NEWS

Xây dựng mục tiêu đơn vị - Tải biểu mẫu

Viết bởi Timviec365.vn, Friday , 29/06/2018, 1193 lượt xem
0★ - 0 đánh giá
Mục tiêu đơn vị được xây dựng dưa trên mục tiêu chung của công ty, do người phụ trách đơn vụi nghiên cứu lập ra để tất cả các thành viên trong đơn vị thực hiện. Mục tiêu của đơn vị được xây dựng sao cho khớp và phù hợp với mục tiêu các bộ phận, phòng ban. Từ đó phục vụ mục đích mục tiêu chung của công ty.

Xây dựng mục tiêu đơn vị đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chung của công ty, vì thế người phụ trách lập mục têu đơn vị cần được lập một cách cẩn thận, rõ ràng, nội dung chi tiết dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn và các chit số đo lường cụ thể.

xây dựng mục tiêu đơn vị

Xay-dung-muc-tieu-don-vi.doc

>>> Xem thêm các mẫu báo cáo công việc hàng ngày, tải về miễn phí

Cách lập mục tiêu chung của đơn vị

Mục tiêu chung được lập trên khổ giấy A4, là văn bản ban hành và phổ biến đến từng cá nhân trong đơn vị đó. Vì vậy cần được trình bày rõ ràng, bố cục triển khai theo từng phần, bao gồm: Các thông tin chung (Tên phòng ban.bộ phận, chức năng, nhiệm vụ, các thông tin khác…) và Các mục tiêu. 

Khi trình bày các mục tiêu của cá nhân thì bạn chú ý tới các tiêu chí và thước đo quan trọng sau:

+ Các mục tiêu tiêu biểu: Sản lượng, Đinh mức, Lợi nhuận…

+ Chỉ số đo lường: Thước đo/Đơn vị, Trọng số, KPI cho từng mục tiêu và đưa ra chỉ tiêu thực hiện từng mục tiêu, từng công việc.

+ Chỉ tiêu của bộ phận – phòng ban

+ Các bộ phận thực hiện

+ Kế hoạch thực hiện

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype