Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Tờ khai điểu chỉnh bổ sung thông tin đăng ký Thuế

Đăng bởi Timviec365.vn - 3782 lượt xem

Tờ khai điểu chỉnh bổ sung thông tin đăng ký Thuế khá là là phổ biến đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình, nhóm kinh doanh,…có đăng ký thuế. Vậy nên, bài viết dưới đây sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn Tờ khai điểu chỉnh bổ sung thông tin đăng ký Thuế khá để biết được cách sử dụng nó một cách dễ dàng.

Việc làm nhân viên kinh doanh

1. Trách nhiệm, thời hạn và địa điểm về việc nộp hồ sơ thay đổi bổ sung thuế

Trường hợp được áp dụng đối với những tổ chức kinh tế, tổ chức khác, đối với thuế thu nhập cá nhân, trong kinh doanh và hộ gia đình đã đăng ký thuế và hiên giờ những thông tin được ghi trong tờ khai thuế thu nhập cá nhân và bảng kê kèm theo tờ khai thuế thì cần phải tiến hành làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế đúng theo nội dung hiện tại. Thủ tục điều chỉnh, bổ sung sẽ được thực hiện tại cơ quan thuế quản lý trong trong vòng 10 ngày (số ngày sẽ được tính từ thời điểm phát sinh thông tin mới cần điều chỉnh, bổ sung).

Trong trường hợp quá 10 ngày mà doanh nghiệp chưa nộp lại mẫu thông tin điều chỉnh, bổ sung thì sẽ bị phạt hành chính theo quy định.

2. Nội dung hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

2.1. Đối tượng người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân kinh doanh, các cá nhân khác, nhóm cá nhân, hộ gia đình muốn điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi cơ quan thế quản lý

- Các trường hợp điều chỉnh, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý

+ Được áp dụng đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân và cá nhân khác, hộ gia đình có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung thông tin về thuế nhưng không làm thay đổi địa chỉ trụ sở.

+ Được áp dụng với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, đối với các cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, hộ gia đình được quản lý bởi Chi cục Thuế quản lý có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở nằm trong phạm vi quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

- Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

+ Đối với những người nộp thuế thuộc tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hồ sơ sẽ phải cần đầy đủ những giấy tờ sau:

• Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (sử dụng mẫu đăng ký thuế 08-MST) kèm theo Thông tư 95.

• Có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ sau (bản sao không cần chứng thực): Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc; Giấy thành lập và hoạt động; Giấy quyết định thành lập; Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Đối với các đối tượng nộp thuế là cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, hộ gia đình thì sẽ điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Hồ sơ sẽ bao gồm:

• Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin hồ sơ đăng ký thuế  (sử dụng mẫu số 08-MST) kèm theo Thông tư 95.

• Bản sao không công chứng của giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với các trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế trên giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh)

• Bản sao không công chứng của giấy chứng nhận đăng ký của thẻ căn cước công dân, nếu không có có thể thay thế bởi giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (trong trường hợp đối tượng có quốc tịch Việt Nam)

Lưu ý: Đối với các trường hợp đối tượng là người  nước ngoài hoặc người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài thì cần nộp bản sao không công chứng của bản hộ chiếu. Tất cả được áp dụng đối với các trường hợp cần chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế  có liên quan đến các loại giấy tờ kể trên.

•  Đối với các đối tượng có quốc tịch ở Việt Nam dưới 14 tuổi cần có bản sao không cần công chứng của Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân vẫn còn hiệu lực. Nếu có nhu cầu ĐCBS thông tin ĐK thuế liên quan đến các loại giấy tờ trên.

•  Đối với các đối tượng có quốc tịch nước ngoài hoặc quốc tịch Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài cần nộp bản sao không cần công chứng của sổ hộ chiếu hoặc giấy khai sinh còn hiệu lực. Nếu có nhu cầu ĐCBS thông tin ĐK thuế liên quan đến các loại giấy tờ trên. 

+ Đối với các đối tượng nộp thuế là cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, hộ gia đình thì sẽ điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

• Đối với các trường hợp điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế cho chính cá nhân người nộp thuế mà không phải người được ủy quyền quyết toán thuế, hồ sơ sẽ bao gồm những giấy tờ sau:

• Bản sao không cần công chứng của các loại giấy tờ có liên quan đến thông tin cần điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế của những người phụ thuộc vào cơ quan chi trả thu nhập

Cơ quan chi trả cũng cần phải thu nhập Tờ khai đăng ký thuế mang tính tổng hợp cho các đối tượng phụ thuộc vào cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công thông qua các cơ quan có chi trả. 

.

Việc làm nhân viên tư vấn thuế

Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Mẫu 08-MST - Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế 

to-khai-dieu-chinh-dang-ky-thue-mau-so-08-mst.doc

2.2.  Đối với các trường hợp người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp (bao gồm cả đơn vị trực thuộc), cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, hộ gia đình cần điều chỉnh, bổ sung địa chỉ trụ sở dẫn đến sự thay đổi cơ quan quản lý.

- Đối với các trường hợp việc điều chỉnh, bổ sung có ảnh hưởng đến cơ quan quản lý, bao gồm các đối tượng sau đây:

+ Đối tượng là các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tổ chức khác, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung địa chỉ sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

+ Đối tượng là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân do Chi cục Thuế có quyền hành quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng quận huyện, thành phố trực thuộc tỉnh lại khác.

+ Trong các trường hợp có đối tượng là cá nhân có có nhu cầu ĐCBS về địa chỉ trong cùng một tỉnh, thành phố hoặc những người đóng thuế có nhu cầu thay đổi trụ sở sang địa chỉ khác.

- Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế bao gồm:

+ Đối với các đối tượng là doanh nghiệp, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình.

Tại cơ quan thuế người nộp thuế phải chuyển đi

• Đối với các doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế (được viết theo mẫu số 08-MST) kèm theo Thông tư 95.

• Đối với tổ chức kinh tế và tổ chức khác, hồ sơ sẽ bao gồm:

Cung cấp tờ khai ĐCBS thông tin đăng ký thuế (được viết theo mẫu số 08-MST) kèm theo Thông tư 95.

Nộp một trong các bản sao không cần chứng thực của các loại giất sau: giấy chứng nhận thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.

Xem thêm: Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế

•  Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thì cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 

1) Tờ khai ĐCBS đăng ký thuế (được viết theo mẫu số 08-MST) kèm theo Thông tư 95.

2) Nộp một trong các bản sao không cần chứng thực của các loại giất sau: giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cần có sự ĐCBS thông tin đăbg ký thuế. Nếu có mã số thuế thì cần phải kèm theo bộ hồ sơ.

Đối với cá nhân là người thuộc quốc tịch Việt Nam thì cần phải có bản sao không công chứng của Thẻ căn cước công dân hoặc  giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực

Đối với các trường hợp có quốc tịch nước ngoài hoặc có quốc tịch Việt Nam nhưng đang sinh sống tại nước ngoài thì cần có bản sao không chứng thức của hộ chiếu còn hiệu lực đối với việc điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế liên quan đến các loại giấy tờ trên.

- Tại các cơ thuế nới người nộp thuế chuyển đến

+ Đối với các doanh nghiệp: cần thực hiện công việc đăng ký  kinh doanh theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

+ Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, hộ gia đình thì hồ sơ cần có những giấy tờ sau:

Dựa vào Thông tư do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến cấp để thông báo cho người nộp thuế chuyển đến địa điểm đã thay đổi.

Đối với các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân ;kinh doanh, nhóm cá nhân thì cần có bản sao không yêu cầu công chứng của giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc có thể thay thế bằng giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép tương đương được cấp theo địa chỉ mới bởi cơ quan có thẩm quyền.

Đối với cá nhân có phát sinh liên quan đến thu nhập thuế thu nhập chịu thuế (ngoại trừ cá nhân kinh doanh)  sẽ cần hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế của cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. 

Ngoài ra các bạn nên tìm hiểu thêm hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuếbiên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế để hiểu hơn về thuế má nhé.

Hy vọng bài viết trên đã mang lại thông tin bổ ích dành cho tất cả mọi người, đặc biệt đối với những người đang có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế. Tư đó, có cách sử dụng hợp lý đối với loại giấy giờ này. 

Tìm việc làm online

Tác giả: Timviec365.vn