Quay lại

Regression testing là gì? Tài liệu cơ bản cho người mới bắt đầu

Tác giả: Nguyễn Nhung - 08/01/2020

“Regression testing là gì” đây là câu hỏi bật lên đầu tiên của những người mới bắt đầu trong các lĩnh vực về kỹ thuật. Đây không những là một loại kiểm tra mà bạn nên biết mà nó còn đóng vai trò cực quan trọng đối với lĩnh vực cũng như chu trình làm việc của bạn. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Việc làm IT phần mềm

1. Tổng quan về Regression testing

1.1. Regression testing là gì

Tổng quan về Regression testing
Tổng quan về Regression testing là gì

Regression testing là một từ tiếng anh có nghĩa là Kiểm tra hồi quy. Đây là một loại kiểm tra được thực hiện để xác minh rằng thay đổi mã trong phần mềm không ảnh hưởng đến chức năng hiện có của sản phẩm. Điều này là để đảm bảo sản phẩm hoạt động tốt với chức năng mới, sửa lỗi hoặc bất kỳ thay đổi nào trong tính năng hiện có. Các trường hợp thử nghiệm được thực hiện trước đó được thực hiện lại để xác minh tác động của thay đổi. Những thay đổi có thể yêu cầu kiểm tra hồi quy bao gồm sửa lỗi, cải tiến phần mềm, thay đổi cấu hình và thậm chí thay thế các thành phần điện tử. Vì các bộ kiểm tra hồi quy có xu hướng phát triển với mỗi lỗi được tìm thấy, tự động hóa kiểm tra thường được tham gia. Đôi khi một phân tích tác động thay đổi được thực hiện để xác định một tập hợp con các thử nghiệm thích hợp. 

1.2. Nguyên nhân có Regression testing

Thông thường, một bản sửa lỗi cho một vấn đề sẽ dễ hỏng ở chỗ nó khắc phục sự cố trong trường hợp hẹp khi nó được quan sát lần đầu nhưng không phải trong các trường hợp tổng quát hơn có thể phát sinh trong suốt vòng đời của phần mềm. Việc khắc phục sự cố ở một khu vực vô tình gây ra lỗi phần mềm ở khu vực khác. Cuối cùng, có thể xảy ra rằng, khi một số tính năng được thiết kế lại, một số lỗi tương tự đã xảy ra trong quá trình triển khai ban đầu của tính năng được thực hiện trong thiết kế lại.

Do đó, trong hầu hết các tình huống phát triển phần mềm, nó được coi là thực hành mã hóa tốt, khi một lỗi (bug) được định vị và sửa lỗi (debug), để ghi lại một kiểm tra phơi bày lỗi và chạy lại kiểm tra đó thường xuyên sau những thay đổi tiếp theo của chương trình. Bộ kiểm thử như vậy chứa các công cụ phần mềm cho phép môi trường kiểm thử tự động thực hiện tất cả các trường hợp kiểm tra hồi quy; một số dự án thậm chí còn thiết lập các hệ thống tự động để chạy lại tất cả các bài kiểm tra hồi quy theo các khoảng thời gian xác định và báo cáo bất kỳ lỗi nào (có thể ngụ ý hồi quy hoặc kiểm tra lỗi thời). 

Xem thêm: Saas là gì? Mô hình phần mềm dẫn đầu xu hướng công nghệ

Việc làm it phần mềm tại Hồ Chí Minh

2. Tầm quan trọng của regression testing 

Tầm quan trọng của regression testing
Tầm quan trọng của regression testing 

Kiểm thử hồi quy là một phần không thể thiếu của phương pháp phát triển phần mềm lập trình cực đoan. Trong phương pháp này, các tài liệu thiết kế được thay thế bằng thử nghiệm mở rộng, lặp lại và tự động toàn bộ gói phần mềm trong mỗi giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm. Kiểm tra hồi quy được thực hiện sau khi kiểm tra chức năng đã kết thúc, để xác minh rằng các chức năng khác đang hoạt động. Trong thế giới doanh nghiệp, kiểm thử hồi quy theo truyền thống đã được thực hiện bởi một nhóm đảm bảo chất lượng phần mềm sau khi nhóm phát triển hoàn thành công việc. Tuy nhiên, các khiếm khuyết được tìm thấy ở giai đoạn này là tốn kém nhất để khắc phục. Vấn đề này đang được giải quyết bằng sự gia tăng của thử nghiệm đơn vị. Mặc dù các nhà phát triển luôn viết các trường hợp thử nghiệm như là một phần của chu trình phát triển, những trường hợp thử nghiệm này thường là các thử nghiệm chức năng hoặc thử nghiệm đơn vị chỉ xác minh kết quả dự định. Thử nghiệm dành cho nhà phát triển buộc nhà phát triển tập trung vào thử nghiệm đơn vị và bao gồm cả các trường hợp thử nghiệm dương tính và âm tính. 

Kiểm tra hồi quy có thể được sử dụng không chỉ để kiểm tra tính chính xác của chương trình mà còn thường xuyên để theo dõi chất lượng đầu ra của nó. Ví dụ, trong thiết kế trình biên dịch, kiểm tra hồi quy có thể theo dõi kích thước mã và thời gian cần thiết để hợp tác và thực hiện các trường hợp bộ thử nghiệm. Cũng là kết quả của việc giới thiệu các lỗi mới, bảo trì chương trình yêu cầu kiểm tra hệ thống trên mỗi câu lệnh được viết nhiều hơn bất kỳ chương trình nào khác. Về mặt lý thuyết, sau mỗi lần sửa, người ta phải chạy toàn bộ lô trường hợp thử nghiệm trước đó chạy với hệ thống để đảm bảo rằng nó không bị hỏng theo cách tối nghĩa. Trong thực tế, kiểm tra hồi quy như vậy thực sự phải gần đúng ý tưởng lý thuyết này, và nó rất tốn kém.

Xem ngay: Database là gì? Tìm hiểu những thông tin cơ bản để hiểu về database

Việc làm nhân viên triển khai phần mềm

3. Kỹ thuật của regression testing

3.1. Các kỹ thuật kiểm tra hồi quy 

Các kỹ thuật kiểm tra hồi quy
Các kỹ thuật kiểm tra hồi quy 

Test lại tất cả: Kỹ thuật này kiểm tra tất cả các trường hợp thử nghiệm trên chương trình hiện tại để kiểm tra tính toàn vẹn của nó. Mặc dù nó rất tốn kém vì nó cần phải chạy lại tất cả các trường hợp, nhưng nó đảm bảo rằng không có lỗi do mã được sửa đổi. 

Lựa chọn kiểm tra hồi quy: Không giống như Retest all, kỹ thuật này chạy một phần của bộ thử nghiệm (do chi phí thử lại tất cả) nếu chi phí chọn một phần của bộ thử nghiệm nhỏ hơn kỹ thuật Thử lại tất cả. 

Ưu tiên trường hợp thử nghiệm: Ưu tiên các trường hợp kiểm tra để tăng tỷ lệ phát hiện lỗi của bộ kiểm tra. Các kỹ thuật ưu tiên trường hợp thử nghiệm lên lịch các trường hợp thử nghiệm sao cho các trường hợp thử nghiệm có mức độ ưu tiên cao hơn được thực thi trước các trường hợp thử nghiệm có mức độ ưu tiên thấp hơn. 

3.2. Các loại ưu tiên của trường hợp thử nghiệm

 • Ưu tiên chung - Ưu tiên các trường hợp thử nghiệm sẽ có lợi cho các phiên bản tiếp theo
 • Ưu tiên dành riêng cho phiên bản - Ưu tiên các trường hợp thử nghiệm đối với phiên bản cụ thể của phần mềm.
 • Hỗn hợp: Kỹ thuật này là sự kết hợp giữa lựa chọn kiểm tra hồi quy và ưu tiên trường hợp kiểm thử. 

3.3. Lợi ích và nhược điểm

Lợi ích và nhược điểm của regession testing
Lợi ích và nhược điểm của regession testing

Kiểm tra hồi quy được thực hiện khi các thay đổi được thực hiện đối với chức năng hiện có của phần mềm hoặc nếu có sửa lỗi trong phần mềm. Kiểm tra hồi quy có thể đạt được thông qua nhiều cách tiếp cận, nếu kiểm tra tất cả các phương pháp tiếp cận, nó cung cấp sự chắc chắn rằng các thay đổi được thực hiện cho phần mềm không ảnh hưởng đến các chức năng hiện có, không thay đổi. 

Trong phát triển phần mềm linh hoạt, trong đó vòng đời phát triển phần mềm rất ngắn, tài nguyên khan hiếm và các thay đổi đối với phần mềm rất thường xuyên, việc kiểm tra hồi quy có thể đưa ra rất nhiều chi phí không cần thiết. Trong môi trường phát triển phần mềm có xu hướng sử dụng các thành phần hộp đen từ bên thứ ba, việc thực hiện kiểm tra hồi quy có thể khó khăn, vì mọi thay đổi trong thành phần bên thứ ba có thể can thiệp vào phần còn lại của hệ thống (và thực hiện kiểm tra hồi quy trên phần ba thành phần đảng là khó khăn, bởi vì nó là một thực thể không xác định). 

Tham khảo ngay: Data engineer là gì? Tất cả những thông tin mà bạn cần biết

Việc làm nhân viên phát triển phần mềm

4. Công cụ kiểm tra hồi quy tự động

Công cụ kiểm tra hồi quy tự động
Công cụ kiểm tra hồi quy tự động

Kiểm tra hồi quy có thể được phân loại thành các thử nghiệm chức năng hoặc kiểm tra đơn vị. Kiểm tra chức năng thực hiện chương trình hoàn chỉnh với các đầu vào khác nhau. Các bài kiểm tra đơn vị thực hiện các chức năng riêng lẻ, chương trình con hoặc phương thức đối tượng. Cả hai công cụ kiểm tra chức năng và công cụ kiểm tra đơn vị có xu hướng tự động hóa và thường là các sản phẩm của bên thứ ba không phải là một phần của bộ trình biên dịch. Vì vậy tôi sẽ giới thiệu đến bạn một số công cụ để thực hiện regression testing tự động. 

Kiểm tra hồi quy tự động là khu vực thử nghiệm nơi chúng ta có thể tự động hóa hầu hết các nỗ lực kiểm tra. Chúng ta chạy tất cả các trường hợp thử nghiệm được thực hiện trước đó trên một bản dựng mới. Điều này có nghĩa là chúng ta có sẵn bộ trường hợp thử nghiệm và chạy các trường hợp thử nghiệm này theo cách thủ công là tốn thời gian. Vì vậy tự động hóa các trường hợp thử nghiệm này là tiết kiệm thời gian và là một phương pháp thử nghiệm hồi quy hiệu quả. Phạm vi tự động hóa phụ thuộc vào số lượng các trường hợp thử nghiệm sẽ vẫn được áp dụng ngoài giờ. Nếu các trường hợp thử nghiệm thay đổi theo thời gian, phạm vi ứng dụng sẽ tiếp tục tăng và sau đó tự động hóa thủ tục hồi quy sẽ lãng phí thời gian.

Ranorex Studio: Nâng cao chất lượng phần mềm và tối đa hóa tài nguyên của bạn với công cụ Kiểm tra hồi quy tự động mạnh mẽ này. Bạn có thể thực hiện nhiều trường hợp kiểm tra hơn trong một phần nhỏ thời gian với Ranorex, tăng hiệu suất lên tới 78% so với Kiểm tra thủ công.

Các công cụ kiểm tra khác
Các công cụ kiểm tra khác

Katalon Studio: Katalon Studio là một công cụ Tự động hóa thử nghiệm tất cả trong một miễn phí cho trang web, API, máy tính để bàn và các ứng dụng di động của bạn. Nó cho phép bạn nhanh chóng thiết kế và tự động hóa các trường hợp kiểm tra hồi quy cũng như chạy các tập lệnh trên nhiều thiết bị hoặc trình duyệt chéo song song. Bạn cũng có thể xem lại kết quả kiểm tra với báo cáo kiểm tra toàn diện và có thể tùy chỉnh ở các định dạng Nhật ký, HTML, CSV hoặc PDF, sau đó chuyển Các công cụ khác như: 

 • Selenium
 • AdventNet QEngine
 • Regression Tester
 • vTest
 • Watir
 • actiWate
 • Rational Functional Tester
 • SilkTest
 • TimeShiftX

Hầu hết trong số này là các công cụ kiểm tra chức năng và hồi quy. Thêm và cập nhật các trường hợp kiểm tra hồi quy trong bộ kiểm tra Tự động hóa là một nhiệm vụ nặng nề. Trong khi chọn một công cụ Tự động hóa để kiểm tra Hồi quy, bạn nên kiểm tra xem công cụ đó có cho phép bạn thêm hoặc cập nhật các trường hợp kiểm tra dễ dàng không. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tai cần cập nhật các trường hợp kiểm tra hồi quy tự động thường xuyên do thay đổi thường xuyên trong hệ thống.

Hy vọng rằng bài viết trên đã giúp bạn có thể tự trả lời được regression testing là gì. Để tiếp tục tìm hiểu về các loại kiểm tra, hãy truy cập website timviec365.vn thường xuyên nhé! Đây sẽ là những hành trang bổ ích cho công việc của bạn đó! Timviec365.vn luôn đồng hành cùng chặng đường sự nghiệp của bạn. 

Bài viết tham khảo: Big Data là gì? Khám phá cơ hội ngành hấp dẫn nhất!

Kiếm việc làm

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý