Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Kê khai thuế và mẫu hồ sơ khai thuế chuẩn xác nhất cho bạn

Đăng bởi Timviec365.vn - 4350 lượt xem

Kê khai thuế và mẫu hồ sơ kê khai thuế là một trong những công việc, tài liệu quan trọng trong quá trình kê khai và nộp thuế. Vậy kê khai thuế là gì? Mẫu hồ sơ kê khai thuế như thế nào? Hãy cùng timviec365.vn tìm hiểu nhé!

Việc làm hành chính - văn phòng

1. Kê khai thuế và những thủ tục liên quan đến quá trình kê khai thuế

Thuế là một đóng góp bắt buộc cho doanh thu nhà nước, cũng như một công cụ để quản lý nền kinh tế. Trước khi nộp thuế, doanh nghiệp có nhiệm vụ báo cáo và kê khai thuế. Báo cáo thuế và khai báo giúp cơ quan thuế thiết lập căn cứ để đánh giá thuế, miễn thuế và giảm thuế.

Một số loại thuế và điều khoản báo cáo thuế được quy định tại Thông tư số 156/2013 / TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 6/11/2013, Nghị định số 83/2013 / ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/7/2013 Thuế phổ biến là thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giấy phép. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tính năng và giao dịch của doanh nghiệp phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, có thể có các loại thuế khác.

Kê khai thuế là công việc, nghĩa vụ và trách nhiệm của một doanh nghiệp. Kê khai thuế được thực hiện chủ yếu trên máy tính thông qua mạng internet. Hình thức nộp thuế này gọi là kê khai thuế điện tử. Hình thức nộp truyền thống trước đây là cơ quan thuế kiểm tra và thực hiện công tác kê khai thuế và yêu cầu tờ khai quyết toán thuế.

Kê khai thuế và những thủ tục liên quan đến quá trình hồ sơ khai thuế

Kê khai thuế điện tử ra đời đã góp phần không nhỏ vào việc hỗ trợ công tác kê khai thuế và quản lý nguồn thu thuế. Toàn bộ quá trình kê khai thuế bằng phương pháp điện tử đều được thực hiện qua mạng internet, người kê khai thuế tứ chủ doanh nghiệp không cần phải đến cơ quan nhà nước thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế.

Các thủ tục và hình thức kê khai thuế qua mạng cũng tương đối đơn giản, điều này đã giúp doanh nghiệp cũng như giúp cơ quan thuế tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nộp thuế. Kê khai thuế qua mạng đã giúp giảm thiểu việc quá tải tại các cơ quan thuế mỗi khi đến dịp kê khai thuế của doanh nghiệp.

2. Các loại thuế cần mẫu hồ sơ kê khai

2.1. VAT (Thuế giá trị gia tăng)

Tùy chọn khai báo:

Hàng tháng, hàng quý:

Áp dụng khi người nộp thuế kiếm được tổng doanh thu từ 50 tỷ đồng trở xuống từ việc bán hàng hóa / dịch vụ trong năm trước;

Nếu người nộp thuế mới bắt đầu kinh doanh, tùy chọn hàng tháng sẽ được áp dụng. Trong năm dương lịch tiếp theo sau 12 tháng kinh doanh, việc áp dụng tùy chọn hàng tháng hoặc hàng quý sẽ phụ thuộc vào doanh thu từ việc bán hàng hóa / dịch vụ trong năm trước.

Không theo quy định (khi phát sinh thuế):

Áp dụng khi hàng hóa / dịch vụ được xây dựng, lắp đặt hoặc bán bởi người nộp thuế ở các tỉnh khác (không phải tỉnh nơi đặt trụ sở chính) mà không thành lập bất kỳ đơn vị nào ở đó;

Nếu nợ thuế phát sinh nhiều lần trong một tháng, người nộp thuế sẽ áp dụng tùy chọn hàng tháng.

Hồ sơ khai thuế VAT bao gồm:

Tùy chọn hàng tháng và hàng quý:

Nếu sử dụng phương thức hóa đơn tín dụng:

Tờ khai thuế VAT sử dụng mẫu số 1 / VAT theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC;

Danh mục hàng hóa và dịch vụ đã bán sử dụng mẫu số 01-1 / VAT theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC;

Danh mục hàng hóa, dịch vụ mua theo mẫu số 01-2 / VAT theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC;

Danh mục hàng hóa và dịch vụ đủ điều kiện áp dụng thuế 0% theo mẫu số 01-3/ VAT theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC;

Bảng phân phối thuế VAT đầu vào được khấu trừ trong tháng hoặc quý sử dụng mẫu số 01-4A / VAT theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC;

Bảng điều chỉnh thuế VAT đầu vào được khấu trừ phân phối trong năm sử dụng mẫu số 01-4B / VAT theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC;

Bảng thuế VAT phải nộp trên doanh thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5 / VAT theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC;

Bảng phân phối thuế VAT giữa quý và các chi nhánh không lưu giữ hồ sơ kế toán (nếu có) sử dụng mẫu số 01-6 / VAT theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

Các loại thuế cần mẫu hồ sơ kê khai

Nếu sử dụng phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng:

Tờ khai thuế VAT sử dụng mẫu số 03 / VAT theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

Nếu sử dụng phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

Tờ khai thuế VAT sử dụng mẫu số 04 / VAT theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

Tùy chọn không theo quy định:

Tờ khai thuế VAT sử dụng mẫu số 05 / VAT theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

Xem thêm: Hồ sơ đăng ký thuế

2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tùy chọn khai báo:

Tạm thời hàng quý;

Tùy chọn không theo quy định: Chuyển nhượng bất động sản, bất cứ khi nào nó phát sinh;

Tuyên bố thiết bị đầu cuối hoặc bất cứ khi nào nó phát sinh: để phân chia hợp tác, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc tắt máy.

Hồ sơ thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

Hàng quý tạm thời:

Biểu mẫu khai báo hàng quý tạm thời sử dụng mẫu số 01-A / TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC;

Nếu người nộp thuế không khai báo chi phí thực tế phát sinh trong kỳ, mẫu số 01-B / TNDN sẽ được sử dụng thay thế;

Nếu doanh nghiệp vừa thành lập hoặc bị thua lỗ trong năm trước, phải áp dụng khai báo hàng quý tạm thời và mẫu số 01-A / TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế

2.3. Thuế chuyển nhượng bất động sản

Mẫu kê khai thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản sử dụng mẫu số 02 / TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC;

Nếu doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp có thể sử dụng tùy chọn kê khai hàng quý, sử dụng mẫu số 02 / TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

Khai báo thiết bị đầu cuối:

Mẫu khai báo thiết bị đầu cuối sử dụng mẫu số 03 / TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC;

Báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo tài chính tính đến thời điểm phân chia, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc ngừng hoạt động;

Một hoặc một số phụ lục (theo từng trường hợp) cho: hiệu quả kinh doanh, chuyển lỗ, ưu đãi thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ở nước ngoài hoặc trả cho chuyển nhượng bất động sản, sử dụng quỹ công nghệ và khoa học

Việc làm nhân viên tư vấn thuế

mẫu hồ sơ khai thuế chuẩn xác nhất!

2.4. Thuế thu nhập cá nhân

Theo Nghị định số 83/2013 / ND-CP và Thông tư 156/2013 / TT-BTC, các tổ chức hoặc cá nhân nộp thu nhập chịu thuế có nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân. Nói cách khác, khi một tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập cho nhân viên của mình, họ phải tuyên bố thay mặt cho những nhân viên đó.

Tùy chọn khai báo:

Tùy chọn hàng tháng:

- Áp dụng khi tổ chức hoặc cá nhân trả ít nhất 50 triệu đồng thu nhập cá nhân trong một tháng.

Tùy chọn hàng quý:

- Áp dụng khi tổ chức, cá nhân trả dưới 50 triệu đồng cho thu nhập cá nhân trong một tháng.

Khai báo thiết bị đầu cuối:

Áp dụng khi tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập chịu thuế và khai báo là ủy quyền thay cho nhân viên, bất cứ khi nào thuế được khấu trừ hay không và sẽ sử dụng tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc

Xem thêm: Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

2.5. Thuế môn bài

Tùy chọn khai báo: Hàng năm;

Doanh nghiệp chỉ cần khai thuế giấy phép một lần khi họ mới bắt đầu kinh doanh. Hạn chót là ngày cuối cùng của tháng mà doanh nghiệp bắt đầu. Nếu thuế giấy phép được thay đổi, việc khai báo lại sẽ được thực hiện;

Nếu doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa bắt đầu hoạt động hoặc đăng ký thuế khi tạm ngừng kinh doanh, họ phải khai thuế giấy phép trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Hồ sơ khai thuế giấy phép bao gồm:

Mẫu khai thuế giấy phép sử dụng mẫu số 01 / MBAI theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

Xem thêm: Khôi phục mã số thuế

3. Hướng dẫn cách viết mẫu hồ sơ khai thuế

3.1. Khái niệm về mẫu hồ sơ khai thuế là gì?

Hồ sơ kê khai thuế là giấy tờ được sử dụng làm căn cứ nhằm xác định những đối tượng đóng thuế và số tiền thuế họ phải đóng. Mẫu hồ sơ kê khai thuế được quy định rõ ràng tại điểm b, khoản 4, điều số 21 do bộ tài chính ban hành. Trong một bộ hồ sơ kê khai thuế, cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan minh chứng về số lượng thuế kê khai.

Xem thêm: Giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân

3.2. Mẫu hồ sơ khai thuế

Timviec365.vn cung cấp đến bạn một mẫu hồ sơ kê khai thuế để bạn tham khảo sau:

19_-To-khai-chuyen-nhuong-bds-03-BDS-TNCN11.docx

Hướng dẫn cách viết mẫu hồ sơ khai thuế

Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã hiểu rõ về kê khai thuế và mẫu hồ sơ kê khai thuế, từ đó áp dụng vào quá trình thực hiện nghĩa vụ đóng thuế của mình. Các bạn cũng nên tìm hiểu thêm về đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế và hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế nhé.

Tìm việc

Tác giả: Timviec365.vn