Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Chi phí cơ hội là gì? Tại sao bạn không nên bỏ qua chi phí cơ hội?

Tác giả: Hạ Linh

Theo dõi timviec365 tại google new

Khi bạn nghe cụm từ “Chi phí cơ hội”, bạn sẽ liên tưởng ngay đến “sự đánh đổi”. Mỗi khi bạn lựa chọn, có một sự đánh đổi nhất định để xem xét các chi phí. Bạn phải phân tích những gì bạn đang đạt được cũng như những gì bạn có thể đang từ bỏ. Định nghĩa cơ bản nhất về chi phí cơ hội là gì? Và tại sao chúng ta không nên bỏ qua các chi phí cơ hội trong cuộc sống nói chung và trong kinh doanh nói riêng?

1. Tổng quan về chi phí cơ hội

Chúng ta thường nghe đến các cụm từ như chi phí chung, vậy còn chi phí cơ hội?

1.1. Chi phí cơ hội là gì?

Chi phí cơ hội là gì?
Chi phí cơ hội là gì?

Khi một lựa chọn được chọn từ các lựa chọn thay thế, chi phí cơ hội chính là chi phí phát sinh do không được hưởng lợi ích liên quan đến lựa chọn thay thế tốt nhất. Một số định nghĩa chỉ ra chi phí cơ hội là một sự mất mát của việc tăng tiềm năng từ lựa chọn thay thế khác khi một thay thế được chọn.

Nói một cách đơn giản, chi phí cơ hội là lợi ích không nhận được do không chọn tùy chọn tốt nhất tiếp theo. Chi phí cơ hội là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. Bởi vì theo định nghĩa chúng là vô hình, cho nên có thể chúng sẽ dễ dàng bị bỏ qua nếu không cẩn thận. Hiểu được các cơ hội bị bỏ lỡ tiềm năng bằng cách chọn một khoản đầu tư so với đầu tư khác cho phép đưa ra các lựa chọn tốt hơn.

Về công thức tính, chúng là có thể tính ra chi phí cơ hội bằng cách lấy tùy chọn hấp dẫn nhất trừ cho tùy chọn đã được chọn. Cụ thể như sau:

Chi phí cơ hội (Opportunity Cost) = Tùy chọn hấp dẫn nhất (FO) - Tùy chọn đã được chọn (CO)

Công thức tính chi phí cơ hội chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa lợi nhuận dự kiến ​​của mỗi tùy chọn. Giả sử bạn có lựa chọn A để đầu tư vào thị trường chứng khoán với hy vọng tạo ra lợi nhuận để tăng vốn. Lựa chọn B là tái đầu tư tiền của bạn vào doanh nghiệp, hy vọng rằng thiết bị mới hơn sẽ tăng hiệu quả sản xuất, dẫn đến chi phí hoạt động thấp hơn và tỷ suất lợi nhuận sẽ cao hơn.

Giả sử lợi tức đầu tư dự kiến vào thị trường chứng khoán là 12% trong năm tới và công ty của bạn hy vọng thiết bị mới sẽ tạo ra lợi nhuận tăng 10% so với cùng kỳ. Chi phí cơ hội của việc lựa chọn thiết bị trên thị trường chứng khoán là (12% - 10%), chênh lệch 2%. Nói cách khác, bằng cách đầu tư vào doanh nghiệp, bạn sẽ từ bỏ cơ hội kiếm được lợi nhuận cao hơn.

Nói tóm lại, chi phí cơ hội chính là sự quay lại của một lựa chọn được bỏ qua ít hơn lợi tức của tùy chọn mà bạn đã chọn. Xem xét chi phí cơ hội có thể hướng dẫn bạn ra quyết định có lợi hơn. Bạn phải đánh giá rủi ro tương đối của từng lựa chọn bên cạnh những lợi nhuận tiềm năng của nó.

Xem thêm: Chứng từ gốc là gì? Những nghiệp vụ mà kế toán phải nằm lòng

1.2. Chi phí cơ hội với cơ cấu vốn

Chi phí cơ hội với cơ cấu vốn
Chi phí cơ hội với cơ cấu vốn

Phân tích chi phí cơ hội là gì cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định cấu trúc vốn của một doanh nghiệp. Trong khi cả nợ và vốn chủ sở hữu đòi hỏi chi phí để bù đắp cho người vay và cổ đông về rủi ro đầu tư, mỗi người cũng mang một chi phí cơ hội. Các quỹ được sử dụng để thanh toán cho các khoản vay. Ví dụ, không được đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu, điều này mang lại tiềm năng cho thu nhập đầu tư. Công ty phải quyết định xem việc mở rộng được thực hiện bởi sức mạnh đòn bẩy của nợ có tạo ra lợi nhuận lớn hơn so với đầu tư hay không?

Bởi vì chi phí cơ hội là một tính toán hướng tới tương lai, tỷ lệ lợi nhuận thực tế cho cả hai lựa chọn là không xác định. Giả sử công ty trong ví dụ trên từ bỏ thiết bị mới và thay thế bằng việc đầu tư vào thị trường chứng khoán. Nếu chứng khoán được chọn giảm giá trị, công ty có thể sẽ mất tiền thay vì được hưởng lợi nhuận 12% như mong đợi. Điều quan trọng là so sánh các lựa chọn đầu tư có rủi ro tương tự.

Khi đánh giá tiềm năng sinh lời của các khoản đầu tư khác nhau, các doanh nghiệp tìm kiếm tùy chọn có khả năng mang lại lợi nhuận cao nhất. Thông thường, họ có thể xác định điều này bằng cách xem tỷ lệ lợi nhuận dự kiến cho một phương tiện đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải xem xét chi phí cơ hội cho từng lựa chọn.

Giả sử rằng, với một lượng tiền đầu tư được thiết lập, một doanh nghiệp phải chọn đầu tư tiền vào chứng khoán hoặc sử dụng nó để mua thiết bị mới. Bất kể lựa chọn nào mà doanh nghiệp chọn, lợi nhuận tiềm năng mà nó mang lại bằng cách không đầu tư vào tùy chọn khác là chi phí cơ hội.

1.3. Chi phí cơ hội so với chi phí chìm

Chi phí cơ hội so với chi phí chìm
Chi phí cơ hội so với chi phí chìm

Bạn có thể tìm được điểm khác nhau giữa chi phí chìm và chi phí cơ hội là gì? Sự khác biệt đó chính là sự khác biệt giữa tiền đã bỏ ra và lợi nhuận tiềm năng không kiếm được từ đầu tư. Vì vốn được đầu tư ở nơi khác, điều này có thể gây ra khó khăn trong tài chính. Chẳng hạn như, mua 1000 cổ phiếu của công ty A với giá 10 USD/phiếu, thể hiện chi phí chìm là 10.000 USD. Đây là số tiền được chi trả để thực hiện đầu tư và để lấy lại số tiền đó, đòi hỏi phải thanh lý cổ phiếu bằng hoặc cao hơn giá đã mua ban đầu.

Từ góc độ kế toán, chi phí chìm cũng có thể đề cập đến chi phí ban đầu để mua một thiết bị hạng nặng đắt tiền, có thể được khấu hao theo thời gian, nhưng bị chìm theo nghĩa là bạn sẽ không lấy lại được. Chi phí cơ hội sẽ là mua một thiết bị hạng nặng với lợi tức đầu tư dự kiến (ROI) là 5% hoặc 4%.

Một lần nữa, chi phí cơ hội mô tả lợi nhuận mà người ta có thể kiếm được nếu đầu tư tiền vào một công cụ khác. Do đó, trong khi 1000 cổ phiếu trong công ty A cuối cùng có thể bán với giá 12 USD/phiếu, thu được lợi nhuận 2000 USD, trong cùng kỳ, công ty B đã tăng giá trị từ 10 USD/phiếu lên 15 USD. Trong kịch bản này, đầu tư 10.000 USD vào công ty A thu được lợi nhuận 2.000 USD, trong khi cùng một khoản đầu tư vào công ty B sẽ thu được 5.000 USD. Chênh lệch 3.000 USD là chi phí cơ hội của việc chọn công ty A so với công ty B.

Là một nhà đầu tư đã chìm sâu vào tiền đầu tư, bạn có thể tìm thấy một khoản đầu tư khác hứa hẹn với những lợi nhuận cao hơn. Chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản kém hiệu quả có thể tăng lên khi lựa chọn đầu tư hợp lý là bán và đầu tư vào khoản đầu tư có hứa hẹn lợi nhuận hơn. 

Xem thêm: Giới thiệu tất tần tật bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200

1.4. Rủi ro so với chi phí cơ hội

Trong kinh tế học, rủi ro mô tả khả năng lợi nhuận thực tế và dự kiến của một khoản đầu tư là khác nhau và nhà đầu tư mất một số hoặc tất cả tiền gốc. Chi phí cơ hội liên quan đến khả năng lợi nhuận của khoản đầu tư được chọn thấp hơn lợi nhuận của khoản đầu tư bị lãng quên. Sự khác biệt chính là rủi ro so sánh hiệu suất dự kiến của cùng một khoản đầu tư, trong khi chi phí cơ hội so sánh hiệu suất thực tế của khoản đầu tư so với hiệu quả thực tế của khoản đầu tư khác.

Tuy nhiên, người ta có thể xem xét chi phí cơ hội khi quyết định giữa hai hồ sơ rủi ro. Nếu đầu tư A có rủi ro hơn rất nhiều nhưng chỉ có lợi tức đầu tư 5%, mặc dù đầu tư A có thể thành công, nhưng có thể không. Và nếu thất bại, chi phí cơ hội của việc đi với tùy chọn B sẽ được trả.

2. Ưu và nhược điểm của chi phí cơ hội là gì?

Ưu và nhược điểm của chi phí cơ hội là gì?
Ưu và nhược điểm của chi phí cơ hội là gì?
  • Những lợi thế chính của chi phí cơ hội là:

- Nhận thức về cơ hội bị mất: Lợi ích chính của chi phí cơ hội là nó khiến bạn phải cân nhắc thực tế rằng khi lựa chọn trong số các lựa chọn, bạn từ bỏ một cái gì đó trong tùy chọn không được chọn. Nếu bạn đến một cửa hàng tạp hóa tìm kiếm thịt và phô mai, nhưng chỉ có đủ tiền cho một người, bạn phải xem xét chi phí cơ hội của mặt hàng bạn quyết định không mua. Nhận thức được điều này giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt và hợp lý hơn về mặt kinh tế nhằm tối đa hóa nguồn lực của bạn.

- Giá tương đối: Một lợi ích quan trọng khác của việc xem xét chi phí cơ hội của bạn là cho phép bạn so sánh giá tương đối và lợi ích của từng phương án. So sánh tổng giá trị của từng tùy chọn và quyết định lựa chọn nào mang lại giá trị tốt nhất cho tiền của bạn.

  • Những nhược điểm của chi phí cơ hội là:

- Thời gian: Chi phí cơ hội cần thời gian để tính toán và cân nhắc. Bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn bằng cách xem xét chi phí cơ hội, nhưng đôi khi các nhà quản lý có giới hạn thời gian để so sánh các lựa chọn và đưa ra quyết định kinh doanh. Đôi khi, bạn phải đưa ra quyết định theo bản năng và đánh giá kết quả của nó sau đó.

- Thiếu kế toán: Mặc dù hữu ích trong việc ra quyết định, nhược điểm lớn nhất của chi phí cơ hội là nó không được hạch toán bởi các tài khoản của công ty. Chi phí cơ hội thường liên quan đến các sự kiện trong tương lai, điều này khiến cho việc định lượng rất khó khăn. Điều này đặc biệt đúng khi chi phí cơ hội là lợi ích phi tiền tệ. Các công ty nên xem xét đánh giá kết quả dự kiến ​​cho các cơ hội bị bỏ qua so với kết quả thực tế cho các lựa chọn đã chọn. Điều này không phải để tạo ra cảm giác xấu, mà là để học cách chọn một cơ hội tốt hơn vào lần tới.

Xem thêm: Bút toán là gì? Những điều cần biết về bút toán

3. Chi phí cơ hội không chỉ là một khái niệm trong kinh tế

Chi phí cơ hội không chỉ là một khái niệm trong kinh tế
Chi phí cơ hội không chỉ là một khái niệm trong kinh tế

3.1. Chi phí cơ hội cá nhân

Mặc dù khái niệm về chi phí cơ hội là gì bắt nguồn rất nhiều tư kinh tế và tài chính, chi phí cơ hội cũng nên bao gồm cảm xúc và giá trị cá nhân của bạn. Ví dụ, nếu bạn thích nấu ăn, bạn không thể trở thành bác sĩ, với lý do bác sĩ kiếm được nhiều tiền hơn đầu bếp. Chi phí cơ hội để trở thành một bác sĩ trong kịch bản này sẽ là từ chối chính cơ hội của mình để làm những gì bạn thực sự yêu thích.

