Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Quay lại

Chi phí mua hàng là gì? Đặc điểm của chi phí mua hàng

Tác giả: Hồng Nguyễn

Bạn đang muốn tìm hiểu về khái niệm chi phí mua hàng là gì? Đặc điểm cũng như cách phân bổ chi phí mua hàng ra sao? Hãy tham khảo ngay bài viết thú vị dưới đây cùng timviec365.vn để nắm rõ thông tin hơn nhé.

1. Chi phí mua hàng là gì và đặc điểm của nó

1.1. Bạn hiểu gì về chi phí mua hàng?

Chi phí mua hàng hay còn gọi tên tiếng Anh là Purchase costs. Được hiểu là một khoản tiền mà cơ quan doanh nghiệp thương mại cần phải thanh toán, chi trả cho những đơn vị, nguồn hàng về số lượng hàng đã mua. Khoản tiền này phụ thuộc và cơ cấu và khối lượng hàng hóa đã mua kèm theo đơn giá của một đơn vị hàng mua.

Chi phí mua hàng là các chi phí trực tiếp liên quan tới quá trình mua hàng. Bao gồm một số chi phí như tiền thuê kho, chi phí bảo hiểm hàng hóa, chi phí vận chuyển, thuê bến bãi, bảo quản đưa hàng hóa, bốc xếp hàng từ nơi mua về cho đến kho cơ quan doanh nghiệp, những khoản bị hao hụt tự nhiên trong các định mức phát sinh trong quá trình mua hàng hóa. Chi phí mua hàng hóa sẽ nói lên và phản ảnh ra các chi phí phát sinh đến số hàng có liên quan khi nhập kho trong quá trình phân bổ chi phí mua hàng có hiện có trong kỳ cho khối lượng hàng bán trong ký cũng như cuối kỳ thực tế hàng tồn kho.

Chi phí mua hàng là gì
Chi phí mua hàng là gì

1.2. Đặc điểm phân bổ chi phí mua hàng

Dựa vào những hóa đơn chi phí có liên quan tới quá trình mua hàng thì kế toán sẽ phân bổ những chi phí vận chuyển khi mua hàng và chi phí có liên quan theo trị giá hàng mua và tiêu thức số lượng hàng mua. Chi phí mua hàng chính là một khoản chi lớn nhất trong hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp thương mại, được hành thành từ khối lượng cơ cấu, khối lượng hàng hóa, là nguồn tiền để chi trả chi phí mua hàng, là vốn lưu động trong doanh nghiệp thương mại.

Đặc điểm phân bổ chi phí mua hàng
Đặc điểm phân bổ chi phí mua hàng

Bên cạnh vốn lưu động thì cần phải huy động thêm một phần khác đó là vốn ứng trước, vốn vay đối với đơn vị bạn hàng, nguồn hàng, khách hàng. Vấn đề chọn lựa một thị trường nguồn hàng cũng như đối tác mua hàng cần phải bảo đảm hàng mua phải được bán tại thị trường bán.

 Nếu như cùng một loại hàng hóa thì cần phải chọn lựa ra một mặt hàng sản phẩm tốt, chất lượng, có thương hiệu nổi tiếng, có ưu điểm về công dụng, tính năng, tiêu hao nhiên liệu, hiện đại, tiên tiến phù hợp đối với mốt qua hình thức đặt mua trực tiếp đối với hãng kinh doanh sản xuất. Quyết định mua hàng ở đây là đơn giá hàng mua kèm theo những chi phí có ước tính đối với thuế, chi phí lưu thông, lãi tiền vay ngân hàng đối với giá bán thị trường cần có lãi. Mức lãi thấp hay là cao sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, số lượng hàng mua, nguồn cung ứng và giá bán hàng của những đối thủ đang cạnh tranh.

Đàm phán
Đàm phán

Tuy vậy thì giá mua hàng cũng sẽ bị phục thuốc khá nhiều đối với việc thương thảo, đàm phán cùng các mối quan hệ của hai bên mua bán, thị trường nguồn hàng, các phương thức giao nhận, thanh toán, vận chuyển mà hai bên đã thỏa thuận. Sợ thay đổi và biến động giá cả hàng mua trong cơ chế thị trường theo nhu cầu thị trường cũng như mức nguồn hàng khan hiếm. Do đó các doanh nghiệp thương mại sẽ cần theo dõi liên tục về động thái xu hướng, giá cả đối với nguồn hàng, chú ý thích đáng đa dạng nguồn hàng, sự phát triển đối với nguồn hàng mới.

Để cho cơ quan, doanh nghiệp thương mại có một nguồn hàng ổn định, tránh trường hợp tối đa về sự chông chênh, bất ổn của nguồn hàng và lực lượng dự trữ mỏng đối với cơ quan doanh nghiệp, thương mại. Lấy ví dụ về công ty kế toán Nguyễn Hồng thực hiện mua 500kg vật liệu A và 700Kg nguyên vật liệu B. Chi phí vận chuyển của 2 nguyên vật liệu A và B trị giá 2 triệu đồng. Công ty đã thực hiện phân bổ chi phí nguyên vật liệu theo số lượng của nguyên vật liệu A và B như sau:

Chi phí vận chuyển đối với nguyên vật liệu A = 500kg/1200kg * 2tr = 600.000 đ.

Chi phí vận chuyển đối với nguyên vật liệu B = 2tr – 0,6 tr = 1,4 tr.

Tính trên thực tế thì những chi phí mua hàng như chi phí vận chuyển sinh và có hóa đơn giá trị gia tăng, cách giải quyết ra sao để chi phí này được tính hợp lệ mời bạn cùng theo dõi.

Bên cạnh đó thì có một số trường hợp phức tạp, đặc biệt đó là khi những hàng hóa, dụng cụ, công cụ, tài sản cố định hay nguyên vật liệu đầu vào sử dụng kinh doanh sản xuất sản phẩm chịu thuế gia tăng tự nhiên và không chịu thuế sẽ vẫn phải chịu 1 chi phí vận chuyển. Thời điểm này thì bên cạnh việc phân bổ những chi phí vận chuyển ví dụ như kế toán còn phải thực hiện phân bổ thuế gia tăng tự nhiên đầu vào đối với chi phí này. Phần thuế gia tăng tự nhiên đầu vào chuyển tương ứng với nguyên vật liệu, hàng hóa, sử dụng cho sản phẩm không chịu thuế sẽ được hạch toán đối với những tài khoản tài sản cố định, hàng tồn kho tương ứng.

Kế toán viên sẽ liên tục gặp phải những tình huống cần phân bổ chi phí vận chuyển kèm theo chi phí mua hàng khác. Sẽ dễ bị sai sót nếu như chi phí vận chuyển cho nhiều loại tài sản, hàng hóa khác nhau. Bên cạnh đó thì có sư hỗ trợ của phần mềm quản lý mua hàng 365 có tính năng tự động phân bổ về chi phí mua hàng, tiết kiệm tược công tác tính toán thủ công đối với kế toán.

Phần mềm quản lý mua hàng
Phần mềm quản lý mua hàng

1.2.1. Theo tiêu thức giá trị mua

Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng nhập kho bằng tổng chi phí mua hàng chi cho tổng giá trị mua hàng nhân với giá trị của mỗi mặt hàng. Hình thức phân bổ chi phí mua hàng theo như tiêu thức giá trị mua đem lại những giá trị có tính chính xác khá cao và thích hợp đối với hàng nhập có sự chênh lệch một giá trị lớn. Tuy vật thì số lượng hàng xuất nhập lớn thì sẽ càng phức tạp hơn trong việc tính toán.

1.2.2. Theo tiêu thức đối với số lượng hàng mua

Chi phí hàng mua phân bổ đối với hàng nhập kho bằng tổng chi phí mua hàng chia cho tổng số lượng hàng mua nhân với số lượng mỗi mặt hàng. Hình thức phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức số lượng mua hàng sẽ bị phụ thuộc vào số lượng hàng nhập và có thêm ưu điểm là tính toán dễ dàng nhưng lại có nhược điểm là mang lại tính chất tương đối dành cho kết quả.

Xem thêm: Giấy đề nghị xuất mua hàng

Nhà cung cấp tiềm năng
Nhà cung cấp tiềm năng

2. Một số lưu ý về chi phí mua hàng

2.1.  Nguyên tắc hạch toán

Toàn bộ những chi phí mua hàng đều sẽ được hạch toán vào đúng giá gốc hàng mu. Nếu như trường hợp chi phí mua hàng có sự liên quan đến quá nhiều loại hàng mua thì lúc này kế toán cần phải phân bổ chi phí đó theo các tiêu thức phù hợp.

2.2. Điều kiện để chi phí mua hàng được cho là hợp lý

Về nội dung chi phí thì cần phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất của cơ quan doanh nghiệp.

Đối với chứng từ:

- Những khoản tiền chi phí mua hàng thì cần phải có chứng từ, hóa đơn đúng theo quy định: Các chi phí có giá trị lớn hơn 20 triệu đồng cần được chi trả, thanh toán qua ngân hàng, riêng hàng nhập khẩu thì phải có giấy tờ nộp tiền, tờ khai hải quan, đối với những loại lệ phí, thuế trong quy trình mua hàng phải có giấy nộp tiền vào NSNN.

- Toàn bộ khoản tiền chi phí mua hàng mà cơ quan, doanh nghiệp cần phải trả sẽ được tính toán theo giá gốc của hàng nhập kho.

- Những chi phí mua hàng này có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp, phục vụ vào hoạt động kinh doanh sản xuất của cơ quan doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng đúng theo phương pháp khấu trừ sẽ được khấu trừ thuế đúng theo giá trị gia tăng đầu vào.

- Đối với những vị trí lưu kho, vận chuyển, chi phí cho nhân viên giao hàng thì có liên quan tới nhiều hóa đơn mua hàng sẽ phải phân bổ cho mỗi hóa đơn đúng theo quy định.

Một số lưu ý
Một số lưu ý

Trên đây là một số thông tin về chi phí mua hàng là gì cũng như đặc điểm của nó. Hy vọng rằng qua đây bạn đọc sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về nội dung này, đừng quên ghé qua website timviec365.vn để tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích kế tiếp nhé.

Bật mí cho bạn thông tin về quy trình mua hàng của doanh nghiệp

Bạn đang muốn tìm hiểu về quy trình mua hàng của doanh nghiệp ra sao? Hãy cùng tham khảo bài viết ngay sau đây để nắm rõ

Quy trình mua hàng của doanh nghiệp

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý