Quay lại

Mẫu báo cáo tồn kho - Nội dung và mục đích sử dụng

Tác giả: Phạm Thu Phương

Nhằm mục đích quản lý, kiểm soát số lượng hàng hóa, vật tư, thiết bị một cách sát sao nhất, định hướng phát triển và lập kế hoạch phát triển cho công ty các mẫu báo cáo tồn kho đã ra đời và được thực hiện trong mỗi kỳ báo cáo. Để biết được nội dung trong mẫu báo cáo tồn kho bao gồm những nội dung gì? Cách trình bày mẫu báo cáo xuất, nhập tồn kho bằng excel như thế nào? Hãy cùng tham khảo thông tin trong bài viết ngay sau đâu.

Việc làm vật tư - thiết bị

1. Mẫu báo cáo tồn kho được sử dụng để làm gì? 

Mẫu báo cáo tồn kho có chứa các thông tin có liên quan đến số lượng các loại hàng hóa trong các lĩnh vực khác nhau, các loại vật tư, thiết bị với các thông tin chi tiết về đơn vị, số lượng hàng tồn kho đầu kỳ, số lượng nhập, xuất tại kỳ diễn ra báo cáo và lũy kế, số lượng tồn kho cuối kỳ. Thông thường kế toán sẽ là người lập mẫu báo cáo này và được gửi lên các cấp lãnh đạo trong các kỳ báo cáo. 

Mẫu báo cáo tồn kho được sử dụng để làm gì? 

Tùy vào mục đích và đối tượng sử dụng mà sẽ có các loại mẫu báo cáo tồn kho khác nhau như: Mẫu báo cáo hàng hóa xuất, nhập, tồn kho để nộp cho các cơ quan hải quan theo mẫu số 26 hoặc các mẫu báo cáo để nộp cho bộ, sở khi được yêu cầu. 

Như vậy, có thể thấy rằng mẫu báo cáo tồn kho không chỉ có tác dụng cho việc kiểm soát được tốc độ phát triển của một công ty mà còn nó còn cần thiết cho việc báo cáo tình hình phát triển của mỗi doanh nghiệp đối với tình hình phát triển chung trong mỗi lực vực, ngành nghề. 

Mẫu báo cáo tồn kho có liên quan đến các bộ phận như kế toán, trưởng bộ phận, đơn vị, người lập mẫu báo cáo, việc làm thủ kho. Để có được thông tin một cách chính xác nhất về số lượng hàng hóa, nguyên vật liệu và các thiết bị tồn kho thì mỗi bộ phận cần kiểm soát và đưa ra những thông tin chính xác nhất. Bạn đã biết cách lập mẫu báo cáo tồn kho? Nếu chưa biết đến các thông tin này thì mời bạn cùng tham khảo phần nội dung hướng dẫn ngay sau đây. 

Mục đích sử dụng mẫu báo cáo tồn kho 

2. Hướng dẫn cách trình bày mẫu báo cáo hàng hóa tồn kho cho doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp bạn có thể sử dụng mẫu báo cáo BO7 - H. Nội dung chính trong mẫu báo cáo này bao gồm các nội dung chủ yếu như sau: 

- Tên đơn vị báo cáo

- Ghi rõ thời gian thực hiện báo cáo về năm, quý thực hiện báo cáo. 

- Tên các loại hàng hóa, vật tư được trình bày và liệt kê theo thứ tự và phân chia ra thành các loại, hạng khác nhau. 

- Về đơn vị tính: Mỗi loại hàng hóa, thiết bị vật tư sẽ có một đơn vị tính khác nhau như là cái, bộ, chiếc,....

- Thông tin hàng tồn kho đầu năm bao gồm các thông tin chính như sau: Số lượng được ghi bằng số của từng loại hàng hóa, thiết bị, vật tư và được tính thành tiền. 

- Thông tin về hàng và các loại thiết bị, vật liệu nhập, xuất bao gồm các thông tin như sau: Số lượng, thành tiền của mỗi loại hàng hóa, thiết bị vật tư được tính trong kỳ hiện tại hay được tính lũy kế từ những kỳ trước cộng vào. 

Hướng dẫn cách trình bày mẫu báo cáo hàng hóa tồn kho cho doanh nghiệp

- Thông tin về tồn kho cuối kỳ cũng bao gồm các thông tin chi tiết về số lượng và thành tiền 

- Hàng thông tin cuối cùng đó chính là hàng cộng tổng tất cả các loại phí trên lại với nhau 

- Lập mẫu báo cáo tồn kho lên cấp trên để làm thủ tục thanh lý hàng tồn kho nếu phải chuyển hàng tồn kho đi nơi khác phải làm biên bản bàn giao thiết bị để xác minh.

Người làm việc làm kế toán kho hay người lập mẫu báo cáo tồn kho sẽ cần sử dụng phần mềm kế toán để có thể thực hiện tính toán, tổng hợp được các kết quả như trên lại với nhau. Để khẳng định các thông tin được lập trong mẫu báo cáo là đúng sự thật thì các bên liên quan bao gồm: Người lập mẫu báo cáo, người phụ trách bộ phận kế toán và thủ trưởng đơn vị sẽ ký và ghi rõ họ tên. Riêng thủ trưởng đơn vị sẽ cần đóng dấu để xác nhận toàn bộ thông tin được trình bày trong mẫu báo cáo. 

Thời gian lập báo cáo tồn kho cần được ghi đầy đủ ngày, tháng, năm cụ thể. Thương thì thông tin về thời gian được trình bày ngay trước phần chữ ký của những người chịu trách nhiệm trong từng bộ phận. 

Những mục nội dung chính trong báo cáo tồn kho 

Đối với doanh nghiệp, dựa vào kết quả được trình bày trong mẫu báo cáo tồn kho doanh nghiệp có thể biết được tình trạng số lượng hàng hóa xuất, nhập và hàng hóa tồn kho như thế nào. Đồng thời cũng dựa vào kết quả có trong mẫu báo cáo mà kế toán có thể tính ra được doanh số bán hàng. 

Sự phát triển đi lên hay sự chậm tiến không phát triển và thậm chí là đi xuống của một công ty sẽ được thể hiện một cách khái quát thông qua mẫu báo cáo tồn kho này. 

Việc làm trưởng phòng kho vận

3. Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho 

Tương tự như mẫu báo cáo tồn kho B07 - H về mặt nội dung trình bày. Tuy nhiên để thực hiện mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho thì người lập biểu cần có sự xác nhận thông tin của cả thủ kho. 

Thông thường khi hàng hóa được nhập hay xuất thì đều được thủ kho báo lại với kế toán vào cuối ngày, sau đó kế toán sẽ ghi lại toàn bộ thông tin đó vào trong sổ kế toán hay còn được gọi là sổ cái, nhật ký của kế toán một cách cẩn thận. 

 Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho 

Đây cũng chính là căn cứ để có thể lập mẫu báo cáo tổng hợp và là một trong những tài liệu để có thể so sánh, đối chiếu đối giữa kết quả được ghi lại và kết quả thực tế. Vậy nên, để thông tin có sự xác tín cao hơn thì cần có sự xác nhận thông tin từ nhiều bên có liên quan hơn. Các bên có liên quan bao gồm: Người lập, thủ kho, phụ trách kế toán, thủ trưởng đơn vị. 

Mẫu báo cáo tồn kho thường được lập bằng bảng Excel và được tính toán bằng các hàm tính toán để cho ra những kết quả chính xác nhất. 

4. Mẫu báo cáo hàng hóa xuất, nhập, tồn kho đối với dịch vụ CFS 

Trong quá trình xuất, nhập hàng hóa, thiết bị, vật liệu tại các kho bãi - Nơi cho phép chứa hàng hóa khi hàng hóa vừa được nhập hoặc xuất đi. Và để có thể kiểm soát, quản lý hàng hóa được xuất, nhập, tồn tại kho bãi và khai báo đối với cơ quan hải quan thì mẫu báo cáo tồn kho mà bạn cần sử dụng bao gồm các nội dung thông tin như sau: 

Các cơ quan chuyên kinh doanh kho bãi sẽ thực hiện khai báo các thông tin có liên quan đến thời gian xuất, nhập kho có bao gồm các nội dung chính như sau: 

- Về thông tin nhập kho bao gồm số lượng các loại hàng hóa, thời gian ngày, số tờ khai xuất hoặc nhập hàng hóa, thông tin về chi cục hải quan nơi đã đăng ký tờ khai hoặc hãng tàu. 

- Về thông tin xuất kho bao gồm các mục nội dung chính như sau: Thời gian, phương tiện và tên cửa khẩu xuất kho

Và cuối cùng là cột thông tin về số lượng hàng tồn kho cùng thời gian số ngày tồn kho. Và sau khi liệt kê đầy đủ các thông tin trên thì đơn vị kinh doanh dịch vụ CFS cần ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu. 

Xem thêm: Thông tin tuyển dụng việc làm kế toán xuất nhập khẩu từ những nhà tuyển dụng uy tín hàng đầu, đăng tuyển trên timviec365.vn

 Mẫu báo cáo hàng hóa xuất, nhập, tồn kho đối với dịch vụ CFS 

Mẫu báo cáo tồn kho có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Việc vận dụng mẫu báo cáo tồn kho là điều cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Như vậy, từ những thông tin trong bài viết mẫu báo cáo tồn kho như trên hy vọng bạn đã có thêm những thông tin hữu ích cho việc lập mẫu báo cáo tồn kho phục vụ cho công việc. Bạn có thể tham khảo thêm nhiều mẫu báo cáo tồn kho khác để sử dụng cho các mục đích khác nhau. 

Bạn có thể tải một số mẫu báo cáo tồn kho trong các liên ngay sau đây!

Tải xuống ngay

Tải xuống ngay

Tải xuống ngay

[Cập nhật] Những quy định mới nhất về mẫu sổ quản lý lao động

Theo Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặt ra thì các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sẽ cần phải lập ra mẫu sổ quản lý lao động trong khoảng thời gian nhất định. Vậy mẫu sổ này là gì? Mục đích sử dụng sổ quản lý lao động như thế nào? Cách lập mẫu văn bản này ra sao? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để giải đáp cho những thắc mắc trên nhé!

Mẫu sổ quản lý lao động

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-