Hơn nữa, bạn có thể khiến bản thân suy nghĩ về tất cả những điều có thể xảy ra nếu bạn có những lựa chọn khác nhau. Bạn có thể phát điên khi cố gắng tìm ra tất cả những điều bạn có thể làm. Vì vậy, tính quyết đoán vẫn là một kỹ năng bạn cần học tập.

Mục tiêu của việc nghiên cứu khái niệm chi phí cơ hội là gì không phải là khiến bản thân bạn liên tục đoạn rá hành động cũng như chiến lược của bạn, mà là để đảm bảo bạn nhận thức được rằng lựa chọn của bạn sẽ phải nhận một hậu quả nào đó. Luôn xem xét chi phí cơ hội, nhưng một khi bạn đã đưa ra quyết định, hãy tin vào quyết định đó.

3.2. Chi phí cơ hội của các quyết định chính trị

Cũng có nhiều chi phí cơ hội liên quan đến các quyết định chính trị, và đây là một lĩnh vực mà ở nơi đó, rất dễ thấy sự thiên vị mạnh mẽ đối với các lợi ích được nhìn thấy với sự hiểu biết về các chi phí vô hình. Chúng ta có thể thấy điều này với chính sách an sinh xã hội, nơi các khoản thanh toán lợi ích đã bị chính phủ lãng phí trong những năm qua, và một sự phụ thuộc không lành mạnh vào chi tiêu công đã được tạo ra.

3.3. Tầm quan trọng của chi phí cơ hội

Tầm quan trọng của chi phí cơ hội là gì? Một chi phí cơ hội là chi phí dành thời gian, tiền tác và năng lượng của bạn cho một thứ, thay vì một thứ khác. Như bạn có thể thấy, chi phí cơ hội đóng một vai trò lớn trong tài chính cá nhân. Mỗi lựa chọn mà bạn thực hiện trong cuộc sống đều có chi phí cơ hội kèm theo, ngay cả khi nó không dễ dàng nhìn thấy. Một chi phí cơ hội không chỉ bao gồm chi phí tiền tệ, nhưng nó bao gồm tất cả các chi phí thực tế làm một sự lựa chọn khác hơn.

Nhận thức về các chi phí cơ hội là rất quan trọng. Tất cả mọi thứ mà chúng ta làm trong cuộc sống đều có chi phí cơ hội kèm theo. Đối với mọi quyết định mà bạn đưa ra, một quyết định thay thế là có thể, và sự khác biệt về kết quả là chi phí cơ hội mà bạn phải đối mặt. Tất cả các chi phí và lợi ích của các quyết định thay thế này, cũng như các tác động chưa từng thấy của các quyết định mà bạn đưa ra, đều phải được xem xét.

4. Chi phí cơ hội liên quan chặt chẽ đến sự đánh đổi

Chi phí cơ hội liên quan chặt chẽ đến sự đánh đổi
Chi phí cơ hội liên quan chặt chẽ đến sự đánh đổi

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm hiểu tiền đề, hãy nhớ rằng chi phí cơ hội gắn bó chặt chẽ với quan niệm rằng gần như mọi quyết định đều cần phải đánh đổi. Chúng ta đang sống trong một thế giới hữu hạn, bạn không thể ở hai nơi cùng một lúc. Điều đó có nghĩa là nếu bạn chọn một nhà hàng tối nay, bạn không thể chọn một nhà hàng khác. Có sự đánh đổi liên quan đến quyết định đó, bao gồm khoảng cách tương đối và thời gian di chuyển cần thiết để đến cơ sở, giá của các món trong thực đơn, mức độ dịch vụ, loại món ăn và tốc độ của thức ăn mang đến phục vụ bạn.

Ngay cả tại thời điểm này, bạn đang đọc bài viết này khi bạn có thể chơi golf, viết, tập thể dục,... Trong phạm vi các yếu tố có thể được kiểm soát, cuộc sống của bạn là đỉnh cao của các quyết định trong quá khứ của bạn. Tóm lại, đó là định nghĩa về chi phí cơ hội.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về chi phí cơ hội là gì, hy vọng trong công việc hay trong cuộc sống cá nhân, bạn sẽ tính toán thành công để không bỏ qua chi phí cơ hội!

Xem thêm: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và những thông tin bạn cần biết

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý