NEWS

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

Viết bởi Timviec365.vn, Friday , 06/07/2018, 841 lượt xem

Căn cứ Điều 24, Quyết định 595/QĐ-BHXH về Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH quy định cụ thể như sau:

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Đại lý thu/Cơ quan BHXH (đối với trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH): Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Timviec365.vn xin giới thiệu tới các bạn Biểu mẫu Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) dưới đây:

1. Mẫu D05-TS - Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 

Mẫu D05-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

 

mau-d05-ts-danh-sach-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen.doc

 

2. Hướng dẫn lập biểu mẫu D05-TS - Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 

- Mục đích: để đại lý thu hoặc cơ quan BHXH kê khai người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại, điều chỉnh mức đóng ...
- Trách nhiệm lập: đại lý thu, Phòng/Tổ Quản lý thu.
- Thời gian lập: khi có phát sinh.
- Căn cứ lập: Mẫu TK1-TS.
- Phương pháp lập:
       + Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục tăng mới, đóng tiếp, đóng lại.
       + Cột B: ghi họ, tên người tham gia BHXH tự nguyện và ghi vào từng mục tăng mới, đóng tiếp, đóng lại tương ứng.
       + Cột C: ghi đầy đủ mã số BHXH của từng người tham gia.
       + Cột 1: ghi mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện theo Mẫu TK1-TS.
       + Cột 2: ghi tháng năm bắt đầu đóng mới, đóng tiếp, đóng lại hoặc điều chỉnh mức tiền đóng BHXH tự nguyện.
       + Cột 3: ghi số tháng đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đăng ký.
       + Cột 4: bằng cột 5 + cột 6.
       + Cột 5: ghi số tiền đóng BHXH tự nguyện tương ứng với số tháng đóng trừ số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng (nếu có). Cột 5 = (cột 1 x cột 3 x 22%) - cột 6).
       + Cột 6: ghi số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo quy định.
       + Cột 7: ghi cụ thể đối tượng tăng do: đóng mới, đóng tiếp, đóng lại tương ứng các dòng.
- Sau khi hoàn tất việc kê khai Đại lý thu, Phòng/Tổ Quản lý thu ký, ghi rõ họ tên.

 

Tác giả: Timviec365.vn


Đăng bình luận.
Đăng bình luận thành công!

Từ khóa liên quan

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại