Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Cách điền Hồ sơ đăng ký thuế - cập nhật mới nhất

Đăng bởi Timviec365.vn - 9331 lượt xem

Xem ngay cách điền hồ sơ đăng ký thuế được Timviec365.vn cập nhật theo mẫu mới nhất dưới đây để điền hoàn thiện thông tin, giúp bạn có được một văn bản đảm bảo đúng tiêu chuẩn của pháp luật để tiến hành hoạt động kinh doanh.

Việc làm hành chính - văn phòng

1. Một số lưu ý khi làm Hồ sơ đăng ký thuế đối với người thực hiện việc nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh

Đối tượng làm Hồ sơ đăng ký thuế đối với người có nhiệm vụ nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh bao gồm: hộ gia đình, thuế thu nhập cá nhân, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả cá nhân của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu) (sau đây gọi là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh).

Căn cứ vào khoản 7, Điều số 7 của Thông tư 95/2016/TT-BTC được ban hành bởi Bộ tài chính, Hồ sơ về việc đăng ký thuế đối với người cần nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh bao gồm:

a) Đối với người đang nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thuế một cách trực tiếp với cơ quan phụ trách về thuế:

a1) Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, trừ trường hợp nêu tại Điểm a2 Khoản này, hồ sơ tiến hành đăng ký thuế bao gồm:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm Thông tư này;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận về việc đăng ký hộ kinh doanh;

- Bản sao không được yêu cầu về việc chứng thực Chứng minh thư hay Thẻ căn cước công dân  (đối với những cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với những cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

a2) Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu, hồ sơ tiến hành đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai để đăng ký thuế với mẫu số 03-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành có kèm theo Thông tư này;

- Bản sao không cần chứng thực một trong các giấy tờ còn hiệu lực như sau: Giấy chứng minh thư biên giới, Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới, Hộ chiếu hoặc Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác được cấp theo quy định pháp luật của nước có chung biên giới (với các cá nhân kinh doanh);

- Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận việc đăng ký hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (với những cá nhân kinh doanh);

- Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận việc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với hộ kinh doanh).

a3) Đối với những trường hợp làm đại diện cho hộ kinh doanh đã được cơ quan thuế cấp cho mã số thuế cá nhân rồi thì khi có bất cứ một phát sinh nào trong hoạt động kinh doanh, các cá nhân cần phải đăng ký thuế với cơ quan thuế, trong đó hồ sơ thực hiện đăng ký thuế sẽ bao gồm:

Tờ khai về việc đăng ký thuế, khai các thông tin dựa theo mẫu số đăng ký số 03-ĐK-TCT, nộp kèm theo bảng kê được ban hành kèm theo (nếu có). 

- Bản sao không được yêu cầu phải chứng thực Giấy chứng nhận cho việc bạn đã đăng ký hộ kinh doanh (nếu có);

b) Đối với người thực hiện nhiệm vụ nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế phải gửi kèm theo hồ sơ khai thông tin về thuế lần đầu một trong các hồ sơ, tài liệu sau:

Lưu ý khi đăng ký thuế

b1) Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, trừ trường hợp nêu tại Điểm b2 Khoản này:

- Bản sao không yêu cầu phải chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế và đăng ký hộ kinh doanh (nếu có);

- Bản sao không yêu cầu về việc chứng thực Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng minh nhân dân (áp dụng với các cá nhân mang quốc tịch Việt Nam); bản sao này sẽ không yêu cầu việc chứng thực đối với Hộ chiếu còn hiệu lực (áp dụng với  người mang quốc tịch nước ngoài cũng như người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài).

b2) Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu:

- Bản sao sẽ không phải chứng thực một trong các giấy tờ còn hiệu lực như sau: Giấy chứng minh thư biên giới, Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới, Hộ chiếu hoặc Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác được cấp theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với các cá nhân kinh doanh);

- Bản sao không phải chứng thực Giấy chứng nhận về việc đăng ký hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (đối với các cá nhân kinh doanh);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận về việc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với hộ kinh doanh).

2. Mẫu số 03-ĐK-TCT 

giấy chứng nhận đăng ký thuế

Tờ khai đăng ký Thuế dùng cho hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh

03-_K-TCT_T_ khai __ng kư (Dùng cho h_ gia _́nh, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh).docx

3. Hướng dẫn bạn cách kê khai vào tờ đăng ký mẫu số 03-DK-TCT

3.1. Kê khai tên người thực hiện nghĩa vụ nộp thuế như thế nào?

Khi kê khai, bạn cần ghi một cách đầy đủ, rõ ràng theo hình thức chữ in hoa về các yếu tố nội dung sau: tên hộ gia đình, tên của nhóm hoặc của cá nhân kinh doanh. Trong trường hợp những đối tượng là hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận về việc đăng ký Hộ kinh doanh, bạn cần ghi chính xác tên chủ hộ đứng ra kinh doanh đúng theo tờ Giấy chứng nhận.

3.2. Kê khai địa chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn kê khai vào tờ đăng ký thuế

Khi kê khai địa chỉ diễn ra hoạt động kinh doanh, cũng tương tự như cách kê khai người thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, bạn cần ghi rõ ràng, đầy đủ địa chỉ mà hộ gia đình, nhóm hay cá nhân sẽ thực hiện hoạt động kinh doanh. Nội dung thông tin kê khai đó bao gồm: số nhà, tên đường (hoặc ghi rõ thôn, xóm, ấp nơi bạn ở), phường (xã hoặc thị trấn), quận (huyện, thành phố hay thị xã), tỉnh thành. Nếu có số  điện thoại bàn hoặc sử dụng Fax thì bạn cũng cần kê khai rõ ràng mã vùng kèm số điện thoại hoặc số Fax.)

3.3. Cách kê khai địa chỉ sẽ nhận thông báo thuế

Trong trường hợp các đối tượng kinh doanh vừa nêu trên có địa chỉ để nhận về những thông báo thuế được gửi từ cơ quan thuế mà địa chỉ đó lại khác so với địa chỉ mà các đối tượng này khai báo trụ sở chính thì cần phải ghi một cách chi tiết về địa chỉ khác đó. Mục đích để cho cơ quan thuế có thể dễ dàng liên hệ với các đối tượng kinh doanh khi cần thiết, giúp cho việc trao đổi trở nên thuận lợi hơn. 

Việc làm nhân viên tư vấn thuế

3.4. Đưa thông tin về người sẽ làm đại diện cho hộ kinh doanh

Bạn cũng sẽ tiến hành ghi đầy đủ thông tin của những người làm đại diện cho các đối tượng kinh doanh. Các thông tin kê khai bao gồm: Họ và tên đầy đủ, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và địa chỉ nơi ở hiện tại của người đại diện. Nếu như người đại diện có số điện thoại hoặc có số Fax thì sẽ ghi đầy đủ cả mã vùng vào mục thông tin cần kê khai. Ngoài ra có thể cần thêm giấy ủy quyền quyết toán thuế bằng mẫu giấy ủy quyền.

4. Hướng dẫn bạn cách kê khai mục Giấy chứng nhận hoạt động đăng ký hộ kinh doanh trong mẫu số 03-DK-TCT

(- Kê khai giấy chứng nhận bạn đã đăng ký hộ kinh doanh với đối tượng là Hộ kinh doanh: các nước chung đường biên giới với Việt Nam thực hiện các hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa ở các khu chợ biên giới, khu chợ cửa khẩu khi cần kê khai giấy chứng nhận đã đăng ký kinh doanh thì sẽ phải ghi rõ ràng số đăng ký giấy chứng nhận đã đăng ký kinh doanh và kèm theo cả ngày cấp.

Kê khai mục giấy chứng nhận đăng ký thuế

Riêng thông tin tại mục “Cơ quan cấp” thì sẽ ghi vào tên của đất nước chung với Việt Nam đường biên giới đã được cấp giấy chứng nhận về việc Đăng ký kinh doanh. 

5. Một số yếu tố khác cần kê khai

Giấy tờ của bên đại diện cho hộ kinh doanh: Cần ghi đầy đủ các thông tin nội dung sau đây: ghi rõ ràng số, ngày được cấp và tên cơ quan cấp của một trong số những giấy tờ thuộc về người đại diện cho hộ kinh doanh như sau:

+ Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân

+ Hộ chiếu

+ Các giấy tờ chứng thực được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. Thông tin nơi cấp thì chỉ ghi tên thành phố và tỉnh cấp.

- Về vốn kinh doanh: Bạn chỉ cần ghi theo các thông tin đã ghi ở trên giấy chứng nhận việc đăng ký hộ kinh doanh hay là giấy xác nhận việc đăng ký kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh không có hai mẫu giấy này hoặc là không có được thông tin về vốn kinh doanh ở trên tờ giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh thì người đăng ký sẽ ghi theo số vốn thực tế hiện đang đầu tư cho kinh doanh.

- MụcNgành nghề kinh doanh: bạn điền theo đúng ngành kinh doanh được ghi ở trên giấy chứng nhận việc đăng ký hộ kinh doanh (hoặc là Giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh). Những người đang thực hiện nộp thuế sẽ chỉ cần ghi vào 1 ngành nghề chính đang kinh doanh ở thời điểm thực tế.

- Mục Đăng ký xuất nhập khẩu: Nếu như các đối tượng kinh doanh có thực hiện cả hoạt động xuất nhập khẩu thì sẽ đánh dấu là , còn nếu như ngược lại thì điền vào mục Không

- Mục Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: Ghi rõ ngày mà các đối tượng bắt đầu thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Những loại thuế cần phải nộp: Bạn đánh dấu (x) vào trong những ô tương ứng với loại thuế mà đối tượng đã và đang cần nộp.

Một số yếu tố khác cần kê khai

- Tình trạng thực hiện việc đăng ký thuế: nếu trong trường hợp các cá nhân đăng ký  lần đầu thì cần phải đánh dấu (x) vào ô cấp mới. Nếu như đối tượng đã chuyển mã số thuế của người đại diện cho hộ kinh doanh thì sẽ đánh dấu (x) vào trong ô “Tái hoạt động Sản xuất kinh doanh (SXKD)”, ghi mã số thuế mà trước đó đã được thông báo mã số thuế vào trong Mục “Mã số thuế”.

- Thông tin về những đơn vị liên quan: Với các trường hợp đối tượng kinh doanh có thêm hoạt động mở rộng cơ sở. Sau đó, đánh dấu (X) vào mục “Có cửa hàng, vửa hiệu” (theo mẫu có sẵn). Đồng thời kê khai thông tin vào trong Bảng kê Các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc, dựa theo mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01.

- Kê khai tài khoản ngân hàng: Nếu như bạn có tài khoản mở trong ngân hàng hay kho bạc Nhà nước thì sẽ đánh dấu (X) vào trong ô “Có tài khoản ngân hàng”, tiếp sau là kê khai vào trong Bảng kê các tài khoản ngân hàng theo mẫu số 03-ĐK-TCT-BK02.

Timviec365.vn trân trọng gửi đến quý độc giả Hồ sơ về việc đăng ký thuế đối với người tiến hành nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh. Hãy tìm hiểu thêm người nộp thuế chuyển địa điểm kinh doanh, mẫu thông báo về người nộp thuế ngừng hoạt độngđăng ký thuế khi tạm ngừng kinh doanh Chúc các bạn thành công!

Kiếm việc làm

Tác giả: Timviec365.vn