Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn mới nhất hiện nay

Đăng bởi Timviec365.vn - 6813 lượt xem

Mẫu quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng là mẫu quyết định của Ban lãnh đạo công ty ban bố ra về quyết định bổ nhiệm chính thức chức vụ trưởng phòng chuyên môn.

Việc quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn là mẫu quyết định của ban lãnh đạo của đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp lập ra để quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng chuyên môn. Khi quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn theo luật lệ của đơn vị bạn ra quyết định, quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn cần phải nêu rõ thông tin của người được bổ nhiệm, thời gian quyết định có hiệu lực. Bài viết dưới đây chia sẻ cho các bạn những thông tin cần thiết về quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn.

Việc làm nhân sự

1. Một số tiêu chuẩn để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn

Để được bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn bạn cần phải có trình độ chuyên môn, yếu tố này là yêu cầu cần thiết nhất để bạn có thể bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn.

Có năng lực tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

Có khả năng đảm nhận vị trí trưởng phòng chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác quản lý nhân sự, tổ chức, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ tốt cho công tác chuyên môn.

Để được bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn bạn cần trung thành với Đảng, với dân tộc, chấp hành nghiêm pháp luật, kiên định với đường lối của Đảng, Nhà nước, tận tâm thực hiện công việc được giao, có tinh thần trách nhiệm, làm việc có chất lượng, hiệu quả, năng suất, có ý thức tổ chức kỷ luật, đấu tranh tự phê bình và phê bình tốt.

Thực hiện tốt các lời bác hồ đã từng dạy cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết, dân chủ, quy tụ được mọi người và được đồng nghiệp, tập thể tín nhiệm.

Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quan điểm của ngành Y tế, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao để vận dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo của đơn vị.

Nắm chắc kiến thức về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao, về nghiệp vụ quản lý, tổ chức triển khai tại cơ sở.

Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, các nước trong khu vực và hội nhập quốc tế.

Người được bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng chuyên môn cần phải có sức khỏe, đủ sức khỏe để đảm nhận chức vụ được giao.

Đối với cấp lãnh đạo đơn vị, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ; đối với cấp khoa, phòng và tương đương tuổi bổ nhiệm lần đầu nói chung không nên quá 50 tuổi đối với nam và không nên quá 45 tuổi đối với nữ để có cơ sở tạo nguồn quy hoạch lâu dài đối với cấp lãnh đạo đơn vị.

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và có chứng chỉ ngoại ngữ ít nhất là 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức (trình độ quy định cụ thể ở từng chức danh).

 

>> Download mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn miễn phí ngay tại đây!!

File mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn

Mau-quyet-dinh-bo-nhiem-truong-phong-chuyen-mon.rar

2. Nội dung chính của quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn

Nội dung Quyết định Trưởng phòng chuyên môn

Mẫu quyết định bổ nhiệm được lập ra dựa vào những căn cứ của luật doanh nghiệp, các điều lệ của công ty làm căn cứ.

Giống như mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng, hay mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, dưới đây là bố cục, nội dung khi có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn.

Nội dung Quyết định Trưởng phòng chuyên môn

Mẫu quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng chuyên môn cần lấy thông tin của người được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng chuyên môn. Các thông tin cần có trong bản mẫu quyết định bổ nhiệm trượng phòng chuyên môn như sau.

Họ tên đầy đủ, số CMND, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú

Những trách nhiệm mà người được bổ nhiệm làm trưởng phòng cần đảm nhiệm.

Chữ ký của người đại diện cho hội đồng quản trị.

Việc làm quản lý nhân sự

Mẫu quyết định Bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn

mẫu quyết định bổ nhiểm trưởng phòng chuyên môn

 

>> Download mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn miễn phí ngay tại đây!!

Mau-quyet-dinh-bo-nhiem-truong-phong-chuyen-mon.rar

3. Một số lưu khi lập một bản quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng chuyên môn

Khi lập quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn cần phải chú ý đến tính khoa học và nội dung của văn bản.

- Cần phải có đầy đủ các thông tin cần có, thông tin bắt buộc cần có của một văn bản.

-  Các thông tin đưa vào cần phải chính xác, có khoa học, phù hợp với quy định pháp luật.

- Bảo đảm sự logic về nội dung, sự nhất quán về chủ đề, bố cục chặt chẽ.

- Ngôn ngữ trong văn bản cần sử dụng là ngôn ngữ hành chính, rõ ràng mạch lạc và không được dùng ngôn ngữ địa phương vào văn bản quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn.

- Nội dung của văn bản phải có tính dự báo cao

- Nội dung cần được hướng tới quốc tế hóa ở mức độ thích hợp.

- Nội dung của văn bản phải là một bộ phận cấu thành hữu cơ của hệ thống văn bản quản lý nhà nước nói chung, không có sự trùng lặp, mâu thuẫn, chồng chéo trong một văn bản và hệ thống văn bản

Hãy tìm hiểu thêm mẫu phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ, mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộphiếu ý kiến bổ nhiệm nhân sự nếu nó hữu ích với bạn nhé.

Công ty tuyển dụng việc làm

Tác giả: Timviec365.vn