Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Tìm hiểu những nội dung cơ bản của chính sách thuế hiện hành

Tác giả: Nguyễn Hằng

Theo dõi timviec365 tại google new

Chính sách thuế là một chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng của một quốc gia. Trọng từng hoàn cảnh của mỗi quốc gia, các chính sách thuế được hoạch định dành riêng cho tình trạng kinh tế, xã hội của quốc gia đó. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về những quy định trong chính sách thuế tại Việt Nam.

1. Tổng quan về chính sách thuế

1.1. Khái niệm về chính sách thuế

Chính sách thuế là hệ thống những quan điểm, đường lối, phương châm được Nhà nước thể hiện thông qua việc sử dụng các công cụ thuế để quản lý nền kinh tế, xã hội nhằm phục vụ những mục tiêu nhất định của Nhà nước trong từng thời kỳ nhất định.

Chính sách thuế là một trong các chính sách tài khóa quan trọng của Nhà nước bên cạnh chính sách công.

Khái niệm về chính sách thuế
Khái niệm về chính sách thuế

Xem ngay: Việc làm Kế toán thuế hot nhất hiện nay!

1.2. Các yếu tố cơ bản của chính sách thuế

- Về mục tiêu: chính sách thuế cần xác định mức độ điều tiết thông qua thuế, những tác động lên kinh tế – xã hội của thuế và tại sao lại phải điều tiết ở mức độ nhất định.

- Về phạm vi tác động: chính sách thuế sẽ tác động đến toàn bộ cá nhân, tổ chức trong xã hội. Việc xác định rõ phạm vi tác động của chính sách thuế cho phép nhà nước quản lý chính xác hơn đồng thời tập trung vào những mục tiêu quan trọng trong chính sách thuế, tránh được những hậu quả không mong muốn.

- Về thời gian có hiệu lực: xác định rõ thời điểm ban hành, cập nhật chính sách thuế mới, thời kỳ mà chính sách thuế kéo dài.

- Về trách nhiệm thực hiện chính sách thuế: chỉ rõ tổ chức, cá nhân nào phải có trách nhiệm trong thực hiện chính sách. Tiến hành phân công nhiệm vụ công việc, kiểm soát sự thực hiện chính sách thuế của tổ chức, cá nhân đó. Các hoạt động thường thấy trong công tác kiểm soát: kiểm soát quá trình cụ thể hóa chính sách thành pháp luật, quá trình tổ chức thực thi, chấp hành của người chịu thuế,..

Xem thêm: Phương pháp tính giá xuất kho là gì? Cách tính như thế nào

Về trách nhiệm thực hiện chính sách thuế
Về trách nhiệm thực hiện chính sách thuế

- Về cách thức động viên nguồn thu cho ngân sách Nhà nước qua thuế của từng thời kỳ: Qua nhiều nguồn chủ yếu là động viên qua thuế trực thu hay thuế gián thu. Bên cạnh đó còn thông qua các khu vực kinh tế khác nhau. Ví dụ ở nơi cửa khẩu kinh tế sẽ có thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế về cân nặng hàng hóa,... Tất cả đều phải được công khai minh bạch rõ ràng và thể hiện cụ thể hệ thống quan điểm, đường lối về thuế của Nhà nước.

- Về những định hướng phát triển hệ thống thuế trong chính sách thuế: trong các thời kỳ khác nhau thì định hướng phát triển hệ thống thuế được quy định trong chính sách thuế cũng khác nhau, và nó sẽ chi phối đến quá trình hoạch định chính sách của cấp Trung Ương.

- Về phương châm thực hiện chính sách thuế: Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, chính sách thuế ra đời giúp xã hội phát triển.

- Về bối cảnh kinh tế – xã hội cho ra đời chính sách: bối cảnh của nhà nước thay đổi trong từng giai đoạn và để đảm bảo phát triển thì chính sách thuế cũng cần bám sát với bối cảnh kinh tế đó.

- Về yếu tố ảnh hưởng đến chính sách thuế:

Về yếu tố ảnh hưởng đến chính sách thuế
Về yếu tố ảnh hưởng đến chính sách thuế

+ Mục tiêu nhằm phát triển nền kinh tế - xã hội của Nhà nước.

Những mục tiêu hay yêu cầu cho định hướng phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ cụ thể đóng vai trò làm nền tảng cho việc định ra các chủ trương, giải pháp về thuế trong chính sách thuế.

+ Nhu cầu chi tiêu cho các hoạt động của nhà nước.

Nhu cầu về tài chính của Nhà nước càng lớn thì áp lực lên thuế càng cao. Khi đó, chính sách thuế cần được xây dựng và ban hành chú trọng đến việc quản lý, khai thác các nguồn thu trong nền kinh tế – xã hội, sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.

+ Sự hoàn thiện hoặc khuyết điểm còn tồn tại của hệ thống chính sách thuế hiện hành.

Chính sách thuế hiện hành sẽ được bổ sung, đổi mới dựa trên chính sách thuế được ban hành trước đó. Nội dung trong chính sách cũng được điều tiết thông qua thuế của Nhà nước.

Từ những mặt đã đạt được và những mặt chưa đạt được so với mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra. Chính sách thuế cũng được dựa trên cơ sở đó mà đề ra những biện pháp để hoàn thiện chính sách thuế đúng hướng hơn, đạt kết quả cao hơn.

Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán đầy đủ nhất

- Các định nghĩa về thuật ngữ được sử dụng trong chính sách thuế.

2. Hình thức thể hiện chính sách thuế

Hình thức thể hiện chính sách thuế
Hình thức thể hiện chính sách thuế

Chính sách thuế được cụ thể hóa thông qua các văn bản chính sách thuế. Có 3 loại văn bản chính sách thuế cơ bản:

- Luật Thuế: là văn bản quy phạm pháp luật mang tính quyền lực cao nhất trong 3 loại, quy định các nội dung liên quan đến Thuế.

- Nghị định về Thuế: là văn bản quy phạm quy định một số điều trong Luật về Thuế do Chính phủ ban hành.

- Thông tư về Thuế: do Bộ Tài Chính ban hành, là văn bản quy phạm pháp luật dùng để giải thích, hướng dẫn những quy định về thuế có trong Văn bản Nghị định và Luật.

Đọc thêm: Mô tả công việc kế toán – Những thông tin bạn không nên bỏ qua

3. Vai trò của chính sách thuế

Vai trò của chính sách thuế
Vai trò của chính sách thuế

- Chính sách thuế đối với kinh tế cá nhân, tổ chức nhằm khơi dậy các tiềm năng kinh tế của họ.

- Chính sách thuế đối với kinh tế cá nhân, tổ chức để chống thu nhập ngầm và các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp trong kinh tế của đối tượng đó.

Vì sự ngầm xảy ra do thuế một phần. Thật ra thuế suất cho các loại ở nước ta chỉ ngang tầm so với nhiều nước khác thậm chí còn thấp hơn ở một số ngành nghề, nhưng mức thuế thực tế mà các cá nhân tổ chức phải nộp thì thường rất cao, và đội tượng nộp thuế không dự tính được số thuế thực tế mình phải nộp. Còn thực tế, các cán bộ thuế quyết định các khoản chi, mức chi hợp lý, hợp lệ và cả công thức tính thuế chung để khấu trừ mức thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên rất nhiều các trường hợp cán bộ thuế đưa ra mức thuế các loại mà đối tượng chịu thuế phải nộp từ đầu kỳ đến cuối kỳ chỉ làm các thủ tục giấy tờ tổng hợp số thuế cần nộp, nên mới diễn ra hiện tượng chênh lệch lớn như vậy.

- Chính sách thuế đối với kinh tế cá nhân, tổ chức nhằm góp phần điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư.

Nếu chính sách thuế được ban hành có sự thay đổi phù hợp thì nó sẽ có ý nghĩa lớn trong phát triển xã hội bao gồm việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cân bằng mức thu nhập trong xã hội. Một khảo sát từ Tổng cục Thống kê chỉ ra rằng điểm yếu lớn nhất của các cơ sở kinh doanh là quy mô nhỏ bé và sản xuất manh mún, thiếu tính tổng hợp, hình thức còn nhỏ gặp nhiều hạn chế.

Xem thêm: Bút toán là gì? Những điều cần biết về bút toán

4. Thực trạng chính sách thuế hiện hành

Thực trạng chính sách thuế hiện hành
Thực trạng chính sách thuế hiện hành

Một là, hệ thống chính sách thuế hiện hành vẫn còn khá phức tạp và không ổn định, dẫn đến chi phí quản lý thu thuế lớn, giảm hiệu quả thu thuế, tạo cơ hội cho việc trốn thuế và suy giảm hệ thống thuế. Bên cạnh đó nó còn chưa đảm bảo đồng nhất với hệ thống nguyên tắc chính sách thuế chung của quốc tế.

Hai là, việc quy định các loại thuế còn chưa rõ ràng, lẫn lộn trong chức năng của từng loại thuế.

Ba là, việc xây dựng hệ thống chính sách thuế để phục vụ các mục tiêu trong từng loại thuế, tuy nhiên nó lại làm mất đi tính trung lập trong phân bổ nguồn lực chịu thuế.Nhiều mục tiêu trong chính sách thuế không có sự thống nhất với nhau, thành ra  nếu đát yêu cầu của mục tiêu này thì sẽ gây thiệt hại tới mục tiêu kia. Việc kết hợp các mục tiêu của chính sách xã hội trong các loại thuế làm chính sách thuế trở nên phức tạp hơn đồng thời tạo ra sự bất bình đẳng trong các tổ chức kinh doanh, sự minh bạch hệ thống thuế cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Bốn là, sự kết hợp hài hòa giữa các loại thuế trong chính sách thuế còn chưa có.

Đối với những bạn trẻ mới đi làm thì các vấn đề về thuế luôn là các vấn đề khó hiểu, các bạn có thể tìm đọc tại Timviec365.vn để hiểu rõ hơn và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ.

Xem thêm: Chiếu khấu thanh toán là gì? Thông tin đầy đủ cho bạn

Viện kiểm sát là gì? Những hiểu biết cơ bản về Viện kiểm sát

Những thông tin về Viện kiểm sát  giúp bạn nắm bắt được rất nhiều kiến thức pháp luật hữu ích, phục vụ cho những nhu cầu giải quyết công việc trong cuộc sống.

Viện kiểm sát là gì?

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý