NEWS

Mẫu C02-TS: Phiếu trả hồ sơ

Viết bởi Timviec365.vn, Saturday , 07/07/2018, 652 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Căn cứ Tiêt a, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 33 Quyết định 595/QĐ-BHXH về việc nhận hồ sơ và dữ liệu quản lý chưa khớp đúng như sau:

2. Phòng/Tổ Quản lý thu

2.1. Nhận hồ sơ và dữ liệu (nếu có) do Phòng/Tổ Tiếp nhận & Quản lý hồ sơ; Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ; Phòng/Tổ Chế độ BHXH chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý:

a) Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng: Lập Phiếu trả hồ sơ (Mẫu C02-TS).

b) Đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4, Điều 27: trình Lãnh đạo phê duyệt trước khi điều chỉnh dữ liệu.

Sau đây Timviec365.vn sẽ hướng dẫn bạn đọc cách điền mẫu C02-TS:

1. Mẫu C02-TS: Phiếu trả hồ sơ

Mẫu C02 -TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

 

mau-c02-ts-phieu-tra-ho-so.doc

 

2. Hướng dẫn chi tiết cách Lập hồ sơ phiếu trả hồ sơ

-  Mục đích:
       +  Để trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không đầy đủ, không khớp đúng.
       +  Trường hợp dữ liệu chương trình và hồ sơ không khớp đúng, chưa hợp lệ đề nghị hướng dẫn bổ sung hoặc điều chỉnh.

- Trách nhiệm lập: Phòng/ Tổ Quản lý thu; Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ; Phòng/Tổ chế độ BHXH.

- Thời gian lập: khi có phát sinh.

- Căn cứ lập: Các phòng/tổ nhận hồ sơ chuyển đến, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu trong chương trình quản lý, nếu không khớp đúng, chưa hợp lệ thì lập Phiếu này kèm theo hồ sơ chuyển lại cho phòng/tổ chuyển đến.

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype