Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

Đăng bởi Timviec365.vn - 2053 lượt xem

Căn cứ Điều 24, Quyết định 595/QĐ-BHXH về Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH quy định cụ thể như sau:

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Đại lý thu/Cơ quan BHXH (đối với trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH): Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Timviec365.vn xin giới thiệu tới các bạn Biểu mẫu Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) dưới đây:

Việc làm bảo hiểm

1. Mẫu D05-TS - Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 

Mẫu D05-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

 

mau-d05-ts-danh-sach-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen.doc

 

2. Hướng dẫn lập biểu mẫu D05-TS - Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 

- Mục đích: để đại lý thu hoặc cơ quan BHXH kê khai người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại, điều chỉnh mức đóng ...
- Trách nhiệm lập: đại lý thu, Phòng/Tổ Quản lý thu.
- Thời gian lập: khi có phát sinh.
- Căn cứ lập: Mẫu TK1-TS.
- Phương pháp lập:
       + Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục tăng mới, đóng tiếp, đóng lại.
       + Cột B: ghi họ, tên người tham gia BHXH tự nguyện và ghi vào từng mục tăng mới, đóng tiếp, đóng lại tương ứng.
       + Cột C: ghi đầy đủ mã số BHXH của từng người tham gia.
       + Cột 1: ghi mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện theo Mẫu TK1-TS.
       + Cột 2: ghi tháng năm bắt đầu đóng mới, đóng tiếp, đóng lại hoặc điều chỉnh mức tiền đóng BHXH tự nguyện.
       + Cột 3: ghi số tháng đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đăng ký.
       + Cột 4: bằng cột 5 + cột 6.
       + Cột 5: ghi số tiền đóng BHXH tự nguyện tương ứng với số tháng đóng trừ số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng (nếu có). Cột 5 = (cột 1 x cột 3 x 22%) - cột 6).
       + Cột 6: ghi số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo quy định.
       + Cột 7: ghi cụ thể đối tượng tăng do: đóng mới, đóng tiếp, đóng lại tương ứng các dòng.
- Sau khi hoàn tất việc kê khai Đại lý thu, Phòng/Tổ Quản lý thu ký, ghi rõ họ tên.

Ngoài ra, bạn đọc tìm hiểu thêm bhxh và bhyt qua các bài mẫu c17-ts, mẫu d04k-tsmẫu c02-ts nếu thấy hữu ích nhé.

Tìm việc làm

Tác giả: Timviec365.vn