Quay lại

Hệ thống chỉ tiêu đo lường KPI cho giám đốc sản xuất đầy đủ nhất

Tác giả: Nguyễn Hằng - 23/10/2021

Vị trí giám đốc sản xuất có KPI không? KPI cho giám đốc sản xuất gồm những tiêu chí nào? Tất cả những câu hỏi và thắc mắc này sẽ được timviec365.vn gửi đến bạn quý bạn đọc thông qua nội dung của bài viết này!

1. Tại sao cần có KPI cho giám đốc sản xuất?

Tất cả các vị trí làm việc ở trong một doanh nghiệp đều cần có KPI. Do đó, giám đốc kinh doanh cũng cần phải có cho mình một bộ tiêu chí đo lường KPI. Các chỉ tiêu đo lường KPI cho giám đốc kinh doanh là cần thiết bởi các lý do sau:

Thứ nhất, có thể nói KPI chính là chỉ số giúp đo lường mục tiêu của một giám đốc sản xuất. Chỉ số KPI giúp giám đốc sản xuất theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu của mình. Từ đó, xem xét xem mình có đang thực hiện tốt nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu hay không. Đưa ra những phương hướng để có thể xử lý kịp thời nếu tiến độ thực hiện công việc hiện tại không thể hoàn thành được chỉ tiêu đã đặt ra.

KPI cho giám đốc sản xuất đóng vai trò vô cùng quan trọng
KPI cho giám đốc sản xuất đóng vai trò vô cùng quan trọng

Tiếp theo, bằng cách sử dụng các chỉ số đo lường KPI, giám đốc sản xuất tự tăng tính cạnh tranh cũng như học hỏi của mình để trước mắt là có thể hoàn thành được mục tiêu đã đề ra, trong dài hạn là đưa công ty phát triển. Đồng thời, KPI giám đốc sản xuất được đánh giá như là tổng quan để giám đốc kinh doanh có thể đánh giá hiệu suất làm việc.

Cuối cùng, KPI chính là một yếu tố giúp thúc đẩy tinh thần làm việc. Chắc chắn rằng một giám đốc sản xuất sẽ cảm thấy hài lòng nếu hiệu suất công việc của mình đạt được những chỉ tiêu nhất định. Sự hoàn thành công việc sẽ đem đến sự hài lòng cho người hoàn thành chỉ tiêu KPI. Từ sự hài lòng này thúc đẩy các hành vi tích cực.

Từ những lý do trên, có thể thấy việc đặt ra KPI cho giám đốc kinh doanh là vô cùng cần thiết. Không chỉ KPI cho giám đốc kinh doanh mà bất kỳ một vị trí nào cũng cần có một hệ thống tiêu chí đo lường KPI riêng, vì điều này đem đến cho doanh nghiệp vô cùng nhiều lợi ích như kích thích tinh thần làm việc, tinh thần trách nhiệm. 

Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp thì hãy xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá KPI cho các phòng ban của doanh nghiệp mình càng sớm càng tốt. Bạn hoàn toàn có thể download phần mềm KPI miễn phí về để hỗ trợ bạn trong việc này nhé!

2. KPI mẫu cho vị trí giám đốc sản xuất

Ở đây chúng tôi cung cấp cho bạn một mẫu KPI cho giám đốc sản xuất. Mẫu KPI này bao gồm các tiêu chí: KPI về số lượng sản phẩm lỗi, KPI về việc quản lý nguyên liệu, vật liệu, KPI về công tác quản lý đơn hàng và KPI về năng suất.

Một vài tiêu chí đo lường KPI cho vị trí giám đốc sản xuất
KPI cho giám đốc sản xuất đóng vai trò vô cùng quan trọng

2.1. KPI số lượng sản phẩm lỗi

Chỉ tiêu đo lường KPI đầu tiên cho giám đốc sản xuất mà chúng tôi giới thiệu là chỉ tiêu về số lượng sản phẩm lỗi nó bao gồm tỷ lệ sản phẩm lỗi phải tiến hành làm lại và sản phẩm đã bị hư hỏng hoàn toàn.

2.1.1. Tỷ lệ sản phẩm phải tiến hành làm lại

Chỉ số KPI tỷ lệ sản phẩm phải làm lại của giám đốc kinh doanh phản ánh số sản phẩm không đạt yêu cầu và vẫn còn tiến hành sửa chữa đưa vào sử dụng được của nhà máy mà giám đốc sản xuất quản lý.

Thông thường, tỷ lệ này càng nhỏ càng chứng tỏ nhà máy mà giám đốc sản xuất quản lý có hiệu suất càng cao. Vì khi tỷ lệ này lớn nhà máy sẽ tốn thêm nhiều thời gian sửa chữa các sản phẩm gây tốn kém nhiều loại chi phí.

Tỷ lệ sản phẩm cần làm lại là một tiêu chí đo lường KPI
Tỷ lệ sản phẩm cần làm lại là một tiêu chí đo lường KPI

Thời gian mất mát do làm lại sản phẩm ở đây được tính bằng cách lấy thời gian làm sản phẩm cộng với thời gian sửa sản phẩm cộng với thời gian chuẩn bị các nguyên vật liệu đầu vào để có thể sản xuất sản phẩm.

Giám đốc sản xuất nên tiến hành so sánh tỷ lệ phải làm lại sản phẩm giữa các bộ phận sản xuất trong công ty với nhau để có thể loại bỏ những bộ phận hay nhân viên có năng suất không đạt yêu cầu.

2.1.2. Tỷ lệ sản phẩm hỏng hoàn toàn

Đây là chỉ tiêu KPI của giám đốc sản xuất đo lường số lượng sản phẩm hư hỏng hoàn toàn do nhà  máy mà giám đốc sản xuất đang phụ trách tạo ra. Tỷ lệ này được tính bằng tổng số sản phẩm hư hỏng hoàn toàn chia cho tổng số sản phẩm được tạo ra.

Tỷ lệ sản phẩm hỏng hoàn toàn là một tiêu chí đo lường KPI
Tỷ lệ sản phẩm hỏng hoàn toàn là một tiêu chí đo lường KPI

Tỷ lệ này càng nhỏ thì chứng minh giám đốc sản xuất đang quản lý nhà máy sản xuất tốt và ngược lại.

Dựa vào chỉ số này thì giám đốc sản xuất có thể đưa ra các chính sách thưởng phạt phù hợp cho từng phân xưởng để cảnh cáo cũng như là khuyến khích.

2.2. KPI quản lý nguyên vật liệu của giám đốc sản xuất

Nguyên vật liệu chính là tư liệu đầu vào cho quá trình sản xuất, do đó các tiêu chí về quản lý nguyên vật liệu sản xuất cũng là một chỉ tiêu để xây dựng KPI cho giám đốc sản xuất.

2.2.1. KPI về định mức cho việc sử dụng nguyên vật liệu

Định mức về sử dụng các loại nguyên vật liệu chính là số lượng, khối lượng nguyên vật liệu được dùng cho việc sản xuất một sản phẩm.

Tiêu chí KPI cần đạt này giúp giám đốc sản xuất quản lý được việc định giá sản phẩm cũng như là tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí cho quá trình sản xuất.

2.2.2. KPI về tỷ lệ tiêu hao của nguyên vật liệu sản xuất

Chỉ tiêu KPI này giúp giám đốc sản xuất đo lường tỷ lệ phần trăm hao hụt nguyên vật liệu chấp nhận được cho một đơn hàng. Tỷ lệ này thường nằm trong khoảng 3-5% theo từng loại đơn hàng.

Tỷ lệ này càng cao cho thấy việc sản xuất tiêu hao càng nhiều nguyên vật liệu ngoài định mức cho phép. Đồng thời tỷ lệ sử dụng các nguyên vật liệu tiêu hao cũng giúp giám đốc sản xuất dự tính được số lượng nguyên vật liệu cần nhập cho đợt sản xuất tiếp theo.

Tỷ lệ hư hỏng của các nguyên vật liệu cũng là một tiêu chí xác định KPI cho giám đốc sản xuất
Tỷ lệ hư hỏng của các nguyên vật liệu cũng là một tiêu chí xác định KPI cho giám đốc sản xuất

Tỷ lệ hư hỏng của các nguyên vật liệu cũng là một tiêu chí xác định KPI cho giám đốc sản xuất. Tỷ lệ này giúp họ đánh giá được chất lượng hàng hóa của nhà cung ứng. Từ đó, có các quyết định về việc lựa chọn nhà cung ứng cho phù hợp.

2.3. KPI quản lý đơn hàng của giám đốc sản xuất

Suy cho cùng, mục đích cuối cùng của hoạt động kinh doanh vẫn là tạo ra đơn hàng và từ đó đạt được lợi nhuận mong đợi. Do đó, các chỉ tiêu về giá trị đơn hàng cũng là một tiêu chí được sử dụng để xây dựng KPI cho giám đốc sản xuất.

2.3.1. Giá trị đơn đặt hàng tối thiểu phải đạt

Tiêu chí đầu tiên chính là giá trị tối thiểu mà một đơn hàng cần đạt được để doanh nghiệp có thể đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận đã đặt ra. Một giám đốc kinh doanh cần phải thường xuyên kiểm tra các chỉ tiêu này.

Đồng thời giám đốc sản xuất cũng phải đảm bảo được giá trị trung bình của các đơn hàng cũng như mặt hàng nào đang đóng góp nhiều nhất vào doanh thu để có kế hoạch sản xuất hợp lý.

2.3.2. Tỷ lệ lợi nhuận phải đạt được

Tỷ lệ phải đạt được trên các đơn hàng là một chỉ tiêu quan trọng. Các giám đốc sản xuất cần dựa vào chỉ tiêu này để điều chỉnh các loại chi phí phục vụ cho quá trình sản xuất. Xem xét cắt giảm các chi phí không cần thiết để đạt được lợi nhuận đã đề ra.

Tỷ lệ phải đạt được trên các đơn hàng là một chỉ tiêu quan trọng
Tỷ lệ phải đạt được trên các đơn hàng là một chỉ tiêu quan trọng

Bên cạnh đó chỉ tiêu này cũng hỗ trợ đắc lực cho giám đốc sản xuất trong việc kết hợp với các phòng ban khác trong việc định giá sản phẩm để có thể đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

Qua những thông tin mà chúng tôi chia sẻ về KPI cho giám đốc sản xuất, hy vọng rằng qua bài viết giúp bạn có cái nhìn đúng về vai trò của KPI ở vị trí giám đốc sản xuất cũng như có thêm hiểu biết về các tiêu chí đo lường KPI cho vị trí này.

Xem thêm: Danh sách KPI cho Giám Đốc Kinh Doanh có thể bạn chưa biết

Quy trình đánh giá KPI

Nếu bạn đang tìm hiểu về quy trình đánh giá KPI cho một doanh nghiệp thì hãy click vào liên kết dưới đây để chúng tôi có cơ hội cung cấp thêm thông tin cho bạn nhé!

Quy trình đánh giá KPI

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý