Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Quay lại

Chứng chỉ đấu thầu và những kinh nghiệm thi chứng chỉ đấu thầu

Tác giả: Vũ Thoa

Bạn đang muốn biết những thông tin, điều kiện, kinh nghiệm để thi chứng chỉ đấu thầu? Hãy nghiên cứu những nội dung, thông tin được cung cấp trong bài viết dưới đây để nâng cao hiệu quả trong quá trình xin cấp chứng chỉ đấu thầu, phục vụ cho công việc.

Việc làm Hoạch định - Dự án

1. Khái  quát thông tin về Chứng chỉ hành nghề đấu thầu

1.1. Hiểu về chứng chỉ đấu thầu

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu chính là một bản chứng nhận/giấy tờ chứng nhận được sử dụng để chứng nhận về năng lực, về khả năng được phép trong các hoạt động đấu thầu của các cá nhân và các tổ chức trong xây dựng và các lĩnh vực có liên quan.

Trong đấu thầu, các bên tham gia đấu thầu được đấu thầu với hai hình thức chính đó là đấu thầu online và đấu thầu trực tiếp. Đối với các tổ chức thực hiện đấu thầu trực tiếp thì cần phải đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết, đảm bảo tư cách đấu thầu hợp lệ.

Trong đó không thể thiếu chứng chỉ hành nghề đấu thầu. Chứng chỉ đấu thầu lúc này có mặt như một minh chứng cho khả năng, năng lực của các cá nhân và tổ chức để thẩm định về việc đấu thầu, có đầy đủ các tư cách pháp nhân để tham gia vào quá trình đấu thầu.

Khái  quát thông tin về Chứng chỉ hành nghề đấu thầu
Khái  quát thông tin về Chứng chỉ hành nghề đấu thầu

1.2. Các lĩnh vực được cấp chứng chỉ đấu thầu

Chứng chỉ đấu thầu được cấp phép cho những tổ chức, cá nhân có liên quan tới đấu thầu để đảm bảo về tính chất chuyên nghiệp trong cuộc đấu thầu và để phục vụ cho tính chất công việc, tính chất của các dự án chuyên được sử dụng để đấu thầu.

Theo đó, chúng ta cùng điểm danh các lĩnh vực mà được phép cấp chứng chỉ để hành nghề đấu thầu như sau:

- Các cá nhân mà thuộc các tổ chức có chức năng đấu thầu chuyên nghiệp.

- Các doanh nghiệp, các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về đấu thầu chuyên nghiệp.

- Các ban quản lý của các dự án chuyên nghiệp, có quy mô lớn.

- Các đơn vị thực hiện việc mua sắm một cách tập trung cùng với những cá nhân có nhu cầu được cấp chứng chỉ đấu thầu để tiến hành tham gia vào đấu thấu một cách trực tiếp.

Các lĩnh vực được cấp chứng chỉ đấu thầu
Các lĩnh vực được cấp chứng chỉ đấu thầu

1.3. Phân loại các chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu cũng được phân chia rõ ràng thành nhiều loại khác nhau, nhằm phục vụ cho quá trình đấu thầu chuyên nghiệp đối với từng lĩnh vực:

- Chứng chỉ đấu thầu đối với các hoạt động tư vấn đấu thầu.

- Chứng chỉ đấu thầu đối với các hoạt động xây lắp, hoạt động phi tư vấn và hoạt động mua sắm các loại hàng hóa.

Đó là hai loại chứng chỉ đấu thầu chủ yếu, các loại chứng chỉ hành nghề đấu thầu sẽ có hạn sử dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày chứng chỉ đó được cấp cho các cơ quan, các đơn vị và cá nhân hành nghề đấu thầu.

Điều kiện và hướng dẫn xin cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu: Các cá nhân trực tiếp thẩm định các hồ sơ mời thầu, các hồ sơ yêu cầu mời thầu và đánh giá hồ sơ dự tuyển... của những tổ chức thầu, các doanh nghiệp và các đơn vị chuyên nghiệp, các đơn vị tư vấn đấu thầu và các ban quản lý đối với những dự án chuyên nghiệp, các đơn vị đấu thầu... cần phải có chứng chỉ đấu thầu.

Phân loại các chứng chỉ hành nghề đấu thầu
Phân loại các chứng chỉ hành nghề đấu thầu

2. Đối tượng cần phải có chứng chỉ đấu thầu

Tại Khoản 6, Điều 2 của Luật Đấu thầu và TT03 tại Điều số 35 của Khoản 7 quy định các đối tượng sau cần phải có chứng chỉ đấu thầu.

- Thứ nhất, các cá nhân nằm trong Ban quản lý Dự án gồm các lĩnh vực: chuyên ngành, khu vực... sẽ được thành lập để có thể tiến hành thực hiện tất cả những công tác về Quản lý Dự án chuyên nghiệp, các cá nhân làm công tác Quản lý Dự án mà không có tính kiêm nhiệm thuộc Ban quản lý Dự án...

- Thứ hai, các cá nhân làm việc trong các doanh nghiệp tư vấn về đấu thầu, các đơn vị có liên quan tới lĩnh vực đấu thầu...

- Thứ ba, các cá nhân mua sắm tập trung như các cơ quan, các tổ chức, các đơn vị mua sắm tập chung chuyên trách tiến hành thực hiện đối với việc mua sắm cho các cơ quan và các tổ chức, đó là các hoạt động mang tính chất thường xuyên.

Tuyển dụng chuyên viên đấu thầu

Đối tượng cần phải có chứng chỉ đấu thầu
Đối tượng cần phải có chứng chỉ đấu thầu

3. Tìm hiểu về trình tự để có được chứng chỉ đấu thầu

Tìm hiểu những thông tin bên dưới để viết được trình tự xin cấp chứng chỉ đấu thầu và hồ sơ chuẩn bị đấu thầu.

3.1. Trình tự các bước xin cấp chứng chỉ đấu thầu

Khi muốn có được chứng chỉ đấu thầu thì trước tiên người xin cấp chứng chỉ đấu thầu cần phải tiến hành đăng ký cũng như là tham gia vào kỳ thi sát hạch trong đấu thầu được tổ chức bởi Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian kể từ ngày đăng ký cho tới khi nhận được hồ sơ đăng ký thi là 5 ngày, nếu như đơn vị/cá nhân hay tổ chức nào chưa cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần có trong bộ hồ sơ hoặc các thông tin không được cung cấp một cách rõ ràng thì cá nhân tổ chức đó sẽ nhận được văn bản thông báo do Bộ kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Sau khi đã vượt qua vòng hồ sơ và vòng thi sát hạch, các cá nhân/tổ chức đạt tiêu chuẩn nhận chứng chỉ hành nghề sẽ nhận được chứng chỉ hành nghề do Bộ kế hoạch và Đầu tư cấp.

Trình tự các bước xin cấp chứng chỉ đấu thầu
Trình tự các bước xin cấp chứng chỉ đấu thầu

3.2. Hồ sơ cần chuẩn bị khi thi cấp chứng chỉ đấu thầu

- Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị mẫu Đơn đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ đấu thầu.

- Tiếp theo, trong hồ sơ không thể thiếu ảnh cỡ (3x4) được chụp trong thời gian không quá 6 tháng (số lượng là 2 ảnh), bạn chuẩn bị sẵn 2 phong bì dán tem sẵn, được ghi tên địa chỉ.

- Ảnh chụp đối với thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu.

- Tờ khai về kinh nghiệm công tác, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu.

- Bản cam kết các quy tắc về đạo đức, đấu thầu.

- Bằng tốt nghiệp hoặc là chứng chỉ có liên quan tới đấu thầu.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thi cấp chứng chỉ đấu thầu
Hồ sơ cần chuẩn bị khi thi cấp chứng chỉ đấu thầu

3.3. Điều kiện để thực hiện các thủ tục xin cấp chứng chỉ

Tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Điều 111, Khoản 2 và Điều số 13 của TT 03/2016/TT-BKĐT thì điều kiện để được cấp chứng chỉ đấu thầu mà các bạn cần phải đảm bảo bao gồm:

- Bạn cần phải có chứng chỉ đối với việc đào tạo các nghiệp vụ đấu thầu.

- Bạn cần phải tốt nghiệp các trường Đại học trở lên.

- Bạn không có tiền án tiền sự, không thuộc dạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Có ít nhất là 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan trực tiếp những hoạt động đấu thầu không có tính chất liên tục, có kinh nghiệm thẩm định các hồ sơ (quan tâm, sơ tuyển, mời thầu. yêu cầu…) và có kinh nghiệm đánh giá các hồ sơ này.

Bên cạnh đó, người ứng tuyển cần phải có kinh nghiệm trong việc thẩm định các kết quả của các hồ sơ nói trên.

- Ứng viên đó cần phải vượt qua kỳ thi sát hạch xin cấp chứng chỉ đấu thầu được tổ chức bởi Bộ KHĐT.

Việc làm Hoạch định - Dự án tại Hà Nội

Điều kiện để thực hiện các thủ tục xin cấp chứng chỉ
Điều kiện để thực hiện các thủ tục xin cấp chứng chỉ

4. Kinh nghiệm thi chứng chỉ đấu thầu

Để dễ dàng vượt qua được kỳ thu sát hạch xin cấp chứng chỉ đấu thầu thì các bạn cần phải tìm hiểu về các kinh nghiệm thi chứng chỉ đấu thầu:

- Các cá nhân cần phải tiến hành đăng ký thi tại Hệ thống đấu thầu của Quốc gia.

- Trong quá trình đăng ký và tạo hồ sơ thi ứng viên sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn bởi Cục quản lý đấu thầu.

- Các cá nhân tham gia thi chứng chỉ đấu thầu sau khi đã hoàn thiện thủ tục đăng ký và nộp phí thi thì sẽ được tham gia thi sát hạch.

- Nếu cùng kỳ thi sát hạch đó mà điểm của các thí sinh được điểm đạt 1 trong hai môn, còn môn còn lại thì không đạt sẽ được bảo lưu để cho đợt thi sau.

- Trong quá trình thi sát hạch, các bạn cũng cần phải tìm hiểu về các dạng câu hỏi mà các thí sinh sẽ phải tiến hành thi. Việc tìm hiểu trước các câu hỏi sẽ giúp cho các ứng viên có thể chuẩn bị trước về mặt kiến thức và tinh thần.

Những bài thi sát hạch này đều được chọn lọc một cách rõ ràng và nghiêm túc, đảm bảo cho quá trình làm bài diễn ra thuận lợi, công bằng và hiệu quả.

Kinh nghiệm thi chứng chỉ đấu thầu
Kinh nghiệm thi chứng chỉ đấu thầu

Theo đó, các nội dung thi trong kỳ thi sát hạch gồm: Kiến thức pháp luật đấu thầu, kiến thức về các quy định đấu thầu, kiến thức cũng như các bài tập tình huống trong lĩnh vực đấu thầu, các kiến thức có liên quan tới đấu thầu.

Những nội dung câu hỏi và kiến thức này mang tính chất khó, vì thế mà các ứng viên cần phải chuẩn bị thật tốt cho mình về mọi mặt.

Tìm việc làm

Trên đây là những thông tin về chứng chỉ đấu thầu mà các bạn cần nắm được để giúp cho các bạn dễ dàng đạt được những điều mong muốn, đạt được ước mơ của mình trong các hoạt động đấu thầu. Để có nhiều hiểu biết hơn về các lĩnh vực hay khía cạnh khác trong thị trường tuyển dụng thì các bạn hãy nhanh chóng đến với timviec365.vn để không bỏ lỡ bất cứ thông tin thú vị nào.

Mẫu quyết định chỉ định thầu

Nếu bạn đã có chứng chỉ đấu thầu, vậy thì hãy bắt tay ngay vào quá trình làm việc và thẩm định các dự án đấu thầu. Một trong những điều mà bạn cần biết rõ đó là có được mẫu quyết định chỉ định thầu.

Mẫu quyết định chỉ định thầu

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý