Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập
Quay lại

Kinh nghiệm lập kế hoạch tài chính – chiến lược cho tương lai

Tác giả: Hà Ngọc Ánh

Để phát triển doanh nghiệp, bạn cần xác định, lập kế hoạch tài chính chuẩn xác, phù hợp để định hình cho những kế hoạch tài chính trong tương lai của mình. Cùng tìm hiểu về cách lập kế hoạch tài chính và vai trò của nó để nắm rõ thông tin này bạn nhé!

Việc làm tài chính

1. Kế hoạch tài chính là gì? Tại sao cần lập kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính là kế hoạch thu - chi của doanh nghiệp. Nói chung, lập kế hoạch tài chính có thể được hai điểm: "khi nào và bao nhiêu tiền bạn cần" và "huy động số tiền đó ở đâu".

Lập kế hoạch và dự báo tài chính là các thông lệ tài chính có liên quan lẫn nhau giúp doanh nghiệp xác định hoạt động của mình, tạo ra các kỳ vọng hợp lý và đo lường hiệu suất thực tế so với các mục tiêu đã đặt ra. Cả việc lập kế hoạch và dự báo tài chính đều được quản lý thường xuyên hoặc thường xuyên, vì dữ liệu mới liên tục được tích lũy, có thể ảnh hưởng đến các chiến lược và mục tiêu dài hạn. Tương tự như các công cụ điều hướng, các công ty cần có kỹ năng lập kế hoạch và dự báo tài chính tốt để đưa ra định hướng trong tương lai của tổ chức mình.

Kế hoạch tài chính là gì?
Kế hoạch tài chính là gì?

Khái niệm rộng về kế hoạch tài chính bao gồm các mối quan tâm tài chính của doanh nghiệp và toàn bộ hoạt động kinh doanh. Các khái niệm trong kế hoạch tài chính bao gồm lập ngân sách, phương pháp kế toán, nhắm mục tiêu bán hàng và phân tích hiệu quả tài chính. Bởi vì đây là một chủ đề rất rộng, kế hoạch tài chính thường được chia thành các bộ phận dễ quản lý hơn, chẳng hạn như mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Sử dụng các khung thời gian này, các nhà lập kế hoạch tài chính tạo ra các cơ chế để doanh nghiệp thiết lập các mục tiêu hợp lý, kết hợp các chiến lược quản lý tài chính chính xác và đáng tin cậy và phân tích hiệu suất so với các mục tiêu đã đặt ra.

Dự báo là một phần quan trọng của kế hoạch tài chính. Sử dụng dữ liệu lịch sử và phân tích thị trường, dự báo giúp doanh nghiệp thiết lập mục tiêu doanh thu và chi phí hợp lý. Đối với các doanh nghiệp đã thành lập, dự báo thị trường thường tính đến kết quả hoạt động kinh doanh của năm ngoái, hoạt động của các doanh nghiệp khác trên thị trường, điều kiện kinh tế và mức cầu. Sau đó, bạn có thể chạy các yếu tố này trên các phương trình thống kê khác nhau để tạo ra các dự báo mà bạn có thể sử dụng trong kế hoạch tài chính của mình. Dự báo chi phí tạo ra các ý tưởng về chi phí cho năm tới hoặc một khoảng thời gian nhất định, có tính đến cả chi phí cố định như tiền thuê, không có khả năng thay đổi và chi phí biến đổi như tiền lương, điện nước và vật tư.

Dự báo là một phần quan trọng của kế hoạch tài chính
Dự báo là một phần quan trọng của kế hoạch tài chính

Cả kế hoạch tài chính và dự báo đều rất hữu ích trong việc tạo ngân sách hoạt động. Lập kế hoạch tài chính giúp xác định chiến lược kinh doanh, mục tiêu và quy trình hoạt động, trong khi dự báo giúp xác định mức doanh số và chi phí tiềm năng trong một khung thời gian cụ thể. Sự kết hợp giữa lập kế hoạch và dự báo tài chính cho phép chủ sở hữu doanh nghiệp, cổ đông hoặc thành viên hội đồng quản trị đưa ra quyết định sáng suốt về hầu hết mọi khía cạnh tài chính. 

Ví dụ: nếu việc thưởng một khoản tiền thưởng lớn khi mỗi nhân viên làm việc trong 10 năm là một phần của kế hoạch tài chính dài hạn, thì dự báo có thể áp dụng các khoản thưởng này để đo lường chi phí bán hàng và trả về một ý tưởng chính xác. Công ty sẽ có thể trả tiền thưởng trong một năm nhất định. Bằng cách tạo ra một hệ thống trong đó các kế hoạch và dự báo tài chính liên tục được đo lường và phân tích theo cách luân phiên, các công ty có thể yên tâm rằng họ đang đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt.

Xem thêm: Việc làm quản lý điều hành những người giữ vai trò lãnh đạo, hoạch định chiến lược phát triển, chiến lược, kế hoạch tài chính của doanh nghiệp

2. Kế hoạch tài chính phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát nguồn vay

2.1. Kế hoạch tài chính giúp kiểm soát nguồn vay

Khi có nhu cầu vay vốn, trước tiên bạn phải gửi phương án kinh doanh cho nhân viên cho vay của tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại. Trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay, các ngân hàng thương mại đóng vai trò là nguồn cung cấp vốn chính cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh. Vì vậy, kế hoạch kinh doanh được đánh giá và mấu chốt của điều đó là "kế hoạch tài chính".

Không quá lời khi nói rằng kế hoạch tài chính quyết định việc kế hoạch kinh doanh có được vay hay không. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này cách lập kế hoạch tài chính đủ mạnh để chống lại các khoản vay như vậy.

Kế hoạch tài chính giúp kiểm soát nguồn vay
Kế hoạch tài chính giúp kiểm soát nguồn vay

Một kế hoạch tài chính là gì? Trước hết, chúng ta hãy nắm bắt chính xác kế hoạch tài chính là gì. Kế hoạch tài chính là các con số được trình bày trong số này là các thành phần chính của tài chính doanh nghiệp.

Nó chủ yếu bao gồm ba báo cáo tài chính.

- Báo cáo lãi lỗ

- Bảng cân đối kế toán

- Bảng

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (cash flow)

Hãy tạo một kế hoạch kinh doanh nắm giữ tài chính doanh nghiệp bằng cách nắm bắt đúng những gì mà từng đại diện và tạo chúng theo thứ tự: bằng cách lập kế hoạch tài chính với những con số hợp lệ.

Một cách phổ biến để lập một kế hoạch tài chính là lập nó với những mục tiêu. Hãy chắc chắn để chuẩn bị những con số sẽ là cơ sở cho việc này. Nếu bạn là một công ty đã hoạt động và có thành tích đã được chứng minh, hãy nhớ tham khảo các báo cáo tài chính của nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ trước.

Hãy tạo một kế hoạch kinh doanh nắm giữ tài chính doanh nghiệp
Hãy tạo một kế hoạch kinh doanh nắm giữ tài chính doanh nghiệp

Các doanh nghiệp sẽ phân tích các số liệu thực tế và các hoạt động kinh doanh và xu hướng thị trường của công ty chúng tôi để tạo ra kết quả và dựa trên đó, chúng tôi sẽ đưa các số liệu tương lai và các hoạt động kinh doanh làm cơ sở cho chúng vào kế hoạch. Một kế hoạch tài chính đáng tin cậy luôn hoạt động theo cách này.

Trên cơ sở này, đưa ra các dự báo theo thứ tự và lập kế hoạch tính toán lãi lỗ hàng tháng.

- Dự báo bán hàng: Tạo dự báo bán hàng riêng cho từng sản phẩm / dịch vụ. Sẽ thuyết phục hơn nếu bạn thêm dữ liệu xu hướng thị trường cơ bản.

- Dự báo chi phí bán hàng: Ước tính chi phí bán hàng kết hợp với bán hàng. Đồng thời, bạn cũng sẽ phải xem xét các biện pháp cắt giảm chi phí như mua sản phẩm với số lượng lớn và chiết khấu.

- Ước tính chi phí quản lý bán hàng và chi phí quản lý chung: Vì về cơ bản nó là "chi phí cố định", nó sẽ xảy ra bất kể số lượng bán hàng. Đây là phần ảnh hưởng lớn đến doanh số bán điểm phá vỡ lãi / lỗ, nó cho biết doanh số bán hàng cần được đảm bảo tối thiểu là bao nhiêu.

- Ước tính doanh thu ngoài hoạt động và chi phí ngoài hoạt động (chi phí chìm...): Lập kế hoạch lợi nhuận có thể được huy động ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi của bạn. Ở giai đoạn này, bạn sẽ suy nghĩ về việc liệu bạn có thể tạo ra lợi nhuận từ việc quản lý tài sản hay không.

Ước tính doanh thu ngoài
Ước tính doanh thu ngoài

- Tính số tiền thuế: Thu nhập bất thường và các khoản lỗ bất thường phát sinh đối với các dự án không thường xuyên và không nằm trong kế hoạch. Cuối cùng, kết hợp các loại thuế như "thuế doanh nghiệp", "thuế doanh nghiệp địa phương", "thuế cư trú của doanh nghiệp" và "thuế kinh doanh", tính toán thu nhập ròng cuối cùng và hoàn thành kế hoạch trên báo cáo lãi và lỗ.

Việc làm quản trị kinh doanh

2.2. Lập bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán, còn được gọi là BS trong "Bảng cân đối kế toán", là một bảng cho biết có bao nhiêu tài sản, nợ phải trả, quyền,… mà một công ty sở hữu tại một thời điểm nhất định. Bạn có thể tạo nó hàng tháng, như bạn đã làm khi tạo báo cáo lãi lỗ, nhưng điều quan trọng đầu tiên là tạo bảng cân đối kế toán vào cuối năm tài chính.

Hãy tính toán điều gì sẽ xảy ra vào cuối năm tài chính hiện tại nếu bạn bao gồm kế hoạch báo cáo lãi và lỗ cho một năm mà bạn đã tạo, bắt đầu từ bảng cân đối của báo cáo tài chính năm tài chính trước.

Bảng cân đối kế toán bao gồm năm yếu tố, "tài sản lưu động", "tài sản cố định", "nợ ngắn hạn", "nợ cố định" và "tài sản ròng"  (còn gọi là tài sản thuần) và nhân viên cho vay sẽ kiểm tra xem năm yếu tố này được cân bằng như thế nào.

Lập bảng cân đối kế toán
Lập bảng cân đối kế toán

Người cho vay kiểm tra số dư này với tất cả các chỉ tiêu quản lý. Một trong những điều bạn nên ghi nhớ là "tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn". Còn được gọi là chỉ số ROA trong "Lợi tức trên tài sản". Nó được tính từ công thức: Thu nhập bình thường ÷ Tổng vốn × 100 (%) = Tổng vốn Tỷ lệ thu nhập bình thường

Nó tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, nhưng nói chung, nó là an toàn để đảm bảo khoảng 10%. Bạn có thể kiểm tra tỷ suất lợi nhuận thông thường của tổng vốn trung bình theo ngành trên trang web của Cơ quan Doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì vậy bạn nên kiểm tra mức trung bình của ngành mà doanh nghiệp của bạn thuộc về và xem nó có vượt quá nó hay không.

Xem thêm: Thông tin tuyển dụng việc làm kế toán mới nhất, nhanh nhất trên timviec365.vn, bảng cân đối kế toán là chủ đề nghiên cứu mà mọi kế toán viên cần biết

2.3. Biểu đồ lưu chuyển tiền tệ

Cuối cùng là cách lập biểu đồ lưu chuyển tiền tệ. Biểu đồ dòng tiền là một bảng thể hiện các dòng tiền vào và ra của một công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Công ty sẽ không phá sản nếu có thâm hụt trong số dư, nhưng nếu nguồn vốn (vốn chủ sở hữu + nợ phải trả) thiếu, công ty sẽ phá sản.

Để tránh tình trạng đó xảy ra, kế hoạch tài chính phù hợp là không thể thiếu cho hoạt động kinh doanh. Đầu tiên, hãy tạo biểu đồ dòng tiền cho quá khứ từ các kết quả trong quá khứ. Biểu đồ dòng tiền trong quá khứ như vậy được gọi là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lập sổ tài khoản tiền mặt và sổ tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi kỳ hạn, tính toán thu chi hàng tháng, lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm:

Biểu đồ lưu chuyển tiền tệ
Biểu đồ lưu chuyển tiền tệ

- Luồng tiền từ "hoạt động bán hàng" thể hiện tiền luân chuyển trong hoạt động kinh doanh chính

- Luồng tiền từ "hoạt động đầu tư" thể hiện tiền luân chuyển do mua và bán các tài sản không phải hoạt động kinh doanh chính

- "Hoạt động tài chính" thể hiện tiền luân chuyển do vay và trả dòng tiền theo

Hãy cộng ba cái này lại và xem số tiền sẽ tăng hay giảm trong một tháng.

Theo cách tương tự, hãy tính toán dòng tiền trong tương lai và tạo biểu đồ dòng tiền. Căn cứ vào bảng báo cáo lãi lỗ mà bạn đã lập, bạn sẽ xác nhận tăng giảm và lập phương án kinh doanh. Nói cách khác, có thể nói kế hoạch kinh doanh cuối cùng là làm sao để tập hợp dòng tiền này.

3. Những nguyên tắc cần nắm đảm bảo các BCTC trong Kế hoạch tài chính

Nhận thức rằng việc đảm bảo báo cáo tài chính phù hợp là một trong những mục tiêu quan trọng nhất để duy trì và nâng cao uy tín xã hội doanh nghiệp cũng chính là đảm bảo các kế hoạch tài chính, vậy nên bạn cần đảm bảo:

Những nguyên tắc cần nắm đảm bảo các BCTC trong Kế hoạch tài chính
Những nguyên tắc cần nắm đảm bảo các BCTC trong Kế hoạch tài chính

* Các nguyên tắc cơ bản để đảm bảo báo cáo tài chính phù hợp

- Tập đoàn luôn lựa chọn các nguyên tắc kế toán phù hợp, xây dựng thành quy chế, quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn và thực hiện kế toán dựa trên các nguyên tắc này.

- Các báo cáo sai lệch do sự bất cẩn hoặc không hiểu rõ các chuẩn mực kế toán cũng như gian lận và cố ý gây ra, làm giảm uy tín của báo cáo tài chính của doanh nghiệp và gây tổn hại đáng kể đến uy tín của công ty. Trong trường hợp xảy ra trường hợp như vậy, bộ phận tài chính kế toán sẽ thông báo kỹ đến toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn để có biện pháp xử lý nghiêm khắc.

* Thiết lập các hệ thống và thủ tục để đảm bảo báo cáo tài chính phù hợp

- Ban Giám đốc Công ty nhận thức và thực hiện trách nhiệm giám sát và theo dõi phù hợp Ban Giám đốc về báo cáo tài chính và các kiểm soát nội bộ liên quan.

- Để đảm bảo báo cáo tài chính phù hợp, sẽ xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với nội dung kinh doanh của doanh nghiệp, làm rõ việc phân chia nhiệm vụ liên quan đến báo cáo tài chính, phân chia quyền hạn và trách nhiệm một cách hợp lý.

Thiết lập các hệ thống và thủ tục để đảm bảo báo cáo tài chính phù hợp
Thiết lập các hệ thống và thủ tục để đảm bảo báo cáo tài chính phù hợp

- Sau khi xác định và phân tích các rủi ro có thể gây ra sai sót trọng yếu, thiết lập các kiểm soát nội bộ hiệu quả để giảm thiểu những rủi ro đó và thực hiện chúng một cách thiện chí.

- Thiết lập hệ thống giám sát hàng ngày đối với kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính và thiết lập hệ thống báo cáo kịp thời và thích hợp về các vấn đề kiểm soát nội bộ được xác định bằng giám sát hàng ngày.

- Thiết lập và xây dựng cơ chế truyền tải kịp thời và phù hợp các thông tin quan trọng về kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính giữa các cấp quản lý, cấp quản lý và người phụ trách.

* Sử dụng CNTT để kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính

Nhận thức được tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng CNTT liên quan đến kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính, nắm bắt các rủi ro liên quan một cách thích hợp, giảm thiểu rủi ro và sử dụng hiệu quả kiểm soát CNTT để kiểm soát nội bộ hiệu quả.

* Thực hiện "đánh giá và báo cáo kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính" dựa trên quy định của pháp luật

Sử dụng CNTT để kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính
Sử dụng CNTT để kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính

- Trân trọng thực hiện "đánh giá và báo cáo các kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính của Ban Giám đốc" của doanh nghiệp dựa trên quy định của pháp luật. Chính sách và kế hoạch cụ thể sẽ được xác định riêng khi cần thiết.

- Chỉnh sửa ngay lập tức mọi thiếu sót hoặc khiếm khuyết trọng yếu trong kiểm soát nội bộ được phát hiện trong quá trình "đánh giá và báo cáo kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính của Ban Giám đốc" của doanh nghiệp dựa trên quy định của pháp luật.

Trên đây là trọn bộ thông tin về Kế hoạch tài chính và những lưu ý khi lập kế hoạch tài chính cho mình, cho doanh nghiệp mình. Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ những thông tin về Kế hoạch tài chính cho mình.

Marketing bán hàng – Nghệ thuật quảng cáo bán hàng đỉnh cao

Từ tiếp thị - Marketing - rất mơ hồ và ý nghĩa của nó thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào người sử dụng nó. Một trong những cách hiểu và nhận thức bị hiểu sai nhiều nhất là hiểu lầm rằng tiếp thị là một hoạt động “khuyến mãi” hoặc “quảng cáo”. Tìm hiểu rõ về khái niệm Marketing bán hàng để trả lời chuẩn xác cho mình câu hỏi này bạn nhé!

Marketing bán hàng

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý