NEWS

Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT

Viết bởi Timviec365.vn, Tuesday , 10/07/2018, 427 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là mẫu tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN để xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động theo quy định.

- Trách nhiệm lập: Phòng/Tổ khai thác và thu nợ.
- Thời gian lập: hằng năm.
- Căn cứ lập:
       + Dữ liệu của các cơ quan quản lý nhà nước (thuế, kế hoạch - đầu tư);
       + Dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý;
       + Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan liên quan và cơ quan BHXH;
       + Các nguồn khác.

1. Mẫu số D04k-TS: Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

Mẫu B04k -TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

D04k-TS.docx

2. Hướng dẫn lập Mẫu số D04k-TS: Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. 

- Mục I: Nêu thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân trong triển khai thực hiện khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN ảnh hưởng từ tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, doanh nghiệp và từ phía cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, cơ quan BHXH.
- Mục II: Nêu kết quả thực hiện.
- Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.
- Cột B: ghi loại hình đơn vị.
- Cột 1: ghi tổng số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn theo từng loại hình đơn vị (bao gồm cả đơn vị đã tham gia và chưa tham gia BHXH, BHYT).
- Cột 2: ghi số đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn do cơ quan BHXH đang quản lý.
- Cột 3: ghi tổng số đơn vị tăng mới trong năm.
- Cột 4: ghi số đơn vị tăng mới do chuyển từ tỉnh, thành phố khác đến.
- Cột 5: ghi tổng số đơn vị còn phải khai thác trên địa bàn
- Cột 6: ghi tổng số người lao động đang làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn theo từng loại hình đơn vị (bao gồm cả người lao động đã tham gia và chưa tham gia BHXH, BHYT).
- Cột 7: ghi số người lao động đang tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn do cơ quan BHXH đang quản lý.
- Cột 8: ghi tổng số người lao động tăng mới trong năm.
- Cột 9: ghi số người lao động tăng mới từ tỉnh, thành phố khác đến.
- Mục III: ghi tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khai thác, phát triển đối tượng.
- Mục IV: ghi kiến nghị đề xuất.

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype