Quay lại

Những điều bạn cần biết về Performance testing là gì?

Tác giả: Hoàng Lệ - 10/02/2020

Để cho ra đời những phần phần mềm được sử dụng thì trải qua quá trình thiết kế, xây dựng và không thể nào bỏ qua bước kiểm tra, chạy thử cũng như đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi tung ra thị trường. Trong quá trình kiểm thử xuất hiện thuật ngữ Performance testing được sử dụng nhiều. Cùng đọc các thông tin dưới đây để hiểu Performance testing là gì cũng như biết thêm về khái niệm, phân loại, nhiệm vụ mà quá trình kiểm thử phần mềm cần thực hiện.

Việc làm IT phần mềm

1. Tìm hiểu chung về khái niệm Performance testing là gì?

1.1. Những thông tin chung về Performance testing là gì?

Những thông tin chung về Performance testing là gì?
Những thông tin chung về Performance testing là gì?

Performance testing là từ tiếng anh được sử dụng nhiều trong nhiều lĩnh vực với ý nghĩa được dịch ra là kiểm tra năng xuất. Tuy nhiên với mỗi lĩnh vực thì Performance testing lại có một ý nghĩa nhất định, tùy vào mỗi ngữ cảnh được sử dụng mà Performance testing được hiểu theo một nghĩa cụ thể khác nhau nhưng nhìn chung nghĩa chung nhất để bản hiểu về Performance testing là hoạt động chỉ việc kiểm tra năng suất, hiệu xuất.

Cùng tìm hiểu ý nghĩa của Performance testing hay kiểm tra hiệu suất trong một vài lĩnh vực cụ thể mà bạn có thể tham khảo tìm hiểu như:

- Performance testing trong lĩnh vực Performance test (assessment) được hiểu là kiểm tra hiệu suất (đánh giá), đây có nghĩa là một đánh giá yêu cầu đối tượng thực hiện một nhiệm vụ hoặc hoạt động. Trong lĩnh vực này Performance testing hay Performance test (assessment) được hiểu là một  bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra (không chính thức, bài kiểm tra hoặc đánh giá ) là một đánh giá nhằm đo lường kiến thức, kỹ năng, năng khiếu, thể lực hoặc phân loại của người làm bài kiểm tra trong nhiều chủ đề khác.

- Performance testing còn được sử dụng trong lĩnh vực pháp luật và được dùng như một cách thay thế và là từ đồng nghĩa với từ Performance test (bar exam) và nó được hiểu là hoạt động kiểm tra hiệu suất (bài kiểm tra thanh), một phần của bài kiểm tra mô phỏng nhiệm vụ pháp lý thực tế. Trong trường hợp này Performance test (bar exam) được hiểu cụ thể chỉ bài kiểm tra hiệu suất hoặc "PT" là một phần của bài kiểm tra luật nhằm bắt chước một nhiệm vụ pháp lý thực tế mà các luật sư tương lai có thể phải đối mặt. Trong ba phần của hầu hết các kỳ thi thanh của các tiểu bang - MBE, bài tiểu luận và PT, thì PT có lẽ là phản ánh rõ nhất về việc ứng viên sẽ thực hiện tốt như thế nào ngoài môi trường học thuật.

- Ngoài ra Performance testing còn được hiểu là kiểm thử hiệu năng phần mềm, một quy trình để xác định cách hệ thống hoạt động theo một khối lượng công việc cụ thể. Đây là nghĩa mà được nhiều người quan tâm và sử dụng nhiều nhất hiện nay. Performance testing lúc này được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin - phần mềm như một cách kiểm tra hiệu suất hoạt động.

Việc làm it phần mềm tại Hồ Chí Minh

1.2. Tìm hiểu khái niệm, bản chất cụ thể của Performance testing là gì?

Tìm hiểu khái niệm, bản chất cụ thể của Performance testing là gì?
Tìm hiểu khái niệm, bản chất cụ thể của Performance testing là gì?

Performance testing hiện nay được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực IT - phần mềm và đặc biệt trong khâu bảo đảm chất lượng phần mềm. Bản chất cụ thể của Performance testing được hiểu là kiểm thử hiệu năng. Thực chất nó là một thực hành kiểm thử được thực hiện để xác định cách hệ thống thực hiện theo mức độ đáp ứng và độ ổn định trong một khối lượng công việc cụ thể, nó cũng có thể phục vụ để điều tra, đo lường, xác nhận hoặc xác minh các thuộc tính chất lượng khác của hệ thống, chẳng hạn như khả năng mở rộng, độ tin cậy và sử dụng tài nguyên.

Performance testing hay kiểm thử hiệu năng, một tập hợp con của kỹ thuật hiệu suất, là một thực hành khoa học máy tính nhằm cố gắng xây dựng các tiêu chuẩn hiệu suất vào việc thực hiện, thiết kế và kiến ​​trúc của một hệ thống.

Xem thêm: Ngành truyền thông và mạng máy tính là gì – Cơ hội việc làm hấp dẫn

2. Phân loại Performance testing hiện nay bao gồm những loại nào?

Phân loại Performance testing hiện nay bao gồm những loại nào?
Phân loại Performance testing hiện nay bao gồm những loại nào?

Trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng phần mềm, tùy vào từng công đoạn kiểm thử mà chia ra nhiều loại thử nghiệm khác nhau. Cùng tìm hiểu một vào loại kiểm thử được sử dụng nhiều cũng như được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay gồm những loại như:

2.1. Load testing hay tải thử nghiệm

Load testing hay kiểm thử tải là hình thức kiểm tra hiệu suất đơn giản nhất. Một thử nghiệm tải thường được tiến hành để hiểu hành vi của hệ thống theo một tải dự kiến ​​cụ thể. Tải này có thể là số lượng người dùng đồng thời dự kiến ​​trên ứng dụng thực hiện một số lượng giao dịch cụ thể trong khoảng thời gian đã đặt. Thử nghiệm này sẽ đưa ra thời gian phản hồi của tất cả các giao dịch quan trọng trong kinh doanh. Cơ sở dữ liệu (database), máy chủ ứng dụng, v.v. cũng được theo dõi trong quá trình kiểm tra, điều này sẽ hỗ trợ xác định các tắc nghẽn trong phần mềm ứng dụng và phần cứng (hardware) mà phần mềm được cài đặt trên đó.

Việc làm tester

2.2. Stress testing hay kiểm tra căng thẳng

Stress testing hay kiểm tra căng thẳng hay kiểm tra ứng suất thường được sử dụng để hiểu giới hạn trên của công suất trong hệ thống. Loại thử nghiệm này được thực hiện để xác định độ mạnh của hệ thống về mức tải cực đoan và giúp quản trị viên ứng dụng xác định xem hệ thống có hoạt động đủ hay không nếu tải hiện tại vượt quá mức tối đa dự kiến.

Phân loại Performance testing hiện nay bao gồm những loại nào?
Phân loại Performance testing hiện nay bao gồm những loại nào?

2.3. Soak testing hay ngâm thử nghiệm

Soak testing hay thử nghiệm ngâm còn được gọi là thử nghiệm độ bền, thường được thực hiện để xác định xem hệ thống có thể duy trì tải dự kiến ​​liên tục hay không. Trong quá trình kiểm tra ngâm, việc sử dụng bộ nhớ được theo dõi để phát hiện rò rỉ tiềm năng.

Cũng quan trọng, nhưng thường bị bỏ qua là suy giảm hiệu suất, nghĩa là để đảm bảo rằng thông lượng và / hoặc thời gian phản hồi sau một thời gian dài hoạt động được duy trì tốt bằng hoặc tốt hơn so với lúc bắt đầu thử nghiệm.

Về cơ bản, Soak testing hay ngâm thử nghiệm nó liên quan đến việc áp dụng một tải trọng đáng kể cho một hệ thống trong một khoảng thời gian dài, đáng kể. Mục tiêu là khám phá cách hệ thống hoạt động dưới sự sử dụng bền vững.

2.4. Spike testing hay kiểm tra đột biến

Spike testing hay kiểm tra đột biến được thực hiện bằng cách tăng hoặc giảm tải đột ngột do một số lượng lớn người dùng tạo ra và quan sát hành vi của hệ thống. Mục tiêu là để xác định xem hiệu suất sẽ bị ảnh hưởng, hệ thống sẽ thất bại, hoặc nó sẽ có thể xử lý các thay đổi đáng kể về tải.

2.5. Breakpoint testing hay kiểm tra điểm dừng

Breakpoint testing hay kiểm tra điểm dừng tương tự như kiểm tra căng thẳng. Tải gia tăng được áp dụng theo thời gian trong khi hệ thống được theo dõi các điều kiện lỗi được xác định trước. Kiểm tra điểm dừng đôi khi được gọi là Kiểm tra năng lực bởi vì có thể nói là xác định công suất tối đa mà hệ thống sẽ thực hiện theo các thông số kỹ thuật hoặc Thỏa thuận cấp độ dịch vụ cần thiết.

Kết quả phân tích điểm dừng được áp dụng cho môi trường cố định có thể được sử dụng để xác định chiến lược chia tỷ lệ tối ưu theo phần cứng hoặc điều kiện bắt buộc sẽ kích hoạt các sự kiện mở rộng trong môi trường đám mây.

2.6. Configuration testing hay kiểm tra cấu hình

Configuration testing hay kiểm tra cấu hình thường được sử dụng thay vì kiểm tra hiệu năng từ góc độ tải, các thử nghiệm được tạo để xác định ảnh hưởng của thay đổi cấu hình đến các thành phần của hệ thống đối với hiệu suất và hành vi của hệ thống. Một ví dụ phổ biến sẽ là thử nghiệm các phương pháp cân bằng tải khác nhau.

Phân loại Performance testing hiện nay bao gồm những loại nào?
Phân loại Performance testing hiện nay bao gồm những loại nào?

2.7. Isolation testing hay thử nghiệm cách ly

Isolation testing hay thử nghiệm cách ly không phải là duy nhất đối với thử nghiệm hiệu năng nhưng liên quan đến việc lặp lại một thực thi thử nghiệm dẫn đến sự cố hệ thống. Kiểm tra như vậy thường có thể cô lập và xác nhận miền lỗi.

2.8. Internet testing hay kiểm tra internet

Internet testing hay kiểm tra internet đây là một hình thức kiểm tra hiệu suất tương đối mới khi các ứng dụng toàn cầu như Facebook, Google và Wikipedia, được kiểm tra hiệu năng từ các trình tạo tải được đặt trên lục địa mục tiêu thực tế cho dù là máy vật lý hay máy ảo đám mây. Các xét nghiệm này thường đòi hỏi một lượng lớn công tác chuẩn bị và giám sát để được thực hiện thành công.

Xem thêm: Ngành Robot và trí tuệ nhân tạo ra làm gì đầy đủ nhất!

Việc làm nhân viên tester

3. Các nhiệm vụ cần thực hiện của Performance testing là gì?

3.1. Các nhiệm vụ khi thực hiện Performance testing

Các nhiệm vụ khi thực hiện Performance testing
Các nhiệm vụ khi thực hiện Performance testing

Để thực hiện được các loại kiểm thử mầm mềm cũng như đảm bảo chất lượng phần mềm thì trong quá trình thực hiện Performance testing cần đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ như:

- Quyết định xem nên sử dụng tài nguyên bên trong hay bên ngoài để thực hiện các thử nghiệm, tùy thuộc vào chuyên môn của kênh (hoặc thiếu nó).

- Thu thập hoặc gợi ra các yêu cầu về hiệu suất (thông số kỹ thuật) từ người dùng và / hoặc nhà phân tích kinh doanh.

- Xây dựng kế hoạch cấp cao (hoặc điều lệ dự án), bao gồm các yêu cầu, nguồn lực, mốc thời gian và các mốc quan trọng.

- Phát triển một kế hoạch kiểm tra hiệu suất chi tiết (bao gồm các kịch bản chi tiết và các trường hợp thử nghiệm, khối lượng công việc, thông tin môi trường, v.v.).

- Chọn công cụ kiểm tra (s).

- Chỉ định dữ liệu thử nghiệm cần thiết và nỗ lực điều lệ (thường bị bỏ qua, nhưng rất quan trọng để thực hiện thử nghiệm hiệu suất hợp lệ).

- Phát triển các kịch bản bằng chứng về khái niệm cho từng ứng dụng / thành phần được thử nghiệm, sử dụng các công cụ và chiến lược kiểm tra được chọn.

- Phát triển kế hoạch dự án thử nghiệm hiệu suất chi tiết, bao gồm tất cả các phụ thuộc và các mốc thời gian liên quan.

- Cài đặt và cấu hình kim phun / bộ điều khiển.

- Định cấu hình môi trường kiểm tra (phần cứng giống hệt lý tưởng với nền tảng sản xuất), cấu hình bộ định tuyến, mạng yên tĩnh (chúng tôi không muốn người dùng khác buồn phiền về kết quả), triển khai thiết bị máy chủ, bộ kiểm tra cơ sở dữ liệu được phát triển, v.v.

- Chạy thử nghiệm khô - trước khi thực sự thực hiện thử nghiệm tải với người dùng được xác định trước, chạy khô được thực hiện để kiểm tra tính chính xác của tập lệnh.

- Thực hiện các thử nghiệm - có thể lặp đi lặp lại (lặp đi lặp lại) để xem liệu bất kỳ yếu tố nào không được tính có thể ảnh hưởng đến kết quả.

- Phân tích kết quả - vượt qua / thất bại, hoặc điều tra con đường quan trọng và đề xuất hành động khắc phục.

3.2. Phương pháp Performance testing ứng dụng website

Phương pháp Performance testing ứng dụng website
Phương pháp Performance testing ứng dụng website

Theo Mạng lưới nhà phát triển của Microsoft, Phương pháp kiểm tra hiệu suất bao gồm các hoạt động sau:

- Xác định môi trường thử nghiệm: Xác định môi trường thử nghiệm vật lý và môi trường sản xuất cũng như các công cụ và tài nguyên có sẵn cho nhóm thử nghiệm. Môi trường vật lý bao gồm phần cứng, phần mềm và cấu hình mạng. Có sự hiểu biết thấu đáo về toàn bộ môi trường thử nghiệm ngay từ đầu cho phép thiết kế và lập kế hoạch thử nghiệm hiệu quả hơn và giúp bạn xác định các thách thức thử nghiệm sớm trong dự án. Trong một số tình huống, quy trình này phải được xem xét lại định kỳ trong suốt vòng đời của dự án.

- Xác định tiêu chí chấp nhận hiệu suất: xác định thời gian đáp ứng, thông lượng và các mục tiêu và ràng buộc sử dụng tài nguyên. Nói chung, thời gian đáp ứng là mối quan tâm của người dùng, thông lượng là mối quan tâm của doanh nghiệp và sử dụng tài nguyên là mối quan tâm của hệ thống. Ngoài ra, xác định các tiêu chí thành công của dự án có thể không bị bắt bởi các mục tiêu và ràng buộc đó; ví dụ: sử dụng các kiểm tra hiệu suất để đánh giá sự kết hợp nào của cài đặt cấu hình sẽ dẫn đến các đặc tính hiệu suất mong muốn nhất.

- Kế hoạch và thử nghiệm thiết kế: xác định các kịch bản chính , xác định tính biến đổi giữa những người dùng đại diện và cách mô phỏng sự biến đổi đó, xác định dữ liệu thử nghiệm và thiết lập các số liệu sẽ được thu thập. Hợp nhất thông tin này thành một hoặc nhiều mô hình sử dụng hệ thống sẽ được triển khai, thực hiện và phân tích.

- Cấu hình môi trường thử nghiệm:chuẩn bị môi trường thử nghiệm, công cụ và tài nguyên cần thiết để thực hiện từng chiến lược, khi các tính năng và thành phần có sẵn để thử nghiệm. Đảm bảo rằng môi trường thử nghiệm được sử dụng để giám sát tài nguyên khi cần thiết.

- Thực hiện thiết kế thử nghiệm, phát triển các bài kiểm tra hiệu suất theo thiết kế thử nghiệm.

- Thực hiện bài kiểm tra: chạy và theo dõi các bài kiểm tra của bạn. Xác thực các bài kiểm tra, dữ liệu kiểm tra và thu thập kết quả. Thực hiện các thử nghiệm được xác nhận để phân tích trong khi giám sát thử nghiệm và môi trường thử nghiệm.

- Phân tích kết quả, điều chỉnh và kiểm tra lại: phân tích, Hợp nhất và chia sẻ dữ liệu kết quả. Thực hiện một sự thay đổi điều chỉnh và kiểm tra lại. So sánh kết quả của cả hai bài kiểm tra. Mỗi cải tiến được thực hiện sẽ trả lại cải tiến nhỏ hơn so với cải tiến trước đó. Khi nào bạn dừng lại Khi bạn gặp nút cổ chai CPU, các lựa chọn sau đó sẽ cải thiện mã hoặc thêm CPU.

Bài viết đã cung cấp các thông tin liên quan đến Performance testing cũng như trả lời cho câu hỏi Performance testing là gì? Mong rằng những thông tin về khái niệm, phân loại, nhiệm vụ mà quá trình kiểm thử phần mềm cần thực hiện mà bài viết cung cấp sẽ hữu ích với bạn đọc.

Bài viết tham khảo: MVC là gì? Vì sao mô hình MVC lại được sử dụng phổ biến như vậy?

Việc làm nhanh

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý