn ủy quyền cho những người trong công ty của bạn thay mặt công ty của bạn ký các văn bản pháp lý, bạn phải đảm bảo làm điều đó một cách hợp pháp.

- Cách ký: Bước đầu tiên khi thay mặt công ty ký tên là đảm bảo ghi rõ ràng rằng chữ ký của bạn là đại diện cho doanh nghiệp. Bạn sẽ ký tên của bạn và cho biết rằng chữ ký đại diện cho doanh nghiệp, không phải năng lực cá nhân của bạn để ký. Có thể hữu ích khi ghi chức danh của bạn với công ty gần chữ ký của bạn hoặc ghi chú rằng bạn là nhân viên công ty.  Một số hợp đồng bao gồm một dòng bên dưới chữ ký, nơi bạn có thể nhập chức danh nghề nghiệp của mình.

Những lưu ý khi viết mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc bạn nên biết
Những lưu ý khi viết mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc bạn nên biết

- Cán bộ công ty: Hầu hết các chủ sở hữu công ty chọn giới hạn thẩm quyền ký các văn bản pháp lý chỉ cho các cán bộ công ty. Những cá nhân này thường biết nhiều nhất về doanh nghiệp và tham gia vào quá trình ra quyết định. Nếu danh sách công ty của bạn bao gồm một người quản lý có liên quan đến các quyết định lớn của doanh nghiệp, bạn có thể chọn nâng cấp chức danh của họ lên thư ký doanh nghiệp, thủ quỹ hoặc nhân viên công ty khác.

- Tài liệu kinh doanh: Khi bạn đang soạn thảo các tài liệu kinh doanh, hãy đảm bảo rằng ngôn ngữ rõ ràng và ngắn gọn để tránh bị ký bởi những người không có thẩm quyền. Ví dụ, các điều khoản thành lập của tập đoàn phải bao gồm danh sách các cán bộ công ty được ủy quyền ký. Bạn có thể chọn để nhân viên của mình ký các hợp đồng nêu rõ họ có được ủy quyền ký các văn bản pháp lý cho doanh nghiệp hay không. Nếu một nhân viên được ủy quyền để chỉ định trong một tình huống cụ thể, bạn có thể muốn soạn thảo một giấy ủy quyền bao gồm các chi tiết của ủy quyền này.

- Đại diện của Cơ quan quyền lực của các bên ký điều khoản của Hợp đồng: Trong hợp đồng, điều khoản có tiêu đề “đại diện về thẩm quyền của các bên ký kết” nêu rõ rằng tất cả những người ký thỏa thuận đều có thẩm quyền ràng buộc cả hai bên với các điều khoản đã nêu.  Ký hợp đồng không giống như xin chữ ký của một người nổi tiếng. Chữ ký có giá trị pháp lý ràng buộc đối với một tài liệu pháp lý vì vậy điều quan trọng là phải đảm bảo rằng chữ ký đó được chủ sở hữu công ty ủy quyền để đưa ra các quyết định kinh doanh.

Tìm việc làm

Những lưu ý khi viết mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc bạn nên biết
Đàm phán trong quá trình làm việc

Tải ngay mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc tại đây: Mau-giay-uy-quyen-cua-giam-doc-de-ky-thay.docx

3. Một số thông tin liên quan đến ủy quyền và mẫu giấy ủy quyền bạn nên biết

Khi bạn thành lập doanh nghiệp với tư cách là một tập đoàn, công ty sẽ trở thành một pháp nhân riêng biệt. Tên của bạn không còn giá trị khi bạn ký hợp đồng giữa doanh nghiệp và một bên khác.  Người đại diện phải được ủy quyền để ký cho công ty. Và lúc này những đại diện này có thể bao gồm các thành viên hội đồng quản trị, người quản lý và các nhân sự khác  Nếu một nhân viên không được ủy quyền thay mặt công ty ký một văn bản hoặc hợp đồng, điều này có thể gây ra những rắc rối pháp lý.

Không phải mọi nhân viên đều là đại diện doanh nghiệp được ủy quyền. Một người nào đó không có thẩm quyền đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng không nên ký các văn bản pháp lý hoặc hợp đồng cho công ty. Những người quản lý có nhiều trách nhiệm hơn, chẳng hạn như người quản lý hay phó giám đốc phục vụ với tư cách là cán bộ công ty, có thể được chủ sở hữu doanh nghiệp ủy quyền phó giám đốc ký thay. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu giấy uỷ quyền như mẫu giấy uỷ quyền bán đất, mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế, mẫu giấy uỷ quyền nhận tiền, mẫu giấy uỷ quyền đi làm thủ tục, mẫu giấy uỷ quyền sử dụng đất, mẫu giấy uỷ quyền giao dịch ngân hàng,... 

Một số thông tin liên quan đến ủy quyền và mẫu giấy ủy quyền bạn nên biết
Một số thông tin liên quan đến ủy quyền và mẫu giấy ủy quyền bạn nên biết

Nếu một nhà quản lý có loại trách nhiệm này trong các hoạt động của doanh nghiệp, thì họ thường phải ký hợp đồng kinh doanh. Tuy nhiên, bên liên quan khác có thể yêu cầu bằng chứng rằng người quản lý ký có ủy quyền để giải quyết công việc này thay mặt công ty. Hợp đồng rất quan trọng đối với sự thành công và phát triển của các công ty trong nhiều ngành, đặc biệt là các hợp đồng giúp duy trì hoạt động kinh doanh của công ty.

Không phải mọi hợp đồng đều có thể ký ủy quyền thay giám đốc, chỉ có một số văn bản nhất định bạn có thể thực hiện điều này. Ví dụ như: 

- Hợp đồng thuê và cho thuê văn phòng, hợp đồng thuê mặt bằng, hợp đồng thuê nhà làm văn phòng, hợp đồng thuê nhà xưởng.

- Hợp đồng đối tác, để thêm nhiều chủ sở hữu hoặc nhà đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

- Hợp đồng lao động, thuê nhân viên, hợp đồng thời vụ.

- Hợp đồng liên doanh, để kết hợp với các doanh nghiệp khác, hợp đồng kinh tếhợp đồng liên kế đào tạo.

Nếu bạn đang ký kết hợp đồng với một doanh nghiệp hoặc cá nhân ở một quốc gia khác, điều quan trọng là phải đảm bảo hợp đồng được ký bởi người được ủy quyền thực hiện. Bạn phải xác minh rằng người ký hợp đồng được ủy quyền để tránh rắc rối pháp lý lớn và giảm thiểu rủi ro. Nếu bạn đang ký hợp đồng với một công ty hoặc cá nhân bên ngoài nước thì cần phải điều chỉnh tính hợp pháp và tính ràng buộc của hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

Việc làm quản lý điều hành

Hợp đồng liên doanh
Hợp đồng liên doanh

Tải ngay mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc tại đây: mẫu-giấy-ủy-quyền.docx

Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ về các thông tin quan trọng liên quan đến mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc cho mình.

Tác giả: Timviec365.vn