Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Quay lại

Khám phá thông tin tuyển kế toán chưa có kinh nghiệm tại Hà Nội

Tác giả: Hà Ngọc Ánh

Kế toán là một trong những công việc có tỉ lệ thiếu việc làm cao hiện nay, tuy nhiên, thật may mắn khi tại Hà Nội công việc này vẫn có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Cùng tìm hiểu thông tin về nhu cầu tuyển kế toán chưa có kinh nghiệm tại Hà Nội để tìm cho mình một công việc phù hợp nhất bạn nhé!

Việc làm kế toán tại Hà Nội

1. Nhu cầu tuyển kế toán chưa có kinh nghiệm tại Hà Nội hiện nay

Hà Nội - thủ đô nghìn năm văn hiến đồng thời cũng là một trong những trung tâm kinh tế chính trị tại nước ta. Nơi đây luôn tăng cao số lượng việc làm, ngành nghề đáp ứng nhu cầu tìm việc của người lao động. Trong khi đó, ngành nghề kế toán vốn được xem là công việc có tỉ lệ thiếu việc làm cao hiện nay, ấy thế mà tại Hà Nội, ngành nghề này vẫn có cơ hội tìm việc làm rất hấp dẫn. 

Nhu cầu tuyển kế toán chưa có kinh nghiệm tại Hà Nội hiện nay
Nhu cầu tuyển kế toán chưa có kinh nghiệm tại Hà Nội hiện nay

Nhu cầu tuyển kế toán chưa có kinh nghiệm, kế toán mới ra trường so với những công việc khác là chưa cao, tuy nhiên so với những địa phương khác thì nơi đây vẫn là mảnh đất màu mỡ cho việc làm kế toán. Các bạn băn khoăn ngành kế toán có dễ xin việc hay không? Xin được trả lời rằng kế toán hiện được tuyển dụng nhiều trong các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là trong các công ty lớn, công ty gia đình với nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

2. Kế toán chưa có kinh nghiệm sẽ cần thực hiện những công việc gì?

Nhân viên Kế toán chịu trách nhiệm thanh toán các khoản trợ cấp khác nhau, thực hiện đối chiếu tài khoản sổ cái và bảng sao kê ngân hàng, chuẩn bị các bút toán và báo cáo tài chính, tạo và duy trì báo cáo định kỳ, duy trì hệ thống tài sản cố định, hỗ trợ lập ngân sách hàng năm, soạn đơn xin tài trợ và báo cáo chi tiêu, chuẩn bị các báo cáo thống kê và tài chính cho các chủ nợ và các cơ quan, duy trì việc lưu giữ hồ sơ và hỗ trợ Giám đốc Tài chính chuẩn bị các thư từ mật khác.

- Thể hiện kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề hiệu quả.

- Sử dụng hệ thống kế toán, hệ thống thanh toán, bảng tính và phần mềm kế toán

- Thực hiện các phân tích và đối chiếu tài khoản phức tạp khác nhau.

- Đối chiếu tài khoản hoạt động tổng hợp và bảng sao kê lương của ngân hàng và vào sổ nhật ký tiền mặt vào sổ lưu trữ.

Kế toán chưa có kinh nghiệm sẽ cần thực hiện những công việc gì?
Kế toán chưa có kinh nghiệm sẽ cần thực hiện những công việc gì?

- Sử dụng các nguyên tắc và kỹ thuật thống kê, kinh tế và tài chính để chuẩn bị các báo cáo bao gồm

- Báo cáo Thường niên về doanh nghiệp và báo cáo Hệ thống Dữ liệu Thống nhất của chính phủ.

- Hỗ trợ Nhà phân tích tài chính cấp ngân sách ứng dụng để Kiểm soát viên và Giám đốc xem xét Nhân viên tài chính.

- Cung cấp các phân tích phức tạp và kiểm tra tính hợp lý đối với quá trình lập ngân sách liên quan đến doanh nghiệp và các chương trình của Nhà nước.

- Nộp các báo cáo điện tử DFAFS cho cơ quan chính phủ dựa trên biên lai tài trợ.

- Chuẩn bị các tài liệu tài chính khác nhau để tuân thủ các quy định.

- Điều phối và duy trì các hóa đơn và báo cáo tài trợ khác nhau; xác minh tất cả các hóa đơn đã hoàn tất và được đối chiếu vào sổ cái; và tuân thủ các báo cáo chi phí tài trợ phức tạp theo yêu cầu của những người cấp.

- Theo dõi và đệ trình gửi tất cả các tài liệu tài chính định kỳ theo yêu cầu của chủ nợ quan tâm, trợ cấp và các cơ quan chính phủ. 

- Duy trì nhật ký lưu giữ hồ sơ để tạo điều kiện cho hệ thống hồ sơ vĩnh viễn có trật tự tuân thủ chính sách lưu giữ hồ sơ.

Nộp các báo cáo điện tử
Nộp các báo cáo điện tử

- Hỗ trợ quá trình tổng kết cuối tháng, thực hiện nghiên cứu và lập nhật ký sửa chữa các mục nhập chênh lệch tài khoản, chuẩn bị khóa sổ nhật ký, đăng các bút toán dồn tích, và lập báo cáo tài chính.

- Hỗ trợ Giám đốc Tài chính trong việc biên soạn các báo cáo bí mật khác để sử dụng trong thương lượng tập thể đơn vị.

- Hỗ trợ và sao lưu Thư ký tính lương trong các kỳ nghỉ và vắng mặt, duy trì nghiêm ngặt nhất bảo mật.

- Duy trì hệ thống tài sản cố định tốt nhất, bao gồm việc chuẩn bị các bút toán ghi sổ, đối chiếu sổ cái chung cho hệ thống tài sản cố định và chuẩn bị lịch khấu hao để lập ngân sách các mục đích.

- Kế toán sổ cái danh nghĩa: Cá nhân duy trì tài chính và cung cấp cho CE trong khoảng thời gian quy định 1 lần của mỗi cuối quý.

- Kế toán sổ cái bán hàng: Duy trì; Bán hàng phát hành hóa đơn tài trợ được yêu cầu bởi CE. Đảm bảo thanh toán bằng hóa đơn

- Xem xét và chuẩn bị các báo cáo tài chính và báo cáo kế toán cho quản lý bộ phận và các cơ quan chính phủ.

- Xây dựng hướng dẫn duy trì và đối chiếu dữ liệu tài chính; duy trì và đối chiếu các hồ sơ kiểm soát tài chính khó khăn hơn đối với các khoản chi tiêu, phân bổ, biên nhận và các khoản nợ.

- Thiết kế, sửa đổi và thực hiện các hệ thống và thủ tục kế toán phù hợp với các nguyên tắc và lý thuyết kế toán được chấp nhận chung.

- Thực hiện các cuộc khảo sát để chuẩn bị các đề xuất cải tiến, kiểm soát, phương pháp mới và các thay đổi khác nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống kế toán.

- Xem xét ngân sách và chuẩn bị các tài liệu ngân sách liên quan.

- Thiết kế hệ thống phân loại chi phí; xây dựng hướng dẫn phân loại chi phí cho các khoản chi.

Kế toán sổ cái danh nghĩa
Kế toán sổ cái danh nghĩa

- Xác định và phân tích chi phí trực tiếp và gián tiếp để xác định giá vốn của thành phẩm.

- Tiến hành nghiên cứu chi phí và thực hiện kế hoạch phân bổ chi phí.

- Cung cấp tư vấn cho các đơn vị chính quyền địa phương và những đơn vị khác về hệ thống kế toán và các nguyên tắc và lý thuyết kế toán được chấp nhận chung.

- Lưu trữ hồ sơ và chuẩn bị các báo cáo, thư từ liên quan đến công việc. Thực hiện một số công việc và nhiệm vụ khác theo sự phân công chi tiết từ cấp trên.

Việc làm thực tập sinh kế toán

3. Một số yêu cầu tuyển dụng đối với kế toán thiếu kinh nghiệm

Mặc dù khi ứng tuyển vị trí kế toán tại Hà Nội bạn có thể thiếu kinh nghiệm nhưng bạn buộc phải có những kỹ năng nghiệp vụ sau:

- Yêu cầu một số kiến ​​thức trong lĩnh vực được liệt kê ở cấp độ đầu vào, kiến ​​thức phát triển là bắt buộc ở cấp độ trung cấp, kiến ​​thức đáng kể là yêu cầu ở cấp độ kinh nghiệm và kiến ​​thức kỹ lưỡng là yêu cầu ở cấp độ nâng cao.

- Kỹ năng về các lý thuyết, nguyên tắc, phương pháp, thực hành và thuật ngữ kế toán được chấp nhận chung. Bên cạnh đó phải hiểu biết về quy trình và thực hành văn phòng cũng như các vật tư và thiết bị văn phòng thông thường.

- Kỹ năng về việc áp dụng xử lý dữ liệu và thuật ngữ áp dụng để duy trì hồ sơ kế toán tài chính.

Một số yêu cầu tuyển dụng đối với kế toán thiếu kinh nghiệm
Một số yêu cầu tuyển dụng đối với kế toán thiếu kinh nghiệm

- Kỹ năng về kỹ thuật thường được sử dụng để xác định lỗi trong sổ sách kế toán, các nguyên tắc, thủ tục và thông lệ kiểm toán được chấp nhận chung.

- Kỹ năng về các nguyên tắc và thủ tục kế toán và ngân sách của chính phủ về các thủ tục và báo cáo tài trợ.

- Khả năng thu thập và tổ chức dữ liệu kế toán, giải thích ý nghĩa của nó và chuẩn bị tài chính chính xác báo cáo.

- Khả năng trình bày dữ liệu kế toán một cách rõ ràng và dễ hiểu cho cả người sử dụng kỹ thuật và không kỹ thuật.

- Có khả năng giải quyết các vấn đề kế toán và tài chính liên quan khó, phức tạp.

- Có khả năng phân tích và đề xuất các cải tiến trong hệ thống kế toán.

- Có khả năng duy trì hồ sơ và chuẩn bị các báo cáo, thư từ liên quan đến công việc.

Khả năng trình bày dữ liệu kế toán một cách rõ ràng
Khả năng trình bày dữ liệu kế toán một cách rõ ràng

- Khả năng duy trì quan hệ công chúng thuận lợi.

Trên đây là trọn bộ thông tin về tuyển kế toán chưa có kinh nghiệm tại Hà Nội cùng một số thông tin bổ ích khác cho mình. Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ thông tin về tuyển kế toán chưa có kinh nghiệm tại Hà Nội cho mình. 

Xem thêm: Deferred tax là gì? hé lộ cách xác định Deferred tax chuẩn hiện nay

Tiết lộ bản mô tả công việc kế toán kho chính xác nhất

Kế toán là vị trí công việc không quá xa lạ với các bạn ứng viên hiện nay. Tuy nhiên trong kế toán lại có những vị trí công việc khá đặc thù với từng lĩnh vực riêng. Bạn đã nghe đến vị trí kế toán kho? Vậy, kế toán kho là gì? Kế toán kho thực hiện những công việc gì? Bài viết sau đây sẽ mô tả công việc kế toán kho chi tiết và đầy đủ nhất gửi tới các bạn đọc!

Mô tả công việc kế toán kho

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý