Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Thông báo đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người lao động

Đăng bởi Timviec365.vn - 2713 lượt xem

Căn cứ Điểm b,  Khoản 1.5, Điều 32, Quyết định 595/QĐ-BHXH về việc thông báo nhận kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người lao động quy định của thể như sau:

1.5. Nhận kết quả:

b) Thông báo đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người lao động (Mẫu C13-TS) để niêm yết công khai tại đơn vị.

Timviec365.vn xin gửi tới bạn đọc Biểu mẫu số C13-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng biểu mẫu này: 

Việc làm bảo hiểm

1. Biểu mẫu C13-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Tương đối giống mẫu c02-ts, mẫu c17-tsmẫu d04k-ts, biểu mẫu C13-TS sẽ theo bố cục như sau:

- Đơn vị lập: cơ quan BHXH in gửi đơn vị hoặc cung cấp trên cổng thông tin điện tử.

- Thời gian lập: hằng năm.

- Căn cứ lập: danh sách tham gia và kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của năm trước.

Mẫu C13 -TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

mau-so-c13-ts.doc

2. Hướng dẫn chi tiết lập Mẫu C13-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

- Cột A: ghi số thứ tự của người tham gia.

- Cột B: ghi họ và tên của người tham gia.

- Cột C: ghi mã số BHXH của người tham gia.

- Cột D: ghi ngày tháng năm sinh của người tham gia.

- Cột 1: ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ hoặc chức danh nghề, công việc của người tham gia.

- Cột 2: ghi mức tiền lương chính làm căn cứ đóng:

+ Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng hệ số. (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có).

+ Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh, bằng tiền đồng Việt Nam.

Đối với người lao động có tiền lương ghi trong cột 2 Mẫu D02-TS cao hơn 20 lần lương cơ sở thì ghi làm 2 dòng như sau:

Dòng thứ nhất ghi tiền lương chính đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN (cột 6, 7 bỏ trống);

Dòng thứ hai ghi tiền lương chính đóng BHTN (nếu tiền lương cao hơn 20 lần lương tối thiểu vùng thì cột 6, 7 để trống.)

Việc làm nhân viên hành chính

Ví dụ 1: tại thời điểm lương cơ sở là 1.150.000 đồng, lương tối thiểu vùng là 3.000.000 đồng. Tiền lương ghi tại cột 2 Mẫu D02-TS là 120.000.000 đồng thì ghi như sau:

Dòng thứ nhất ghi tiền lương chính đóng BHXH, BHYT 23.000.000 đồng, cột 6, 7 để trống;

Dòng thứ 2 ghi tiền lương chính đóng BHTN là 60.000.000 đồng, cột 6, 7 để trống.

Ví dụ 2: mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng ghi ở ví dụ 1. Tiền lương ghi tại cột 2 Mẫu D02-TS là 28.000.000 đồng, cột 6 ghi 15.000.000 đồng thì ghi như sau:

Dòng thứ nhất ghi tiền lương chính đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN là 23.000.000 đồng, cột 6, 7 để trống;

Dòng thứ 2 ghi tiền lương chính đóng BHTN là 28.000.000 đồng, cột 6 ghi 15.000.000 đồng, 7 để trống.

- Cột 3, 4, 5, 6, 7: ghi tiền đóng từng loại phụ cấp: chức vụ, thâm niên vượt khung, thâm niên nghề, khác, phụ cấp lương, các khoản bổ sung (nếu có).

- Cột 8, cột "đóng từ tháng", "đã đóng đến tháng": ghi thời gian đơn vị đã đóng từ tháng, đến tháng cho người lao động (của khoảng thời gian không thay đổi một trong những yếu tố như: cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, đơn vị làm việc, địa điểm đơn vị đóng, mức tiền lương, tiền công và các loại phụ cấp làm căn cứ đóng BHXH. Khi có thay đổi một trong những yếu tố này thì ghi ở dòng tiếp theo tương ứng với khoảng thời gian thay đổi).

- Cột 10: Ghi chú.

Bạn đọc hãy đọc thêm về đăng ký đóng, cấp thẻ bhyt đối với người chỉ tham gia bhyt, đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bhxh tự nguyện; cấp sổ bhxhphôi sổ bhxh, thẻ bhyt nếu thấy hữu ích. 

Việc làm nhanh

Tác giả: Timviec365.vn