Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Trợ cấp thôi việc là gì? Giúp bạn tính trợ cấp khi thôi việc

Tác giả: Vi Linh

Lần cập nhật gần nhất: ngày 25 tháng 05 năm 2021

Theo dõi timviec365 tại google new

Khi nghỉ việc hoặc khi ứng tuyển lao động phổ thông tìm kiếm một công việc mới người lao động được hưởng quyền lợi từ các khoản trợ cấp. Để biết các khoản trợ cấp thôi việc là gì? Hãy cùng tìm hiểu các thông tin mới nhất từ  bài viết này nhé.

Trợ cấp thôi việc năm 2019 được quy định như thế nào?

Khái niệm về trợ cấp thôi việc

Chúng ta đã từng nghe đến rất nhiều các khoản từ như trợ cấp thôi việc khi không làm việc tại công ty doanh nghiệp. Chúng ta có thể định nghĩa nó như sau: Trợ cấp thôi việc được hiểu là một khoản tiền khi người sử dụng lao động phải trả cho người lao động khi người lao động chấm dứt các bản hợp đồng tại công ty và đi đến một nơi khác để làm việc.

Khái niệm về trợ cấp thôi việc

Trợ cấp thôi việc là gì? Có thể hiểu là một mức tiền thưởng cho người lao động vì đã có thời gian đóng góp, cống hiến công sức của bản thân họ khi làm việc tại công ty. Đồng thời các khoản hỗ trợ kinh phí khi thôi việc cũng giúp người lao động có thêm một khoản chi phí nhằm giúp đỡ họ tìm kiếm thêm một công việc thích hợp trong thời gian tiếp đó.

Khi người lao động nghỉ việc những cơ quan và đơn vị trước đó đã tiến hành sử dụng người lao động sẽ phải chi trả cho họ các khoản về trợ cấp thôi việc một cách chính xác nhằm giúp người lao động có thể ổn định cuộc sống của họ.

>> Xem thêm: Lương cạnh tranh là gì

Điều kiện để người lao động hưởng trợ cấp thôi việc

Nhà nước ban hành các quy định về việc hưởng ưu đãi từ các khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động trong các Bộ Luật lao động 2012 đồng thời căn cứ tại các điều khoản trong luật lao động mới nhất đã được sửa đổi, bổ sung, chúng ta có thể tìm kiếm những thông tin về các khoản trợ cấp áp dụng đối với các trường hợp được hưởng quyền lợi và ưu đãi của người lao động.

+ Đối với các trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động được hưởng trợ cấp thôi việc bao gồm các trường hợp như sau:

Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp khi sử dụng lao động trách nhiệm chi trả tất cả các khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động với thời gian họ làm tại nơi làm việc là từ đủ 12 tháng trở lên trong các trường hợp:

- Khi người lao động đã làm hết thời gian ký trong hợp đồng lao động;

- Người lao động hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, công việc theo hợp đồng lao động;

- Được chấm dứt hợp đồng lao động khi 2 bên là người sử dụng lao động và người lao động nghỉ việc;

- Trong các trường hợp như người lao động chết, hoặc bị quyết định của toà án tuyên bố họ đã không còn hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết;

>>> Xem thêm: Công đoàn cơ sở là gì? Các thông tin cơ bản về công đoàn cơ sở

Điều kiện để người lao động hưởng trợ cấp thôi việc

- Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; bên cạnh đó người lao động cũng được hưởng khoản trợ cấp thôi việc khi người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hợp đồng;

- Các khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động khi họ bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm không được thực hiện các công việc như trong bản hợp đồng lao động, đang trong thời gian chờ quyết định của Toà án;

- Đối với mọi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định hưởng trợ cấp thôi việc là gì được ban hành trong Bộ Luật lao động năm 2012;

- Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ Luật lao động;

+ Trường hợp người lao động không được hưởng các khoản về trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc bao gồm các trường hợp như sau:

- Người lao động làm việc đến khoảng thời gian được nghỉ việc, được hưởng trợ cấp lương hưu thì không được hưởng lương trợ cấp thôi việc.

- Người lao động là những người làm việc trong các cơ quan đoàn thể không chuyên trách đang thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nhiệm kỳ hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động cho đến khi thực hiện công việc hết nhiệm kỳ.

- Đối với các trường hợp người lao động bị xử lý và bị tiến hành áp dụng các kỷ luật tại nơi làm việc, bị sa thải trong quá trình lao động thì không áp dụng hình thức trợ cấp thôi việc với các trường hợp đó.

Việc làm hành chính - văn phòng

Quy định về tiền lương tính trợ cấp thôi việc

Cách tính trợ cấp thôi việc chúng ta có thể áp dụng công thức như sau:

Tiền trợ cấp thôi việc = 1/2 x Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc x thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc

Từ công thức trên, chúng ta có thể thấy nếu dùng các cách tính lương theo ngày công hoặc tính lương thông thường thì trợ cấp thôi việc sẽ được tính bằng cách khoản bình quân hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc và không làm việc tại  cơ quan.

Tiền trợ cấp thôi việc sẽ được tính khi chúng ta tính được lương và thời gian làm việc. Nếu trong bước trên chúng ta đã tính được tiền lương để tính cho các khoản trợ cấp rồi thì đến bước này chúng ta sẽ tính thời gian của người lao động.

Quy định về tiền lương tính trợ cấp thôi việc

Theo thông tư hướng dẫn trợ cấp thôi việc mới nhất quy định thời gian làm việc của người lao động thì thời gian làm việc của người lao động để tính cho các khoản trợ cấp thôi việc là tổng tất cả khoảng thời gian người lao động đã làm việc thực tế tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trừ đi thời gian người lao động đã tham gia các đóng các khoản bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc mà người sử dụng lao động thuê người lao động.

Các khoản thời gian đó có thể là khoảng thời gian thực tế của người lao động, cũng có thể là thời gian người lao động được cử đi học, thời gian nghỉ tết nghỉ lễ. Bên cạnh đó thời gian để tính cho các khoản trợ cấp thôi việc là gì? Đó có thể được tính theo năm, khi đủ 12 tháng hoặc từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm làm việc theo như luật của nhà nước ban hành.

Cách tính trợ cấp thôi việc cho một số đối tượng

Cách tính trợ cấp thôi việc cho công chức

Nếu những người làm trong bộ máy cơ quan nhà nước hay cán bộ công chức thì họ sẽ được tính lương trợ cấp thôi việc là gì?Căn cứ vào điều 5 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau:

Thời gian mỗi một năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương cứng hiện tại mà công chức được hưởng. Nó bao gồm các khoản lương như sau: Các khoản lương cơ bản theo ngạch, bậc, lương thưởng về phụ cấp thu hút, phụ cấp theo chức vụ lãnh đạo, thưởng thâm niên, phụ cấp về đi lại,... Mức trợ cấp được nhà nước quy định với một mức nhất bằng một tháng lương hiện tại công chức được hưởng.

Thời gian đối với công chức được tính trợ cấp thôi việc được tính bằng thời gian đóng các khoản bảo hiểm xã hội theo năm mà công chức đóng.

Thời gian được tính trợ cấp thôi việc cho công chức là khoảng thời gian làm việc trong các đơn vị như Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, các Khối, cơ quan, ban ngành của Nhà nước Việt Nam.

Các khoảng thời gian khi công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, thời gian nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, thời gian được nghỉ hưởng lương theo quy định của pháp luật,...

Có thể là các khoảng thời gian tham gia và làm việc tại các quân đội nhân dân, đơn vị lực lượng vũ trang,... là khoảng thời gian công chức được hưởng trợ cấp lương về thôi việc.

Trong khoảng thời gian làm việc trên, nếu công chức làm việc trong năm có tháng lẻ thì khoản trợ cấp sẽ được tính áp dụng với công chức như sau:

Đối với khoảng thời gian là dưới 03 tháng thì công chức không được tính;

- Từ đủ 03 đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 của năm làm việc;

- Từ khoảng thời gian là trên 06 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm làm việc.

Như vậy với những quy định trên nếu bạn là công chức mà đang thuộc những đối tượng và có thời gian làm việc như vậy, bạn sẽ được hưởng các khoản lương về trợ cấp thôi việc.

>> Xem thêm: Lương bao nhiêu là đủ

Cách tính trợ cấp thôi việc cho viên chức

Đối với viên chức việc tính trợ cấp thôi việc cũng không có gì phải thắc mắc cả. Bạn có thể tìm hiểu mức lương trợ cấp thôi việc dành cho mình từ những thông tin sau:

Viên chức cũng cần có các điều kiện để mình được hưởng lương trợ cấp thôi việc là gì? Bao gồm các yêu cầu về thời gian làm việc đủ 12 tháng trở lên, viên chức trước khi thôi việc cần có đơn đề nghị người có thẩm quyền xem xét giải quyết, đồng thời thực hiện các yêu cầu về hợp đồng như nghỉ việc đúng thời hạn và báo trước cho cơ quan là 45 ngày để được hưởng chế độ chính xác nhất.

Cách tính trợ cấp thôi việc cho viên chức

Trước hết muốn tính các khoản về trợ cấp thôi việc bạn có thể áp dụng công thức :

Lấy tổng thời gian làm việc thực tế cho đơn vị sự nghiệp công lập của viên chức trừ đi thời gian viên chức đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Mỗi một năm làm việc của viên chức cũng được quy định tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, mức trợ cấp thấp nhất dành cho đối tượng này cũng là 01 tháng lương bằng với mức lương hiện hưởng;

Nhiều người vẫn bị nhầm lẫn giữa công chức và viên chức nên để áp dụng cách tính trợ cấp thôi việc trên đây chính xác nhất thì bạn cần hiểu rõ về viên chức là gì hay công chức là gì để biết cách phân biệt đúng nhất.

Cách tính trợ cấp cho người lao động

Không chỉ có công chức, viên chức mà người lao động cũng có thể được hưởng các khoản từ trợ cấp thôi việc dựa theo các nguyên tắc: Mỗi năm người lao động tham gia làm việc được trợ cấp là một nửa tháng tiền lương.

Để tính được các khoản trợ cấp thôi việc có thể lấy lấy tổng thời gian người lao động làm việc tại doanh nghiệp trừ đi thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và thời gian được trợ cấp thất nghiệp từ doanh nghiệp mà mình đang làm.

Đối với người lao động thì tiền lương để tính trợ cấp thôi việc cũng được tính tương tự như cách làm trên.

Ví dụ về trợ cấp thôi việc như: Bà Lan làm việc cho công ty A trong khoảng thời gian là 6 năm. Lương trước khi thôi việc của Bà lan là 10 triệu đồng. Để tính được tiền trợ cấp thôi việc của Bà Lan chúng ta sẽ lấy lương 6 tháng trước đó là 10 triệu đồng. Như vậy tiền trợ cấp thôi việc của Bà Lan được hưởng được tính:

Trợ cấp thôi việc = 6 năm x 5 triệu đồng = 30 triệu đồng

Những khái quát và tìm hiểu về trợ cấp thôi việc là gì đã cung cấp cho bạn những cách tính và quy định mới nhất về các khoản trợ cấp. Đối với mọi đối tượng, bạn có thể áp dụng theo từng trường hợp để được hưởng các quyền lợi và ưu đãi từ chế độ này nhé.

>>> Tham khảo: Sử dụng mẫu thanh lý hợp đồng để xin chấm dứt hợp đồng và được phê duyệt là bước mà bạn cần làm trước khi xin trợ cấp thôi việc. Truy cập để tìm hiểu thêm thông tin nhé.

Việc làm nhanh

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý