Quay lại

Luật kinh doanh là gì? Triển vọng ngành luật kinh doanh hiện nay

Tác giả: Lại Trang - 16/09/2019

Luật kinh doanh là gì? Triển vọng của việc làm luật kinh doanh thế nào là những câu hỏi của nhiều người nhắc đến gần đây. Cùng timviec365.vn giải mã ngay nhé.

Khái niệm luật kinh doanh là gì? không còn là câu hỏi xa lạ với người làm kinh doanh hay người đam mê theo học Luật kinh doanh đặc biệt là khi, Việt Nam Gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), tiếp đến là diễn ACE và hiệp định kinh tế TPP, đón đầu những vận hội mới, đồng thời mang lại không ít những thách thức cho các doanh nghiệp Việt trong tiến trình giao lưu, hội nhập kinh tế trên quy mô toàn cầu. 

Đây cũng được xác định là mảnh đất màu mỡ cho những đầu óc mê kinh doanh đồng thời muốn giải quyết những vấn đề liên quan đến luật pháp theo đuổi đam mê. Muốn điều phối được doanh nghiệp tốt, muốn doanh nghiệp phát triển đi lên trong thời buổi bùng nổ kinh tế thị trường, đòi hỏi nguồn nhân lực của nhóm ngành luật, đặc biệt là luật kinh doanh nắm vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Trước khi tìm hiểu về ngành luật kinh doanh là gì thì hãy cùng tìm hiểu qua về luật kinh doanh là gì đã nhé.

Luật kinh doanh là gì?

Việc làm Luật - Pháp lý

1. Lý giải khái niệm luật kinh doanh là gì? Đối tượng điều chỉnh của luật kinh doanh gồm những gì?

1.1. Hiểu luật kinh doanh là gì cho đúng?

Trong mọi môi trường không riêng gì kinh doanh, những nguyên tắc, kỷ luật luôn đóng vai trò quan trọng bậc nhất nhằm đảm bảo thống nhất về mặt tổ chức, nhân lực, từ đây để thúc đẩy sự đồng bộ hóa của sản xuất. Kinh doanh là hoạt động tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp hay nhà nước, là hoạt động bức thiết của con người, nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho đời sống xã hội, lại không thể nằm ngoài nguyên tắc đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh các doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng cạnh tranh gay gắt như hiện nay, việc thúc đẩy, nâng cao tính luật trong sản xuất, người quản lý là chưa đủ mà yêu cầu những quy luật về thị trường và những hàng rào được thiết lập bởi nhà nước để môi trường kinh doanh trở nên lành mạnh, hiệu quả để cắt giảm tối đa những rừng thủ tục hay giấy tờ.

Luật kinh doanh ra đời trong bối cảnh đó và trở thành phương tiện quan trọng để doanh nghiệp có thể cạnh tranh phát triển vừa có thể đảm bảo được những quyền lợi về mặt kinh doanh. Vậy quan niệm về luật kinh doanh là gì? Luật kinh doanh là một phần của luật kinh tế, là những tiêu chuẩn điều chỉnh các quan hệ gắn với hoạt động phát sinh trong sản xuất kinh doanh. Tại Việt Nam, thuật ngữ “Luật kinh doanh” hay pháp luật kinh doanh được ra đời vào những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ XX. Nằm dưới sự kiểm soát của luật kinh tế, “sức chi phối” của luật doanh nghiệp khá rộng, song đều nằm trong khuôn khổ 4 nội dung cơ bản sau đây: các nhóm luật về loại hình doanh nghiệp, pháp luật về hành vi kinh doanh, sự phá sản của doanh nghiệp, những quy định về cơ quan tài phán trong kinh doanh.

Thế nhưng dù xét trên góc độ luật kinh doanh là một ngành học thì nó vẫn nằm trên 2 phạm trù cơ bản là: những quy định của nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức và pháp luật về hoạt động kinh doanh của các chủ thể. Vì là một bộ phận của luật kinh tế, do đó những nội dung của nó có nội dung cơ bản của luật kinh tế, nếu có khác chỉ là khác về mức độ can thiệp của nhà nước mà thôi.

ở nước ta, luật kinh doanh là thể thống nhất các quy phạm pháp luật, cơ sở pháp lý nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức kinh tế nhà nước và trong quá trình kinh doanh của các chủ thể kinh doanh bao gồm các doanh nghiệp, các cá nhân, khách hàng với nhau.

1.2. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh doanh là gì?

Là đứa con đẻ của luật kinh tế, những đối tượng mà luật kinh doanh điều chỉnh bao gồm các quan hệ về kinh tế nói chung, kinh doanh nói riêng, gồm 4 nội dung cơ bản gồm nhóm quan hệ kinh tế, nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa những chủ thể kinh doanh với nhau, nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ một số doanh nghiệp và nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong hoạt động tài phát trong các hoạt động phá sản, gây nợ của doanh nghiệp.

Xem thêm: Chứng nhận lãnh sự là gì? Những điều cần biết về chứng nhận lãnh sự

2. Vai trò của luật kinh doanh trong nền kinh tế thị trường hiện nay như thế nào?

Vai trò của luật kinh doanh là gì?

Thực tế, trong nền kinh tế tập trung trước năm 1986 ở Việt Nam, luật kinh doanh chính là công cụ pháp lý để nhà nước để nhà nước ghi nhận về tổ chức và hoạt động kinh doanh của các đơn vị quốc doanh và các quan hệ phát sinh để nhà nước ta quản lý các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch nhà nước. Tuy nhiên, bước vào nền kinh tế thị trường trong nền kinh tế, luật kinh doanh có sự thay đổi đáng kể để phù hợp với môi trường kinh doanh mới. Trong đó, vai trò của luật kinh doanh cũng ít nhiều bị tác động và biến thể. Nếu như trước đây, luật kinh doanh được hiểu là những quy phạm và thể hiện vị trí quan trọng trong việc đề cao nền kinh tế của nhà nước, tối ưu hóa các chủ trương chính sách thì hiện nay, luật kinh doanh thiên về những hoạt động tự do kinh doanh của cá nhân, giải quyết về những tranh chấp kinh tế cũng như thừa nhận các quyền sáng tạo trong phát triển doanh nghiệp và xây dựng đất nước. Một số vai trò của lớn của luật kinh doanh được thể hiện ở một vài điểm sau đây:

​- Thể chế hóa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng thành các quy định pháp lý có tính bắt buộc đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nền kinh tế thị trường cho phép các doanh nghiệp cá nhân thỏa sức mua bán và trao đổi những hàng hóa với nhau thậm chí là với những tổ chức nước ngoài nhằm thu lợi nhuận dưới sự quản lý cơ bản của nhà nước. Sự tự do khi hàng rào thuế quan bị bãi bỏ cũng gây ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng đặc biệt là chịu sự cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp và sản phẩm ngoại lai. Tiêu biểu có thể kể các sản phẩm từ thị trường Trung Quốc. Sự ô hợp giữa các loại hình kinh tế tư nhân và sự tham vọng kinh doanh, sự lừa đảo, coi nhẹ luật pháp…bắt buộc sự ra đời của luật kinh doanh phải thật mạnh để can thiệp và ảnh hưởng. Tuy không nằm vai trò cốt cán như trước, song luật doanh nghiệp chính là chính là đường bao để các chủ thể doanh nghiệp khác, những cá nhân không được xâm phạm vào quyền kinh doanh của người khác, vừa có thể đảm lợi được lợi ích về mặt kinh doanh cho doanh nghiệp nằm trong khuôn khổ đường lối của Đảng – nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

​- Luật kinh doanh tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp, hình thức kinh doanh để thúc đẩy nền kinh tế

Việc phá bỏ hàng rào thuế quan và tham gia đủ loại hiệp định, cho phép nền kinh tế tư nhân phát triển chính là động lực để các doanh nghiệp mở rộng các mối quan hệ phát triển với các đối tác khác. Đây là tiền lệ chưa từng có trong nền kinh tế cũ, điều này không tránh khỏi việc vấp phải những khó khăn trong việc hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp liên doanh để đảm bảo được sự thông suốt giữa hai bên, tránh sự chồng chéo về luật, quy định chung về kinh tế giữa các quốc gia.

​-  Luật kinh doanh giải quyết các vấn đề liên quan đến đến tài phán trong kinh doanh, các thủ tục, là văn bản để các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết các vấn đề liên quan , vừa đảm bảo được quyền định đoạt của chủ thể theo nguyên tắc pháp chế của nhà nước.

​- Trong luật kinh doanh quy định các điều kiện và trình tự để giải quyết các thủ tục của doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp cho các doanh nghiệp trong vấn đề vay vốn, mắc nợ, trả nợ vừa đảm bảo được quyền lợi của các bên bị vay và thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và trật tự xã hội được đảm bảo. Trong nền kinh tế hiện nay, luật kinh doanh đóng vai trò quan trọng, đây không chỉ là tài liệu để nhà nước đảm bảo, kiểm soát được các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả, đồng thời trao quyền kiểm soát doanh nghiệp cho chính những chủ thể, hoặc cá nhân trong khuôn mẫu. Từ đó, góp phần đảm bảo được nền kinh tế quốc dân phát triển, doanh nghiệp đi lên bền vững nhờ sự tự chủ, sáng tạo. Hiện tại, với những vai trò quan trọng đó, những vấn đề xoay quanh khái niệm luật kinh doanh là gì, ngành luật kinh doanh học gì và cơ hội nghề nghiệp ra sao là câu hỏi của nhiều học sinh phụ huynh. Vậy cùng tìm hiểu nội dung sau đây để giải mã nhé.

3. Cơ hội của cử nhân luật kinh doanh hiện nay như thế nào?

Cơ hội việc làm cho luật kinh doanh thế nào?

Sự bành trướng của nền kinh tế thị trường, sự ra đời của một số quy luật kinh tế và vai trò quan trọng nó nó trong kinh doanh và đời sống quốc dân biến luật kinh doanh trở thành một trong những ngành luật được yêu thích và có cơ hội việc làm khá cao. Sau khi đào tạo tại các trường đại học uy tín, bên cạnh một nền tảng kiến thức vững chắc trong ngành luật, những vấn đề liên quan đến thương mại, tài chính, ngân hàng thì cơ hội phát triển của những cử nhân luật kinh doanh là cực kỳ lớn. 

Bên việc hoạt động tại văn phòng của các công ty luật,với mục đích giải quyết các vấn đề tranh chấp trong nhiều giao dịch thương mại giữa các cá nhân, tổ chức hay tại các ngân hàng, phi lợi nhuận, nhân viên pháp chế lĩnh vực bảo hiểm là một việc làm bảo hiểm mà cử nhân luật kinh doanh có thể cân nhắc lựa chọn, lĩnh vực sức khỏe nguồn nhân lực, cử nhân luật kinh doanh có kinh nghiệm là những ứng cử viên sáng giá cho các vị trí chuyên gia, quản lý rủi ro và tuân thủ những quy định của công ty cũng như những chính sách đề xuất kinh tế của nhà nước. 

Vai trò chuyên gia của những cử nhân luật kinh doanh được thể hiện ở vị trí chuyên gia phân tích tài chính trong những ngân hàng, các chuyên gia phân tích rủi ro doanh nghiệp – những người chịu trách nhiệm, dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp, đổi mới của các chính sách kinh tế nhà nước, động thái can thiệp kinh tế của các nước bá chủ toàn cầu…để từ đấy tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp điều chỉnh cân đo, hoạch định những chính sách hợp lý cho sự đi lên đúng hướng của doanh nghiệp.

Kinh tế nắm phần trọng yếu trong đời sống quốc dân, nhu cầu học tập các ngành liên quan đến kinh doanh, đến luật kinh doanh lại càng thu hút đông sinh viên học tập và dĩ nhiên, cái đích trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực của mình đều không nằm ngoài dự định của những cử nhân luật kinh doanh. Còn các luật hình sự, luật dân sự,... có phần ít hơn.

Theo thống kê của cục Lao Động Mỹ, những nhà phân tích tài chính có cơ hội để tăng tỷ lệ việc làm lương cao của mình trung bình đến 12% trong giai đoạn 2014 – 2024. Mức lương của ngành này cũng thuộc trong tốp ngành có lương cao nhất tại xứ sở cờ hoa với lương trên 80.000 USD cách đây 3 năm về trước. Trong khi đó, cũng nằm trong vị trí chuyên gia, tốt nghiệp chuyên ngành luật kinh doanh mạng lại cơ hội mới để để các bạn có chuyên môn về luật, theo đuổi đam mê kinh doanh và tài chính thể hiện ước mơ chuyên gia phân tích rủi ro những cá nhân, doanh nghiệp.

 Thương trường là những cuộc chiến, cuộc cạnh tranh trong các doanh nghiệp càng ngày càng được đặt trên bàn cân thì những rủi ro có thể dự báo được đưa ra bởi những nhà phân tích rủi ro doanh nghiệp nhất là những công ty mới để đảm bảo sự phát triển là cực kỳ quan trọng. Công việc cụ thể của vị trí này chính là phân tích những rủi ro, tính toán, định lượng, giải thích, cân nhắc khi đầu tư, mức độ khả thi của kế hoạch mà nhà quản lý đề xuất đưa ra như thế nào. Mức lương trung bình cho vị trí này hiện tại là 97.070 USD/tháng. Theo báo cáo dự kiến, tỷ lệ của ngành này sẽ tăng trung bình từ 18% trong 5 năm tới. Cùng với sự tăng trưởng của số lượng doanh nghiệp, tình hình kinh doanh trở nên phức tạp, đặc biệt là nhiều loại hình công việc liên quan đến ngành luật và kinh tế, nhu cầu tuyển dụng ngành luật của doanh nghiệp trong các vị trí tăng cao cùng chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Đây chính là những dấu hiệu tốt lành cho những ai đam mê luật – kinh doanh, thậm chí là những chưa thể lý giải khái niệm luật kinh doanh là gì, có thể cân nhắc để đưa ra những lựa chọn lý tưởng và việc làm cho chuyên ngành luật kinh doanh ngày càng có sức hút với nhiều thí sinh.

Tại Việt Nam, một số trường đại học chuyên đào tạo Luật kinh tế - Chuyên ngành luật kinh doanh gồm đại học Luật Hà Nội, đại học kinh tế - luật (Thuộc đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngoại giao. Các khối tuyển sinh cho chuyên ngành luật kinh doanh gồm A1, A00, D07, D01.

Hi vọng những thông tin trên đây của timviec365.vn về Luật kinh doanh là gì, vai trò của luật kinh doanh cũng như cơ hội việc làm của ngành này sẽ là thông tin hữu ích với bạn trong công cuộc chọn nghề phù hợp. Thân ái!

Xem thêm: Địa chỉ cư trú là gì? Những điều nên biết về địa chỉ cư trú

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý
Liên hệ qua chat365 Liên hệ qua skype