Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Mẫu quyết định bổ nhiêm Tổng giám đốc công ty

Đăng bởi Timviec365.vn - 5250 lượt xem

Mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc là văn bản quyết định về việc người được bổ nhiệm sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc mới của công ty. Mẫu quyết định này được lập nên dưa trên các căn cứ của luật doanh nghiệp.

Việc làm quản lý điều hành

1. Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc được sử dụng khi nào?

1.1. Loại hình doanh nghiệp có bổ nhiệm Tổng giám đốc

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc được sử dụng khi nào?

Bộ Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định 5 loại hình doanh nghiệp chính có thể tồn tại và duy trì chức vụ Tổng giám đốc, đó là: Công ty hợp danh, Công ty TNHH, Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần. Nhìn chung, bộ luật không quy định rõ là không được phép hay được phép mà các doanh nghiệp có quyền tự bổ nhiệm chức vụ này.

Thực tế có thể thấy hầu hết các doanh nghiệp có nhiều chức vụ Giám đốc ở nhiều lĩnh vực (Giám đốc nhân sự, Giám đốc sản xuất, Giám đốc phân phối,…) đều có thêm Tổng giám đốc để quản lý chung mọi hoạt động của công ty. Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc được thực hiện bởi Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm: Mẫu quyết định điều động cán bộ

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Tổng giám đốc

Tổng giám đốc ở mọi loại hình doanh nghiệp nào cũng phải có đủ tiêu chuẩn và các điều kiện tuân thủ nghiêm túc theo luật như sau:

Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các đối tượng vi phạm pháp luật, bị cấm quản lý doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp.

Tổng giám đốc là người sở hữu tối thiểu 10% vốn điều lệ của công ty hoặc có thể thuê người (tức là không phải thành viên của doanh nghiệp) nhưng phải có trình độ chuyên môn tốt, kinh nghiệm dày dặn trong quản trị kinh doanh hoặc liên quan tới lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.

Riêng đối với doanh nghiệp Nhà nước hoặc các công ty con có vốn góp của Nhà nước chiếm hơn 50% vốn điều lệ thì Tổng giám đốc không được là vợ/chông, cha mẹ, cha mẹ nuôi, con nuôi, anh, chị, em ruột (tóm lược chung là người thân) của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quan lý của công ty chủ quan (hay còn gọi là công ty mẹ).

Xem thêm: Biểu mẫu quyết định khen thưởng

2. Cấu tạo của biểu mẫu quyết định khen thưởng mới nhất

2.1. Thành phần cơ bản

 • Tên công ty
 • Mẫu số
 • Quyết số
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Ngày tháng năm
 • Tên biểu mẫu quyết định bổ nhiệm
 • Chữ ký xác nhận

Xem thêm: Mẫu xây dựng mục tiêu đơn vị phổ biến

2.2. Thành phần chính

 • Đại hội đồng cổ đông công ty nào
 • Căn cứ và mục đích
 • Quyết định bổ nhiệm tuân thủ theo 2 điều lệ bao gồm: cá nhân được bổ nhiệm, trách nhiệm của họ và hiệu lực thi hành bổ nhiệm.

Xem thêm: Báo cáo thực hiện mục tiêu công ty

3. Cách trình bày Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty

3.1. Làm thế nào để sọan thảo biểu mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty?

Cách trình bày Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty

Trước tiên bạn hãy tham khảo các quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn, biểu mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởngmẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, ngoài ra để có thể soạn thảo được biểu mẫu bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty, cần phải thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tham khảo những bản/biểu mẫu hành chính quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty có sẵn trên mạng. Ở trang web Timviec365.vn của chúng tôi cũng có cung cấp biểu mẫu này hoàn toàn miễn phí.

Bước 2: Tìm hiểu chính xác các thông tin cá nhân được bổ nhiệm lên chức vụ Tổng giám đốc như họ tên, năm sinh, quê quán, vị trí phòng ban,… Để làm được điều này, bạn có thể hỏi bộ phận nhân sự để nắm rõ, đặc biệt là quản lý nhân sự.

Bước 3: Soạn thảo những điều khoản trách nhiệm mà một Tổng giám đốc cần phải làm và chịu trách nhiệm đối với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và công ty.

Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ biểu mẫu để xem có sai sót gì không và sửa chữa hoặc thay đổi.

Bước 5: Đề quyết định lên cấp trên có thẩm quyền xét duyệt và xác nhận (chữ ký và dấu đỏ), đó là đại học đồng cổ đông, cụ thể là chủ tịch hội đồng quản trị.

Việc làm giám đốc điều hành

3.2. Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty mới nhất

Biểu mẫu bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty được thiết lập theo nhiệm kỳ, thường là 5 năm/lần khi Tổng giám đốc cũ hết nhiệm kỳ hoặc có thể sớm hơn khi Tổng giám đốc nghỉ việc hoặc vị bắt phải việc hoặc vi phạm pháp luật hoặc tệ hơn là bị quyết định tạm đình chỉ công tác,… để tìm được người lãnh đạo nhất phù hợp co sự nghiệp xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Biểu mẫu hành chính bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty được trình bày theo các bước dưới đây:

 • Phần mở đầu:
 • Tên công ty: được trình bày ở góc trái trên đầu biểu mẫu, in hoa và in đậm kèm Số…./QĐ-…
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Ngày tháng năm
 • Tiêu đề biểu mẫu:

“QUYẾT ĐỊNH 

về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành công ty

Phần nội dung:

Đại hội đồng cổ đông công ty….

Căn cứ: Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của công ty, yêu cầu tổ chức của công ty

Mục đích: xét trình độ khả năng của cán bộ công nhân viên được hướng tới.

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc theo 3 điều: Điều 1 là bổ nhiệm cá nhân gồm: Họ tên, số CMND, nơi và ngày cấp, địa chỉ, chức vụ, công ty phụ trách chuyên môn. Điều 2 là trách nhiệm của Tổng giám đốc sắp được bổ nhiệm. Điều 3 là hiệu lực quyết định tính từ ngày ký.

Phần kết: Chữ ký của Giám đốc xin xét duyệt và con dấu. Lưu ý là Ký và ghi rõ họ tên.

Xem thêm: Mẫu về việc mua tài sản, trang thiết bị

3.3. Những lưu ý quan trọng khi trình bày

Số trang giấy: đề xuất bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nên được trình bày dọc như một thông báo chính thức. Hơn thế, biểu mẫu này chỉ nên trình bày trong 1 trang, không trình bày ở trang tiếp theo để tạo thuận lợi cho người đọc.

Font chữ: Biểu mẫu bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nên thống nhất một phông chữ để không bị rối mắt, đó là phông chữ đứng, nghiêm túc, trang trọng, không có chân.

Các mục lục và phần quan trọng và các tiêu đề bắt buộc, cần được in đậm và in nghiêng, và in hoa tùy nội dung.

Thông tin: Ghi cẩn thận về thông tin cá nhân được bổ nhiệm đúng đắn

Chữ ký: Có đầy đủ chữ ký dưới bảng, ký và ghi rõ đầy đủ họ và tên, có dấu xác nhận của Giám đốc.

Tổng giám đốc được Đại hội đồng cổ đông, nhất là chủ tịch HĐQT xác nhận và ký sắc lệnh. 

Trên đây toàn toàn bộ thông tin về Thông tin cụ thể về mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty. Gợi ý bạn nên tìm hiểu thêm mẫu phiếu thăng chức, mẫu đánh giá thực hiện công việcmẫu báo cáo thành tích cá nhân. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ! Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ và theo dõi chúng tôi!

Tuyển dụng việc làm

Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty mới nhất

Mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc.doc

 

Tác giả: Timviec365.vn