Quay lại

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử là gì? Những thông tin cần biết

Tác giả: Vi Thùy

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử là gì? Toàn bộ những thông tin có liên quan tới việc chuyển đổi này ra sao? Để giúp người đọc có thể nắm bắt thông tin nhanh chóng nhất hãy cùng tham khảo và tìm hiểu thêm thông tin cung cấp dưới đây. Thông tin này cũng đặc biệt hữu ích đối với những ai đang muốn xin việc trong lĩnh vực kế toán có thể tận dụng và đáp ứng nhu cầu của thị trường 24h việc làm kế toán hiện nay. 

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là một loại hóa đơn mang lại hiệu quả cao cho các công ty trong việc quản lý và kê khai chứng từ trong quá trình thực hiện các giao dịch thương mại. Tuy nhiên, một số công ty phải sử dụng hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử dựa trên mục đích sử dụng của họ. Bạn muốn hiểu rõ hơn nữa về loại hóa đơn này thì cần tham khảo tiếp thông tin cung cấp bên dưới đây.

 

+ Nguyên tắc chuyển đổi hóa đơn

Người bán hàng hóa được ủy quyền chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc vật chất của hàng hóa đang lưu hành và chỉ được chuyển đổi một lần. Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc của hàng hóa phải tuân thủ các quy định pháp luật và phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật từ người bán, trong đó bao gồm dấu của người bán.

Người mua và người bán chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy để cho phép lưu giữ hồ sơ kế toán theo Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn giấy để lưu trữ tài liệu kế toán phải tuân thủ các quy định bắt buộc theo ban hành của pháp luật.

+ Điều kiện chuyển đổi hóa đơn

Hóa đơn điện tử chuyển đổi thành hóa đơn giấy phải tuân thủ các điều kiện chuyển đổi quy định tại Thông tư số 32/2011/ TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính. Trong đó có các nội dung:

  • Cần thể hiện được đầy đủ các nội dung có trên bản hóa đơn điện tử gốc.
  • Sở hữu ký hiệu chuyển đổi thành công từ hóa đơn điện tử sang giấy
  • Đảm bảo có đủ tên và chữ  ký của người thực hiện chuyển đổi.

Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý: Khi xác minh các yêu cầu về tính toãn vẹn của thông tin trên hóa đơn như nguồn, chữ ký xác nhận được chuyển đổi, chữ ký và tên đầy đủ của người thực hiện chuyển; Việc trao đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển đổi chứng từ điện tử.

Xem thêm: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và những thông tin bạn cần biết

Những câu hỏi thường gặp liên quan tới hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

Quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy?

Đây là một nội dung quan trọng được quy định trong Nghị định 119/2018/ND-CP điều chỉnh hóa đơn điện tử (EC) khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Do đó, các quy tắc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang loại chứng từ giấy cần:

- Hóa đơn điện tử phải là hợp pháp mới được chuyển thành chứng từ giấy

- Việc chuyển đổi phải đảm bảo tính thống nhất giữa nội dung hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

- Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành tài liệu giấy chỉ có giá trị lưu giữ với mục đích ghi theo quy định của pháp luật về  các  kế toán và pháp luật về các giao dịch điện tử, không có tác dụng hiệu lực của thanh toán, trừ khi hóa đơn được thiết lập từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo Nghị định 119.

Nghị định 119 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 2018.

Xem thêm: Hóa đơn đỏ là gì? Cách viết hóa đơn đỏ

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có cần ký?

Theo điểm b, khoản 2, điều 5 của thông tư 119/2014 / TT-BTC đưa ra nội dung về việc hóa đơn chuyển đổi bởi hóa đơn điện tử có cần ký không như sau:

+  Các tổ chức kinh doanh bán hàng hóa và dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn mà không nhất thiết phải có chữ ký của người mua hoặc con dấu của người bán trong các trường hợp sau: hóa đơn tiền điện;  hóa đơn nước, hóa đơn viễn thông; hóa đơn ngân hàng đáp ứng các điều kiện tự in như được nêu trong thông tư này.

+ Trong trường hợp của một công ty dịch vụ, trên hóa đơn, không nhất thiết phải có tiêu chí "đơn vị tính toán".

- Muốn biết rõ hơn về điều kiện để tạo và sử dụng hóa đơn điện tử, vui lòng tham khảo thông tư 32/2011 / TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011

- Theo công văn 2402 / BTC-TCT ngày 23 tháng 2 năm 2016 của Bộ Tài chính: Các sở thuế tỉnh và thành phố trực thuộc chính phủ trung ương, cụ thể như sau:

- Điều 2 Nghị định số 04/2014 / ND-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 5, điều 5 của Nghị định số 51/2010 / ND-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 hiện tại có quy định nội dung là:

+ Các tổ chức kinh doanh có thể sử dụng nhiều loại hóa đơn cùng một lúc. Nhà nước  hiện tại luôn khuyến khích hình thức là hóa đơn điện tử.

- Tại điểm e, khoản 1 và 2, Điều 6 Thông tư số 32/2011/ TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn nội dung thỏa thuận đầu tư:

+ Hóa đơn điện từ cần phải cung cấp đầy đủ các nội dung gồm:

Cần phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về người bán; ngày và tháng chuẩn bị và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử sẽ tiến hành thực hiện theo luật của người mua nếu như họ là đơn vị kế toán.

+  Trong một số trường hợp, hóa đơn điện tử không có tất cả các nội dung cần thiết để tuân thủ các chỉ thị cụ thể của Bộ Tài chính.

Dựa trên các quy định trên:

Nếu bên mua không phải là đơn vị kế toán hay nếu đơn vị kế có sở hữu chứng từ hoặc hồ sơ có cung cấp về dịch vụ giữa hai bên thuộc một trong những trường hợp như:

+  Các loại hợp đồng kinh tế

+ Phiếu mua xuất hàng hóa

+ Biên lai thu mua hàng hóa….

>> Trong trường hợp này sẽ cần phải lập hóa đơn điển tử theo chỉ định của pháp luật, và đây cũng là trường hợp không bắt buộc phải có chữ ký người mua.

Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Thuế kiểm tra từng trường hợp cụ thể và các điều kiện phản hồi của công ty để đưa ra quyết định cuối cùng về việc miễn trừ chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

Tổng kết lại:

- Hóa đơn điện tử không bắt buộc cần có người mua ký tên

- Hóa đơn điện tử phải có chữ ký của bên bán

Một vài quy định cần biết về việc đóng dấu và điền chữ ký trên hóa đơn điện tử như sau:

Theo khoản 3, Điều 4 của Thông tư 39/2014 / TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 về dấu và chữ ký trên hóa đơn điện tử, một số trường hợp trên hóa đơn là không bắt buộc. Nội dung chữ ký hoặc con dấu sẽ là bắt buộc khi người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán lập hóa đơn với tất cả các yếu tố bắt buộc.

Hóa đơn được in từ những tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật thì không cần phải có tên, địa chỉ, của người mua hàng hoặc đóng dấu xác nhận từ bên bán.

Những loại thêm hay vé có in sẵn giá thì cũng không nhất thiết phải có chữ ký từ người mua.

Các doanh nghiệp và tổ chức thương mại sử dụng hóa đơn điện tử với số lượng lớn, bắt buộc cần tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ theo đặc điểm, phương pháp làm việc, phương thức lập hóa đơn và trên cơ sở đề xuất của công ty, Tổng cục Thuế kiểm tra và gửi một tài liệu về việc không bắt buộc cần phải có tiêu thực về dấu bên trong của bên bán. 

 Nếu bạn chưa biết certificate là gì thì bài viết trong mục cẩm nang tìm việc trên Timviec365.vn sẽ giải thích rõ cho bạn điều đó.

Người mua thực hiện hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử như thế nào?

Để người mua có thể tự chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy thì bạn có thể tham khảo thêm những hướng dẫn cung cấp dưới đây như sau:

Theo luật (Thông tư 32 - Bộ Tài chính,), người mua có thể dễ dàng chuyển đổi hóa đơn điện tử  sang hóa đơn giấy.  Hợp đồng sau khi chuyển đổi có giá trị pháp lý và được pháp luật bảo vệ. Bài viết này hướng bạn một cách chi tiết nhất về các giai đoạn chuyển đổi, nhưng khuyến khích bạn sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng phong trào của quyết định 118.

Các bước tự chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy gồm:

Bước 1: Lưu trữ hóa đơn trên máy tính của bạn

Thông thường hóa đơn điện tử sẽ gồm có 2 phần đính kèm:

Tệp được lưu dưới dạng .zip - tệp điện tử gốc, trong tệp này chứa hóa đơn điện tự được ký bởi chữ số số hợp lệ của công ty. Đây là tệp bạn cần lưu giữ lại để có thể dễ dàng đối chiếu về sau này.

Loại tệp được lưu trữ dưới dạng .pdf – lúc này sẽ cho phép người mua tiến hành chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Bạn cần tải về máy và lưu trữ lại.

Bước 2: In tệp đã chuyển đổi trên giấy

Người mua thực hiện chuyển đổi bằng cách mở tệp chuyển đổi ở bước 1 bằng trình duyệt / phần mềm để mở tệp PDF tương ứng. Hoàn tất bạn cần thực hiện in chúng ra giấy.

Bước 3: Tiến hành ký tên trên hóa đơn giấy

Theo Thông tư 32, hóa đơn giấy được in ra chỉ được coi là hợp lên khi:

Ký và viết tên đầy đủ của người vừa thực hiện chuyển đổi.

Ghi rõ ngày chuyển đổi.

Bước 4: Hoàn tất quy trình

Thực hiện đầy đủ các bước trên là bạn đã hoàn tất quy trình chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy.

Cách chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy như thế nào mới là đúng pháp lý?

Hiện nay hóa đơn điện tử đang dần được thay thế hoàn toàn cho hóa đơn giấy điều này góp phần tăng lên tiện ích tối đa nhất cho người mua lẫn người bán. Nhưng hiện nay có không ít trường hợp cần dùng hóa đơn giấy phục vụ vào một số nhiệm vụ nhất định. Vậy, làm thế nào để chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy theo quy định của pháp luật nhất?

Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn giấy nếu người mua phải chứng minh xuất xứ hàng hóa, để phục vụ việc di chuyển hàng hóa trên đường với cơ quan chức năng, người mua là đơn vị chưa đủ điều kiện nhận hóa đơn điện tử thông qua internet  hay là người mua chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy với mục đích lưu trữ giấy tờ kế toán theo như quy định của bộ luật kế toán.

Xem thêm: ACCA là gì? Định hướng sự nghiệp nên học ACCA hay CIMA.

Theo công văn 2818 / TCT-DNL 19/7/2018 của Tổng cục Thuế:

Hiệu lực pháp lý của hóa đơn điện tử

Theo khoản 1, Điều 3 của Bộ Tài chính Thông tư số 32/2011 / TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011, hướng dẫn tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng hóa và Cung cấp các dịch vụ theo quy định xác định:

+ Hóa đơn điện tử là một tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, sáng tạo, thành lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý điện tử. Hóa đơn điện tử phải tuân thủ nội dung quy định tại Mục 6 của Thông tư này.

+ Hóa đơn điện tử được thực hiện tạo thông qua các hệ thống máy tính của một tổ chức đã được cấp mã số thuế và lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin cung cấp tại Khoản 1 Điều 11 quy định rõ về việc hủy, lưu trữ hóa đơn điện tử chi tiết như sau:

Nếu người mua và người bán có sử dụng hóa đơn điện tử cho công việc ghi sổ và lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử trong thời hạn quy định của Luật Kế toán.  Nếu hóa đơn điện tử được tạo từ hệ thống của một tổ chức trung gian cung cấp giải pháp thanh toán điện tử, tổ chức trung gian đó cũng phải lưu trữ hóa đơn điện tử trong thời hạn nêu trên.

Người bán, người mua, là đơn vị kế toán và trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, chịu trách nhiệm lưu dữ liệu hóa đơn điện tử ra những vật lưu trữ thông tin  như USD, ổ, đĩa.

Theo quy định tại Điều 6 và 3 của Thông tư Bộ Tài chính số 32/2011 / TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011, hóa đơn điện tử là một tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử có nội dung được quy định tại Điều 6 của thông tư này. Hóa đơn điện tử ở định dạng PDF chỉ là một trong những hình thức để hiển thị hóa đơn điện tử.

Theo những thông tin có ghi tại khoản 1, Điều 4 Thông tư số 32/2011 / TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 3 năm 2011, đề ra nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử cụ thể như sau:

Nguyên tắc cần áp dụng khi sử dụng hóa đơn điện tử: Nếu người bán chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng của hóa đơn điện tử cách thức nhận hóa đơn của hai bên(chỉ rõ cách thức hóa đơn điện tử được truyền trực tiếp từ hệ thống của người bán đến hệ thống của người mua  hoặc là thông qua hệ thống trung gian)...

Hóa đơn điện tử khi được trình bày trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cần phải đảm bảo yếu tố pháp lý giống như quy định Thông tư số 32/2011 / TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011.

Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011 / TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính.

Nguyên tắc

Người bán hàng hóa được ủy quyền chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc hữu hình của hàng hóa đang lưu hành và chỉ có thể chuyển đổi một (01) lần.   Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc hàng hóa phải tuân theo các quy định tại các khoản 2, 3 và 4 của điều khoản này và phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của người bán.

Người mua và người bán chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy để cho phép lưu giữ hồ sơ kế toán theo Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn giấy để lưu trữ tài liệu kế toán phải tuân thủ theo những quy định do pháp luật đưa ra.

Điều kiện

Muốn chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy thành công cần đảm bảo các yếu tố sau:

a)  Cần phải thể hiện được sự toàn vẹn trong nội dung

(b) Có dấu hiệu riêng chứng tỏ đã chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

c) Có đầy đủ chữ ký và dấu theo quy định.

Ký hiệu riêng chỉ có tại hóa đơn chuyển đổi:

Một hóa đơn được chuyển đổi thành công thì sẽ có các thông tin gồm: Dòng chữ nêu rõ hóa đơn chuyển đổi so với hóa đơn gốc.

Tại điểm a, khoản 3, điều 4 của Thông tư Bộ Tài chính số 39/2014 / TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa và dịch vụ cụ thể như sau:

Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải chứa tất cả nội dung bắt buộc:

Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa và dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không cần phải có chữ ký của người mua, đóng dấu của người bán nếu đó là hóa đơn ngân hàng.

Trên đây là một số thông tin có liên quan tới việc hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử. Hy vọng thông qua bài viết này bạn đọc có thể nhận được nhiều thông tin hữu ích và có nhiều trải nghiệm thú vị nhất cùng với chuyên mục.

 Xem thêm: Mô tả công việc kế toán trưởng - Vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng.

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-