Những điều cần biết khi soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Đăng bởi: Vi Linh Tuesday , 26/05/20

Để chắc chắn trong những cuộc trao đổi hàng hóa chúng ta cần có những văn bản cụ thể quy định về nội dung. Có thể dùng hợp đồng mua bán hàng hóa để trao đổi những thỏa thuận mình ký kết. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung và thông tin liên quan đến vấn đề này nhé.

Thông tin cơ bản về hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Hoạt động thường ngày liên quan đến việc mua bán, trao đổi, bán hàng hóa,... thường được gọi là các hoạt động thương mại hay thường gọi là mua bán hàng hóa giữa các bên chủ thể liên quan.

Chúng ta thường thiết lập nên những quy định khi buôn bán hay kinh doanh bất kỳ một sản phẩm nào đó hay thường gọi là hợp đồng quy định về việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và bên được nhận quyền về thanh toán.

Hợp đồng quy định về các điều kiện về bên mua và bên bán người ta thường gọi chung là hợp đồng mua bán hàng hóa. Hai bên cần thực hiện các yêu cầu như đã ghi trong bản thỏa thuận theo đúng với quy định đã ghi trước.

Hợp đồng mua bán hàng hóa là một trong những nội dung của bản hợp đồng, nó là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hay là những quy định liên quan đến việc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán giữa các bên chủ thể với nhau.

Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Không có một định nghĩa cụ thể nào về việc mua bán hàng hóa trong thương mại, nhưng có thể dựa vào sự đồng nhất, nhất trí của cả hai bên để có thể thương lượng ra những quy định và yêu cầu của một bản hợp đồng được hợp lý và chính xác. Hàng hóa được coi là một trong những loại tài sản quan trọng mà các doanh nghiệp khi buôn bán và trao đổi cần chú ý.

Chúng ta có thể căn cứ vào những yếu tố như chủ thể, đối tượng, để có thể xây dựng một bản hợp đồng mua bán hàng hóa theo những nội dung đã được quy định và từ đó áp dụng theo các mức độ nhằm đáp ứng đúng nhu cầu của các bên tham gia.

Một kế toán không thể không biết đến hợp đồng mua bán, do đó bạn hãy tìm hiểu kỹ thông tin này, đồng thời chuẩn bị những kiến thức nghiệp vụ khác liên quan đế khi tìm việc 24h việc làm kế toán có thể tự tin ứng tuyển, kiếm được vị trí tốt nhất.

Những đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa có những điểm riêng biệt và khác những bản hợp đồng khác. Cụ thể chúng ta có thể tham khảo những đặc điểm như sau:

+ Đây là hợp đồng thỏa thuận tức là thời điểm các bên thực hiện thỏa thuận các công việc trong bản hợp đồng đã được ghi chép. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể dựa vào đó làm giá trị pháp lý để hai bên có thể thỏa thuận với nhau và thương lượng những mục tiêu đã đề ra.

+ Đây là những bản hợp đồng có đặc điểm là có tính đền bù, bù đắp những khoản thiệt hại do hai bên trong quá trình ký kết và hợp tác với nhau vi phạm các quyền và nghĩa vụ về hàng hóa. Có thể vi phạm do bên bán hoặc do bên mua thì sẽ nhận được một khoản đền bù phù hợp nếu vi phạm những tiêu chuẩn của hợp đồng.

+ Là hợp đồng  có giá trị về tính pháp lý tương đối cao. Bên trong của bản hợp đồng ràng buộc hai bên trao đổi và buôn bán hàng hóa, nếu một bên vi phạm hợp đồng phải chịu toàn bộ trách nhiệm những tổn thất do mình gây ra đối với bên kia, đồng thời cũng quy định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của mình trong bản hợp đồng cần thực hiện những yêu cầu gì? Trong bản hợp đồng mua bán hàng hóa yêu cầu về nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên chủ thể là rất cao và đòi hỏi phải đáp ứng đủ và thực hiện tốt tất cả những thỏa thuận mình đã thương lượng.

>>> Xem thêm: Hợp đồng mua bán là gì? Những quy định mới nhất về hợp đồng mua bán

Những đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa

Điều kiện cho bản hợp đồng có hiệu lực

1. Hợp đồng dựa trên các điều kiện về đầy đủ về năng lực dân sự của chủ thể khi tham gia ký kết hợp đồng.

2. Hợp đồng được tính có hiệu lực khi đó là bản hợp đồng mua bán hàng hóa đúng và đạt tiêu chuẩn với các quy phạm của pháp luật, phù hợp với văn hóa dân tộc và  thuần phong mỹ tục. Đó phải là những sản phẩm và hàng hóa không thuộc hàng hóa cấm hoạt động buôn bản, không thuộc hàng hóa gây ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó hàng hóa phải đạt chuẩn và đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam.

3. Khi hai bên tiến hành ký và giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa phải dựa trên sự ủng hộ, tinh thần tự nguyện, bình đẳng, không được dối trá và có sự tin tưởng, nhất quán với nhau.

4. Cuối cùng hợp đồng mua bán có hiệu lực được bắt đầu từ lúc hai bên chính thức ký kết, đi đến các quyết định cuối cùng dựa trên sự thỏa thuận đạt được.

>>> Khi thời hạn của hợp đồng mua bán chưa kết thúc nhưng bên mua không còn khả năng thanh toán thì bên bán có thể lập biên bản thanh lý hợp đồng để chấm dứt các hoạt động và sự liên quan dựa trên thỏa thuận của 2 bên.

Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa

Trong hợp đồng nhất định cần có chủ thể thực hiện các hoạt động trao đổi và là người đại diện đứng đầu cho cơ quan tổ chức kí và thỏa thuận những điều lệ được đặt ra. Chủ yếu bao gồm những người đang là thương nhân.

Đó có thể bao gồm: Các cá nhân đáng làm các hoạt động thương mại trên một lĩnh vực độc lập, thường xuyên và có giấy phép chứng nhận đã thực hiện đăng ký kinh doanh, đó có thể là các tổ chức kinh tế được thành lập đúng tiêu chuẩn, hợp pháp, theo đúng quy định của nhà nước từ bộ Luật thương mại quy định.

Không chỉ những thương nhân mới có thể thực hiện hoạt động kinh doanh buôn bán mà những cá nhân, tổ chức cũng có thể trở thành chủ thể trong bản hợp đồng mua bán hàng hóa. Không chỉ vậy nhà nước cũng có những quy định đối với những trường hợp cá nhân thực hiện buôn bán nhỏ, lẻ cũng có thể trở thành những chủ thể thực hiện hoạt động trong hợp đồng mua bán hàng hóa.

Đối tượng trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Chúng ta có thể biết rằng những đối tượng trong hợp đồng bao gồm các mặt hàng và sản phẩm khi trao đổi hàng hóa.

Hàng hóa được coi là đối tượng của quan hệ mua bán có thể đang tồn tại hoặc sẽ được tồn tại trong một khoảng thời gian ở tương lai;

Hàng hóa có thể là là những mặt hàng bất động sản hoặc hàng hóa thương mại phục vụ cho những nhu cầu hoạt động của đời sống ngày nay.

Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa

Mua bán hàng hóa được trình bày trong hợp đồng và được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và thể hiện dưới các biểu hiện khác nhau.

Có thể hợp đồng mua bán hàng hóa đó chỉ được dựa trên lời nói của hai bên chủ thể tham gia quá trình bôn bán hoặc bằng văn bản hoặc hành động chủ thể của các bên giao kết.

Hiện nay, đa số hợp đồng được thực hiện trao đổi dưới dạng văn bản. Hợp đồng bằng miệng cũng có tính giá trị nhưng tuy nhiên về độ đảm bảo thì trong hợp đồng cần có tính pháp lý và căn cứ nhất định. Vì vậy hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa thường dùng văn bản nhiều hơn.

Ngoài ra hợp đồng trao đổi trong buôn bán hiện nay cũng có nhiều hình thức như điện báo, fax, bằng tele hoặc cũng có thể được trình bày dưới dạng thông điệp hoặc dữ liệu.

Một số cách viết hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa đơn giản

Khi soạn một bản hợp đồng mua bán hàng hóa cần chú ý trình bày đầy đủ những nội dung của một bản hợp đồng sao cho nhanh chóng và chính xác nhất.

Một mẫu hợp đồng đơn giản khi trao đổi hàng hóa bao gồm những thông tin về bên mua hàng hóa và bên bán hàng hóa.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa đơn giản

Nội dung bao gồm:

Thông tin về hai bên giao dịch

Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, tài khoản của công ty, người đại diện, chức vụ, nếu người ký và làm việc trong bản hợp đồng là người được ủy quyền thì nhất định phải có giấy ủy quyền.

Tương tự bạn cần điền chính xác sao cho những yêu cầu này được hoàn chỉnh về mặt thủ tục và thông tin.

Nội dung của công việc đang giao dịch

Nội dung có thể bao gồm những mặt hàng mà hai bên trao đổi với nhau. Đó là sản phẩm có giá trị, các mặt hàng,... thì cần ghi rõ về số lượng, tên mặt hàng, đơn giá, thành tiền, tổng giá trị là bao nhiêu,...

Hai bên có thể thương lượng về giá cả trong mặt hàng đó, đầy đủ các thông tin về ký hiệu mã số của mặt hàng, thương lượng và ghi rõ trong hợp đồng về cách thức giao nhận hàng, trách nhiệm đối với các hàng hóa không đủ tiêu chuẩn, về thời gian bảo hành sản phẩm, thủ tục khi giải quyết tranh chấp, các thỏa thuận về hiệu lực trong hợp đồng và những yêu cầu khác.

Hai bên thực hiện ký hợp đồng

Người đại diện của hai bên ký kết trong bản hợp đồng với việc ký đầy đủ tên họ và đóng dấu vào văn bản, từ đó có những ràng buộc về pháp lý và trách nhiệm với nhau khi đã chính thức có hiệu lực của bản hợp đồng. Ký hợp đồng là một trong những khâu quan trọng và chính thức được áp dụng ngay từ thời điểm ký kết đối với cả hai bên.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Khi thực hiện các giao dịch hay hoạt động thương mại với nước ngoài chúng ta có thể sử dụng hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Trong hợp đồng này có thể chia làm bốn phần với những nội dung cần thiết như sau.

Phần đầu tiên đề cập đến các quy tắc đối với hàng hóa quy định về điều kiện và cách thức, thời gian giao hàng, giá, những chứng từ cần phải cung cấp của hai bên, những thông tin về địa chỉ, địa điểm của hai bên đang mua bán trao đổi hàng hóa với nhau.

Phần thứ hai đưa ra các chế tài thực hiện trong bản hợp đồng, quy định về trách nhiệm pháp lý và những quy định cụ thể về thời gian thỏa thuận; chế tài áp dụng đối với bên bán và bên mua. Trong trường hợp không thực hiện đúng như thỏa thuận có thể về thời gian giao hàng hay những sản phẩm đó bên mua lại cảm thấy không phù hợp và không đáp ứng được về quyền sở hữu và những lỗi mắc phải trong hợp đồng thì được quy định một cách cụ thể và chính xác nhất tại phần này.

Phần thứ ba gồm các quy định cũng như những điều lệ về việc hủy hợp đồng và các khoản trợ cấp, chi phí bồi thường thiệt hại, các thủ tục hai bên cần làm khi chấm dứt hợp đồng. Từ đó thiết lập những quy định chung theo sự thống nhất của cả hai bên.

Phần bốn đưa ra các quy định, quy tắc hướng dẫn hay cách thức giải quyết hợp đồng vi phạm. Thông thường những hợp đồng mua bán hàng hóa thường được giải quyết thông qua tòa án quốc tế do hai bên thỏa thuận, những công ước được điều chỉnh bởi công chứng viên và chịu sự quyết định của thẩm phán nếu một trong hai bên vi phạm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Trong hợp đồng mua bán quốc tế được thể hiện trên tinh thần thiện chí và công bằng của hai bên chủ thể theo quy định của hợp đồng.

Một số lưu ý cho bạn khi viết hợp đồng mua bán hàng hóa

Một số lưu ý cho bạn khi viết hợp đồng mua bán hàng hóa

– Về nội dung trong bản hợp đồng phải luôn luôn chính xác về quyền và nghĩa vụ của hai bên. Hạn chế những tổn thất về vật chất và tài sản của hai bên khi tham gia bất kỳ một hoạt động ký kết nào.

– Về thời gian khi hai bên ký kết phải được rõ ràng, cụ thể, không sai lệch.

– Về chủ thể ký kết hợp đồng cũng cần tuân thủ sự chính xác, đầy đủ, cần ghi rõ ràng hai bên tham gia ký kết là các đơn vị, cá nhân hay tổ chức, phục vụ cho việc xác định danh tính của hai bên.

– Về chữ ký của bản hợp đồng cần tuân thủ đúng và có đóng dấu  để xác minh danh tính của người ký kết. Từ đó xác định giá trị của bản hợp đồng được giao khi soạn thảo.

Tóm lại, khi viết hay thực hiện một bản hợp đồng mua bán hàng hóa ký kết giữa hai bên doanh nghiệp cần tuân thủ những nguyên tắc và quy tắc nhất định. Do vậy bạn cũng cần tham khảo những thông tin từ bài viết để thu thập được các thông tin bổ ích nhất cho mình nhé.

>>> Xem thêm: Trong quá trình mua bán hàng hóa thì hóa đơn đỏ là gì là một khái niệm được nhắc đến rất nhiều lần, để hiểu đúng nghĩa cũng như cách lập hóa đơn đỏ hiệu quả nhất thì các bạn hãy click ngay tại đây để tìm hiểu thêm nhé.

Chia sẻ:

Video

Từ khóa liên quan

Đăng bình luận.
Đăng bình luận thành công!
Liên hệ qua skype Liên hệ qua skype