Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

[Công ty FDI là gì?] Những điều bạn nên biết về hình thức FDI

Tác giả: Hoàng Lệ

Theo dõi timviec365 tại google new

Việt Nam là một trong số những nước thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ nhiều nhà đầu từ ngoài nước. Sự phát triển của nền kinh tế hội nhập đã kéo theo đó là các doanh nghiệp có sự đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài được xây dựng và phát triển mạnh mẽ. Các nguồn vốn đầu tư nước ngoài này được gọi chung là FDI, các công ty được đầu tư từ nguồn vốn từ nước ngoài gọi là công ty FDI. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về công ty FDI là gì? Cùng tìm hiểu về khái niệm, các loại hình đầu tư, cơ sở lý thuyết và tầm quan trọng của FDI qua bài viết sau.

1. Tìm hiểu khái niệm FDI là gì? Công ty FDI là gì?

1.1. Tìm hiểu khái niệm, định nghĩa bản chất của FDI là gì?

Tìm hiểu khái niệm, định nghĩa bản chất của FDI là gì?
Tìm hiểu khái niệm, định nghĩa bản chất của FDI là gì?

FDI là từ viết tắt của Foreign Direct Investment, đây là khái niệm chỉ một đầu tư theo hình thức một quyền sở hữu chi phối trong một doanh nghiệp ở một nước bởi một tổ chức có trụ sở tại nước khác. Do đó, nó được phân biệt với một khoản đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài bởi một khái niệm kiểm soát trực tiếp.

Nguồn gốc của khoản đầu tư không ảnh hưởng đến định nghĩa, như một khoản đầu tư nước ngoài: khoản đầu tư có thể được thực hiện bằng cách mua một công ty ở quốc gia mục tiêu hoặc "hữu cơ" bằng cách mở rộng hoạt động của một doanh nghiệp hiện có ở quốc gia đó.

Bản chất của FDI hay Foreign Direct Investment chính là bao gồm sáp nhập và mua lại, xây dựng cơ sở mới, tái đầu tư lợi tức kiếm được từ hoạt động ở nước ngoài và cho vay nội bộ công ty. Theo nghĩa hẹp, đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ đề cập đến việc xây dựng cơ sở mới và lợi ích quản lý lâu dài (10% hoặc hơn số cổ phiếu có quyền biểu quyết) trong một doanh nghiệp hoạt động trong một nền kinh tế không phải là nhà đầu tư (investor).

Việc làm ngân hàng - chứng khoán - đầu tư ở Hồ Chí Minh

Tìm hiểu khái niệm, định nghĩa bản chất của FDI là gì?
Tìm hiểu khái niệm, định nghĩa bản chất của FDI là gì?

Theo định nghĩa của tổ chức Thương mại Thế giới ta có thể hiểu về khái niệm cơ bản của FDI là: “Hình thức Foreign Direct Investment (FDI) hay chính là hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước gọi là nước chủ đầu tư có được một tài sản, hay một khoản đầu tư có giá trị tài sản ở một nước khác gọi là nước thu hút đầu tư và nước chủ đầu tư có quyền quản lý tài sản đó. Để phân biệt hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài, người ta thường dựa vào các phương diện quản lý.

FDI là tổng vốn cổ phần , vốn dài hạn và vốn ngắn hạn như thể hiện trong cán cân thanh toán. FDI thường liên quan đến việc tham gia quản lý, liên doanh , chuyển giao công nghệ và chuyên môn.

Bạn có thể hiểu đơn giản về khái niệm FDI là hình thức đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn của một cá nhân, một tổ chức hay doanh nghiệp cụ thể nào đó sang nước khác (không phải hình thức đầu tư vào nước mình sở tại) bằng cách thiết lập các cơ sở kinh doanh, mở rộng việc kinh doanh bằng các cơ sở sản xuất, mở rộng mặt bằng kinh doanh, buôn bán và trao đổi hàng hóa, đầu tư bằng các hình thức trên cơ sở.

1.2. Công ty FDI là gì?

Công ty FDI là gì?
Công ty FDI là gì?

Đầu tư trực tiếp nước ngoài được phân biệt với đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài, đầu tư thụ động vào chứng khoán của một quốc gia khác như cổ phiếu công cộng và trái phiếu , bởi yếu tố "kiểm soát". Theo Thời báo Tài chính , "Các định nghĩa kiểm soát tiêu chuẩn sử dụng ngưỡng 10% cổ phần có quyền biểu quyết quốc tế, nhưng đây là một khu vực màu xám vì thường một khối cổ phiếu nhỏ hơn sẽ kiểm soát trong các công ty được tổ chức rộng rãi. công nghệ, quản lý, thậm chí đầu vào quan trọng có thể trao quyền kiểm soát trên thực tế.

Định nghĩa của công ty FDI cũng có được nhắc đến trong định nghĩa của tổ chức Thương mại Thế giới là: “Trong phần lớn trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước ngoài là các cơ sở kinh doanh, trong những trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay được gọi là "công ty mẹ" và các tài sản được gọi là "công ty con" hay "chi nhánh công ty”.

Việc làm đại diện kinh doanh

2. Các loại hình đầu tư FDI

Nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể có được quyền biểu quyết của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thông qua bất kỳ phương pháp nào sau đây như: bằng cách kết hợp một công ty con hoặc công ty thuộc sở hữu hoàn toàn ở bất cứ đâu, bằng cách mua cổ phần trong một doanh nghiệp liên kết, thông qua sáp nhập hoặc mua lại một doanh nghiệp không liên quan hoặc tham gia vào một liên doanh cổ phần với một nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp khác.

Các loại hình đầu tư FDI
Các loại hình đầu tư FDI

Thông qua các phương pháp, nhà đầu tư có thể lựa chọn các loại hình thức đầu tư phù hợp như:

2.1. Hình thức đầu tư Horizontal FDI

Horizontal FDI hay được hiểu là hình thức đầu tư theo chiều ngang. FDI theo chiều ngang phát sinh khi một công ty nhân đôi các hoạt động tại nước sở tại ở cùng giai đoạn chuỗi giá trị ở một nước sở tại thông qua FDI.

2.2. Hình thức đầu tư Platform FDI 

Hình thức đầu tư Platform FDI hay được hiểu là hình thức đầu tư nền tảng. Nền tảng FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ một quốc gia nguồn vào một quốc gia đích cho mục đích xuất khẩu sang một nước thứ ba.

2.3. Hình thức đầu tư Vertical FDI

Hình thức đầu tư Vertical FDI hay được hiểu là hình thức đầu tư theo chiều dọc. Hình thức FDI theo chiều dọc này diễn ra khi một doanh nghiệp thông qua FDI di chuyển ngược dòng hoặc xuôi dòng trong các chuỗi giá trị khác nhau, tức là khi các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động gia tăng giá trị theo từng giai đoạn theo chiều dọc ở nước sở tại.

Các cơ quan xúc tiến đầu tư của chính phủ (IPA) sử dụng các chiến lược tiếp thị khác nhau được truyền cảm hứng từ khu vực tư nhân để cố gắng và thu hút vốn đầu tư vào nước ngoài, bao gồm cả tiếp thị diaspora để lôi kéo sự đầu tư dưới mọi hình thức từ các nhà đầu tư ngoài nước.

Ngoài ra các mỗi nước sẽ có những hình thức khuyến khích để kích thích sự đầu tư của các nước chủ đầu bằng một số hình thức ưu đãi đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể có các hình thức như:

Các loại hình đầu tư FDI
Các loại hình đầu tư FDI

- Thuế doanh nghiệp thấp và thuế suất thuế thu nhập cá nhân.

- Ngày lễ thuế

- Các loại nhượng bộ thuế khác

- Thuế quan ưu đãi

- Đặc khu kinh tế

- EPZ - Khu chế xuất

- Kho ngoại quan

- Maquiladoras

- Trợ cấp tài chính đầu tư

- Đất miễn phí hoặc trợ cấp đất

- Di dời và trục xuất

- Trợ cấp hạ tầng

- Hỗ trợ R & D

- Năng lượng

- Xúc phạm từ các quy định (thường cho các dự án rất lớn)

- Bằng cách loại trừ đầu tư nội bộ để có được lợi nhuận hạ nguồn.

Việc làm nhân viên tư vấn thuế

3. Cơ sở lý thuyết của FDI

Cơ sở lý thuyết của FDI
Cơ sở lý thuyết của FDI

Đầu tư trực tiếp nước ngoài không giới hạn ở đầu tư lợi nhuận vượt trội ở nước ngoài. Trên thực tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể được tài trợ thông qua các khoản vay ở nước sở tại, thanh toán để đổi lấy vốn chủ sở hữu (bằng sáng chế, công nghệ, máy móc, v.v.) và các phương thức khác. Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, quỹ tương hỗ (mutual fund) là nguồn cung vốn cho các công ty FDI trong trường hợp này. Không ít công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành công và trở thành doanh nghiệp có quy mô vốn hóa thị trường hàng đầu tại Việt Nam.

Các yếu tố quyết định chính của FDI là phụ cũng như bản cáo bạch tăng trưởng của nền kinh tế của đất nước khi FDI được thực hiện. Hymer đề xuất một số yếu tố quyết định hơn đối với FDI do những lời chỉ trích, cùng với giả định thị trường và sự không hoàn hảo. Đó là như sau:

- Lợi thế đặc thù : Một khi đầu tư trong nước cạn kiệt, một công ty có thể khai thác lợi thế của mình liên quan đến sự không hoàn hảo của thị trường, có thể cung cấp cho công ty sức mạnh thị trường và lợi thế cạnh tranh. Các nghiên cứu sâu hơn đã cố gắng giải thích làm thế nào các công ty có thể kiếm tiền từ những lợi thế này dưới dạng giấy phép.

- Loại bỏ xung đột : xung đột phát sinh nếu một công ty đã hoạt động ở thị trường nước ngoài hoặc tìm cách mở rộng hoạt động trong cùng một thị trường. Ông đề xuất rằng giải pháp cho rào cản này nảy sinh dưới hình thức thông đồng, chia sẻ thị trường với các đối thủ hoặc cố gắng giành quyền kiểm soát trực tiếp sản xuất. Tuy nhiên, phải xem xét rằng việc giảm xung đột thông qua việc giành quyền kiểm soát hoạt động sẽ làm tăng sự không hoàn hảo của thị trường.

- Tuyên bố xây dựng chiến lược quốc tế hóa để giảm thiểu rủi ro: các công ty được đặc trưng bởi 3 cấp độ ra quyết định: giám sát hàng ngày, điều phối quyết định quản lý và hoạch định chiến lược dài hạn và ra quyết định. Mức độ mà một công ty có thể giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào mức độ mà một công ty có thể xây dựng một chiến lược quốc tế hóa có tính đến các mức độ quyết định này.

Những lý thuyết này dựa trên lý thuyết thương mại cổ điển trong đó động cơ của thương mại là kết quả của sự khác biệt về chi phí sản xuất hàng hóa giữa hai nước, tập trung vào chi phí sản xuất thấp, chi phí tài chính, chi phí vốn thấp làm động lực cho hoạt động đối ngoại của một công ty.

4. Tầm quan trọng của FDI đối với sự phát triển kinh tế của đất nước

Tầm quan trọng của FDI đối với sự phát triển kinh tế của đất nước
Tầm quan trọng của FDI đối với sự phát triển kinh tế của đất nước

Sự tăng trưởng nhanh chóng của dân số thế giới kể từ năm 1950 đã xảy ra chủ yếu ở các nước đang phát triển. Sự tăng trưởng này đã được kết hợp với sự gia tăng nhanh hơn của tổng sản phẩm quốc nội, và do đó thu nhập bình quân đầu người đã tăng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới kể từ năm 1950.

Tăng vốn FDI có thể liên quan đến tăng trưởng kinh tế được cải thiện do dòng vốn và tăng thu thuế cho nước sở tại. Bên cạnh đó, chế độ thương mại của nước sở tại được coi là một yếu tố quan trọng cho việc ra quyết định của nhà đầu tư. Các nước chủ nhà thường cố gắng hướng đầu tư FDI vào cơ sở hạ tầng mới và các dự án khác để thúc đẩy phát triển.

Cạnh tranh lớn hơn từ các công ty mới có thể dẫn đến tăng năng suất và hiệu quả cao hơn ở nước sở tại và có ý kiến ​​cho rằng việc áp dụng các chính sách của một thực thể nước ngoài cho một công ty con trong nước có thể cải thiện các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp. Hơn nữa, đầu tư nước ngoài có thể dẫn đến việc chuyển giao các kỹ năng mềm thông qua đào tạo và tạo việc làm. Dân số địa phương có thể được hưởng lợi từ các cơ hội việc làm được tạo ra bởi các doanh nghiệp mới.

Trong nhiều trường hợp, công ty đầu tư chỉ đơn giản là chuyển giao năng lực sản xuất và máy móc cũ hơn, điều này vẫn có thể lôi cuốn nước chủ nhà vì sự chậm trễ về công nghệ hoặc kém phát triển, để tránh sự cạnh tranh với các sản phẩm của chính họ quốc gia / công ty.

Tuyển dụng

Bài viết đã cung cấp các thông tin đầy đủ nhất về hình thức FDI cùng những thông tin liên quan mà bạn nên biết về hình thức này. Chắc hẳn qua những thông tin trên bạn đã hiểu hơn về công ty FDI là gì? Mong rằng qua những thông tin đã cung cấp sẽ hữu ích với bạn đọc trong quá trình tìm hiểu thông tin. Hãy theo dõi và cập nhập thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa. Thân ái!

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý